"Είναι στο χέρι μας": Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας να αναλάβει τις ευθύνες του για την ιρλανδική διάβαση στις Καστανιές

Ανακοίνωση της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας "Είναι στο χέρι μας" για την καταστροφή της ιρλανδικής διάβασης του Άρδα στις Καστανιές.

Είναι στο χέρι μας: Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας να αναλάβει τις ευθύνες του για την ιρλανδική διάβαση στις Καστανιές
Όταν η αλήθεια δεν συμφωνεί με τον κ. Μαυρίδη, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια...

Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, ο δήμαρχος Ορεστιάδας δε διστάζει να χρησιμοποιήσει ψέματα προκειμένου να μην αναλάβει τις ευθύνες του και να “βγάλει την ουρά του απ' έξω”.

Σε δηλώσεις του σε φιλικό του μέσο χαρακτήρισε “εκτός πραγματικότητας” την απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών, σε ερώτηση βουλευτών του Κ.Κ.Ε. για την “κοιτόστρωση” (ιρλανδική διάβαση) στις Καστανιές, την οποία υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, και με την οποία το υπουργείο, ουσιαστικά, αναφέρει πως αποτελεί ευθύνη του Δήμου Ορεστιάδας η αποκατάσταση της διάβασης.

Παραθέτει, μάλιστα, τις χρηματοδοτήσεις προς τον Δήμο, από τις οποίες θα μπορούσαν να αντληθούν πόροι. Ο κ. Μαυρίδης, εξέφρασε την “έντονη απογοήτευσή του” για την απάντηση του υπουργού.

Το “άδειασμα” του κ. Μαυρίδη από το υπουργείο είναι το δεύτερο, επίσημο, στη σειρά, καθώς η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, απαντώντας σε έγγραφο σχετικό ερώτημα της δημοτικής μας συμβούλου, Μαρίας Τσομπανίδου, είχε απαντήσει στις 12 Ιουλίου 2019 (ΑΠ: Η-6015) πως “η αποκατάσταση της ζημιάς της ιρλανδικής διάβασης των Καστανεών, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου Ορεστιάδας”.

Το θέμα της ιρλανδικής διάβασης των Καστανεών το θέσαμε για μια ακόμα φορά στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (20/8/19), εισπράττοντας την ειρωνεία του κ. Μαυρίδη, που προσπαθεί να αποποιηθεί των ευθυνών του και να «ρίξει αλλού το μπαλάκι».

Η αλήθεια είναι μια: Δεν ενδιαφέρει ΚΑΘΟΛΟΥ τους κατοίκους των Καστανεών και της περιοχής σε ποιον ανήκει η «αρμοδιότητα» για την αποκατάσταση της κοιτόστρωσης, αλλά η συνεχιζόμενη ταλαιπωρία και κοροϊδία τους από ανεύθυνους υπεύθυνους. Ο εμπαιγμός πρέπει να σταματήσει τώρα, απ’ όπου κι αν προέρχεται.

Καλούμε τον κ. Μαυρίδη να αφήσει το… παράλληλο σύμπαν στο οποίο ζει, να προσγειωθεί στη σκληρή πραγματικότητα των προβλημάτων και αναγκών του Δήμου Ορεστιάδας και να δουλέψει για την επίλυσή τους.

Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας
«Είναι στο χέρι μας»

Ακολουθούν η απάντηση του Yπουργείου Εσωτερικών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 19-08-2019
Αριθ. πρωτ.: 59478

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων & Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές του ΚΚΕ κ. Ιωάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10/24-07-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΚΚΕ κ. Ιωάννης Δελής και κ. Λεωνίδας Στολτίδης, με θέμα «Τα νερά του ποταμού Άρδα κατέστρεψαν την κοιτόστρωση στις Καστανιές ΠΕ Έβρου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών, γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο Δήμο Ορεστιάδας του Νομού Έβρου, κατανεμήθηκε από τους ΚΑΠ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του, συνολικό ποσό ύψους 851.820,00 €, ενώ αντίστοιχο ποσό για την ίδια δράση έχει προγραμματισθεί να αποδοθεί στον ίδιο Δήμο και κατά το τρέχον έτος. Ήδη από τους ΚΑΠ έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έχει αποδοθεί στον ανωτέρω Δήμο το ποσό των 425.910,00 €.

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με σκοπό την κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.40411/02-08-2018 Πρόσκληση ΙV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού προϋπολογισμού 123.000.000,00 ευρώ (€) με σκοπό την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση τουκόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Ο Δήμος Ορεστιάδας εντάχθηκε στην ανωτέρω Πρόσκληση με την υπ’ αριθμ. πρωτ.76483/20-12- 2018 Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, με συνολικό προϋπολογισμό 868.000,00 €.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία επί του θέματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Ορεστιάδας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56305/29-07-2019 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,616,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2052,Αλεξανδρούπολη,8654,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3027,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3349,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,707,Δράμα,116,Έβρος,18627,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2604,Εκκλησία,1241,Εκπαίδευση,1516,Ελλάδα,1323,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,636,Εργασία,23,Εργασιακά,303,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,766,Ιστορία,233,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,596,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,345,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1530,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,433,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3911,Πολιτική,1504,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6221,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,570,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1107,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: "Είναι στο χέρι μας": Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας να αναλάβει τις ευθύνες του για την ιρλανδική διάβαση στις Καστανιές
"Είναι στο χέρι μας": Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας να αναλάβει τις ευθύνες του για την ιρλανδική διάβαση στις Καστανιές
Ανακοίνωση της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας "Είναι στο χέρι μας" για την καταστροφή της ιρλανδικής διάβασης του Άρδα στις Καστανιές.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigphw4dX819gOp4HDV8wqZNLpf1wfNm4kWpLFvRe_V7Fprnp11K4t6Y2e1R6iOcTXh7SzxYt8QZOdpoRCBt_iB3-3b_blAV9ksaPV_dB7p8nlwDoPKcqeb6KKy7zePyQawGhzuNHAlU98/s1600/4525686.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigphw4dX819gOp4HDV8wqZNLpf1wfNm4kWpLFvRe_V7Fprnp11K4t6Y2e1R6iOcTXh7SzxYt8QZOdpoRCBt_iB3-3b_blAV9ksaPV_dB7p8nlwDoPKcqeb6KKy7zePyQawGhzuNHAlU98/s72-c/4525686.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2019/08/blog-post_765.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2019/08/blog-post_765.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων