Η απάντηση του Ο.Λ.Α. στην SAOS FERRIES για το λιμάνι των Θέρμων Σαμοθράκης

Η απάντηση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης στην από 30/7/2018 επιστολή της SAOS FERRIES που υπογράφει ο κ. Φώτης Μανούσης

Η απάντηση του Ο.Λ.Α. στην SAOS FERRIES για το λιμάνι των Θέρμων Σαμοθράκης
Η απάντηση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης στην επιστολή της εταιρείας SAOS FERRIES προς τον Πρόεδρο του Ο.Λ.Α. για τα προβλήματα στο λιμάνι των Θέρμων Σαμοθράκης:

«ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΘΟΡΥΒΟ»

Σε απάντηση της από 30/07/2018 της επιστολής της SAOS FERRIES που υπογράφει ο κ. Φώτης Μανούσης ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Η επίσημη και πάγια θέση της Ο.Λ.Α. ΑΕ για την δρομολόγηση των νέων πλοίων στην γραμμή Αλεξανδρούπολης - Σαμοθράκης, εκτός του προϋπάρχοντος πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ έχει διατυπωθεί από πέρυσι με την επιστολή του Ο.Λ.Α. ΑΕ προς το Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με κοινοποίηση στο Κ.Λ/Χ. Αλεξ/πολης, Δήμαρχο Αλεξ/πολης και Δήμαρχο Σαμοθράκης, θέτοντας τις εξής προτεραιότητες:

Πρώτη προτεραιότητα η ασφαλής και τακτική εξυπηρέτηση της μετακίνησης των επιβατών από και προς την ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ.

Δεύτερη προτεραιότητα η εφαρμογή κανόνων και μέτρων με αρχή την «ίση μεταχείριση των ναυτικών εταιρειών» που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν καθώς ο υγιής ανταγωνισμός σε παρόμοιες περιστάσεις είναι θεμιτός και παράλληλα εξυπηρετεί την διακίνηση των επιβατών.

Αναλυτική ενημέρωση έγινε παράλληλα προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Με τον τρόπο αυτό οι θέσεις του Ο.Λ.Α. ΑΕ κοινοποιήθηκαν εγκαίρως προς κάθε αρχή και προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα εξασφαλίζοντας την αναγκαία αλλά και την πλήρη διαφάνεια που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές.

Στην επιστολή του Ο.Λ.Α. ΑΕ, δίνονται - και μάλιστα πριν από ένα χρόνο - με απόλυτη σαφήνεια απαντήσεις στις κυριότερες και σοβαρότερες αιτιάσεις της τρέχουσας επιστολής της SAOS FERRIES.

Εύλογα γεννιούνται ερωτηματικά για τα πραγματικά κίνητρα της ανακίνησης, εν μέσω της τρέχουσας καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, της χρήσης του Αλιευτικού Καταφυγίου των Θέρμων από τον κ. Μανούση για τον ελλιμενισμό των δρομολογιακών ταχυπλόων σκαφών ενώ ήταν γνώστης των θέσεων της Ο.Λ.Α. ΑΕ που είχαν κοινοποιηθεί με σαφήνεια.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που έθεσε η Ο.Λ.Α. ΑΕ, για την χρησιμοποίηση του Αλιευτικού Καταφυγίου των Θέρμων από τα νέα ταχύπλοα δρομολογιακά σκάφη διατυπώθηκαν ως εξής:

«Η χρήση του Αλιευτικού Καταφυγίου των Θέρμων της ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ως σταθμός εξυπηρέτησης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ θα είναι δυνατή μόνο εφόσον αποκατασταθούν τα επαρκή βάθη της θάλασσας για την ασφαλή προσέγγιση και παραβολή των ακτοπλοϊκών σκαφών.

Όπως είναι γνωστό κατά την διάρκεια της προηγούμενης χειμερινής περιόδου ο ρυθμός των προσχώσεων κυρίως στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου ήταν πρωτόγνωρος και ανεξέλεγκτος γεγονός που επιβεβαιώθηκε από πρόσφατη βυθομετρική αποτύπωση της περιοχής της εισόδου και της εσωτερικής λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου.

Όπως κάθε χρόνο η Ο.Λ.Α. ΑΕ εν όψει της προσεχούς καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου θα διαθέσει, τηρουμένων των αναλογιών, ένα σημαντικό οικονομικό ποσό για να εξασφαλίσει την χρήση του λιμένα ως αλιευτικό καταφύγιο σκαφών παράκτιας αλιείας και για τον ελλιμενισμό μικρών σκαφών αναψυχής. χωρίς όμως να είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης του αλιευτικού καταφυγίου και ως ακτοπλοϊκός σταθμός με διάρκεια χρόνου.

Στρατηγικός στόχος του Ο.Λ.Α. ΑΕ είναι η οριστική αποκατάσταση της λειτουργικότητας του Αλιευτικού Καταφυγίου των Θέρμων της ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και για τον σκοπό αυτό όπως είναι γνωστό σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές εξασφαλίσθηκαν σημαντικά κονδύλια για την εκπόνηση των απαραίτητων ειδικευμένων μελετών αντιμετώπισης της στερεομεταφοράς στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου».

Αυτά έλεγε από πέρυσι ο Οργανισμός…

Η Ο.Λ.Α. ΑΕ από τότε πορεύεται σταθερά με γνώμονα τις παραπάνω πάγιες θέσεις για την οριστική επίλυση του προβλήματος των επιχώσεων του Αλιευτικού Καταφυγίου των Θέρμων που θα συνεισφέρει πολλαπλά και κυρίως στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν επιτευχθεί τα παρακάτω:

Α) Εξασφάλισε από το Π.Δ.Ε. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. τις απαραίτητες πιστώσεις για να διατηρήσει ανοιχτή την είσοδο του λιμένα και κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο ώστε να διευκολύνει και να εξυπηρετήσει τους μόνιμους χρήστες του (παράκτια αλιευτικά σκάφη και μικρά σκάφη αναψυχής), στόχος ο οποίος έχει επιτευχθεί.

Β) Αφού ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος των προσχώσεων του Αλιευτικού Καταφυγίου των Θέρμων και με την καθοριστική βοήθεια και συνεργασία της Δημοτικής Αρχής της Σαμοθράκης εξασφάλισε τις απαραίτητες πιστώσεις και ταυτόχρονα δρομολόγησε την διαδικασία εκπόνησης των ειδικευμένων μελετών που θα υποδείξουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του λιμένος αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Ήδη με τη ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΛΥ/665/Φ11/Μ-Β της Διεύθυνσης Δ4 του ΥΠΟΜΕΔΙ, (ΑΔΑ: ωκ1ω465χθξ-1κ4) αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα γραφεία μελετών στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς, για την υπογραφή συμβάσης με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης ακτομηχανικών προβλημάτων στο αλιευτικό καταφύγιο και την ευρύτερη περιοχή των Θέρμων Ν. Σαμοθράκης» με δέσμευση πίστωσης 340.000 € από το ΠΔΕ.

3. Ο κ. Μανούσης ως μηχανικός θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αντιμετώπιση της στερεομεταφοράς και της προστασίας των λιμενικών έργων καθώς και των παρακείμενων ακτών, ειδικά στην βόρεια πλευρά της Σαμοθράκης είναι ένα σοβαρό και πολυσύνθετο τεχνικό πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί ειδικευμένες μελέτες της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από αυτές τις μελέτες είναι δυνατόν παράλληλα με την προστασία τους να γίνει και η ανάδειξη των ακτών που αποτελεί μείζον θέμα για την περιοχή των Θέρμων στη Σαμοθράκη.

Η εποχή του "άρπα - κόλλα" και της επιφανειακής αντιμετώπισης που επικαλείται και ο κ. Μανούσης στην εκτέλεση των λιμενικών έργων, χωρίς τις απαραίτητες μελέτες που οδήγησαν την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και γέμισαν την Ελλάδα με ακατάλληλα λιμάνια και και αλιευτικά καταφύγια έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Ειδικά για το αλιευτικό Καταφύγιο των Θέρμων, ο ρυθμός της στερεομεταφοράς είναι εδώ και χρόνια ανεξέλεγκτος. Όπως έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες είναι δυνατόν η είσοδος του λιμανιού να κλείσει «εν μια νυχτί». Θεωρούμε και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η Ο.Λ.Α. ΑΕ μέχρι την εκπόνηση των μελετών για την οριστική επίλυση του προβλήματος κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων με απολυτό σεβασμό στο δημόσιο χρήμα.

4. Όσον αφορά για το «δικαίωμα να παίζει κάνεις με την αγωνία των κάτοικων και των επιχειρήσεων της Σαμοθράκης», όπως τονίζει ο κ. Μανούσης στην επιστολή του, ανταπαντάμε και προτείνουμε ότι αφού κάνει την αυτοκριτική του στο θέμα αυτό θα πρέπει να αναζητήσει άλλους αποδέκτες.

Η Ο.Λ.Α. ΑΕ στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων της και με υποστελέχωση ανταποκρίνεται και στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που γίνεται από τους θεσμοθετημένους φορείς για την ανάπτυξη του νησιού.

5. Η επιλογή του Αναδόχου για τον καθαρισμό της εισόδου του Αλιευτικού Καταφυγίου των Θέρμων, όπως κάθε χρόνο, έγινε με δημόσιο διαγωνισμό και με κριτήριο την μικρότερη προσφορά.

Ενημερώνουμε τον κ. Μανούση ότι κατά την περσινή περίοδο η Ο.Λ.Α. ΑΕ εξάντλησε κάθε δυνατότητα για την χρήση των ειδικών μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τον ανωτέρω σκοπό χωρίς όμως επιτυχία που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ο.Λ.Α. ΑΕ.

6. Υπό το πρίσμα όλων των ανωτέρω θεωρούμε ότι τυραννούμε την απλή λογική όταν συνδέουμε την ανάπτυξη του νησιού με το ποιο μηχάνημα θα καθαρίσει την είσοδο του λιμανιού, ώστε στο τέλος της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου για την Σαμοθράκη, να προσεγγίσει το ταχύπλοο πλοίο ΖΕΦΥΡΟΣ στο Αλιευτικό Καταφύγιο των Θέρμων.

Η ανάπτυξη του νησιού είναι άρρητα συνδεδεμένη με την κατάστρωση ενός μακροχρόνιου προγραμματισμού από όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Μεταξύ των άλλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή του είναι η ΕΓΚΑΙΡΗ ανακοίνωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων τουλάχιστον από την αρχή της χρονιάς που θα εξυπηρετούσε οικονομικά, με συχνότητα και ποιότητα την μεταφορά ανθρώπων, μέσων και αγαθών το νησί.

7. Ως επίλογο της παρούσας επιστολής επαναλαμβάνουμε τις πάγιες θέσεις του Ο.Λ.Α. ΑΕ επι του θέματος αυτού που είναι οι εξής:

• η στήριξη της τοπικής ακριτικής κοινωνίας και η γενικά η ανάπτυξη του νησιού της Σαμοθράκης έχει ως αναγκαία προϋπόθεση την τακτική, οικονομική και απρόσκοπτη ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αλεξ/πολη η οποία όμως από μόνη της δεν είναι ικανή να πετύχει τον ανωτέρω στόχο.

• Η Ο.Λ.Α. ΑΕ θα σταθεί αρωγός στο μέτρο των δυνατοτήτων του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σε κάθε απόφαση και θα ανταποκριθεί σε κάθε κάλεσμα των συλλογικών και θεσμικών φορέων του νησιού για την ανάπτυξη του.

Για την ΟΛΑ Α.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
Πρόεδρος - Δ/νων Σύμβουλος
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,4,Αγροτικά,428,Αγωγοί,113,Αθλητικά,1824,Αλεξανδρούπολη,5526,Άμυνα,234,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,116,Άρθρα - Απόψεις,2559,Αστυνομικά,474,Αυτοδιοίκηση,1882,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,710,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,223,Βαλκάνια,28,Βουλευτικές Εκλογές,411,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,46,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,55,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,169,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,351,Δράμα,85,Έβρος,13528,Εθελοντισμός,185,Εκδηλώσεις,1933,Εκκλησία,862,Εκπαίδευση,916,Ελλάδα,908,Ελληνισμός,26,Ελληνοτουρκικά,333,Ενέργεια,31,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,491,Εργασία,9,Εργασιακά,191,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,102,Ζωή και Υγεία,262,Θράκη,342,Ιστορία,146,Καβάλα,141,Καιρός,27,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,180,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΙΝΑΛ,12,ΚΚΕ,303,Κοινωνία,66,Κοινωνική Προσφορά,166,Κόσμος,541,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,20,Μεταναστευτικό,124,Μουσική,181,ΝΔ,431,Ξάνθη,141,Οικολογία,264,Οικονομία,516,Ορεστιάδα,847,Πανταζίδου,93,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,257,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2782,Πολιτική,1119,Πολιτισμός,164,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,5,Πρώτο Θέμα,4493,Ροδόπη,233,Σαμοθράκη,548,Σάτιρα,62,Σουφλί,294,Σπίτι,12,Συγκοινωνίες,268,Σύλλογοι,262,Συνέδρια,109,ΣΥΡΙΖΑ,314,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,45,Τουρισμός,226,Τρίγωνο,33,Τυχερό,32,Υγεία,672,Φέρες,235,Χηλή,36,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,301,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Η απάντηση του Ο.Λ.Α. στην SAOS FERRIES για το λιμάνι των Θέρμων Σαμοθράκης
Η απάντηση του Ο.Λ.Α. στην SAOS FERRIES για το λιμάνι των Θέρμων Σαμοθράκης
Η απάντηση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης στην από 30/7/2018 επιστολή της SAOS FERRIES που υπογράφει ο κ. Φώτης Μανούσης
https://2.bp.blogspot.com/-FlyaE9OZEBM/W2H3witeCjI/AAAAAAACGpg/70bjGNVET7ESNxeDKcWJJdEznOLIWXZiwCLcBGAs/s1600/OLA.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-FlyaE9OZEBM/W2H3witeCjI/AAAAAAACGpg/70bjGNVET7ESNxeDKcWJJdEznOLIWXZiwCLcBGAs/s72-c/OLA.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2018/08/ola-saos-ferries.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2018/08/ola-saos-ferries.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy