Το πρόγραμμα 100 ημερών της παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»

Το σχέδιο των πρώτων εκατό ημερών είναι απλό ως σύλληψη, ξεκινά δε από τα βασικά και αναγκαία, με σκοπό να νιώσουν οι πολίτες ότι κάτι αλλάζει άμεσα και κυρίως στην καθημερινότητά τους. Στην κατεύθυνση αυτή θέτουμε σε εφαρμογή

Το σχέδιο των πρώτων εκατό ημερών είναι απλό ως σύλληψη, ξεκινά δε από τα βασικά και αναγκαία, με σκοπό να νιώσουν οι πολίτες ότι κάτι αλλάζει άμεσα και κυρίως στην καθημερινότητά τους.

Στην κατεύθυνση αυτή θέτουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα άμεσης δράσης για τα κατεπείγοντα προβλήματα των πολιτών και βάζουμε τις βάσεις για τις μεγάλες αλλαγές στο μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας του Δήμου μας.

Η αναδιάρθρωση του οργανογράμματος και της λειτουργίας των δομών του Δήμου, η καθαριότητα, ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, η αισθητική και η λειτουργικότητα της πόλης, οι κοινωνικές δομές καθώς και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα, είναι οι κύριοι άξονες για τους οποίους θα ξεδιπλώσει τις πρώτες κινήσεις του ως δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ο Παύλος Μιχαηλίδης.

Προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής θα είναι αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας στο Δήμο, με αναβάθμιση και ουσιαστική λειτουργία των συλλογικών οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, κοινοτικά συμβούλια, επιτροπές) καθώς και η «έσωθεν καλή μαρτυρία» με την συγκρότηση ομάδας εσωτερικού ελέγχου. Εκτός από τον αυτονόητο έλεγχο στις οικονομικές υπηρεσίες, στις αρμοδιότητές της θα είναι ο έλεγχος του ίδιου του αντιδημάρχου Οικονομικών, των πάσης φύσεως διαγωνισμών, καθώς και της ορθής προσαρμογής του δήμου στις υποχρεώσεις του «Καλλικράτη». Στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου, με τρία άτομα σε πρώτη φάση, που θα αναφέρονται στο δημοτικό συμβούλιο. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η άμεση αναδιάρθρωση του οργανογράμματος με την ορθή αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

Όλα αυτά προϋποθέτουν την εφαρμογή στην πράξη των δεσμεύσεων μας για μηδενικές απολύσεις προσωπικού και την μη εκχώρηση καμιάς υπηρεσίας του δήμου σε ιδιωτικές εταιρείες καθώς και την απεξάρτηση από εξωτερικές συνεργασίες που κοστίζουν και δεν προσφέρουν υψηλού επιπέδου έργο.

Δεύτερη βασική κατεύθυνση στην ατζέντα των εκατό ημερών είναι το θέμα της καθαριότητας με κυρίαρχο σύνθημα «καθαρίζουμε τον Δήμο μας». Η καθαριότητα σε ένα σύγχρονο και τουριστικά αναπτυσσόμενο δήμο αποτελεί βασική ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε άλλη δραστηριότητα.

Προϋποθέτει άμεση συνεργασία με τους προϊσταμένους και όλο το προσωπικό της καθαριότητας για να βάλουμε όλοι πλάτη και να κάνουμε μαζί μια νέα αρχή.

Επόμενο παράλληλο βήμα η απόδοση των πεζοδρομίων στους πεζούς, θα συνδυαστεί και με άλλα συμπληρωματικά μέτρα, που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό και με την καλύτερη αισθητική εικόνα της πόλης, σε ένα ανοιχτό διάλογο με τον εμπορικό κόσμο.

Επίσης θα προχωρήσουμε, από την αρχή της τετραετίας στην επιδιόρθωση των πεζοδρομίων και θα ξεκινήσουμε άμεσα την ασφαλτόστρωση στους δρόμους και τα σοκάκια και θα προγραμματίσουμε εξ αρχής την πεζοδρόμηση κεντρικών σημείων, τις γειτονιές και τις συνοικίες.

Επόμενος στόχος η ανακύκλωση των απορριμμάτων η οποία προϋποθέτει απαραιτήτως και μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων, που θα μπει ταυτόχρονα «στα σκαριά», δεδομένου ότι το 65% του συνολικού όγκου των απορριμμάτων που παράγει ο καθένας αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά.

Κεντρικός μας στόχος πρέπει να είναι μέχρι το 2020 ο όγκος των σκουπιδιών να μειωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και με τις δυνατότητες που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Επιβάλλεται άμεσα να υιοθετηθούν εναλλακτικές λύσεις όπως κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων.

Η νέα δημοτική αρχή θα προχωρήσει στην υιοθέτηση κινήτρων για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. Στον τομέα αυτό άμεση πρέπει να είναι η κινητοποίηση των πολιτών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των εκπαιδευτικών και των επιχειρήσεων. Εδώ πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», έτσι ώστε με τα χρήματα αυτά ο δήμος να ενισχύσει τους πολίτες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν άμεσα μέτρα ελαχιστοποίησης παραγωγής απορριμμάτων.

Η υγεία των δημοτών αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Διευρύνουμε και οργανώνουμε τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες με πρώτο μέλημα την δημιουργία του Δημοτικού ιατρείου, μέσα από ένα μείγμα πολιτικής που στηρίζεται στον εθελοντισμό, τη δημόσια χρηματοδότηση, και τις κοινωνικές χορηγίες.Ανασυγκροτούμε άμεσα τις υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας. Συντονίζουμε, ενθαρρύνουμε, ενισχύουμε και προωθούμε κάθε πρωτοβουλία δημοτών που βοηθά στην κοινωνική συνοχή.

Αναπτύσσουμε ευρύτατο κίνημα αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Στον τομέα της χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, είμαστε αποφασισμένοι να καταργήσουμε κάθε γραφειοκρατικό ή άλλο εμπόδιο που καθιστά τους νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες όμηρους της κάθε δημοτικής εξουσίας, με άμεση επίλυση των προβλημάτων από το τέλος παρεπιδημούντων που μειώθηκε μεν από 2% στο 0,5%, αλλά εκκρεμούν ακόμη οφειλές από το 2007.

Στον αγροτικό τομέα, που είναι για μας καθοριστικός μοχλός ανάπτυξης, ενισχύουμε τις νέες πρωτοβουλίες. Παροτρύνουμε, στηρίζουμε με υποδομές τις νέες προσπάθειες με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αύξηση των προϊόντων. Η προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας να παραμένει στον τόπο μας, με τη λειτουργία του δικτύου παραγωγή μεταποίηση εμπόριο τοπικά.

Για τον λόγο αυτό θα προχωρήσουμε στην λειτουργία του Γραφείου Διεύθυνσης Τοπικής Αγροτικής Ανάπτυξης όλου του δήμου με έδρα τις Φέρες. Έχει θεσμοθετηθεί, αλλά δεν έχει καμία πραγματική δραστηριότητα. Η Διεύθυνση αυτή θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά σε καθημερινή βάση προς όφελος των αγροτών, κυρίως των νέων.

Έργα και Δράσεις πρώτης προτεραιότητας:
 • άμεση αποτροπή υλοποίησης της σχεδιαζόμενης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων.
 • επικαιροποίηση και επαγρύπνηση για την αποτροπή κάθε προσπάθειας εξόρυξης χρυσού στην περιοχή μας.
 • άμεση προτεραιότητα στην κατασκευή ενός ευέλικτου και σύγχρονου σφαγείου (Άσπρα Χώματα), από το οποίο θα εξυπηρετούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
 • άμεση σύνταξη της πράξης εφαρμογής στο οικοδομικό τετράγωνο των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ.
 • άμεση συνεργασία και συμφωνία με τους εμπόρους και παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς για την χωροθέτησης και τον τροπο λειτουργίας της, μέχρι την δημιουργία της κλειστής Δημοτικής Αγοράς στις αποθήκες της ΚΥΔΕΠ και την μεταφορά της πέριξ των αποθηκών.
 • προτεραιότητα στην συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων φορέων για την απομάκρυνση του ΚΤΕΛ, της Αστυνομίας και των Δικαστηρίων από τον κεντρικό ιστό της πόλης.
 • άμεση προτεραιότητα στην αναμόρφωση του οδικού δικτύου Αλεξανδρούπολης - Παλαγίας.
 • αστικές παρεμβάσεις για την διευκόλυνση των Α.Μ.Ε.Α με την τοποθέτηση ήχου στους κεντρικούς φωτεινούς σηματοδότες, με την δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης και ραμπών αλλά και την βελτίωση των υπαρχόντων.
 • προγραμματική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του φορέα διαχείρισης του Δέλτα και της ΤΙΕΔΑ.
 • περισυλλογή, καταγραφή και σήμανση των ζώων, με εμβολιασμό, στείρωση και αποπαρασίτωση τους.
 • αξιολογική κατανομή χρόνου χρήσης στους Δημοτικούς χώρους άθλησης.
 • αναδιάρθρωση του δημοτικού ραδιοφώνου με αξιοκρατική στελέχωση, αυστηρό έλεγχο των δαπανών και μια σύγχρονη εισοδηματική πολιτική.

Για μας, θέλουμε να το τονίσουμε αυτό, τα προβλήματα της καθημερινότητας και ο σεβασμός στον πολίτη είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους στο οικοδόμημα του νέου μεγάλου Δήμου που οραματιζόμαστε να χτίσουμε. Είναι η σπονδυλική στήλη του προγράμματος και της πολιτικής που επεξεργαζόμαστε.


ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,573,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2026,Αλεξανδρούπολη,8217,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3201,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,92,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,663,Δράμα,114,Έβρος,17960,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2460,Εκκλησία,1204,Εκπαίδευση,1420,Ελλάδα,1283,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,627,Εργασία,23,Εργασιακά,281,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,707,Ιστορία,219,Καβάλα,188,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,549,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,581,Ορεστιάδα,1420,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3776,Πολιτική,1443,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,7,Πρώτο Θέμα,6000,Ροδόπη,398,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,529,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,54,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Το πρόγραμμα 100 ημερών της παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»
Το πρόγραμμα 100 ημερών της παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη»
Το σχέδιο των πρώτων εκατό ημερών είναι απλό ως σύλληψη, ξεκινά δε από τα βασικά και αναγκαία, με σκοπό να νιώσουν οι πολίτες ότι κάτι αλλάζει άμεσα και κυρίως στην καθημερινότητά τους. Στην κατεύθυνση αυτή θέτουμε σε εφαρμογή
http://2.bp.blogspot.com/-sQJQSmFNzBU/U1f5xmu6H5I/AAAAAAABAbo/z_ff1yRtSZE/s1600/FOTO+AFISA.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-sQJQSmFNzBU/U1f5xmu6H5I/AAAAAAABAbo/z_ff1yRtSZE/s72-c/FOTO+AFISA.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/04/100.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/04/100.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων