Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2011 και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση για το σχεδιασμό της Εγνατίας Α.Ε, σχετικά με την δημιουργία Σταθμών Διοδίων επί της Εγνατίας οδού που διατρέχει την Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Εισηγητής: Ο Αντιπρόεδρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ, κ. Τσακλίδης Ιωάννης...»

2. Ειδική έκθεση αριθ.179 παρ.4 του Ν. 3852/2010: Προβλήματα εφαρμογής του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, κ. Τσακμακίδης Λάζαρος.

3. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ,στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΜΘ, που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ» και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τους φορείς υλοποίησης προγράμματος. Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης, Καραλίδης Φώτης.

4. Έγκριση θέσπισης του πάγιου χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου. Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εβρου, κα Νικολάου Γεωργία.

5. Πρόταση για διοργάνωση εθελοντικής Αιμοδοσίας. Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γκουγκουσκίδου Μαρία.

6. Έγκριση μεταφοράς των υπολοίπων των Τραπεζικών Λογαριασμών της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης, των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και της Διευρυμένης ΝΑ Ροδόπης – Έβρου στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και εξουσιοδότηση ατόμων για την παραλαβή των επιταγών και κλείσιμο των Τραπεζικών Λογαριασμών. Εισηγητής ο Δ/ντης Οικονομικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, κ. Τσακίρης Γεώργιος.

7. Καθορισμός των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται για την κάλυψη αναγκών ενημέρωσης μας και εξουσιοδότηση ατόμων που θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία Winbank Internet Business της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Εισηγητής ο Δ/ντης Οικονομικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, κ. Τσακίρης Γεώργιος.

8. Έγκριση προτάσεων προς υποβολή για το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας: «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Δαμιανίδης Παύλος.

9. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER του Νομού Δράμας, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος για τον Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER). Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας, κ. Κατσιμίγας Κων/νος.

10. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 13 παρ 4 του Π.Δ 243/96 για την εκποίηση ακινήτων μας, κινητών πραγμάτων και τη μίσθωση ακινήτων. Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας, κ. Κατσιμίγας Κων/νος.

11. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την συγκρότηση Αγρονομικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας, κ. Κατσιμίγας Κων/νος.

12. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου, της Π.Ε. Έβρου. Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κα Νικολάου Γεωργία.

13. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 μέχρι Άβατο» στον άξονα προτεραιότητας 3: «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης» του Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013. Κωδικός Πρόσκλησης 57. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης, κ Καραλίδης Φώτης.

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση ανανέωσης των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμαροψηφίδας εμβαδού 53.099,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Σκοτεινό» του Δ.Δ. Ζυγού, του Δήμου Καβάλας, Ν. Καβάλας, της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας, κ. Γρανάς Αρχέλαος.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Μ Π Ε, για την ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 'Όρων για την λειτουργία μονάδας κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων που βρίσκεται στη θέση «Καλάμι» του Δ.Δ. Θάσου, του Δήμου Θάσου, Ν. Καβάλας, της ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας, κ. Γρανάς Αρχέλαος.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, του έργου: «Ανακατασκευή παραλίας Καλλιράχης και επειγόντων συναφών έργων» στο Δήμο Θάσου, Ν. Καβάλας, από το Δήμο Θάσου. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας, κ. Γρανάς Αρχέλαος.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.812,00 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Οχυρού (θέση Φουντουκλούκι) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.994,00 τμ, που βρίσκεται στην θέση «Ζαβάρσα» στην περιοχή Δ.Δ Βώλακα, του Δήμου Κ.Νευροκοπίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρου εμβαδού 22.036,23 τ.μ που βρίσκεται στη θέση «Μπουρό Ρέμα » στην περιοχή του Δ.Δ. Πύργων, του Δ. Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Ι ΜΠΥΡΟΣ-Κ ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων από την ΜΠΕ, του έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Νεοχωρίου» στο Ν. Έβρου. Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κα Νικολάου Γεωργία.

21. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων της Νήσου Θάσου κατά την θερινή περίοδο και λειτουργία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας, κ. Κατσιμίγας Κων/νος.

22. Έγκριση α) για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ "Ο. Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" στο Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» Προγραμματική Σύμβαση. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.

23. Έγκριση: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΚΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ». Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης κ. Κεφαλίδου Ανδρονίκη Πολιτικός Μηχανικός.

24. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Δήμου Κομοτηνής για την παραχώρηση ενός προωθητή γαιών και ενός διαγραμμιστικού μηχανήματος. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ροδόπης, κ. Δαμιανίδης Παύλος.

25. Έγκριση για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ». Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας, κ. Ξανθόπουλος Ιωάννης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,612,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2048,Αλεξανδρούπολη,8597,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3022,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3334,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,702,Δράμα,116,Έβρος,18530,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2577,Εκκλησία,1238,Εκπαίδευση,1506,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,760,Ιστορία,232,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,594,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,674,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1513,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,427,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3902,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6195,Ροδόπη,418,Σαμοθράκη,668,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,560,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,70,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,397,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0rGNrliRciiWRVXXIcBOqkwULuXz7moRqqSRPuEDJsIj55pOi5ZYoKJSS-1oiam_3idR5m4Jyk-BqtNmXfX5-7LRqmaNvJUbM2NjCXQXwzzN5yAxP_qZ-Pl84kgbaubpAnsQenawKVKyT/s200/perif.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0rGNrliRciiWRVXXIcBOqkwULuXz7moRqqSRPuEDJsIj55pOi5ZYoKJSS-1oiam_3idR5m4Jyk-BqtNmXfX5-7LRqmaNvJUbM2NjCXQXwzzN5yAxP_qZ-Pl84kgbaubpAnsQenawKVKyT/s72-c/perif.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2011/05/blog-post_3341.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2011/05/blog-post_3341.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων