Μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EMERGE το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μετά από 50 χρόνια λειτουργίας το ΔΠΘ βλέπει να ανοίγονται καινούριοι δρόμοι που θα καθορίσουν τη μελλοντική του πορεία.

Μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EMERGE το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έγκριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EMERGE (Empowering the Margins of Europe through Regional and Global Engagement) με χρηματοδότηση ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, στο οποίο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) συμμετέχει ως βασικός εταίρος. Με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 28/6/2024, εγκρίθηκαν 14 νέες Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που έρχονται να προστεθούν στις 50 υφιστάμενες που προέκυψαν τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα αποτελέσματα σηματοδοτούν ένα ορόσημο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, καθώς ο στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Πανεπιστήμια ήταν να δημιουργηθούν τουλάχιστον 60 Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 500 πανεπιστήμια έως τα μέσα του 2024. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αποτελούν θεσμό της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης και αφορούν συμμαχίες που σκοπεύουν να εξελιχθούν στα Πανεπιστήμια του μέλλοντος, ενισχύοντας την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με την Έρευνα, την Καινοτομία, και την Κοινωνία.

Με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Πρύτανης του ΔΠΘ Καθηγητής Φώτιος Μάρης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του καθώς μετά από 50 χρόνια λειτουργίας το ΔΠΘ βλέπει να ανοίγονται καινούριοι δρόμοι που θα καθορίσουν τη μελλοντική του πορεία. Είναι μεγάλη επιτυχία η έγκριση της Συμμαχίας EMERGE για τα πανεπιστήμια που είναι εταίροι σε αυτήν, και θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία στον ανταγωνιστικό πλέον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η σκληρή και συντονισμένη δουλειά των μελών του ΔΠΘ ανταμείφτηκε, και υπάρχει ιδιαίτερος ενθουσιασμός για την επιτυχία αυτή. Η πανεπιστημιακή κοινότητα του ΔΠΘ δεσμεύεται να αξιοποιήσει το περιφερειακό πλεονέκτημα για να καλλιεργήσει ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις για τη συνδημιουργία γνώσης και την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου. Μέσα από τις συνεργατικές προσπάθειες, ο στόχος είναι η γεφύρωση της περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης με παγκόσμια συνδεσιμότητα. Ο δρόμος που ανοίγει σήμερα συνιστά μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για το ΔΠΘ και για τους εταίρους στο EMERGE.

Συντονίστρια και επιστημονικά υπεύθυνη της προσπάθειας που κατέβαλε η ομάδα εργασίας του ΔΠΘ μαζί με τους εταίρους του EMERGE για τη σύνταξη και την υποβολή, τον Φεβρουάριο του 2024, μιας άρτιας πρότασης που επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση ανάμεσα σε 56 προτάσεις, είναι η Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, πρώην Αντιπρύτανης και νυν μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΔΠΘ.

Η κυρία Μιχαλοπούλου ανακοίνωσε την επιτυχία της πρότασης αναφέροντας ότι είναι μίας καθοριστικής σημασίας επιτυχία του ΔΠΘ καθώς εξασφαλίστηκε για το Πανεπιστήμιο μια θέση ανάμεσα στα Πανεπιστήμια του μέλλοντος της Ευρώπης. Συνολικά, στα εννέα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας φοιτούν πάνω από 130.000 φοιτητές. Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες και εκπαιδευτικά πλαίσια ενώ ο στόχος είναι η οικοδόμηση και η εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης κοινής στρατηγικής, με προσέγγιση από τη βάση προς τα επάνω, η οποία θα επηρεάσει και θα υποστηρίξει όλες τις δραστηριότητές του Πανεπιστημίου μας, από την διδασκαλία και τη μάθηση έως την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και νέες μορφές κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Η αποστολή του EMERGE που έχει τις ρίζες της στην κοινωνική δέσμευση, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις προσπάθειες όλων των εταίρων του που ένωσαν τις δυνάμεις τους επίσημα από το 2022. Στην καρδιά του EMERGE, η κοινωνική και περιφερειακή πρόοδος καθοδηγεί τα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λειτουργικά πλαίσια. Η στόχευση είναι να δημιουργηθούν συστημικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα Πανεπιστήμια, τα Τμήματα και τα Εργαστήρια συνεργάζονται και λειτουργούν, προς όφελος των φοιτητών, των καθηγητών και των ερευνητών, των τοπικών κοινωνιών και των φορέων των περιοχών που εδρεύουν τα 9 πανεπιστήμια της Συμμαχίας. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν πολλή δουλειά και έχουν φέρει ενθουσιασμό για την προοπτική που έχει δημιουργηθεί. Οι δραστηριότητες του EMERGE θα ξεκινήσουν επίσημα το φθινόπωρο, πλέον όπου θα δοθεί έμφαση στην ενημέρωση του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας και κυρίως τις φοιτήτριες και τους φοιτητές κάνοντας τους συνοδοιπόρους του πυρήνα των ανθρώπων που εργάστηκαν στο ΔΠΘ για την επιτυχία αυτής της πρότασης.

Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EMERGE είναι το Ιρλανδικό University of Limerick, και μαζί με το ΔΠΘ μετέχουν ως Εταίροι τα Πανεπιστήμια Universidade da Coruña (Ισπανία), Université Rennes 2 (Γαλλία), Université Bretagne Sud (Γαλλία), Inland Norway University of Applied Sciences (Νορβηγία), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Σλοβακία), Europa - Universität Flensburg (Γερμανία), Neapolis University Pafos (Κύπρος).

Το θερμό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εταίρων αναδείχθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 20-24 Μαΐου 2024 κατά τη συνάντηση εκπροσώπων των εταίρων της Συμμαχίας που φιλοξένησε με ιδιαίτερη επιτυχία το ΔΠΘ. Στο DUTH - EMERGE staff week οι 29 εκπρόσωποι από τα 8 Πανεπιστήμια καθώς και πολλοί καθηγητές και προσωπικό του ΔΠΘ που συμμετείχαν, είχαν μεταξύ άλλων την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να συντονίσουν την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονταν από τα «πακέτα εργασίας» της αίτησης χρηματοδότησης, στην περίπτωση που αυτή θα ήταν επιτυχής, και έτσι η ανακοίνωση της επιτυχούς έκβασης τους βρήκε προετοιμασμένους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τελευταία Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων που διοργάνωσε το ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη τον Απρίλιο του 2024, η διεθνοποίηση ήταν βασική θεματική της ολομέλειας της Συνόδου, στην οποία ο προσκεκλημένος του ΔΠΘ Αντιπρόεδρος της ΕΕ κ. Μαργαρίτης Σχοινάς παρουσίασε στους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις τον σχεδιασμό της Κομισιόν για το «Ευρωπαϊκό Πτυχίο» στο οποίο θα συμβάλλουν τα μέγιστα οι Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Πληροφορίες για το EMERGE στο https://euemerge.eu
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8673,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3033,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18655,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1326,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,638,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,599,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,167,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6235,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1110,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EMERGE το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EMERGE το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μετά από 50 χρόνια λειτουργίας το ΔΠΘ βλέπει να ανοίγονται καινούριοι δρόμοι που θα καθορίσουν τη μελλοντική του πορεία.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF0wWLjoQv9bdBcUmLi_hNrpHYBM4KmhyoKx0_IEvWBDGawiUK3Xh4FAOIn5GIx0ax7JMj5G6qytpK4AxoHPN6JqPcdzY8gWQN21hDCKqYta8JWAWuHeRIHi0pZe0s3okiAf4F1Hr5kaAsIhDbJPDV5SLJVemxPFQOggJFjuKl6gTUstuHvvyXjivtgUk/s16000/786620,.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF0wWLjoQv9bdBcUmLi_hNrpHYBM4KmhyoKx0_IEvWBDGawiUK3Xh4FAOIn5GIx0ax7JMj5G6qytpK4AxoHPN6JqPcdzY8gWQN21hDCKqYta8JWAWuHeRIHi0pZe0s3okiAf4F1Hr5kaAsIhDbJPDV5SLJVemxPFQOggJFjuKl6gTUstuHvvyXjivtgUk/s72-c/786620,.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2024/07/emerge.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2024/07/emerge.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων