Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης και αντικατάστασή του.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

2. Έγκριση της 52/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ", με θέμα "6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023".
(Εισηγ. κ. Χριστοδούλου Μ.)

3. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του Πρωτοκόλλου παραλαβής των τροφίμων και ειδών βασικής συνδρομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΕΒΥΣ-ΤΕΒΑ)».
(Εισηγ. κ. Γιαννάκου Χ.)

4. Αποδοχή και συνέχιση συνεργασίας για τη λειτουργία της δομής της σίτισης με τη ΜΚΟ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ».
(Εισηγ. κ. Γκουγκουλάκης Χ.)

5. Καθορισμός και επικαιροποίηση Διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης, παραρτήματος αυτού Δημοτικής Ενότητας Φερών και Εργαστηρίου Εικαστικών, για το εκπαιδευτικό έτος 2023-24.
(Εισηγ. κ. Κανίδης Δ.)

6. Καταβολή των διαφορών Μ.Α.Π. ετών 2020 & 2021 σε χρήμα για τους εργαζόμενους του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)

7. Έγκριση εκκίνησης νέας διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του ΚΕΠ ΑΒΑΝΤΟΣ του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

8. Έγκριση ή μη παράτασης της εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του Δήμου μετά τη λήξη ισχύος της υπ’ αριθμ. 277/2022 Α.Ο.Ε.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 223/Πρακτ. 21/07-06-2023 Α.Δ.Σ. αναφορικά με την έγκριση διαγραφής οφειλών από Χ.Κ.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

10. Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

11. Ανάδειξη νέου υποτρόφου 2023 κληροδοτήματος Βασιλείου Ν. Φωτίου.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

12. Καθορισμός νέων και Κατάργηση υφιστάμενων κενών θέσεων για Στάσιμο Εμπόριο στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

13. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Κατασκευή επεκτάσεων - νέων συνδέσεων και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)

14. Έγκριση 1ης τροποποίησης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Φερών».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

15. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Φερών».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

16. Έγκριση 5ης παράτασης του έργου «Αξιοποίηση Τμήματος του Γεωθερμικού Πεδίου Αρίστηνου - Κατασκευή Θερμικού Σταθμού και δικτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και κτιρίων».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 2ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης - 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης - Υποέργο 1: Αποκατάσταση καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης (Δυτικός και Ανατολικός Τομέας)».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

18. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

19. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ - 1ης επουσιώδους τροποποίησης σύμβασης - 1η Σ.Σ. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

20. Έγκριση 2ου ΑΠΕ - 1η Σ.Σ. του έργου «Συντήρηση Διδακτηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης έτους 2021».
(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

21. Αιτήματα των Κ.Κ. (15020/03.05.2023), Κ.Α. (20858/16.06.2023), Δ.Ι. (22129/26.06.2023), για δημιουργία θέσεων Φ/Ε.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

22. Αίτημα των ΕΛ.ΤΑ. COURIER για μία (1) θέση Φ/Ε στην οδό ΑΙΝΟΥ & ΚΑΒΥΡΗ στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

23. Αίτημα της ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (υπ’ αριθμ. 20635/15.06.2023) για δύο θέσεις ΑΜΕΑ (γενικές), επί της οδού Βενιζέλου 69 & Μοσχονησίων στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

24. Αίτημα της "ΑΙΜΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΡΟΥ" (υπ’ αριθμ. 23389/04.07.2023) για μία θέση ΑΜΕΑ (γενική), επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 30 στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

25. Συμπληρωματικό αίτημα του Τ.Π. (19914/12.06.2023) σε συνέχεια του αιτήματος συνδέσμου Εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών ΑΜΘ (663/05.01.2023 & 2159/23.01.2023) για δημιουργία θέσεων Στάσης στο κέντρο της πόλης.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

26. Αίτημα του Κ.Κ. (21525/21.06.2023) για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία της Κικόνων.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

27. Αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (ν. 4759/2020) σε τμήμα του ΟΤ 577-580 στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

28. Κρίση Ενστάσεων Πολεοδομικής Μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοινωφελούς - ΚΦ "Θρησκευτικού Χώρου" (Αγ. Παϊσίου - περιοχή Πλατανότοπος Μαΐστρου).
(Εισηγ. κ. Πορτοκαλίδης Κ.)

29. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ.: κ. Ιντζεπελίδου - Συτμαλίδου Ελ.)

30. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου “ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ AA-8Π”.
(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου - Συτμαλίδου Ελ.)

31. Έγκριση της «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ», μεταξύ του «Trans Adriatic Pipeline AG» με το διακριτικό τίτλο «TAP AG» και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που αφορά στην κατασκευή παραγωγικής γεωθερμικής γεώτρησης με διακριτική ονομασία ΑΑ-8Π, στο γεωθερμικό πεδίο του Αρίστηνου.
(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου - Συτμαλίδου Ελ.)

32. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)

33. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση προς συλλογή και εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ, αποβλήτων λιπαντικών - ελαίων (ΑΛΕ), αποβλήτων συσσωρευτών, πλαστικών, μετάλλων (scrap), για τα έτη 2023-2024.
(Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)

34. Υποβολή Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2021-2027.
(Εισηγ. κ. Δέλκος Β.)

35. Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2023-2024.
(Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)

36. Παραχώρηση χώρων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους και φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2023-2024.
(Εισηγ. κ. Πετρίδης Κ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8671,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3032,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18653,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,598,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6233,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1108,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmmfvEyNAkKrtQNIXinkuIp_gZTRzYcsaR03kDQCcnV2fwQ2BKKJHERCnLM5fXJ8XgCz4PLyXIaSjcYnssUuyZE_VGDX2WQfK2x9FRpZ02wtYQkIYRQdiGT1stKy5NUfsBL1Lg2oqL9fRxnIgC7VqmBQFGdh3O1kaO-91svkcZq4UOKy5f_AyhziGV/s16000/dsalex.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmmfvEyNAkKrtQNIXinkuIp_gZTRzYcsaR03kDQCcnV2fwQ2BKKJHERCnLM5fXJ8XgCz4PLyXIaSjcYnssUuyZE_VGDX2WQfK2x9FRpZ02wtYQkIYRQdiGT1stKy5NUfsBL1Lg2oqL9fRxnIgC7VqmBQFGdh3O1kaO-91svkcZq4UOKy5f_AyhziGV/s72-c/dsalex.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2023/09/blog-post_27.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2023/09/blog-post_27.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων