Στα πόσα δελτία τύπου και στα πόσα εκατομμύρια ευρώ θα έρθει η ανάπτυξη του Λιμένα Αλεξανδρούπολης;

Οι Φορείς αλλάζουν, τα πρόσωπα αλλάζουν, αλλά η κακή νοοτροπία μένει. Δυστυχώς κύριοι, η ανάπτυξη δεν έρχεται με πανηγυρισμούς και Δελτία Τύπου.

Στα πόσα δελτία τύπου και στα πόσα εκατομμύρια ευρώ θα έρθει η ανάπτυξη του Λιμένα Αλεξανδρούπολης;
του Νικόλαου Παπανικολόπουλου

Τον Οκτώβριο του 1993, ο αείμνηστος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιώργος Κατσιφάρας (1935-2012) κατά την επίσκεψη του στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μετέφερε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για την ανάπτυξή του ώστε αυτό να ανταποκριθεί στο νέο στρατηγικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Και πράγματι, την επόμενη χρονιά άρχισαν να δημοπρατούνται έργα για την επέκτασή του και όχι μόνο. Τα έργα, χρηματοδοτούμενα κυρίως από τα τότε περίφημα ΚΠΣ, ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1995 και στον επίσημο οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό προβλεπόταν να ολοκληρωθούν τον Αύγουστο του 2005.

Δυστυχώς, έργα τα οποία έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2005, τριάντα χρόνια παραμένουν ακόμα ζητούμενα και μαζί με αυτά και η περιβόητη ανάπτυξη. Και δεν είναι μόνο αυτό αλλά, κυνηγώντας την ανάπτυξη έχει ξοδευτεί ένας «πακτωλός χρημάτων». Ειδικότερα:

Κόστος υποδομών την περίοδο 1994 - 2013

Μόνο την περίοδο 1994-2013, όπως μαρτυρούν και οι κατά καιρούς αναρτηθείσες πινακίδες (υποχρεωτικά λόγω Ε.Ε.) στο χώρο του λιμανιού, δαπανήθηκαν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, για έργα υποδομής, περισσότερα από 80 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα το λιμάνι να είναι πλήρως λειτουργικό.

Κόστος υποδομών την περίοδο 2013 - 2019

Για την ανέλκυση της βυθοκόρου «Όλγα» το 2019, που είχε βυθιστεί από το 2010 και εμπόδιζε την προσέγγιση πλοίων στο νέο λιμένα, δαπανήθηκαν από τις ΗΠΑ 2.300.000 δολάρια.

Για την «ολοκλήρωση εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και εκσκαφής διαύλου», ένα έργο για το οποίο, ήδη είχαν δαπανηθεί 18.655.005,71 ευρώ την περίοδο 2007-2011 (υπογραφή σύμβασης 14-12-2007), χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί, απαιτήθηκαν εκ νέου 21.900.000 ευρώ καθώς δημοπρατήθηκε στις 5-3-2013 και ολοκληρώθηκε (;) το 2015, όχι όμως στα 14 μέτρα που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός αλλά στα 12 μ.

Λειτουργικά έξοδα την περίοδο 2001 - 2011

Το κόστος λειτουργίας, του 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου (σήμερα υπάρχει ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος και πέντε μέλη) του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. που δημιουργήθηκε με το Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145 Α/27-6-2001), την ΚΥΑ 5212.3/81/01/18-10-2001 «Καθορισμός αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΑ Α.Ε.» ΦΕΚ 1424 Β/22-10-2001 και το ΑΠ 39/08-01-2002 Έγγραφο κ. ΥΕΝ «Μηνιαία αμοιβή Προέδρου και αποζημιώσεις μελών και γραμματέα από συνεδριάσεις», χωρίς να υπολογίζονται οι αμοιβές των εργαζομένων στον ΟΛΑ ΑΕ, ανήλθε στο 1.000.000 ευρώ.

Βεβαίως, μετά την οικονομική κρίση, το 2012, όλες οι αμοιβές και αποζημιώσεις τόσο στο Δημόσιο όσο και στις ΔΕΚΟ περικόπηκαν. Αλλά δεν παύει και αυτή η περίπτωση να είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα για το πώς φτάσαμε στην οικονομική κρίση και τα πρόθυρα πτώχευσης του κράτους.

Διαδικαστικά έξοδα την περίοδο της κρίσης

Όπως είναι γνωστό, την εποχή των «Μνημονίων», με τις αριθ. 195/27-10-2011 και 222/05-11-2012 Αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 2501Β’/2011 και 2996Β’/2012 αντίστοιχα) οι μετοχές που αντιστοιχούσαν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.” μεταφέρθηκαν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε. το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Δημοσίου και λειτουργεί με κανόνες ιδιωτικού δικαίου.

Έτσι, το «Ταμείο», διόρισε (εννοείται με αμοιβή) ως συμβούλους του την Morgan Stanley και την Τράπεζα Πειραιώς και εκπονήθηκε το πρόγραμμα, «Ποσειδών» για τα δώδεκα (12) μεγάλα λιμάνια Οργανισμούς Α.Ε. ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας (Απόφαση 90/3-9-2012) για να συνεργάζεται με το «Ταμείο» στη «Στρατηγική των λιμένων»…

Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ για να «επιτύχει» σε μέγιστο βαθμό την αξιοποίηση των λιμένων και να βοηθηθεί στο έργο του, προσέλαβε (εννοείται με αμοιβή) τις εταιρείες Deloitte Business Solutions Α.Ε. and Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ως από κοινού χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τις εταιρείες Your Legal Partners, Δρακόπουλος και Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία και Αλεξίου - Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων, ως από κοινού νομικούς συμβούλους, την εταιρεία Doxiadis Associates ως τεχνικό σύμβουλο και την εταιρεία Port Consultants Rotterdam BV ως εμπορικό σύμβουλο, στο πλαίσιο της επικείμενης Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της Συναλλαγής ώστε μέσα από την πώληση των μετοχών τους ή μέσω υπο-παραχωρήσεων περιέλθουν σε εταιρείες - επενδυτές.

Έξοδα κατά τη Διαγωνιστική Διαδικασία

Το «ΤΑΙΠΕΔ» για να προχωρήσει στην αξιοποίηση των 10 μη εισηγμένων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (μεταξύ των οποίων και ο ΟΛΑ ΑΕ) μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, το Μάρτιο του 2018, προσέλαβε (εννοείται με αμοιβή): Νομικό σύμβουλο επί θεμάτων Ελληνικού και Ενωσιακού Δικαίου, Τεχνικοοικονομικό σύμβουλο και Χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Μετά από πολλές παλινδρομήσεις για τον αν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα αξιοποιείτο με πώληση των μετοχών του ή μέσω υπο-παραχωρήσεων, το ΤΑΙΠΕΔ στις 17-7-2020 ανακοίνωσε διεθνή δημόσιο διαγωνισμό πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Στις 16-10-2020, ανακοίνωσε ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον τέσσερα (4) επενδυτικά σχήματα.

Στις 9-3-2022, προσέλαβε (εννοείται με αμοιβή) Ανεξάρτητο Αποτιμητή για τη διαδικασία της πώλησης του πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής του ΟΛΑ Α.Ε.

Στις 22-9-2022, κατατέθηκαν προσφορές μόνο από δυο (2) επενδυτικά σχήματα.

Και ενώ όλοι περιμέναμε τον τελικό επενδύτη που θα έδινε άλλο αέρα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θα άρχιζε επιτέλους ένα νέο κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη συνεδρίασή του στις 10-11-2022, αποφάσισε τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης - Ο.Λ.Α. Α.Ε. (κρίμα τόσοι σύμβουλοι και παρασύμβουλοι), αναφέροντας ότι σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα αναλάβει άμεσα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του.

Έξοδα μετά την ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας

Μετά την ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ξεκινά ένας νέος κύκλος εξόδων. Το ΤΑΙΠΕΔ, στις 20-2-2023 ανακοίνωσε «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης αναφορικά με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισμού 550.000 ευρώ, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση Business Plan και θα μελετήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος.

Στις 17 Μαρτίου 2023, μέσα από ένα πομπώδες Δελτίο Τύπου με τίτλο: «Σε τροχιά υλοποίησης το σχέδιο για την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης» μαθαίνουμε ότι οι επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΛΑ ΑΕ συναντήθηκαν και συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, μετά τη ματαίωση του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού. Ειδικότερα:

«Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναλάβουν την ωρίμανση, δημοπράτηση και χρηματοδότηση των έργων συνολικού προϋπολογισμού 23.000.000 ευρώ (18,5 εκατ. ευρώ για τα έργα εκβάθυνσης και 4,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου). Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα λειτουργήσει ως φορέας χρηματοδότησης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως Αναθέτουσα Αρχή και το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης των έργων. Τα συγκεκριμένα έργα υποδομής έχουν ήδη χαρακτηριστεί έργα στρατηγικής σημασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Και το σήριαλ της εκβάθυνσης που άρχισε το 2007 δεν τελείωσε. Συνεχίζεται, καθώς στις 17 Μαρτίου 2023, το ΤΑΙΠΕΔ με το ανωτέρω Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε και νέα χρηματοδότηση 18.500.000 ευρώ για το ίδιο έργο.

Με απλά λόγια, το ίδιο έργο το πληρώνουμε για τρίτη φορά και πανηγυρίζουμε!!!

Είχαν προηγηθεί για το ίδιο έργο (εκβάθυνση), ανάλογα πανηγυρικά Δελτία Τύπου (βλέπε παρακάτω) από τη Νομαρχία Έβρου (Ιανουάριος 2008) και από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ (Ιανουάριος 2013).

Οι Φορείς αλλάζουν, τα πρόσωπα αλλάζουν, αλλά η κακή νοοτροπία μένει.

Δυστυχώς Κύριοι, η ανάπτυξη δεν έρχεται με πανηγυρισμούς και Δελτία Τύπου.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α)

Το Δελτίο Τύπου της Νομαρχίας Έβρου
όπως αυτό δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, στις 5-2-2008

«Το αίτημα του Νομάρχη Έβρου κ. Νικόλαου Ζαμπουνίδη για εκβάθυνση της λιμενολεκάνης του λιμένος Αλεξανδρούπολης πάνω από τα 18 μέτρα, υιοθέτησε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κ.Ζαμπουνίδης με επιστολή του που είχε στείλει στις 20 Δεκεμβρίου 2007 στους υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γεώργιο Βουλγαράκη και ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά τόνιζε την ανάγκη εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης από τα 14 μέτρα, που προβλέπεται σε σχετικές μελέτες του έργου, πάνω από τα 18 μέτρα, ώστε και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να δέχεται πλοία «τέταρτης γενιάς», τα οποία έχουν βύθισμα 16-17 μέτρα».

Το Δελτίο Τύπου της 10/1/2013 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης

Άρης Γιαννακίδης: "Το έργο της εκβάθυνσης του Λιμένα Αλεξανδρούπολης αποτελεί τεράστια συλλογική επιτυχία για την Περιφέρεια μας"

«Στις 5 Μαρτίου 2013 θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την ανακήρυξη αναδόχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», ενός έργου που αποτελεί κορυφαίο αναπτυξιακό αίτημα όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας αλλά πρωτίστως της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Το έργο δημοπρατείται από τη Διεύθυνση Λιμενικών έργων και έργων αεροδρομίων (Δ4) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο δε προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 21.900.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των βυθοκορήσεων εκβάθυνσης της εξωτερικής (ανατολικής) λιμενολεκάνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης καθώς και την ολοκλήρωση των βυθοκορήσεων διάνοιξης διαύλου προσέγγισης στον λιμένα.

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 20 μήνες και όταν αυτό ολοκληρωθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα μπορεί να προσεγγιστεί απλό μεγάλα Κρουαζιερόπλοια αλλά και πλοίο μεγάλου μεταφορικού φορτίου τα οποία σήμερα αδυνατεί να εξυπηρετήσει…».

Η από 17/3/2023 Ανακοίνωση του ΟΛΑ ΑΕ από την επίσημη ιστοσελίδα του

Σε τροχιά υλοποίησης το σχέδιο για την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης

«Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, Δημήτρη Πολίτη, του Εκτελεστικού Συμβούλου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη και στελεχών του Ταμείου στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (ΟΛΑ Α.Ε.).

Τα δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ συναντήθηκαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΑ Α.Ε., Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, μετά τη ματαίωση του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα εξής:

Η υλοποίηση των έργων για την αποκατάσταση των βαθών της λιμενολεκάνης και του διαύλου εισόδου - εξόδου, την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα και τη σύνδεσή του με τη νέα Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης που ήδη βρίσκεται υπό κατασκευή. Πρόκειται για έργα που θα αναβαθμίσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η κίνηση των οχημάτων με προορισμό το λιμάνι δεν θα διεξάγεται μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναλάβουν την ωρίμανση, δημοπράτηση και χρηματοδότηση των έργων συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ (18,5 εκατ. ευρώ για τα έργα εκβάθυνσης και 4,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου). Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα λειτουργήσει ως φορέας χρηματοδότησης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως Αναθέτουσα Αρχή και το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης των έργων. Τα συγκεκριμένα έργα υποδομής έχουν ήδη χαρακτηριστεί έργα στρατηγικής σημασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για την πρόσληψη συμβούλου Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση Business Plan και θα μελετήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος. Με βάση το Business Plan θα ληφθούν αποφάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, όπως την προμήθεια εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Οι σύμβουλοι θα εξετάσουν, επίσης, το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΟΛΑ Α.Ε. με νέους χρήστες, ενώ αναμένεται να συνδράμουν στην εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού σχεδίου εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ έχει οριστεί η 20η Μαρτίου 2023.

Τα αιτήματα υφιστάμενων και δυνητικών χρηστών του λιμένα για τη μίσθωση χώρων εντός των εγκαταστάσεων του Οργανισμού».
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,604,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8449,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18315,Εθελοντισμός,252,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,40,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,575,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,462,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1479,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3862,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6127,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,548,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,59,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Στα πόσα δελτία τύπου και στα πόσα εκατομμύρια ευρώ θα έρθει η ανάπτυξη του Λιμένα Αλεξανδρούπολης;
Στα πόσα δελτία τύπου και στα πόσα εκατομμύρια ευρώ θα έρθει η ανάπτυξη του Λιμένα Αλεξανδρούπολης;
Οι Φορείς αλλάζουν, τα πρόσωπα αλλάζουν, αλλά η κακή νοοτροπία μένει. Δυστυχώς κύριοι, η ανάπτυξη δεν έρχεται με πανηγυρισμούς και Δελτία Τύπου.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRYUBHvaEjW7Ewc9fxAcHaazaMUYN2L1NlaPKOmY-1jFmWaj0ClkBpN0I4pU69Q207XQadVX1mXbWJNB11GfSjF_LUzMiFRbkffkmLbk1XaE08otqdSN_Z-CvPvtkLMCZlGxrP6kgjdaItDdgRkgHoYQRXJXiCe-h8_eJpZ4KLRiK0CHTtZw8Ea9zz/s16000/limani-alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRYUBHvaEjW7Ewc9fxAcHaazaMUYN2L1NlaPKOmY-1jFmWaj0ClkBpN0I4pU69Q207XQadVX1mXbWJNB11GfSjF_LUzMiFRbkffkmLbk1XaE08otqdSN_Z-CvPvtkLMCZlGxrP6kgjdaItDdgRkgHoYQRXJXiCe-h8_eJpZ4KLRiK0CHTtZw8Ea9zz/s72-c/limani-alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2023/04/blog-post_789.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2023/04/blog-post_789.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων