Πότε θα γίνει στο Αιγαίο και στην Αλεξανδρούπολη το Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας - VTS;

Σήμερα που στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχει κοσμογονία, δεν είναι η ώρα να υλοποιηθεί και το συρόμενο επί εικοσαετία VTS της Αλεξανδρούπολης;

Πότε θα γίνει στο Αιγαίο και στην Αλεξανδρούπολη το Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας - VTS;
του Νικόλαου Παπανικολόπουλου

Τι είναι το V.T.S.

Το V.T.S. (Vessel Traffic Services) είναι ένα σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, το οποίο βελτιώνει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, βοηθά τις αρμόδιες αρχές στην αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων, συνδράμει τις επιχειρήσεις έρευνας - διάσωσης και δρα αποτελεσματικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, προβλέποντας και αποτρέποντας καταστάσεις ρίσκου (σύγκρουση, προσάραξη, ρύπανση). Ιδρύονται σε θαλάσσιες περιοχές όπου ο όγκος της κυκλοφορίας ή ο βαθμός κινδύνου το απαιτεί.

Οι πληροφορίες συλλέγονται από τα κατά τόπους κέντρα VTS, επεξεργάζονται κεντρικά και διανέμονται στους ενδιαφερόμενους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Υιοθετήθηκε, για πρώτη φορά, τον Ιούνιο του 1997 από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization - IMO και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στη Διεθνή Σύμβαση "Περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα" (ΠΑΑΖΕΘ - SOLAS).

Από ελληνικής πλευράς, κυρώθηκε με το Π.Δ. 349/2001 (ΦΕΚ 235 Α/12-10-2001) και από την Ε.Ε. με την Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την 3239.10/01/04-12-2003 Απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 1900Β/22-12-2003) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (National Vessel Traffic Management and Information System N/VTMIS) και ιδρύθηκαν τα πρώτα V.T.S. σε Πάτρα, Αντίρριο, Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα.

Το πρώτο Κέντρο Έλεγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS) εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2001, στο λιμάνι της Πάτρας. Το έργο ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το Β΄ ΚΠΣ και ολοκληρώθηκε με κονδύλια του Γ ΚΠΣ. Και βέβαια ήταν και είναι απορίας άξιο πως προηγήθηκε η λειτουργία VTS στο Ιόνιο και όχι στο Αιγαίο με τις τόσες ιδιαιτερότητες σε θέματα εθνικά, λαθρομετανάστευσης, κυκλοφορίας και μάλιστα πριν καν εκδοθεί ο σχετικός Κανονισμός λειτουργίας των.

Μετά από Σύμβαση ύψους 5,8 εκατ. ευρώ που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2003 μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της INTRACOM για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, εκτός του VTS Πειραιά λειτούργησαν και VTS στη Ραφήνα και στο Λαύριο

Το ελληνικό N/VTMIS βρίσκεται στον Πειραιά στο κτήριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και συνδέεται με τα επί μέρους κέντρα VTS Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας, Πάτρας, Αντίρριου, Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας. Λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και στελεχώνεται από προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με επόπτες και χειριστές θαλάσσιας κυκλοφορίας, οι οποίοι έχουν λάβει εξειδίκευση και πιστοποίηση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (πρώην IALA) και είναι γνώστες του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων στην θάλασσα (ΔΚΑΣ).

Το V.T.S. στο Αιγαίο και στην Αλεξανδρούπολη

Θυμάμαι τους εκάστοτε Υπουργούς Ναυτιλίας που από το 1998, εξαγγέλλουν ίδρυση και λειτουργία V.T.S. στο Αιγαίο, κάτι όμως το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί.

Το Νοέμβριο του 1998, προκηρύχθηκε διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός από το ΥΕΝ, για την υλοποίηση της μελέτης ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος VTMIS και τη δημιουργία κέντρων VTS που θα κάλυπταν όλο τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ και χάρτης με την Β΄ φάση επέκτασης του Εθνικού μας δικτύου VTS σε Νεάπολη, Χανιά, Σητεία, Ρόδο, Κω, Σάμο, Χίο, Λέσβο και Λήμνο.

Στις αρχές του 2000 η Α' φάση του έργου ανατέθηκε στην εταιρεία ΙΝΤRΑCΟΜ αλλά μέχρι τον Ιούνιο του 2009 το ΥΕΝ βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με την εταιρεία. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες η αριθ. 223/2009 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πειραιά δικαίωσε την εταιρεία.

Θυμάμαι ακόμα που το 2001 όταν υπηρετούσα στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης μας είχε σταλεί από το Υπουργείο και έγγραφο διατάσσοντας αφενός να προτείνουμε κατάλληλη θέση για την εγκατάστασή του V.T.S. στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και αφετέρου να στείλουμε στέλεχος του Λιμεναρχείου στο Υπουργείο προκειμένου ενημερωθεί για την λειτουργία του VTS, όπως και έγινε… αλλά το V.T.S. Αλεξανδρούπολης μέχρι και σήμερα δεν έγινε.

Είναι χαρακτηριστικά όσα είχε πει τότε, ο ΥΕΝ Χρήστος Παπουτσής στην ομιλία του στην Πάτρα για τα εγκαίνια του τοπικού VTS στις 02-09-2001. Νομίζω ότι αντικατοπτρίζουν την ελληνική πολιτική παθογένεια, «εξαγγελίες και εγκαίνια» χωρίς ουσιαστικό και αποτελεσματικό έργο.

«…Αυτό το σημαντικό έργο έχει πολλαπλές και σημαντικές ωφέλειες στην βελτίωση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην καταπολέμηση των έκνομων ενεργειών και επιπλέον έχει σοβαρή συμβολή στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Η Κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τη συνέχεια αυτού του έργου στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και ήδη έχουμε κάνει τις προτάσεις μας σε όλα τα περιφερειακά σχέδια του Γ΄ ΚΠΣ προκειμένου σε ολόκληρο το Αιγαίο να εγκατασταθούν αντίστοιχα συστήματα με αντίστοιχες υποδομές και αυτό γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών προκειμένου να καταστήσουμε τα λιμάνια της χώρας περισσότερο ανταγωνιστικά και περισσότερο λειτουργικά. Έχουν εξασφαλισθεί οι πιστώσεις για την επέκταση του συστήματος στο Αιγαίο

Εδώ στην πατρίδα μας, όπου έχουμε 450 λιμάνια εκ των οποίων τα 150 λειτουργούν ως αφετήριοι λιμένες ακτοπλοΐας, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε το τελειότερο και το πιο εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας τόσο για την κυκλοφορία των πλοίων αλλά κυρίως ένα σύστημα ασφαλείας που θα εγγυάται ότι ο Έλληνας πολίτης, ο πολίτης της παράκτιας και της νησιωτικής Ελλάδας θα μπορεί να διακινείται ασφαλώς…
».

Τον Αύγουστο του 2018, ζητήθηκε η υποβολή προσφορών για το σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Βορείου Αιγαίου με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών την 21-09-2018, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργείτο την 27-09-2018 και ώρα 11:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την αρμόδια Επιτροπή. Η σύμβαση θα χρηματοδοτείτο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η σχετική Πράξη ήταν ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020.Το σύστημα θα ήταν παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία εντός δεκαοκτώ μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης…

Νέα προσπάθεια, τον Απρίλιο του 2022, μέσα από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Προκηρύχτηκε διαγωνισμός ύψους 4 εκατ. ευρώ εντασσόμενος στην κατηγορία δράσης «Ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία» και δικαιούχο τη Διεύθυνση Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας του ΥΝΑΝΠ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου»

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Επιτήρησης που θα παρέχει τις αναγκαίες, για σκοπούς ασφάλειας, επιχειρησιακές δυνατότητες προς Λιμενικές Αρχές και Επιχειρησιακά Κέντρα. Παράλληλα, το εν λόγω σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο για την παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πλοίων (VTS), όπως αυτές προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του IMO και τις σχετικές συστάσεις του IALA, καθώς και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης.

Το σύστημα θα αποτελείται από τρεις μη επανδρωμένους σταθμούς επιτήρησης στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Μαρώνειας και Σαμοθράκης και από ένα κέντρο ελέγχου που θα εγκατασταθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το σύστημα θα είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής, ώστε να είναι ικανό για διασύνδεση με άλλα συστήματα για αποδοχή/διαβίβαση δεδομένων και να είναι δυνατή η προσθήκη σε αυτό επιπλέον αισθητήρων (ραντάρ, κάμερες, συσκευές IAS κτλ). Επίσης το έργο θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης ενός κοινού περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφοριών, καθώς τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες θα παρέχονται σε όλες τις κοινότητες των χρηστών CISE (Common Information Sharing Environment) που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σήμερα, που στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχει κοσμογονία διακίνησης υλικών για τις ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, Νατοϊκού εξοπλισμού και στρατευμάτων και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή εκτελούνται ή επίκειται να εκτελεστούν έργα τεράστιας γεωπολιτικής, εθνικής και διεθνούς σημασίας, όπως ο ΑΣΦΑ «Αλεξανδρούπολης», ο ΑΣΦΑ «Θράκης», το πρώτο μεγάλο πιλοτικό offshore αιολικό πάρκο και ο ξανασυζητούμενος πετρελαιαγωγός Αλεξανδρούπολη - Μπουργκάς, δεν είναι η ώρα να υλοποιηθεί και το συρόμενο επί εικοσαετία VTS της Αλεξανδρούπολης;

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2034,Αλεξανδρούπολη,8330,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3254,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,673,Δράμα,114,Έβρος,18139,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2486,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1449,Ελλάδα,1295,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,726,Ιστορία,225,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,412,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3818,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6076,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,40,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1061,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Πότε θα γίνει στο Αιγαίο και στην Αλεξανδρούπολη το Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας - VTS;
Πότε θα γίνει στο Αιγαίο και στην Αλεξανδρούπολη το Κέντρο Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας - VTS;
Σήμερα που στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχει κοσμογονία, δεν είναι η ώρα να υλοποιηθεί και το συρόμενο επί εικοσαετία VTS της Αλεξανδρούπολης;
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1bq8GnnJNtNh29fcuHs6vbradoDWF9uIvBAFoiqQ5-1Fg2WUv4Rw-8orAw-qSlcHm4H7BOVOr7wGhrx5hI7s4oGbET1uN6g1cNcAa0jaDKrv6Dz7l6baYLik6Oly-yv4VNoqpTBPUCiezdbi1-j6f45BTOkx8tzFSSOGBcvSJtljSs17lFgdzRk0H/s16000/456215625.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1bq8GnnJNtNh29fcuHs6vbradoDWF9uIvBAFoiqQ5-1Fg2WUv4Rw-8orAw-qSlcHm4H7BOVOr7wGhrx5hI7s4oGbET1uN6g1cNcAa0jaDKrv6Dz7l6baYLik6Oly-yv4VNoqpTBPUCiezdbi1-j6f45BTOkx8tzFSSOGBcvSJtljSs17lFgdzRk0H/s72-c/456215625.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2023/03/vts.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2023/03/vts.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων