Σχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας του μέλλοντος

Χρειαζόμαστε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ευέλικτο, αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό και πρωτοπόρο. Αυτό επιτάσσει η ιστορική μας διαδρομή.

Σχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας του μέλλοντος
του Λευτέρη Χαμαλίδη

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την τραγική απώλεια της Φώφης Γεννηματά, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής πραγματοποίησε εκδήλωση τιμής και μνήμης, με θέμα τον Σχεδιασμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας του μέλλοντος.

Το Ε.Σ.Υ. φέρει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ και είμαστε όλοι ιδιαίτερα περήφανοι γι΄ αυτό. Όπως έλεγε και η αείμνηστη πρόεδρος, το Ε.Σ.Υ. μέσα στην πανδημία ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της κρίσης. Αυτό όμως έγινε χάρις στην αυτοθυσία του προσωπικού του και στην ανθεκτικότητα των δομών του. Δυστυχώς όμως, αυτή η κρίσιμη κατάσταση ανέδειξε και τις παθογένειες του.

Η ΝΔ, σαν να μην έμαθε τίποτα από την πανδημία, προωθεί ένα σχέδιο νόμου υπονομεύοντας δύο βασικές αρχές του ΕΣΥ. Τη δωρεάν και καθολική παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και την ουσιαστική κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών. Η συνέχιση της υποχρηματοδότησης κι η έλλειψη πολιτικής βούλησης για δομικές λειτουργικές αλλαγές, συντηρεί το προβληματικό σύστημα κι ευνοεί τις παροχές ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Η πορεία αναγέννησης του Ε.Σ.Υ. οφείλει να λάβει υπόψη τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της Υγείας και να σχεδιαστούν δράσεις ουσιαστικές και ριζοσπαστικές. Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής όπως σε κάθε μεγάλο ζήτημα, έχει κάνει την ανάλογη επεξεργασία και καταθέτει το παρακάτω πλαίσιο προτάσεων το οποίο είναι δομημένο σε 8 παρεμβάσεις, όπως τις παρουσίασε ο πρόεδρος μας Νίκος Ανδρουλάκης.

1η παρέμβαση: Ανάπτυξη του τομέα της Δημόσιας Υγείας, ως ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία, με ισχυρές δομές σε κάθε Περιφέρεια της χώρας

Αυτό συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση του ΕΟΔΔΥ ώστε να σχεδιάζει και να αξιολογεί πολιτικές, να καταγράφει και να επιτηρεί τους δείκτες υγείας του πληθυσμού και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους επιστήμονες και ερευνητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων.

2η παρέμβαση: Ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία

Στα πλαίσια αυτού προτείνονται:
 • Η δημιουργία τοπικών δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα, με αναβαθμισμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης στην λειτουργία τους.
 • Ανάπτυξη μέσω των τοπικών δικτύων, νέου τύπου υπηρεσιών Οικογενειακής Ιατρικής, με την ευθύνη ενός οικογενειακού γιατρού και την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας.
 • Έμφαση στην πρόληψη, με ενημερωτικές εκστρατείες για τον εμβολιασμό των παιδιών, για την σωστή διατροφή, αλλά και οδοντιατρική φροντίδα για τα παιδιά.
 • Δωρεάν γονιδιακός έλεγχος με τεστ στα παιδιά όσων έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού και ενίσχυση του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά» ώστε οι κινητές μονάδες να μπορούν να βρεθούν και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.
 • Ενίσχυση της ψυχικής υγείας.

3η παρέμβαση: Σύγχρονα και λειτουργικά Δημόσια Νοσοκομεία

Αξιοκρατική επιλογή Διοικητών, ολοκληρωμένοι προϋπολογισμοί και αυτονομία στην λήψη αποφάσεων, ολοήμερη λειτουργία ιδίως στον χειρουργικό τομέα και στις επεμβατικές μονάδες κάθε ειδικότητας με τις ανάλογες αμοιβές στο προσωπικό, δυνατότητα συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες για άντληση πρόσθετων εσόδων, νέος χάρτης Υγείας που ανταποκρίνεται στις πληθυσμιακές αλλαγές.

4η παρέμβαση: Δημιουργία Σύγχρονων και καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός Νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Αυτό αφορά στη δημιουργία Κέντρων Χρόνιων Παθήσεων, Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας και σε Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης.

5η παρέμβαση: Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Σ.Υ.

Αυτό περιλαμβάνει:
 • Κάλυψη των πραγματικών κενών του Ε.Σ.Υ. με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό, με διαφανείς διαδικασίες.
 • Νέα σύγχρονα οργανογράμματα, ώστε να προκηρύσσονται άμεσα όλες οι θέσεις που εκκενώνονται.
 • Αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών και αύξηση τους, ώστε να αμείβεται σωστά η προσπάθεια των υγειονομικών αλλά και να προσελκύεται προσωπικό υψηλών προδιαγραφών και προσόντων.
 • Ένταξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα βαρέα - ανθυγιεινά.
 • Παροχή κινήτρων για ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις.

Ειδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γιατροί:
 • Ριζική αναμόρφωση και rotation στο σύστημα Ιατρικής Εκπαίδευσης και νέο αντικειμενικό σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση ειδικότητας.
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αύξηση των αποδοχών των ειδικευόμενων.
 • Αξιοποίηση νέων γιατρών που σήμερα δουλεύουν στο εξωτερικό, στις νέες μονάδες οικογενειακής ιατρικής.
 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων εξέλιξης των νέων ιατρών με μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με ιατρικές σχολές και ερευνητικά κέντρα και σε συνέργεια με άλλες επιστήμες (βιολογία, χημεία κλπ).

6η Η Υγεία στα Νησιά

Η παρέμβαση αυτή θα αφορά στα παρακάτω:
 • Κάθε νησί θα έχει είτε επαρκώς στελεχωμένο Νοσοκομείο (για τα μεγάλα), είτε μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε διασύνδεση με το πλησιέστερο Νοσοκομείο και πλήρη στελέχωση (για τα μικρότερα).
 • Για τα πολύ μικρά νησιά ένα περιφερειακό ιατρείο με μόνιμο ιατρό.
 • Κίνητρα για την εξεύρεση του κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού με πρόσθετες αμοιβές, επιδοτήσεις ενοικίων και μοριοδότηση για μόνιμες θέσεις σε Νοσοκομεία επιλογής της.

7η παρέμβαση: Λειτουργία ανεξάρτητου μηχανισμού αξιολόγησης

Για τον έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

8η παρέμβαση: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας

Πρέπει να καλυφθεί το χάσμα ποιοτικής περίθαλψης μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, με ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεϊατρικής, τηλεσυμβουλευτικής και τηλεπαρακολούθησης ασθενών, καθώς και συνεχούς υποστήριξης ηλικιωμένων, αναπήρων και μοναχικών ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Να γίνουν επιτέλους πράξη, ο ψηφιακός φάκελος υγείας, η ψηφιακή κάρτα, τα στοχευμένα προληπτικά προγράμματα, οι καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Χρειαζόμαστε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ευέλικτο, αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό και πρωτοπόρο. Αυτό επιτάσσει η ιστορική μας διαδρομή. Ένα Ε.Σ.Υ. αναγεννημένο, ισχυρό, που καλύπτει τους πολίτες σε κάθε γωνιά της πατρίδας.

Λευτέρης Χαμαλίδης
Αν. Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
Υποψήφιος Βουλευτής Έβρου 2019
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,606,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2043,Αλεξανδρούπολη,8464,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,146,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3304,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,687,Δράμα,114,Έβρος,18340,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2524,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1479,Ελλάδα,1304,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,293,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,42,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,748,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,672,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,463,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1482,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3868,Πολιτική,1472,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6135,Ροδόπη,411,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,552,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,61,Τυχερό,53,Υγεία,1087,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Σχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας του μέλλοντος
Σχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας του μέλλοντος
Χρειαζόμαστε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ευέλικτο, αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό και πρωτοπόρο. Αυτό επιτάσσει η ιστορική μας διαδρομή.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBJs1EuUBTH0YzTKyee-mH1sBHj2RCl-I6b5EhKdqUaC97OnaOA4hidK_aGu4SJPm_cVj_KkwKBi8005T0DTh0rBrzhDGSjAvFL17JukAT-0RDCjK7LC6zEsDK-BcCCvsVWB4LROfJUlgXFdkrOyUjJOFsdWXXwwVDhssgPWXK_9fgcN28ikhKUDAA/s16000/hamalidis.lefteris.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBJs1EuUBTH0YzTKyee-mH1sBHj2RCl-I6b5EhKdqUaC97OnaOA4hidK_aGu4SJPm_cVj_KkwKBi8005T0DTh0rBrzhDGSjAvFL17JukAT-0RDCjK7LC6zEsDK-BcCCvsVWB4LROfJUlgXFdkrOyUjJOFsdWXXwwVDhssgPWXK_9fgcN28ikhKUDAA/s72-c/hamalidis.lefteris.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2022/10/blog-post_56.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2022/10/blog-post_56.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων