Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Στις 27/1/2022 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η 1η τακτική συνεδρίαση για το 2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Σχετικά με: «Απουσία συμβουλευτικού κέντρου υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών στη Ξάνθη».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Περεντίδης Θεόδωρος.

2. Σχετικά με: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του γραφείου της Περιφέρειας ΑΜΘ στις Βρυξέλλες».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τοψίδης Χριστόδουλος.

3. Σχετικά με: «Ενημέρωση για την πορεία των ελέγχων σχετικά με τον εντοπισμό παράνομων μηχανουργείων».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τοψίδης Χριστόδουλος.

Σχετικά με: «Ενημέρωση για την πορεία των μελετών για την ολοκλήρωση του άξονα Ε61».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τοψίδης Χριστόδουλος.

5. Σχετικά με: «Αποτέλεσμα συνάντησης του Περιφερειάρχη με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τοψίδης Χριστόδουλος.

6. Σχετικά με: «Στον αέρα για ακόμη μια φορά, τα έργα για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στον κάμπο Τυχερού - Θυμαριάς - Φυλακτού στον Έβρο».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.

7. Σχετικά με: «Σοβαρά προβλήματα στην κοίτη του ποταμού Κομψάτου».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τοψίδης Χριστόδουλος.

8. Σχετικά με: «Η δια παραλείψεως έκθεση σε κίνδυνο της ασφάλειας και της ζωής των πολιτών της Π.Ε. Καβάλας λόγω παράλειψης συντήρησης του οδικού δικτύου ευθύνη της».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τοψίδης Χριστόδουλος.

9. Σχετικά με: «Εξαίρεση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα από τον Αναπτυξιακό Νόμο».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τοψίδης Χριστόδουλος.

10. Σχετικά με: «Τι συμβαίνει με την αντιπλημμυρική θωράκιση του κάμπου Τυχερού - Θυμαριάς».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τοψίδης Χριστόδουλος.

11. Σχετικά με: «Για τις καταστροφηκές πλημμύρες στην Π.Ε. Έβρου».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.

12. Σχετικά με: «Αποτέλεσμα αιτήματος ενημέρωσης της διοίκησης σχετικά με την Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας έμπροσθεν του παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας κ.α.».
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τοψίδης Χριστόδουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση επί της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2022.
Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ κ. Άγγελος Αντωνιάδης.

2. Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφών επιταγών, εντολών πληρωμών και εντολών μεταφορών πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ κ. Άγγελος Αντωνιάδης.

3. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, ευθύνης Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

4. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ευθύνης Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Νέα οδική γέφυρα της συνοριακής διάβασης (ελληνικό τμήμα) Κήπων - Υψάλων στον Ν. Έβρου, από την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΠΕΤ 2110638414).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

6. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,4 MW στη θέση «Πλάκα» και συνοδά έργα βελτίωσης - διάνοιξης οδοποιίας και εσωτερικού δικτύου μέσης τάσης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου της εταιρίας GREENVELOCITY 5 Ι.Κ.Ε.» (ΠΕΤ:2108608528).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

7. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από ζωικά και φυτικά απόβλητα προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΣΗΘ), με αύξηση ισχύος από 0,998 MWel σε 2,998 MWel, στην περιοχή του Αναδασμού Αβάτου, εντός των ορίων του Δήμου Τοπείρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της εταιρείας ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΑΒΑΞ Ι.Κ.Ε.». (ΠΕΤ 1906115926).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

8. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: «Αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ν. Ερασμίου - Μαγγάνων: Αξιοποίηση παραγωγικής γεώτρησης, ανόρυξη γεωτρήσεων παραγωγής και επανεισαγωγής, κατασκευή δικτύων μεταφοράς γεωθερμικού ρευστού και ανόρυξη νέων υδρογεωτρήσεων.» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. (ΠΕΤ 2111656621).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 11,765 MW, στη θέση ΣΗΜΑΝΤΡΑ 1 στην περιοχή αγροκτήματος Λευκόπετρας, σε τμήμα εμβαδού 120153,28 τ.μ. του αγροτεμαχίου 273β (διανομής 1931) και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης, εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Σελέρου, του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης» από την εταιρία «ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2107576023).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10,894 MW, στη θέση ΣΗΜΑΝΤΡΑ 2 στην περιοχή αγροκτήματος Λευκόπετρας, σε δυο τμήματα συνολικού εμβαδού 140.944,10 τ.μ. του αγροτεμαχίου 273β (διανομής 1931) και κατασκευή υποσταθμού 33/150kV σε τμήμα εμβαδού 5.248,62 τ.μ. του αγροτεμαχίου 273β και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης, εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Σελέρου, του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης από την εταιρία «ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2107589620).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 21,203 MW, στη θέση "ΚΟΡΥΦΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΣΣΟΥ", σε τμήματα του αγροτεμαχίου αριθμ. 270 (αναδασμού 1988-1992) αγροκτήματος Τυμπάνου και σε τμήμα του αγροτεμαχίου αριθμ. 6 (διανομής 1983-1986) του αγροκτήματος Κοσσού, συνολικού εμβαδού 230.359,39 τ.μ. και συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης, εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Κοσσού, του Δήμου Τοπείρου της Π.Ε. Ξάνθης από την εταιρία «ΙΔΕΑ ΦΩΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2108603628).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. για τη τροποποίηση και ανανέωση λειτουργίας της εταιρείας παραγωγής γαλακτοκομικών και φυτικών προϊόντων, η οποία είναι εγκατεστημένη στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους του Δήμου Ξάνθης της Π.Ε. Ξάνθης (ΠΕΤ 2110641228).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «ΣΕΛΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ανόρυξη δύο γεωθερμικών γεωτρήσεων έρευνας - παραγωγής σε τμήμα του γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος Ερατεινού, Δήμου Νέστου της Π.Ε. Καβάλας (ΠΕΤ 2109628426).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24.999 Mwp, της εταιρείας AKUO ENERGY GREECE AE, στην θέση «Επάνω Αμπέλια», σε έκταση 425935,71 τ.μ.» (τμήμα αγροτεμαχίων 3351 και 3348 κοινότητας Προσοτσάνης, στη Δ.Ε. Προσοτσάνης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας) (ΠΕΤ 2104510322).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 59,967 Mwp, της εταιρείας AKUO ENERGY GREECE AE, στην θέση «Μανδρότοπος», σε έκταση 1.877.825,13 τ.μ.» (Εντός αγροκτήματος Νικηφόρου και αγροκτήματος Αδριανής), του Δήμου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΠΕΤ 2104515727).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α) με σκοπό την έγκριση της ΑΕΠΟ της εταιρείας ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 97.199,79 τ.μ. στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Μιρνότου) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας (ΠΕΤ 2012417826).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμό 2481/18-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΔΟΡ1Υ-8ΚΦ) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 16,4 MW, στη θέση ΠΑΠΑΔΙΑ και συνοδά έργα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης» της εταιρείας «ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2002252928).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 19,98 MWp σε έκταση 241,9 τ.μ. στη θέση «Πετρούσα - Τσακαλότοπος» στην περιοχή της Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας, από την εταιρεία ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ι.Κ.Ε. (ΠΕΤ 2106559822).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 19,98 MWp σε έκταση 279,48 τ.μ. στη θέση «Πετρούσα - Σταλίσματα» στην περιοχή της Δ.Ε. Προσοτσάνης του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας, από την εταιρεία ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ι.Κ.Ε. (ΠΕΤ 2106564426).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία δυο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 37,98MWp σε έκταση 473,78 τ.μ. στη θέση «Ξηροπόταμος - Σταλίσματα» στην περιοχή της Δράμας, του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας, από την εταιρεία ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ι.Κ.Ε. (ΠΕΤ 2107569028).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 79,92 MWp σε έκταση 1219,10334 τ.μ. στις θέσεις «Πετρούσα - Σταλίσματα» και «Ξηροπόταμος - Κατεβασιές» στην περιοχή των Δ.Ε. Προσοτσάνης και Δράμας των Δήμων Προσοτσάνης και Δράμας αντίστοιχα της Π.Ε. Δράμας, από την εταιρεία ΕΚΟΕΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ι.Κ.Ε. (ΠΕΤ 21116500129).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δελησταμάτης Βασίλειος.

22. Επικύρωση απομαγνητωφωνημένων πρακτικών 11ης, 12ης, 13ης και 14ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,571,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2025,Αλεξανδρούπολη,8199,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2993,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3197,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,658,Δράμα,114,Έβρος,17928,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2449,Εκκλησία,1201,Εκπαίδευση,1418,Ελλάδα,1282,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,321,Θράκη,704,Ιστορία,218,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,205,Οικολογία,332,Οικονομία,580,Ορεστιάδα,1416,Πανταζίδου,161,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3772,Πολιτική,1441,Πολιτισμός,218,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5990,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,660,Σάτιρα,62,Σουφλί,525,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1044,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Στις 27/1/2022 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας - Θράκης με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKIy79A1WvBKq0ZUw6YkqXFe1nrnE4yd06ZSKdwY5ljRhcbYLV2Hg0hwVzMxKsoLX_cVfpE385ABpiDpSJbJw4fL25k07L9YmZNFXcuffB4cqZ-HHHtC4wAA2acO2Aq2o6KHVXQVGBsv0h28YNDze6CVBrtCd8_R1zeNCICa2DrQZ7cztnBNdgX2oF=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjKIy79A1WvBKq0ZUw6YkqXFe1nrnE4yd06ZSKdwY5ljRhcbYLV2Hg0hwVzMxKsoLX_cVfpE385ABpiDpSJbJw4fL25k07L9YmZNFXcuffB4cqZ-HHHtC4wAA2acO2Aq2o6KHVXQVGBsv0h28YNDze6CVBrtCd8_R1zeNCICa2DrQZ7cztnBNdgX2oF=s72-c
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2022/01/blog-post_36.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2022/01/blog-post_36.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων