Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων και Ανέργων στον Τουρισμό

Παράταση των Αιτήσεων υποβολής στα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων και Ανέργων έως 15 Ιανουαρίου 2022.

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων και Ανέργων στον Τουρισμό
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 υλοποιείται το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΟΠΣ 5031786) και το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»(ΟΠΣ 5030838) που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με πιστοποίηση νέων προσόντων καθώς και στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες / τουρίστες της Αλεξανδρούπολης.

Η πρώτη πράξη απευθύνεται σε σύνολο 40 ωφελουμένων, αποφοίτων ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η δεύτερη πράξη απευθύνεται σε σύνολο 25 ωφελουμένων, αποφοίτων ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, οι οποίοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ (18-64 ετών).

Το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε ως ανάδοχος των παραπάνω πράξεων πρόκειται να υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

Για τα τμήματα των εργαζομένων:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Θα υλοποιηθούν 3 ατομικές συνεδρίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ικανοτήτων, προσόντων και δεξιοτήτων του κάθε ωφελούμενου και 6 ομαδικές συνεδρίες οι οποίες θα εστιάζουν σε θέματα εργασιακών σχέσεων, διαχείρισης άγχους, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ωφελούμενου, κλπ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Προβλέπεται η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, διάρκειας εξήντα (60) ωρών. Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες,ενώ θα υλοποιηθεί εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο εστιάζει κυρίως στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 • Λιανικό εμπόριο σε τουριστικές επιχειρήσεις
 • Βασικές αρχές διοίκησης τουριστικής επιχείρησης λιανικού εμπορίου
 • Επικοινωνία και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελάτη
 • Social Media Marketing
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο στον τουρισμό

Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης, το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων θα υλοποιήσει εξετάσεις πιστοποίησης στις οποίες θα συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης, στο συναφές σχήμα πιστοποίησης “Στέλεχος λιανικών πωλήσεων σε τουριστικές περιοχές” ή "Υπάλληλος Διαδικτυακών Πωλήσεων” ή “Στέλεχος Social Media και Ηλεκτρονικού Marketing στον τομέα του τουρισμού

Για τα τμήματα των ανέργων:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Θα υλοποιηθούν 6 ατομικές συνεδρίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ικανοτήτων, προσόντων και δεξιοτήτων του κάθε ωφελούμενου και 6 ομαδικές συνεδρίες οι οποίες θα εστιάζουν σε θέματα εργασιακών σχέσεων, διαχείρισης άγχους, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ωφελούμενου, κλπ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Προβλέπεται η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, διάρκειας ογδόντα πέντε (85) ωρών, 70 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση (case studies). Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα υπερβαίνει τις 6 ώρες. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο εστιάζει κυρίως στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 • Βασικές αρχές διοίκησης τουριστικού καταλύματος, κατηγορίες, οργάνωση
 • Μορφές Τουρισμού
 • Επικοινωνία και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελάτη
 • Social Media Marketing
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο στον τουρισμό
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Τουριστικά γραφεία και τουριστικά πρακτορεία

Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης, το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε. σε συνεργασία με διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων θα υλοποιήσει εξετάσεις πιστοποίησης στις οποίες θα συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης, στο συναφές σχήμα πιστοποίησης “Στέλεχος Social Media και Ηλεκτρονικού Marketing στον τομέα του τουρισμού” ή “Στέλεχος τουρισμού μικρών καταλυμάτων” ή "Στέλεχος εναλλακτικού τουρισμού σε βουνό και θάλασσα” ή “Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων” ή “Τουριστικός αντιπρόσωπος - υπάλληλος τουριστικού γραφείου”.

Οι δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης - Τηλεσυμβουλευτικής, κατ’ εφαρμογή των εν ισχύ μέτρων αποστασιοποίησης λόγω COVID-19. Σε περίπτωση διά ζώσης εκπαίδευσης θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι είτε εμβολιασμένοι είτε να υποβληθούν σε rapid test.

Οι συμμετέχοντες στα παραπάνω προγράμματα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5,00 € ανά ώρα παρακολούθησης με μοναδική προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προγραμμάτων .Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης εκπαίδευσης.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται καθημερινά 09:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. από τα γραφεία της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. - Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο τηλ. 2551088340 και από το Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Ε. στο τηλ 2310527722 (κα Κουμαροπούλου Πόπη).

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πράξη των εργαζομένων τα ακόλουθα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα:
 • Αίτηση (κατεβάστε εδώ) (Απαραίτητη η συμπλήρωση ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ΙΚΑ).
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Απολυτήριο/Πτυχίο ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ.
 • Βεβαίωση εργασίας.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις και ως μόνο κριτήριο επιλογής ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πράξη των ανέργων τα ακόλουθα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα:
 • Αίτηση (κατεβάστε εδώ) (Απαραίτητη η συμπλήρωση ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ΙΚΑ).
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Απολυτήριο/Πτυχίο ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ.
 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και Αποδεικτικό Ανανέωσης.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ως κριτήρια επιλογής ορίζονται ο χρόνος ανεργίας και το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

Η υποβολή των δικαιολογητικών δύναται να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: pkoumaropoulou@mesogeiako.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 15/01/2022.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,606,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2043,Αλεξανδρούπολη,8461,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,146,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3304,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,686,Δράμα,114,Έβρος,18334,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2522,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1478,Ελλάδα,1303,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,293,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,42,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,748,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,672,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,463,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1481,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3867,Πολιτική,1472,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6133,Ροδόπη,411,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,550,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,60,Τυχερό,53,Υγεία,1087,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων και Ανέργων στον Τουρισμό
Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων και Ανέργων στον Τουρισμό
Παράταση των Αιτήσεων υποβολής στα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων και Ανέργων έως 15 Ιανουαρίου 2022.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhP_8rOmEq0CR4UYLN6D5559-EEw271RoVmVzNd0QUuQdSBK3Gx9BUdWtQhuSiZhlMNVKJQbQyYa1mOBnTkm4s6y2ryJGUw2KwYtFUYL4XzAVa6iB6PluztNnAhrgVTvIeGFA2OgrpisRqVBx-t08mmk0gWgSPe11yKlTlSUKNIgnNXehXQQP4f5q69=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhP_8rOmEq0CR4UYLN6D5559-EEw271RoVmVzNd0QUuQdSBK3Gx9BUdWtQhuSiZhlMNVKJQbQyYa1mOBnTkm4s6y2ryJGUw2KwYtFUYL4XzAVa6iB6PluztNnAhrgVTvIeGFA2OgrpisRqVBx-t08mmk0gWgSPe11yKlTlSUKNIgnNXehXQQP4f5q69=s72-c
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2021/12/blog-post_76.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2021/12/blog-post_76.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων