Ιαματικές Πηγές: Έντονες αντιδράσεις του ΣΔΙΠΕ - Η άποψη της ΚΕΔΕ - Η απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού απαντά στις αντιδράσεις για τις ιαματικές πηγές. Συμμετοχή των Δήμων στη νέα εταιρία και διενέργεια διαλόγου προτείνει η ΚΕΔΕ.

Ιαματικές Πηγές: Έντονες αντιδράσεις του ΣΔΙΠΕ - Η άποψη της ΚΕΔΕ - Η απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού
Το Υπουργείο Τουρισμού προχωράει σε δέσμευση όλων των ιαματικών πηγών και ταυτόχρονα προχωράει στη δημιουργία της Α.Ε. «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας - ΙΠΕ Α.Ε.». Η εν λόγω Α.Ε. θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση όλων των δημόσιων και δημοτικών ιαματικών πηγών, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους και του περιβάλλοντος χώρου, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση δημάρχων των οποίων οι Δήμοι έχουν στην ευθύνη τους και λειτουργούν ιαματικά λουτρά.

Σύμφωνα με όσα περιέχονται σε αυτό το προσχέδιο νόμου η ΙΠΕ ΑΕ θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα του υπερταμείου, και με την υπογραφή μιας ΚΥΑ μεταξύ των υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών θα παίρνει τη διοίκηση - διαχείριση και τα περιουσιακά στοιχεία των ιαματικών πηγών, τόσο δημοτικής διαχείρισης όσο και κρατικής.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι ένας από τους 50 Δήμους σε όλη την χώρα, στα όρια του οποίου υφίστανται Ιαματικές πηγές με σχετικές υποδομές. Είναι γεγονός όμως πως υπάρχει εμφανή υστέρηση στη διαχείριση και την αξιοποίηση των Ιαματικών Λουτρών της Τραϊανούπολης, γεγονός που επισφραγίστηκε και από την απόφαση της σημερινής Δημοτικής αρχής να βάλει λουκέτο στην λειτουργία τους (περισσότερα εδώ).

Απορρίπτει ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας τα σχέδια της κυβέρνησης για τις ιαματικές πηγές

Να αποσύρει το Υπουργείο Τουρισμού τα άρθρα τού υπό εκπόνηση νομοσχεδίου τα οποία αφορούν τη διαχείριση των ιαματικών πηγών, ώστε να γίνει μια συζήτηση από μηδενική βάση, ζητά με ομόφωνη απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ). Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους απορρίπτει τις προωθούμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας (ΙΠΕ)» ο ΣΔΙΠΕ σημειώνει τα εξής:

«Η σύσταση της Ι.Π.Ε. Α.Ε. πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της και διαψεύδει τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Ο ΣΔΙΠΕ ως φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκπροσωπεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους Δήμους που έχουν στα διοικητικά τους όρια ιαματικές πηγές, θεωρεί την εξέλιξη αυτή ακραία αντι-αυτοδιοικητική.

H αναχρονιστική κρατικομονοπωλιακή διαχείριση, που εισηγείται το Υπουργείο, πέρα από τα προφανή ζητήματα συνταγματικής διάστασης ως προς τον κατοχυρωμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναδεικνύει, προκρίνει ένα ακραία αντι-αναπτυξιακό και μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και εκμετάλλευσης των τοπικών φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και οδηγεί σε υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δήμοι, σήμερα, έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση των φυσικών τους πόρων ως ιαματικών, και έχουν λάβει ή βρίσκονται σε διαδικασία λήψης των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των εγκαταστάσεών τους. Πολλοί βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για την ανεύρεση επενδυτή, αρκετοί συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αναβάθμιση των υποδομών τους, ενώ άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων τους. Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες η μέχρι σήμερα στάση της κεντρικής διοίκησης ήταν - με τους επιεικέστερους όρους - μη υποστηρικτική.

Κατόπιν τούτων, καλούμε: 1. Τους Δήμους - Μέλη του Συνδέσμου μας, 2. Τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και 3. Τις Περιφέρειες της χώρας να «υιοθετήσουν» την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠΕ, με τη λήψη σχετικής απόφασης από τα οικεία συμβούλια, και 4. Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τον θεσμικό εκφραστή του συνόλου των Δήμων της χώρας, να απορρίψει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς η συμμετοχή της στην εταιρεία αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού ως άλλοθι στην υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην υφαρπαγή των περιουσιακών της στοιχείων.

Τέλος, δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι σε περίπτωση που το Υπουργείο Τουρισμού αποσύρει τις εν λόγω διατάξεις, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας συνεργαζόμενοι από μηδενική βάση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας».

Η άποψη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για τη σύσταση Α.Ε. «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας»

«Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι η υποχρεωτικότητα της παραχώρησης του δικαιώματος χρήση των ιαματικών πηγών, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, δεν είναι αποδεκτή από τους Δήμους.

Και αυτό γιατί υπάρχουν μεν Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιήσει τους πόρους τους ελλείψει χρηματοδότησης ή άλλων προβλημάτων και πιθανώς να ενδιαφέρονται, αλλά σίγουρα υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι έχουν επενδύσει στους πόρους τους, είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις με προσωπικό και κερδοφορία. Οι τελευταίοι έχουν κάθε δικαίωμα να μην θέλουν τη συμμετοχή τους.

Απαραίτητη συνεπώς προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση ή και συμμετοχή της ΚΕΔΕ στο σχήμα, θα είναι η δυνητικότητα της συμμετοχής των Δήμων στη νέα εταιρία και η διενέργεια διαλόγου με τον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών, χωρίς τέτοιου είδους προαπαιτούμενα».

Τι απαντά το Υπουργείο Τουρισμού στις αντιδράσεις για τις ιαματικές πηγές

Στις έντονες αντιδράσεις του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας (ΙΠΕ)» που θα διαχειρίζεται τις ιαματικές πηγές της χώρας, όπως προβλέπει υπό εκπόνηση νομοσχέδιο, απαντά το Υπουργείο Τουρισμού.

Η απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού για το ζήτημα μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις:

1. Προηγήθηκε συζήτηση και διαβούλευση για το θέμα της διαχείρισης των ιαματικών πηγών;

- Η πρόταση για τη δημιουργία της εταιρείας Ιαματικές Πηγές Ελλάδας καταρτίζεται αυτή την περίοδο. Υπάρχει ένα προσχέδιο, μια αρχική πρόταση που έχει αποσταλεί σε ΚΕΔΕ, δήμους και περιφέρειες που τους αφορά το ζήτημα, ακριβώς για να υπάρχει μια βάση συζήτησης. Φυσικά όταν γίνει Σχέδιο Νόμου θα μπει σε ανοικτή διαβούλευση όπως ορίζει ο κανονισμός.

2. Η αρχική αυτή πρόταση μηδενίζει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης;

- Κάθε άλλο. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης θα είναι ενισχυμένος. Η σύστασή της εταιρείας πραγματοποιείται με την συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και ενας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) ενώ η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) θα κατέχει και ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Τι απαντάτε στις αιτιάσεις ορισμένων για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των Δήμων;

- Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η κυριότητα των ιαματικών φυσικών πόρων ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και επισημαίνεται ρητά ότι η δυνατότητα διαχείρισής τους από την εταιρεία δε συνιστά σε καμία περίπτωση κατάσχεση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, καθώς η εταιρεία με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση του σχεδίου νόμου, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη περί μεταβίβασης ή αλλαγής του υφιστάμενου καθεστώτος της κυριότητας ιαματικών πόρων.

4. Ποιος θα είναι ο ρόλος της νέας εταιρείας;

- Οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουρισμού ευεξίας με πολλαπλά οφέλη για την τουριστική οικονομία και την τοπική κοινωνία. Ο οργανισμός λειτουργεί ως μηχανισμός ειδικού σκοπού ωρίμανσης των δημόσιων φυσικών πόρων και ως επιταχυντής της ανάπτυξης των υποδομών των υδροθεραπευτηρίων και των καταλυματικών υποδομών. Δε θίγει το καθεστώς υφιστάμενων νομίμως λειτουργούντων επιχειρήσεων, αντιθέτως χρηματοδοτεί μέσω του ταμείου ανάκαμψης την ανάπτυξη νέων εγχειρημάτων στον κλάδο του τουρισμού ευεξίας. Αντικείμενο της συγκεκριμένης εταιρείας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ιαματικών πόρων στην Ελλάδα.

5. Ποιο το όφελος της τοπικής κοινωνίας;

- Όλα τα παραπάνω γίνονται σε άμεση συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου και άμεσου οφέλους σε τοπικό επίπεδο. Στις προτεινόμενες διατάξεις ορίζεται ρητά ότι για την υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας και την επιλογή των προς αξιοποίηση ιαματικών πηγών, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του οικείου ΟΤΑ, ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την αξιοποίηση αυτών θα αποδίδεται στους οικείους ΟΤΑ και ότι στρατηγικά προτεραιοποιείται η ωρίμανση των μη αναγνωρισμένων πόρων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ενός νέου οικοσυστήματος γύρω από τον πόρο με πολλαπλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

6. Γιατί τελικά δημιουργείται τελικά αυτός ο φορέας; Ποια είναι η στόχευση;

- Στρατηγικός στόχος των προτεινόμενων διατάξεων είναι η ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας (wellness tourism) που είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος με πολλαπλά οφέλη για την τουριστική οικονομία. Πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακό πρόσημο σε μια μορφή τουρισμού που στην πραγματικότητα στη χώρα μας είναι ανύπαρκτος και που δίνει δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και σε περιοχές μη "τουριστικές". Αυτό θα συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στην χώρα ενώ οι ιαματικοί πόροι στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσουν ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων. Για να επιτευχθεί αυτή η στόχευση, πρέπει να συγκεντρωθούν οι ιαματικές πηγές κάτω από την διαχείριση ενός φορέα, διότι έτσι δίνονται αυξημένες δυνατότητες παραχώρησης, που δεν υφίστανται όταν παραχωρούνται μεμονωμένες. Ο ιδρυόμενος φορέας (δηλ. οι ΙΠΕ) θα είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση, αξιοποίηση, διαχείριση και παραχώρηση Ιαματικών πηγών, θα εξειδικεύεται στη δημιουργία επενδυτικών φακέλων για την μέγιστη εκμετάλλευση και αξιοποίησή τους, θα μεριμνά για τις εκμισθώσεις, μελέτες, ανοικοδομήσεις κτλ., ώστε να ωριμάζει τα επενδυτικά σχέδια προς αξιοποίηση και τέλος θα συνεργάζεται με άλλους φορείς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας.

Με πληροφορίες από voria.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2046,Αλεξανδρούπολη,8552,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3018,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3320,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18461,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2566,Εκκλησία,1234,Εκπαίδευση,1495,Ελλάδα,1312,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,633,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,57,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,230,Καβάλα,193,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,587,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1500,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3892,Πολιτική,1486,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6171,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,66,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ιαματικές Πηγές: Έντονες αντιδράσεις του ΣΔΙΠΕ - Η άποψη της ΚΕΔΕ - Η απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού
Ιαματικές Πηγές: Έντονες αντιδράσεις του ΣΔΙΠΕ - Η άποψη της ΚΕΔΕ - Η απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού
Το Υπουργείο Τουρισμού απαντά στις αντιδράσεις για τις ιαματικές πηγές. Συμμετοχή των Δήμων στη νέα εταιρία και διενέργεια διαλόγου προτείνει η ΚΕΔΕ.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAoiCdaviU-VXCip_cQk8TfhLks3b5t88m2iHSpXF40Q70_pNKZkkmVRuF2hvNob3nLLTqZG8EjHoB-2dDcYeaIqOZHvt5kn8DCKEcnat-NRnb5ZAZESroGTyDxOW2GlxPtdvOah64nPE/s16000/45201578.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAoiCdaviU-VXCip_cQk8TfhLks3b5t88m2iHSpXF40Q70_pNKZkkmVRuF2hvNob3nLLTqZG8EjHoB-2dDcYeaIqOZHvt5kn8DCKEcnat-NRnb5ZAZESroGTyDxOW2GlxPtdvOah64nPE/s72-c/45201578.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2021/02/blog-post_77.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2021/02/blog-post_77.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων