Παύλος Μιχαηλίδης: Η διαβούλευση του Υπουργείου Τουρισμού, προοπτική ανάπτυξης για Γαστρονομικό τουρισμό στην Αλεξανδρούπολη

Από την προοπτική ανάπτυξης Γαστρονομικού τουρισμού σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απουσιάζει η Αλεξανδρούπολη, τονίζει ο Παύλος Μιχαηλίδης.

Παύλος Μιχαηλίδης: Η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Τουρισμού, προοπτική ανάπτυξης για Γαστρονομικό τουρισμό στην Αλεξανδρούπολη
Τους τελευταίους μήνες η περιοχή μας, η χώρα αλλά και η παγκόσμια κοινότητα ζουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση εξαιτίας του κορωνοϊού.

Η πανδημία έφερε τον κόσμο σε ακινησία. Αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τον τουριστικό τομέα και τη συμβολή του στους ανθρώπους και στον πλανήτη, είναι μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε καλύτερα, με πνεύμα συνεργασίας έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό, έχοντας στο επίκεντρο των τουριστικών πολιτικών τη γαστρονομία και κατ’ επέκταση τη διατήρηση του πολιτισμού μας.

Με αυτά τα δεδομένα, ορθώς το Υπουργείο Τουρισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση, δέσμη προτάσεων για την αναδιάρθρωση, συστηματοποίηση και ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού (https://mintour.gov.gr/porisma-gastronomikos).

Τις προτάσεις έχει συντάξει η ομάδα εργασίας γαστρονομικού τουρισμού, την οποία σύστησε το υπουργείο Τουρισμού τον Απρίλιο του 2020. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν προς την οριστικοποίηση του τελικού Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού. Η ομάδα εργασίας γαστρονομικού τουρισμού αποτελείται από εκπροσώπους του υπουργείου Τουρισμού, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών φορέων. Μάλιστα οι προτάσεις της ομάδας εργασίας αφορούν στα εξής θεμελιώδη ζητήματα:

1. Στην καθιέρωση του επικαιροποιημένου Ειδικού Σήματος Ποιότητας το οποίο θα χορηγεί το υπουργείο Τουρισμού, ειδικά για την ελληνική κουζίνα.

2. Δημιουργία και λειτουργία του Γαστρονομικού Χάρτη της Ελλάδας.

3. Γαστρονομική εκπαίδευση για τα επαγγελματικά στελέχη του τουρισμού.

4. Δημιουργία Φορέα με σκοπό την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση του Γαστρονομικού Τουρισμού.

5. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Γαστρονομικού Τουρισμού.

Η δημόσια διαβούλευση των προτάσεων αποσκοπεί στη συλλογή χρήσιμων και εποικοδομητικών παρατηρήσεων, σχολίων κ.λπ. εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων, των ενδιαφερομένων πολιτών, των επαγγελματιών, της αυτοδιοίκησης, των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων, με ευρύτερο και μακρόπνοο στρατηγικό στόχο την αναβάθμιση της γαστρονομικής ταυτότητας της Ελλάδας και την ενσωμάτωση ολόκληρου του κλάδου της γαστρονομίας στον εθνικό σχεδιασμό τουριστικού μάρκετινγκ.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βέλτιστης αξιοποίησης των γαστρονομικών πόρων της Ελλάδας προβλέπονται 4 πυλώνες ανάπτυξης: προϊόντα, διατροφή και γαστρονομία, εστίαση, τουρισμός.

Πιο αναλυτικά ο Οδικός Χάρτης των αρχικών ενεργειών του υπουργείου Τουρισμού στον τομέα της γαστρονομίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1. Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ελληνικής Γαστρονομίας.

2. Ίδρυση φορέα Ελληνικής Γαστρονομίας ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

3. Ανάπτυξη και συνεχής εμπλουτισμός της υφιστάμενης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Γαστρονομικού Χάρτη, για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

4. Εκπόνηση επιχειρηματικού και λειτουργικού σχεδίου Σήματος Ελληνικής Κουζίνας (κανονισμοί και κριτήρια) σε συνάρτηση με το Μητρώο Εστιατορίων Ελλάδας - Εξωτερικού.

5. Δημιουργία κριτηρίων βιώσιμης γαστρονομίας με βάση τις διεθνείς καλές πρακτικές (εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανικά απόβλητα κ.λπ.) και την ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και την αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου Ανάκαμψης.

6. Ανάθεση Μητρώου Συνταγών και Διατροφικών Συσχετισμών.

7. Ανάδειξη και Πιστοποίηση Προϊόντων (Δίκτυα / Τοπικά Σύμφωνα Παραγωγών).

8. Οργάνωση εκπαιδευτικού μηχανισμού.

9. Στρατηγική εξωστρέφειας προκειμένου το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνικής Γαστρονομίας να διασυνδεθεί με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Από αυτή την προοπτική σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απουσιάζει η Αλεξανδρούπολη.

Οι τοπικοί φορείς της περιοχής μας έχουν την δυνατότητα να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα και να συμμετέχουν στην διαβούλευση επί των προτάσεων της ομάδας εργασίας γαστρονομικού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι τοπική μας γαστρονομία, εννοούμενη ως ελληνική κουζίνα, εστίαση αλλά και πρώτες ύλες, έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε έναν από τους τρεις κυριότερους λόγους για τους οποίους οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη ως τόπο διακοπών.

Επιπλέον ως βασική επιδίωξη για την γαστρονομική μας πρόταση, είναι η ανάπτυξη και η διασύνδεσή της με άλλους κλάδους της τοπικής μας οικονομίας, όπως είναι η πρωτογενής παραγωγή.

Πριν από καιρό ο εδώ τοπικός σύλλογος Επαγγελματιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, είχε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για το πως πρέπει να κτισθεί η γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής, στηριζόμενος στην φαντασία, στο κέφι, στον επαγγελματισμό, στην αλληλεγγύη και στις συνεργασίες των επαγγελματιών. Μάλιστα ως ένα πρώτο βήμα για την γαστρονομική μας προβολή, είχαν ξεκινήσει συζητήσεις και για το δικό μας χαρακτηριστικό «γλυκό έδεσμα». Κάτι αντίστοιχο με τα κρητικά σκαλτσούνια, τους κουραμπιέδες Καρβάλης, τους Ακανέδες (λουκούμια) Σερών, την Πουτίγκα Κατερίνης, τα τρίγωνα Πανοράματος Θεσσαλονίκης, το Ρεβανί Βεροίας κλπ κλπ.

Σε συνέχεια όλων αυτών αυτό που χρειάζεται, είναι με μπροστάρη τον Δήμο να γίνει μια πρώτη συντονισμένη συνάντηση με τους ζαχαροπλάστες, τους ανθρώπους της εστίασης, τους αρτοποιούς, το Επιμελητήριο, τους ξενοδόχους και το Εθνολογικό μουσείο.

Αξίζει φυσικά να επισημάνουμε πως στην υπόλοιπη χώρα ενδιαφέρουσες μορφές γαστρονομικού τουρισμού αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια τόσο σε αυτοδιοικητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,611,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2048,Αλεξανδρούπολη,8590,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3022,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3334,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,702,Δράμα,116,Έβρος,18521,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2573,Εκκλησία,1236,Εκπαίδευση,1504,Ελλάδα,1318,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,758,Ιστορία,232,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,593,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,674,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1511,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,427,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3900,Πολιτική,1499,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6192,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,668,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,560,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,288,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,141,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,69,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,397,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Παύλος Μιχαηλίδης: Η διαβούλευση του Υπουργείου Τουρισμού, προοπτική ανάπτυξης για Γαστρονομικό τουρισμό στην Αλεξανδρούπολη
Παύλος Μιχαηλίδης: Η διαβούλευση του Υπουργείου Τουρισμού, προοπτική ανάπτυξης για Γαστρονομικό τουρισμό στην Αλεξανδρούπολη
Από την προοπτική ανάπτυξης Γαστρονομικού τουρισμού σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απουσιάζει η Αλεξανδρούπολη, τονίζει ο Παύλος Μιχαηλίδης.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP5JwyE0FSFUd2Cv3qKZuVhckaoFwguz_8bdtZ8SgBuecTbev53zJvTaSKdGhDqkyCQCtmV8v3zZ9fybCLASAMTQze4ubr0PkH5g2RLBZVyZilaH0ZoHWFgrbDVpxNnrm8ZpZ6tDqDciE/s16000/image01.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP5JwyE0FSFUd2Cv3qKZuVhckaoFwguz_8bdtZ8SgBuecTbev53zJvTaSKdGhDqkyCQCtmV8v3zZ9fybCLASAMTQze4ubr0PkH5g2RLBZVyZilaH0ZoHWFgrbDVpxNnrm8ZpZ6tDqDciE/s72-c/image01.jpeg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2021/02/blog-post_71.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2021/02/blog-post_71.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων