Κώστας Κατσιμίγας: Ναι στην αιολική ενεργεία, αλλά οι ανεμογεννήτριες να τοποθετούνται σε σημαντική απόσταση από οικισμούς

"Ναι στην αιολική ενεργεία, αλλά οι ανεμογεννήτριες να τοποθετούνται σε σημαντική απόσταση από οικισμούς", προτείνει η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία.

Κώστας Κατσιμίγας: Ναι στην αιολική ενεργεία, αλλά οι ανεμογεννήτριες να τοποθετούνται σε σημαντική απόσταση από οικισμούς
Με αφορμή την εισαγωγή θέματος, στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου2021, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά την εγκατάσταση αιολικού πάρκου οκτώ γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στην περιοχή της πρώην Κοινότητας Κέχρου του Δήμου Αρριανών και σε απόσταση αναπνοής από οικισμούς, ο επικεφαλής της περιφερειακής Παράταξης «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία» Κώστας Κατσιμίγας ζήτησε με επιστολή του από το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων να γνωμοδοτήσουν αρνητικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Στην επιστολή τονίζεται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως είναι ο άνεμος, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν διαταράσσονται οι συνθήκες διαβίωσης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες λόγω του παραγόμενου θορύβου, προτείνοντας όπως επαναπροσδιοριστεί η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και οι ανεμογεννήτριες να τοποθετούνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις από οικισμούς ή καλύτερα σε ακατοίκητες περιοχές.


Η επιστολή έχει ως εξής:

Αγαπητοί Συνάδερφοι,

Επανεισάγεται για συζήτηση στο προσεχές 4ο Π.Σ. της Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου, το θέμα που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 44,80 MW στην θέση ΛΟΦΟΣ - ΠΟΥΛΙΑ του Δήμου Αρριανών στην Π.Ε. Ροδόπης από την Εταιρεία “E.S. ENERGY Ε.Π.Ε.”. Το θέμα με αριθμό 20 είναι το τελευταίο στην ημερήσια διάταξη. Το ίδιο θέμα είχε αποσυρθεί στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Θα διαβάσετε στην εισήγηση της υπηρεσίας ότι το πάρκο αποτελείται από 8 γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες ισχύος 5,6 MW έκαστη. Ο πυλώνας θα έχει ύψος 105 μέτρα, το μήκος των πτερύγων είναι 74 μέτρα και η διάμετρος του ρότορα 150 μέτρα.

Το πάρκο προτείνεται να εγκατασταθεί στην Βορειοανατολική Ροδόπη και συγκεκριμένα στην πρώην ορεινή κοινότητα Κέχρου, υπαγόμενη σήμερα στον Καλλικρατικό Δήμο Αρριανών.

Τρεις από τις 8 ανεμογεννήτριες τοποθετούνται 700 μέτρα από τον μεγαλύτερο οικισμό τον Κέχρο και μάλιστα οι δύο από αυτές Βορειοανατολικά του οικισμού.

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Βορειοανατολική Ροδόπη αποτελεί συνεχιζόμενο φαινόμενο σε εξέλιξη εδώ και είκοσι περίπου χρόνια. Η προτίμηση των εταιρειών στην Β.Α. Ροδόπη δεν οφείλεται μόνο στους ισχυρούς ανέμους αλλά κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχει εκτενές και σχετικά καλά συντηρημένο οδικό δίκτυο διότι η περιοχή είναι κατοικημένη. Επίσης πολύ κοντά βρίσκεται η γραμμή Υψηλής Τάσης Νέας Σάντας - Ορεστιάδας. Έτσι οι εταιρείες ξοδεύουν λιγότερα χρήματα για οδοποιία καθώς και για δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Σήμερα στην υπόψη περιοχή της Β.Α. Ροδόπης που περιλαμβάνει εκτός από την περιοχή του Κέχρου και την πρώην κοινότητα Οργάνης καθώς και ένα ορεινό τμήμα του Δήμου Κομοτηνής έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 150 Α/Γ πολλές από τις οποίες σε απόσταση αναπνοής από οικισμούς μέχρι και 250 μέτρα (οικισμός Μοναστήρι). Στην ευρύτερη αλλά άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή που περιλαμβάνει και τμήμα του Νομού Έβρου στους Δήμους Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης οι ανεμογεννήτριες μαζί με τις ήδη αδειοδοτημένες πρέπει να υπερβαίνουν τις 270.

Ως κίνητρο για να υπάρχει συναίνεση για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών είναι η διανομή κάποιων μικρών ποσοστών από τα έσοδα του Πάρκου που καταβάλλονται υπέρ των τοπικών Δήμων και υπέρ των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας εφ’ όσον αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι κάτοικοι χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο για οικιακή χρήση (φωτισμός - ηλεκτρικές συσκευές) και όχι για ψύξη ή θέρμανση, η κατανάλωση είναι μικρή και το πραγματικό όφελος είναι ελάχιστο σε σύγκριση με την ζημιά που προκαλούν.

Αν ξεπεράσουμε, όχι εύκολα, το άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα που αλλοιώνει δραματικά το φυσικό περιβάλλον, η τοποθέτηση όλο και μεγαλύτερων ανεμογεννητριών προκαλεί τεράστια ηχητική ρύπανση και ο παραγόμενος θόρυβος είναι ιδιαίτερα αισθητός και ενοχλητικός κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν σταματούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Ιδιαίτερα όταν οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται Βορειοανατολικά των οικισμών το πρόβλημα επιτείνεται περισσότερο διότι οι επικρατούντες άνεμοι είναι Βορειοανατολικοί και η μετάδοση του θορύβου είναι άμεση.

Οι πρώτες ανεμογεννήτριες που τοποθετήθηκαν πριν από 20 χρόνια κοντά στους οικισμούς Χλόη και Μοναστήρι ήταν ισχύος 1 MW και τώρα πλέον έχουν από 4 ΜW έως και πάνω από 6 MW.

Αγαπητοί Συνάδερφοι,

Αντιλαμβανόμαστε όλοι την ανάγκη της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι ο αέρας και δεν πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις πρακτικές που άλλωστε εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, οφείλουμε να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν και βιοπορίζονται στις περιοχές όπου εγκαθίστανται οι γεννήτριες, σε αποστάσεις τέτοιες που δημιουργούν αφόρητες συνθήκες διαβίωσης στους ανθρώπους και πιθανόν και στο ζωικό κεφάλαιο και ενδεχομένως προκαλούν ή θα προκαλέσουν συνθήκες εγκατάλειψης και ερήμωσης της περιοχής όπως συνέβη σε αρκετές περιπτώσεις στην Νότια Εύβοια.

Στην Περιφέρειά μας υπάρχουν πολλές ορεινές και ακατοίκητες περιοχές, όπου θα μπορούσαν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες με ελάχιστα μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης.

Θα πρέπει να ζητήσουμε τον επαναπροσδιορισμό της πραγματικής φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής με παραμετροποίηση της ύπαρξης ή μη κατοικημένων οικισμών και να ζητήσουμε την θέσπιση ελάχιστων αποστάσεων από οικισμούς που πρέπει να είναι πάνω από 3 ή και 4 χιλιόμετρα και σε καμία περίπτωση να μην τοποθετούνται Α/Γ ανάντη στην κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων.

Επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι βουλευόμενο όργανο και έχει δικαίωμα να γνωμοδοτεί αρνητικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος ακόμη και όταν συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις, σας καλώ όπως γνωμοδοτήσετε αρνητικά στην εγκατάσταση πάρκου Α/Γ από την εταιρεία “E.S. Energy Ε.Π.Ε.” στην περιοχή του Κέχρου του Δήμου Αρριανών. Επίσης θα πρέπει να ζητήσουμε όπως όλες οι εταιρείες, από εδώ και στο εξής, να αναζητούν τόπους δημιουργίας αιολικών πάρκων μακριά από κατοικημένους οικισμούς και από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Με εκτίμηση,

Κώστας Κατσιμίγας

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,5,Αγροτικά,539,Αγωγοί,117,Αθλητικά,1957,Αλεξανδρούπολη,7260,Άμυνα,304,Ανακύκλωση,28,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,130,Άρθρα - Απόψεις,2905,Αστυνομικά,483,Αυτοδιοίκηση,2754,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,709,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,30,Βουλευτικές Εκλογές,411,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,71,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,42,Διαδίκτυο,176,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,553,Δράμα,102,Έβρος,16438,Εθελοντισμός,228,Εκδηλώσεις,2216,Εκκλησία,1107,Εκπαίδευση,1262,Ελλάδα,1207,Ελληνισμός,32,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,55,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,583,Εργασία,16,Εργασιακά,248,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,114,Ζωή και Υγεία,313,Θράκη,589,Ιστορία,195,Καβάλα,173,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,189,ΚΙΝΑΛ,25,ΚΚΕ,463,Κοινωνία,81,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,642,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,142,Μουσική,192,ΝΔ,447,Ξάνθη,182,Οικολογία,311,Οικονομία,560,Ορεστιάδα,1208,Πανταζίδου,143,Παπανικολόπουλος,255,ΠΑΣΟΚ,255,Περιβάλλον,376,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3445,Πολιτική,1332,Πολιτισμός,208,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,6,Πρώτο Θέμα,5513,Ροδόπη,336,Σαμοθράκη,624,Σάτιρα,62,Σουφλί,423,Σπίτι,15,Συγκοινωνίες,279,Σύλλογοι,289,Συνέδρια,119,ΣΥΡΙΖΑ,356,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,245,Τρίγωνο,50,Τυχερό,44,Υγεία,938,Φέρες,339,Χηλή,42,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Κώστας Κατσιμίγας: Ναι στην αιολική ενεργεία, αλλά οι ανεμογεννήτριες να τοποθετούνται σε σημαντική απόσταση από οικισμούς
Κώστας Κατσιμίγας: Ναι στην αιολική ενεργεία, αλλά οι ανεμογεννήτριες να τοποθετούνται σε σημαντική απόσταση από οικισμούς
"Ναι στην αιολική ενεργεία, αλλά οι ανεμογεννήτριες να τοποθετούνται σε σημαντική απόσταση από οικισμούς", προτείνει η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία.
https://1.bp.blogspot.com/-7NwK46HkOys/YDcQ1D9NU-I/AAAAAAACoKg/M7HwAMDePuw5bmjf4ZzHE2_BptYMrwSPgCLcBGAsYHQ/s16000/4523258.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7NwK46HkOys/YDcQ1D9NU-I/AAAAAAACoKg/M7HwAMDePuw5bmjf4ZzHE2_BptYMrwSPgCLcBGAsYHQ/s72-c/4523258.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2021/02/blog-post_57.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2021/02/blog-post_57.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων