Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού».

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή του.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Τροποποίηση της 133/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Τροποποίηση της 134/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής άρθρου 11 Π.Δ. 71/2020.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή αυτού για συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές για την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων / προϊόντων, που σφάζονται ή θανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, από την εφαρμογή του έτους 2020.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Έγκριση απαλλαγής του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Αντιδημάρχων και των επικεφαλής των παρατάξεων, από τη συμμετοχή σε Επιτροπές παραλαβής έργων - Αντικατάσταση κληρωθέντος Προέδρου Δ.Σ. από το έργο: «Διαμόρφωση κόμβων επί της οδού Κονδύλη».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

8. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της "Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)".
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

9. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 2ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

10. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

11. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 8ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

12. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 10ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

13. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 11ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

14. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης κτιρίου κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί των οδών Καρτάλη και Μαρωνείας (Ο.Τ. 434) στο 2ο Σύστημα Προσκόπων.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

15. Έγκριση τροποποίησης του υπ’ αριθμ. 69220/08-12-2015 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκμίσθωσης Καταστήματος του Δήμου με την εταιρία ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

16. Αποδοχή Εξώδικων Δηλώσεων - Καταγγελιών τριών συμβάσεων Χρησιδανείου με την εταιρεία «ΗΟRΙΖΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και απόδοση στην εταιρεία των σχετικών γηπεδικών εκτάσεων.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

17. Αποδοχή του εκ των υστέρων ορισμού της συζύγου και κληρονόμου του θανόντος Ευστράτιου Πανταζή, Ξάνθω Πανταζή, εκ παραδρομής, αναδρομικά από το θάνατό του, ως έτερο συμβαλλόμενο μέρος του Δήμου στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο ακινήτου για την στέγαση και λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

18. Συμπλήρωση της 88/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος Φωτίου Βασιλείου του Νεοκλέους για το οικονομικό έτος 2019».
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

19. Συμπλήρωση της 90/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος Ευστάθιου Τριανταφυλλίδη για το οικονομικό έτος 2019».
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

20. Ανάκληση της 237/2018 Α.Δ.Σ. και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
(Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

21. Έγκριση δωρεάν εγκατάστασης δύο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και καθορισμός των θέσεων.
(Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

22. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Έργα αντικατάστασης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης ενίσχυσης και διαχείρισης υδραγωγείων Δήμου Αλεξανδρούπολης», Υποέργο: «Έργα ύδρευσης οικισμού Συκορράχης, αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από δεξαμενή Δ1 στη δεξαμενή Δ2».
(Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

23. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Έργα αντικατάστασης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης ενίσχυσης και διαχείρισης υδραγωγείων Δήμου Αλεξανδρούπολης», Υποέργο 1: «Έργα ύδρευσης οικισμού Φερών - αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Φερών (εδαφικό τμήμα Φερών)».
(Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

24. Επέκταση ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων).
(Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

25. Τροποποίηση της 329/2017 Α.Δ.Σ., η οποία, αφορά την αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από πόρους του Τ.Π. και Δανείων σύμφωνα με το ΠΔ 169/2013.
(Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)

26. Τροποποίηση της 6/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τον "Ορισμό πληρεξούσιων της τραπεζικής θυρίδας".
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

27. Τροποποίηση της 7/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τον "Ορισμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Τράπεζα της Ελλάδος".
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

28. Τροποποίηση της 8/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τη "Νομιμοποίηση εξουσιοδοτημένων προσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ορισμός υπολόγων διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών πλην ΤτΕ).
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

29. Τροποποίηση της 136/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Τράπεζα της Ελλάδος).
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

30. Τροποποίηση της 66/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών, ύστερα από κλήρωση».
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

31. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020.
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

32. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της συμβολής της οδού Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου και οδού Απολλωνιάδος στο νέο πάρκο δυτικά του καταστήματος "ΑΡΓΩ", για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου, δωρεά της εταιρείας "Green Cola".
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

33. Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, στην υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

34. Αποδοχή δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου του άξονα 4 - Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα - Παράταση Σύμβασης.
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

35. Έγκριση «ανάπλασης κεντρικής πλατείας - χώρου πρασίνου οικισμού Άνθειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

36. Έγκριση «ανάπλασης κεντρικής πλατείας - χώρου πρασίνου στον οικισμό Λουτρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

37. Έγκριση «ανάδειξης ιστορικών στοιχείων και φυσικού περιβάλλοντος κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης -Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάκρης».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

38. Έγκριση «ανάπλασης πλατείας Δικέλλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

39. Έγκριση «ανάδειξης περιπατητικού διαδρόμου Μάκρης - Σπήλαιο Κύκλωπα».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

40. Έγκριση «διαμόρφωσης χώρου πρασίνου πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

41. Έγκριση μελέτης του έργου «Ανακαίνιση Κοινοτικού Καταστήματος Μάκρης».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

42. Λήψη απόφασης περί αποδοχής πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)

43. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ' δόση 2020 (Χ.Ε. 2020) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.
(Εισηγ. κ. Μουλατζίδου - Λαζαρίδου Δ.)

44. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

45. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Άνθειας της Δ.Ε. Τραϊανούπολης για τη δημιουργία studio II της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας με την επωνυμία «Δημοτική Ραδιοφωνία Φερών».
(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

46. Ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης (ΦΔΠΠΔΕκΣ), με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στο Δέλτα του Έβρου στο Τουριστικό Κέντρο Φερών (Κέντρο Πληροφόρησης Φερών) από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης και Ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης.
(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

47. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για το έτος 2021.
(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

48. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, καθορισμός φορέα συντήρησης και λειτουργίας και Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», πρότασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Φερών με τίτλο: «Δημιουργία και εξοπλισμός Ραδιοφωνικού Studio II της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Φερών στο Δημοτικό Κατάστημα Άνθειας Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

49. Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.
(Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου - Συτμαλίδου Ελ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,5,Αγροτικά,526,Αγωγοί,117,Αθλητικά,1936,Αλεξανδρούπολη,7003,Άμυνα,299,Ανακύκλωση,21,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,130,Άρθρα - Απόψεις,2862,Αστυνομικά,483,Αυτοδιοίκηση,2646,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,709,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,232,Βαλκάνια,30,Βουλευτικές Εκλογές,411,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,71,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,42,Διαδίκτυο,175,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,514,Δράμα,101,Έβρος,16000,Εθελοντισμός,222,Εκδηλώσεις,2105,Εκκλησία,1078,Εκπαίδευση,1215,Ελλάδα,1189,Ελληνισμός,32,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,52,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,569,Εργασία,13,Εργασιακά,242,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,114,Ζωή και Υγεία,307,Θράκη,550,Ιστορία,195,Καβάλα,165,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,189,ΚΙΝΑΛ,24,ΚΚΕ,439,Κοινωνία,79,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,636,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,141,Μουσική,191,ΝΔ,445,Ξάνθη,176,Οικολογία,304,Οικονομία,555,Ορεστιάδα,1148,Πανταζίδου,143,Παπανικολόπουλος,249,ΠΑΣΟΚ,253,Περιβάλλον,367,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3356,Πολιτική,1307,Πολιτισμός,194,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5360,Ροδόπη,310,Σαμοθράκη,619,Σάτιρα,62,Σουφλί,386,Σπίτι,15,Συγκοινωνίες,278,Σύλλογοι,285,Συνέδρια,118,ΣΥΡΙΖΑ,354,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,245,Τρίγωνο,46,Τυχερό,42,Υγεία,925,Φέρες,323,Χηλή,42,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,303,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://1.bp.blogspot.com/-4Vx0Me7H4aY/X4IALDpEcCI/AAAAAAAClBo/JSVRlDTRc9IltmO10erlkn83wzhEM0xFQCLcBGAsYHQ/s16000/dsalex.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-4Vx0Me7H4aY/X4IALDpEcCI/AAAAAAAClBo/JSVRlDTRc9IltmO10erlkn83wzhEM0xFQCLcBGAsYHQ/s72-c/dsalex.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/10/blog-post_62.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/10/blog-post_62.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων