Ακόμα μια διά περιφοράς συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, χωρίς δυνατότητα διαλόγου

Διά περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Ακόμα μια διά περιφοράς συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Απίστευτο κι όμως αληθινό. Την στιγμή που όλα τα δημοτικά συμβούλια της χώρας, πλην πολύ ελαχίστων εξαιρέσεων, που συνήθως αφορούν περιοχές με πολύ υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, συνεδριάζουν διά ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, συνεδριάζει για μια ακόμη φορά, στις 28 Σεπτεμβρίου, διά περιφοράς, δηλαδή μέσω email.

Τι κι αν έχει ληφθεί απόφαση διάθεσης ποσού περίπου 6.000 ευρώ από τον περασμένο Μάιο για την αγορά εξοπλισμού που θα επιτρέψει την διεξαγωγή συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη, η δημοτική αρχή Ζαμπούκη επιμένει να κρύβεται και να προσκαλεί σε συνεδρίαση, ενάμιση μήνα μετά τη τελευταία, με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, με την άχαρη και δίχως δυνατότητα διαλόγου και παραγωγής πολιτικής διαδικασία της διά περιφοράς συνεδρίασης.

Οι αντιδράσεις από μερίδα της αντιπολίτευσης είναι έντονες και αποτυπώθηκαν ήδη από τη Λαϊκή Συσπείρωση που τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι η δημοτική αρχή έχει μετατρέψει το δημοτικό συμβούλιο σε αχρείαστο ντεκόρ (βλέπε εδώ).

Επίσης, η παράταξη "Πόλη & Πολίτες" με ένα καυστικό σχόλιο αναφέρει: «Ήρθαν αυτοί και μας είπαν θα κάνουμε διά περιφοράς. Μετά είπαν θα κάνουμε τηλεδιάσκεψη. Μετά όμως κάναμε δια περιφοράς. Μετά όμως ξαναείπαν τηλεδιάσκεψη και αγοράσαμε κάτι μηχανήματα και δώσαμε κάτι χιλιάρικα, αλλά ξανακάναμε διά περιφοράς. Μετά αυτοί είπαν πάλι τηλεδιάσκεψη αλλά κάναμε διά ζώσης. Τώρα είπαν θα κάνουμε δια περιφοράς… Τηλεδιάσκεψη πάντως δεν κάναμε. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα 28/9/2020 διά περιφοράς…».

Σύμφωνα με την Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως συμμετέχουν τη Δευτέρα 28/09/2020 και τις ώρες, από 12:00 έως 14:00, στην 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει διά περιφοράς... Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για την ψήφο σας ανά θέμα (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρών), τη Δευτέρα 28/09/2020 και τις ώρες από 12:00 έως 14:00 στο email ......@alexpolis.gr, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και αντικατάστασή του.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3. Τροποποίηση της 133/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

4. Τροποποίηση της 134/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής άρθρου 11 Π.Δ. 71/2020.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή αυτού για συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές για την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων/προϊόντων, που σφάζονται ή θανατώνονται ή καταστρέφονται από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, από την εφαρμογή του έτους 2020.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

7. Έγκριση απαλλαγής του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Αντιδημάρχων και των επικεφαλής των παρατάξεων, από τη συμμετοχή σε Επιτροπές παραλαβής έργων - Αντικατάσταση κληρωθέντος Προέδρου Δ.Σ. από το έργο: «Διαμόρφωση κόμβων επί της οδού Κονδύλη».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

8. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 2ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

9. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

10. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 8ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

11. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 10ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

12. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση και λειτουργία του 11ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

13. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης κτιρίου κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί των οδών Καρτάλη και Μαρωνείας
(Ο.Τ. 434).
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

14. Έγκριση τροποποίησης του υπ’ αριθμ. 69220/08-12-2015 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Εκμίσθωσης Καταστήματος του Δήμου με την εταιρία ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
(Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)

15. Ανάκληση της 237/2018 Α.Δ.Σ. και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
(Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

16. Έγκριση δωρεάν εγκατάστασης δύο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και καθορισμός των θέσεων.
(Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

17. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Έργα αντικατάστασης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης ενίσχυσης και διαχείρισης υδραγωγείων Δήμου Αλεξανδρούπολης», Υποέργο: «Έργα ύδρευσης οικισμού Συκορράχης, αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από δεξαμενή Δ1 στη δεξαμενή Δ2».
(Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

18. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Έργα αντικατάστασης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης ενίσχυσης και διαχείρισης υδραγωγείων Δήμου Αλεξανδρούπολης», Υποέργο 1: «Έργα ύδρευσης οικισμού Φερών - αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Φερών (εδαφικό τμήμα Φερών)».
(Εισηγ. κ. Νέστορας Ν.)

19. Επέκταση ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων).
(Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

20. Τροποποίηση της 6/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τον "Ορισμό πληρεξούσιων της τραπεζικής θυρίδας".
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

21. Τροποποίηση της 7/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τον "Ορισμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Τράπεζα της Ελλάδος".
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

22. Τροποποίηση της 8/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης ως προς τη "Νομιμοποίηση εξουσιοδοτημένων προσώπων του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ορισμός υπολόγων διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών πλην ΤτΕ).
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

23. Τροποποίηση της 136/2020 Α.Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Τράπεζα της Ελλάδος).
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

24. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020.
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

25. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου επί της συμβολής της οδού Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου και οδού Απολλωνιάδος στο νέο πάρκο δυτικά του καταστήματος "ΑΡΓΩ", για την τοποθέτηση γλυπτού του Κωστή Γεωργίου, δωρεά της εταιρείας "Green Cola".
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

26. Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, στην υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
(Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

27. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ' δόση 2020 (Χ.Ε. 2020) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.
(Εισηγ. κ. Μουλατζίδου - Λαζαρίδου Δ.)

28. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

29. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Άνθειας της Δ.Ε. Τραϊανούπολης για τη δημιουργία studio II της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας με την επωνυμία «Δημοτική Ραδιοφωνία Φερών».
(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

30. Ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης (ΦΔΠΠΔΕκΣ), με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στο Δέλτα του Έβρου στο Τουριστικό Κέντρο Φερών (Κέντρο Πληροφόρησης Φερών) από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης και Ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης.
(Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνωΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8075,Άμυνα,329,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2987,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3141,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,817,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,652,Δράμα,114,Έβρος,17740,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2424,Εκκλησία,1192,Εκπαίδευση,1394,Ελλάδα,1275,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,22,Εργασιακά,274,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,685,Ιστορία,216,Καβάλα,183,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,204,Οικολογία,329,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1391,Πανταζίδου,159,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,405,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3726,Πολιτική,1436,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5921,Ροδόπη,391,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,505,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1034,Φέρες,380,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ακόμα μια διά περιφοράς συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, χωρίς δυνατότητα διαλόγου
Ακόμα μια διά περιφοράς συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, χωρίς δυνατότητα διαλόγου
Διά περιφοράς θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020.
https://1.bp.blogspot.com/-d96GBwGy_yw/X2-AftcBRJI/AAAAAAACkgc/_oSuy_zE73MqJ7ZRlpIIc8p-7e5jiSk7gCLcBGAsYHQ/s16000/dimarxeio.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-d96GBwGy_yw/X2-AftcBRJI/AAAAAAACkgc/_oSuy_zE73MqJ7ZRlpIIc8p-7e5jiSk7gCLcBGAsYHQ/s72-c/dimarxeio.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/09/blog-post_19.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/09/blog-post_19.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων