Επιστολή των Επιμελητηρίων της Αν. Μακεδονίας - Θράκης προς τον Υπουργό Οικονομικών

Επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα:

Επιστολή των Επιμελητηρίων της Αν. Μακεδονίας - Θράκης προς τον Υπουργό Οικονομικών
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, μετά από τον δεκαετή αγώνα που δώσαμε για την επίλυση του προβλήματος που ανέκυψε από το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2010 με την καταβολή της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους στις επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών, αισθανόμαστε ικανοποίηση και δικαίωση για την αποδοχή των προτάσεών μας.

Η κατατεθείσα τροπολογία του Υπουργείου Σας και η προτεινόμενη διάταξη για τις υφιστάμενες οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους μέχρι και την 31-12-2015, τη δεδομένη χρονική στιγμή, επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα και ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές, ενώ, παράλληλα, διασφαλίζει εκατοντάδες πολύτιμες θέσεις εργασίας.

Περαιτέρω, όμως, τα Επιμελητήρια της Α.Μ.Θ οφείλουμε να υπενθυμίσουμε την αναγκαιότητα της καταβολής των οφειλόμενων ποσών που έχουν προκύψει μετά την 1-1-2016 μέχρι σήμερα και περαιτέρω την αντικατάσταση της καταργούμενης επιδότησης με παρόμοιο ή ισοδύναμο αναπτυξιακό μέτρο, όπως, ήδη, έχουμε προτείνει επανειλημμένα στα αρμόδια υπουργεία.

Γνωρίζετε ότι, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, εκτός των άλλων, βρίσκονται αντιμέτωπες με συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από τις επιχειρήσεις των όμορων χωρών, όπου υφίσταται ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς.

Γνωρίζετε, επίσης, ότι η εν λόγω περιφέρεια διακρίνεται από ιστορικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και από τον παραδοσιακά έντονο αγροτικό προσανατολισμό της παραγωγικής δομής της, ενώ το επενδεδυμένο κεφάλαιο αφορά κυρίως υποδομές μεταφορών και ενέργειας, και όχι τον επιχειρηματικό τομέα. Η συγκεκριμένη περιφέρεια συγκεντρώνει και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες, βιομηχανικές και όχι μόνο, οι οποίες αποτελούν κόμβους για την απασχόληση και την ανάπτυξη σε αυτές τις μειονεκτούσες περιοχές, χωρίς ωστόσο το μέγεθος και η οργάνωσή τους να ευνοεί οικονομίες κλίμακος που θα επέτρεπαν σε αυτές τις επιχειρήσεις μεμονωμένες αντοχές στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Συνεπώς, η δυσμενής οικονομική συγκυρία για το σύνολο της χώρας σε συνδυασμό με τα μειονεκτικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία εδρεύουν αυτές οι επιχειρήσεις, καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτη την απασχόληση και την ανάπτυξη με όρους μη αναστρέψιμους, αν οι επιχειρήσεις αυτής της περιφέρειας δεν ενισχυθούν με στοχευμένα μέτρα, που θα στηρίξουν το βιοτικό επίπεδο και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και στην εν λόγω περιφέρεια, μόλις η χώρα επανέλθει σε αναπτυξιακό κύκλο.

Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου μέτρου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαπίστωση ότι η όξυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν άμεση και δριμεία στον τομέα της απασχόλησης. Κατά την περίοδο 2008-2011 απωλέσθηκαν 34.205 θέσεις εργασίας, με το δευτερογενή τομέα να υφίσταται τη μεγαλύτερη μείωση των θέσεων εργασίας, που ανήλθε σε ποσοστό 46,8%. Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό της μέγιστης ευπάθειας της εν λόγω μειονεκτούσας περιφέρειας στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης ότι το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ετών 2010 και 2013 αυξήθηκε κατά 12,2%.

Εξάλλου, οι εν λόγω περιοχές είναι παραμεθόριες, με συνέπεια να είναι αυξημένες οι απαιτήσεις ενίσχυσής τους σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1 του Συντάγματος. Οι αυξημένες απαιτήσεις ενίσχυσης των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντείνονται από την παράλληλη θέση τους ως πύλης εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι εντός των εν λόγω περιοχών πρέπει να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα και η αποτελεσματική διαχείριση τμήματος των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες έχουν βεβαίως και συνέπειες οικονομικής φύσεως.

Για τους λόγους αυτούς πρέπει να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν πληρέστερα οι δυνατότητες ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της εν λόγω περιφέρειας, σύμφωνα με τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου. Η πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των ενωσιακών περιθωρίων ενίσχυσης αφορά τόσο το γεωγραφικό εύρος των ενισχύσεων στο σύνολο της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και την κάλυψη όσο το δυνατόν ευρύτερων κατηγοριών και μεγεθών επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στην εν λόγω περιφέρεια.

Κύριε Υπουργέ,

Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σας συγχαίρουν για την έμπρακτη στήριξή σας προς τις επιχειρήσεις μας.

Θεωρούμε ότι η εν λόγω τροπολογία αποτελεί την αρχή μιας σειράς ουσιαστικών και απαραίτητων αναπτυξιακών μέτρων για την ευαίσθητη περιοχή μας και σε συνέχεια αυτής ζητούμε:

Α) την επέκταση της εφαρμογής της και πέραν της 31-12-2015, ήτοι και για τα έτη 2016-2020, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω δικαστικές ενέργειες για το ίδιο ζήτημα αλλά για διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Β) ο συμψηφισμός των απαιτήσεων των δικαιούχων από τα έτη 2010-2015 να αφορά υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου για τουλάχιστον επτά (7) έτη.

Γ) να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση της αδικίας που συντελέστηκε εις βάρος των επιχειρήσεων και την αντικατάσταση της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους με ισοδύναμο αναπτυξιακό μέτρο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αρωγή μπορούμε να προσφέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
και Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,614,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2050,Αλεξανδρούπολη,8615,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3025,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3339,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,704,Δράμα,116,Έβρος,18563,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2590,Εκκλησία,1239,Εκπαίδευση,1509,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,299,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,761,Ιστορία,232,Καβάλα,195,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,595,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,676,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1519,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,430,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3905,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6204,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,669,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,564,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,142,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,398,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Επιστολή των Επιμελητηρίων της Αν. Μακεδονίας - Θράκης προς τον Υπουργό Οικονομικών
Επιστολή των Επιμελητηρίων της Αν. Μακεδονίας - Θράκης προς τον Υπουργό Οικονομικών
Επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTVyp8hFVU23XssN34JZHwXaBTQw5iZRMIh7j99RkPcfY03D5N3a-aT6bIrnUEoRgG-ogQoldCqK5xcv-Z2lNj9IKBUObZwHnQ0zWhR1t80RnW3wDtobCzfCib2SnT-vYFEmeG9pvA-pI/s1600/epimelitiria.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTVyp8hFVU23XssN34JZHwXaBTQw5iZRMIh7j99RkPcfY03D5N3a-aT6bIrnUEoRgG-ogQoldCqK5xcv-Z2lNj9IKBUObZwHnQ0zWhR1t80RnW3wDtobCzfCib2SnT-vYFEmeG9pvA-pI/s72-c/epimelitiria.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/07/blog-post_16.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/07/blog-post_16.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων