Συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 2η τακτική συνεδρίαση για το 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 3 επερωτήσεις.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 2η τακτική συνεδρίαση για το 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

EΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Σχετικά με τη Διακοπή από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας δειγματοληψιών νερών από το 2014 για ανίχνευση βαρέων μετάλλων.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

2. Σχετικά με τη κατάσταση του οδικού δικτύου της Εγνατίας κύρια από τη Ροδόπη και ως τα σύνορα με την Τουρκία.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παπατολίδης .

3. Αντιμετώπιση ελλείψεων και συνθηκών ασφαλείας, στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο Δημαρίου Ξάνθης, λόγω επικειμένης αύξησης της κίνησης, παραεμπόριο, ζητήματα δίκαιης αποζημίωσης απαλλοτριώσεων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Αμοιρίδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σαμοθράκη.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

2. Σχέδια βελτίωσης για τους αγρότες και κτηνοτρόφους στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

3. Τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της ΠΑΜΘ, προοπτικές ανάπτυξης και κίνδυνοι από εισαγόμενες ζωονόσους.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

4. Ζητήματα που αφορούν την βιολογική γεωργία και τα προβλήματα των βιοκαλλιεργητών στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παπατολίδης Δημήτριος.

5. Σύσταση Επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα «Ανάπτυξης» και «Αγροτικής οικονομίας και περιβάλλοντος» του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μεταβίβαση σε αυτές αρμοδιοτήτων, ύστερα από την ανάκληση των 108, 109 και 110 του 2019 αποφάσεων.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χατζηπέμου Χρήστος.

6. Ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα τακτοποίησης εκκρεμών ζητημάτων σχετικών με την κατασκευή δρόμου στην παραλία Δικέλλων από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

7. Ενημέρωση σχετικά με την απαγόρευση διέλευσης από την γέφυρα στην επαρχιακή οδό Διδυμοτείχου - Κουφόβουνου - Μεταξάδων στην έξοδο του Διδυμοτείχου και προοπτικές επίλυσης του προβλήματος.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

8. Ενημέρωση για την υπόθεση τοποθέτησης κεραίας από την Υ.Π.Α. στο Υψάριο Θάσου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

9. Έγκριση για τον χαρακτηρισμό του Νέου Οδικού Αξονα Δράμα - Καβάλα (61) ως Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο, ως Οδού Ταχείας Κυκλοφορίας και ανάληψης ευθύνης συντήρησης.
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

10. Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020.
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

11. Έγκριση τροποποίησης της 183/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

12. Έγκριση τροποποίησης της 180/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

13. Έγκριση για εφαρμογή του αρ. 109 του ν. 3852/2010 για τις οφειλές της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΕΚ ΔΡΑΜΑΣ.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

14. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Π.ΑΜ.Θ./ Π.Ε. Δράμας, του Δήμου Παρανεστίου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου που αφορά την από κοινού υλοποίηση των τεχνικών έργων και την επίβλεψη των μελετών του Δήμου Παρανεστίου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου εκτός από έργα και μελέτες, οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

15. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/2010, μεταξύ της Π.ΑΜ.Θ./Π.Ε. Δράμας και του Δήμου Παρανεστίου που αφορά την από κοινού υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος επί της κεντρικής οδού Παρανεστίου - Πρασινάδας - Ι.Μ. Μεταμορφώσεως μετά από θεομηνία».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

16. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», ευθύνης Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, και πιο συγκεκριμένα εντός του λιμένα Καμαριώτισσας και αλιευτικού καταφυγίου Θερμών Σαμοθράκης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας της εταιρείας Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. με αντικείμενο την αποθήκευση - επεξεργασία - μεταποίηση παλαιών μετάλλων και σιδήρων, την αποθήκευση αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέος και αποσυναρμολόγηση των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου - οξέος υποβρυχίων, την αποθήκευση αποβλήτων από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου, την αποθήκευση Αποβλήτων Ελαίων (Α.Ε.) την αποθήκευση - διαλογή και χειρωνακτική επεξεργασία Α.Η.Η.Ε., την αποθήκευση ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασιών, τη διάλυση ΟΤΚΖ με τεμαχισμό, τη διαχείριση ΑΕΚΚ και την αποθήκευση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που βρίσκονται στο Αγρόκτημα Αμφιτρίτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

18. Έγκριση σχετικά με παράταση ή μη, του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Ορεστιάδα, Π.Ε. Έβρου για την 2η Λευκή Νύχτα Ορεστιάδας 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

19. Αίτημα για ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους της ΒΦΛ.
Εισηγητής: Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Δημήτριος Παπατολίδης.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,606,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8459,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,146,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3303,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,686,Δράμα,114,Έβρος,18332,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2522,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1476,Ελλάδα,1303,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,293,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,42,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,747,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,463,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1481,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3866,Πολιτική,1472,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6132,Ροδόπη,411,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,549,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,60,Τυχερό,53,Υγεία,1087,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 2η τακτική συνεδρίαση για το 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 3 επερωτήσεις.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivjqwUNmjNH9o-oS1CHpWGgkOKIolYBjvGqSnoGVCis-eCu19GARR5O80kXWWe3tLo9l_KA1hr5B-m_zZTGsNNZcbUpfoqJnzNo0_n1tqSEh5jNEGl8g2LkP6MYNmTaCb9Qf2nTfCU2WI/s1600/p.s.amth.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivjqwUNmjNH9o-oS1CHpWGgkOKIolYBjvGqSnoGVCis-eCu19GARR5O80kXWWe3tLo9l_KA1hr5B-m_zZTGsNNZcbUpfoqJnzNo0_n1tqSEh5jNEGl8g2LkP6MYNmTaCb9Qf2nTfCU2WI/s72-c/p.s.amth.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/02/blog-post_64.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/02/blog-post_64.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων