Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 1η τακτική συνεδρίαση για το 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 4 επερωτήσεις.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 1η τακτική συνεδρίαση για το 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

EΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Σχετικά με τη μετακίνηση του Αντιττεριφερειάρχη Τουρισμού στο Μπουργκάς Βουλγαρίας.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

2. Αποκατάσταση της άποψης της Περιφέρειας ΑΜΘ, όσον αφορά τον αντικαπνιστικό Νόμο και την εφαρμογή του.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

3. Αναγκαιότητα ανακαίνισης αμφιθεάτρου Π.Ε. Καβάλας και γραφειοκρατικά προβλήματα λειτουργίας του.
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

4. Συνέδριο - Θρησκευτικός Τουρισμός «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου».
Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση σχετικά με τον Θάνατο ψαριών, την κατάσταση των λιμνοθαλασσών και την ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατόπιν της από 2-10-2019 επιστολής του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμίγα, επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας.

2. Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2020.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Αθανάσιος Τσώνης.

3. Έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό εκπροσώπων της Π.Α.Μ.Θ. για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της ΠΑΜΘ κα Ζωή Κοσμίδου.

4. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας των Δασικών Υπηρεσιών Ν. Έβρου έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Νομού Έβρου Ζαχαρίας Μπακλαγής, Διευθυντής Δασών Ν. Έβρου.

5. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος εκτέλεσης Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Ροδόπης έτους 2020.
Εισηγητής: Η Αν.προϊστάμενη της Δ/νσης Δασών Νομού Ροδόπης Γκοτζαρίδου Μαρίνα.

6. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος εκτέλεσης Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Ξάνθης, έτους 2020.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Νομού Ξάνθης Παναγιώτης Μουχταρίδης, Διευθυντής Δασών Ν. Ξάνθης.

7. Έγκριση του θεωρημένου προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Νομού Δράμας, έτους 2020.
Εισηγητής: ο Α/Α Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Νομού Δράμας Ανδρέας Τσίγγης

8. Έγκριση του προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δασοπονίας οικονομικού έτους 2020 Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Νομού Καβάλας Ιωάννης Καπεταγιάννης, Διευθυντής Δασών Ν. Καβάλας.

9. Έγκριση του προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2020 για την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. Ν. Ροδόπης.
Εισηγήτρια: Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ. Ροδόπης Ελένη Σιμογιάννη.

10. Έγκριση του σχεδίου προκήρυξης για την απόδοση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Φερών (χειμερινή) του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου σε επαγγελματίες πωλητές (άρθρο 59 παρ.3 του Ν.4497/2017).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

11. Έγκριση για εφαρμογή του αρ. 109 του ν. 3852/2010 για τις οφειλές της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΕΚ ΕΒΡΟΣ με την επωνυμία «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

12. Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας (επί της οδού Διογένους)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3786).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

13. Έγκριση των όρων του σχεδίου και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αφορά την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας (επί της οδού Διογένους)».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

14. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας ΑΜΘ στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 2 παρ.3 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ25Α/20.2.2018), χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας της ΠΑΜΘ κα Ζωή Κοσμίδου/

15. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», ευθύνης Λ/Τ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.

16. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ.242/96 για την εκποίηση ακινήτων, κινητών πραγμάτων και μίσθωσης ακινήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ζεύγους κιβωτοειδών οχετών για την διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Θολερόν» στην κτηματική περιοχή Διδυμοτείχου» της Π.Ε. Έβρου, της Π.Α.Μ.Θ.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 14 MW στη θέση «ΦΡΟΥΡΟΣ» του Δ. Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «Μονάδας επεξεργασίας και διαλογής αδρανών υλικών, μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος και μονάδα ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ» που βρίσκεται εγκατεστημένη στην κτημ. περιοχή Φωλέας του Δ. Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 4,95 MVA» της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΚΕ» η οποία θα εγκατασταθεί στο Ο.Τ.12 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 500 kWe, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ Blue Energy IKΕ, στα αγροτεμάχια με αριθμούς 259-260 αγροκτήματος Νέας Αμισσού, του Δήμου Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την επέκταση ΧΥΤΑ Καβάλας και την λειτουργία κινητής μονάδας μηχανικής διαλογής με κομποστοποίηση των υπολειμμάτων και προσωρινή ΜΕΣ στο χώρο του υφιστάμενου ΧΥΤΑ στη θέση Εσκί Καπού του Δ. Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line δυναμικότητας 230 τόνων ανά έτος σε θαλάσσια έκταση 28 στρεμμάτων», στη θαλάσσια περιοχή Βάσοβας του όρμου Αγιάσματος του Δήμου Νέστου στο Ν. Καβάλας, από την κα. Νιώτη Μαρία.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (Σ.Δ.Α) της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 79.956,28 τμ, στην περιοχή της Τ.Κ. Οχυρού (θέση Αγ. Παρασκευή) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) περί Ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων λατομείου αδρανών υλικών και τροποποίησης ως προς την προσθήκη δραστηριότητας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. της εταιρείας Ι. ΤΑΊΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στη θέση «Φτερωτό» στην περιοχή της Τ.Κ. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Άσπρο Νερό» έκτασης 92.269,80 τ.μ. της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

27. Γνωμοδότηση για την έγκριση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Άσπρο Νερό» έκτασης 78.658 τ.μ. της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Άσπρο Νερό» έκτασης 85.783,42 τ.μ. της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 90.000 τ.μ. στην περιοχή της Τ.Κ. Κυργίων (θέση Ερείπια) του Δ. Δοξάτου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) «Ίδρυση και λειτουργία μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της εταιρίας "ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε." στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πυλαίας, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου».
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

31. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 97.831,69 τ.μ. στην περιοχή της Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Δροσερό Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

32. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την λατομική εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικό ασβέστιο) σε έκταση 99.989,74 τ.μ. από τους κ.κ. Χρυσανίδη Χ. Χαράλαμπο και Ουζουνίδη Α. Γεώργιο, στη θέση «Ξεροβούνι» Γέροντα του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

33. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του «ΧΑΜΟΞΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 45.555,61 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Καλλίδρομον», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας (ΠΕΤ 1908162124).
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

34. Επικύρωση του πρακτικού της 17ης συνεδρίασης, έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,614,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2050,Αλεξανδρούπολη,8619,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3025,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3340,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,704,Δράμα,116,Έβρος,18568,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2590,Εκκλησία,1239,Εκπαίδευση,1509,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,299,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,762,Ιστορία,232,Καβάλα,195,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,595,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,676,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1519,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,430,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3905,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6205,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,669,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,564,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,398,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 1η τακτική συνεδρίαση για το 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 4 επερωτήσεις.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivjqwUNmjNH9o-oS1CHpWGgkOKIolYBjvGqSnoGVCis-eCu19GARR5O80kXWWe3tLo9l_KA1hr5B-m_zZTGsNNZcbUpfoqJnzNo0_n1tqSEh5jNEGl8g2LkP6MYNmTaCb9Qf2nTfCU2WI/s1600/p.s.amth.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivjqwUNmjNH9o-oS1CHpWGgkOKIolYBjvGqSnoGVCis-eCu19GARR5O80kXWWe3tLo9l_KA1hr5B-m_zZTGsNNZcbUpfoqJnzNo0_n1tqSEh5jNEGl8g2LkP6MYNmTaCb9Qf2nTfCU2WI/s72-c/p.s.amth.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2020/01/blog-post_66.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2020/01/blog-post_66.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων