Μητροπολίτες Θράκης: Φυλαχτείτε από τους ψευτοκληρικούς που τελούν λειτουργίες και μυστήρια τελείως άκυρα

Κοινή Εγκύκλιος των 4 Μητροπολιτών της Θράκης για ποιμαντικά ζητήματα με καθηρημένους κληρικούς.

Μητροπολίτες Θράκης: Φυλαχτείτε από τους ψευτοκληρικούς που τελούν λειτουργίες και μυστήρια τελείως άκυρα
Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, Ξάνθης κ. Παντελεήμων, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος καὶ Μαρωνείας κ. Παντελεήμων·

Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῶν Ἱερῶν μας Μητροπόλεων καὶ πρὸς ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς Θράκης.

Ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς τῆς Θράκης, οἱ τέσσερεις Ἐπίσκοποι καὶ Μητροπολῖτες σας, ὅμως, αὐτὴν τὴν φορὰ «μὲ μεγάλη λύπη καὶ ἀδιάλειπτη ὀδύνη στὴν καρδιά μας» (Ρωμ. 9,2), προκειμένου νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν πνευματική μας ἀποστολὴ καὶ στὸ ρόλο ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Οἱ πνευματικοί σας πατέρες αἰσθανόμαστε ὡς τεράστια εὐθύνη τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς∙ «Πήγαινε», λέει στὸν καθένα μας, «νὰ ἀναζητήσεις τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης σου· ψάξε νὰ βρεῖς ἐκεῖνο ποὺ χάθηκε, ξαναφέρε στὴ μάνδρα ἐκεῖνο ποὺ πλανήθηκε, δέσε τὸ σπασμένο πόδι του, στήριξε ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ἕτοιμο νὰ πέσει, φύλαξε τὸ γιερὸ γιὰ νὰ μὴν ἀρρωστήσει» (Ἱεζεκιήλ, 34, 4).

Προχωρούσαμε καλὰ καὶ βαδίζαμε ἴσια στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας· εἴχαμε ἀγάπη μεταξύ μας καὶ ἐμπιστοσύνη. Ἐσεῖς σεβόσασταν τοὺς ἱερεῖς, ὑπακούατε στὴν Ἐκκλησία μας κι ἐμεῖς δοξάζαμε τὸν Θεό, ποὺ μᾶς ὅρισε νὰ ποιμαίνουμε λαὸ εὐσεβῆ, προσηλωμένο στὴν πίστη τῶν πατέρων του καὶ στὴν ἱερά μας Παράδοση, «μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ ὑπακοὴ στοὺς πνευματικούς του ποιμένες» (Ἑβρ. 13, 7).

Καὶ ξαφνικά, ὁ οὐρανὸς τῆς «κατὰ Θράκην» Ἐκκλησίας μας συννέφιασε καὶ ἐνέσκηψε ἄγριος θυελλώδης ἄνεμος. Ποιὸς μπορεῖ νὰ προβλέψει τὴν καταστροφή; ἀφοῦ ἡ θύελλα συνεχίζεται καὶ κάποιες συνειδήσεις ἀκόμα χτυπιοῦνται καὶ δέρονται ἀπὸ σφοδροὺς ἀνέμους.

Ἕνας καθηρημένος ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ Ἰωάννης Καρασακαλίδης, ὁ ὁποῖος καταδικάστηκε ἀπὸ τὰ ποινικὰ δικαστήρια σὲ πολυετεῖς ποινὲς φυλάκισης γιὰ τὰ παραπτώματά του. Καὶ γιὰ τὰ ἴδια παραπτώματα ἀμετάκλητα καὶ τελεσίδικα τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια τὸν καθαίρεσαν, ἐπιβάλλοντάς του τὴν ἀφαίρεση τῆς ἱερωσύνης του καὶ ἔτσι ἀποψιλώθηκε τελείως ἀπὸ κάθε ἱερατικὴ χάρη καὶ ἐκκλησιαστικὴ εὐλογία. Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν τὸν θέλησε οὔτε σὰν μοναχό, ἀλλὰ τὸν ἐπέστρεψε στὴν τάξη τῶν λαϊκῶν.

Ἕνας πρώην Ἱερομόναχος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, ὁ Εἰρηναῖος (κατά κόσμον Ἀθανάσιος) Σιναμίδης, παραπέμφθηκε στὰ ἁρμόδια ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια, τά ὁποῖα τὸν καθαίρεσαν ἀμετάκλητα καὶ τελεσίδικα, ἀφαιρώντας του τὴν ἱερωσύνη, καί ἐπιστρέφοντάς τον στήν τάξη τῶν λαϊκῶν.

Οἱ παραπάνω δύο πρώην κληρικοί, ἀφοῦ δὲν σεβάστηκαν τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς Ἐκκλησίας μας, πάτησαν βλάσφημα «ἐκεῖ ποὺ καὶ οἱ ἄγγελοι φοβοῦνται νὰ κοιτάξουν». Φοροῦν ἀκόμα τὸ ἱερατικὸ σχῆμα, ποὺ ὅμως δὲν τοὺς ἀνῆκει πιά.

Θέλοντας νὰ δικαιωθοῦν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, προσχώρησαν στὸ λεγόμενο «Παλαιὸ Ἡμερολόγιο» καὶ πηγαίνουν στὸ «Ἡσυχαστήριο» τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὸ Γέρακα Ξάνθης, σὲ μιὰ δῆθεν Μοναχὴ ποὺ αὐτοαποκαλεῖται «γερόντισσα Ἄννα».

Ἐκεῖ λειτουργοῦν καὶ τελοῦν Μυστήρια. Σᾶς ἐνημερώνουμε, λοιπόν, ὅτι ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δὲν ἔχουν πιὰ ἐνεργὴ ἱερωσύνη, ὅσα τελοῦν, λειτουργίες, μυστήρια, εἶναι ὅλα τελείως ἄκυρα, δὲν τὰ ἀποδέχεται ἡ Ἐκκλησία. Δὲν ἔχουν πνευματικὴ ὑπόσταση. Δὲν ἔχουν τὴν ὑποστήριξη τῶν ἱερῶν Κανόνων. Οἱ ψευτοκληρικοὶ πιὰ αὐτοί, ἐμπαίζουν συνειδητά τὸν Θεό. Ὅποιοι βαπτισμένοι χριστιανοί μας, κοινωνοῦν ἀπὸ τὰ χέρια τους, δὲν κοινωνοῦν τὸν Χριστό. Ὅποιοι βαπτίζονται ἀπ’ αὐτούς, εἶναι ἀβάπτιστοι. Οἱ εὐχὲς ποὺ διαβάζουν σ’ ὅσουν ἐξομολογοῦν, δὲν παρέχουν ἄφεση ἁμαρτιῶν.

«Φυλαχτεῖτε, λοιπόν, ἀπ’ αὐτούς. Ἔρχονται σὲ σᾶς ντυμένοι σὰν πρόβατα, ὅμως, ἀπὸ μέσα τους εἶναι λύκοι ἁρπακτικοί». Περιφέρονται στὴν Θράκη καὶ προσπαθοῦν νὰ σᾶς πλανήσουν καὶ νὰ σᾶς ἐκμεταλλευθοῦν. Πηγαίνουν ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, προσκαλοῦν καλοπροαίρετες γυναῖκες σὲ συνάξεις ποὺ κάνουν σὲ σπίτια καὶ καφετέριες κι ἐκεῖ διδάσκουν τὶς πλάνες καὶ τὰ σχίσματα ποὺ ζοῦν.

Ἀγαπητοί μας Χριστιανοὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Διδυμοτείχου, Ξάνθης, Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Μαρωνείας,

Προσέχετε τοὺς ἑαυτούς σας καὶ μείνετε ἑνωμένοι στὴν πίστη τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας καὶ στὴν ἀσφάλεια τῆς ἀποστολικῆς συνέχειας καὶ διαδοχῆς της. «Ἀδελφοί, μὴν πλανᾶσθε· εἴ τις σχίσματι ἀκολουθεῖ, βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομεῖ» (Ἰγνάτιος Θεοφόρος).

Σᾶς εὐλογοῦμε ὡς Ἀρχιερεῖς καὶ προσευχόμαστε ὡς πνευματικοί σας πατέρες γιὰ ὅλους σας τοὺς εὐσεβεῖς καὶ πιστοὺς χριστιανούς μας·

Οἱ ἐπίσκοποι καὶ μητροπολίτες σας

† Ὁ Διδυμοτείχου Δαμασκηνὸς

† Ὁ Ξάνθης Παντελεήμων

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος

† Ὁ Μαρωνείας - Κομοτηνῆς Παντελεήμων
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνωΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8074,Άμυνα,329,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2987,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3141,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,817,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,652,Δράμα,114,Έβρος,17739,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2424,Εκκλησία,1192,Εκπαίδευση,1394,Ελλάδα,1275,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,22,Εργασιακά,274,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,685,Ιστορία,216,Καβάλα,183,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,204,Οικολογία,329,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1391,Πανταζίδου,159,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,405,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3726,Πολιτική,1436,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,5921,Ροδόπη,391,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,505,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1034,Φέρες,380,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Μητροπολίτες Θράκης: Φυλαχτείτε από τους ψευτοκληρικούς που τελούν λειτουργίες και μυστήρια τελείως άκυρα
Μητροπολίτες Θράκης: Φυλαχτείτε από τους ψευτοκληρικούς που τελούν λειτουργίες και μυστήρια τελείως άκυρα
Κοινή Εγκύκλιος των 4 Μητροπολιτών της Θράκης για ποιμαντικά ζητήματα με καθηρημένους κληρικούς.
https://1.bp.blogspot.com/-npBzhNmobGI/XP_T1C_iDBI/AAAAAAACTuw/8CTshEuH7AQh5p9dnq-z9_27-NEUwF7WwCLcBGAs/s1600/mitr.thrakis.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-npBzhNmobGI/XP_T1C_iDBI/AAAAAAACTuw/8CTshEuH7AQh5p9dnq-z9_27-NEUwF7WwCLcBGAs/s72-c/mitr.thrakis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2019/06/blog-post_86.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2019/06/blog-post_86.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων