Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΣ προς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως:

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου
Πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μου, χαίρετε!

Ἔφτασαν πάλι τὰ Χριστούγεννα καὶ ἡ γιορταστικὴ ἀτμόσφαιρα διαλαλεῖ τὸ γεγονὸς σὲ ὅλο τὸν πλανήτη μας. Ἀκόμη καὶ ὅσοι δὲν ξέρουν τὴν ἱερὰ ἱστορία, ἀκόμα καὶ ὅσοι δὲν ἀποδέχονται τὸν Χριστὸ ὡς σωτῆρα καὶ λυτρωτὴ τοῦ κόσμου, εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ δεχτοῦν ὅτι ἡ γέννηση τοῦ βρέφους τῆς Βηθλεέμ, ἔκοψε τὴν Ἱστορία τοῦ κόσμου στὰ δύο, στὴν «πρὸ Χριστοῦ» καὶ στὴν «μετὰ Χριστὸν» περίοδο.

Ἡ χριστιανικὴ Πίστη ἐξαγγέλει τὴν εὐλογία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἑρμηνεύει τὶς εὐεργεσίες ποὺ ἔφερε στὴν ἀνθρωπότητα ὁ ἐρχομός Του.

Οἱ λαοὶ τῆς γῆς, ἄλλοτε ἀποδέχονται, λιγότερο ἢ περισσότερο αὐτὸ τὸ μήνυμα κι ἄλλοτε τὸ πολεμοῦν∙ ὄχι ἐπειδὴ δὲν τοὺς ἀρέσει, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸ θεωροῦν ἀνέφικτο ἀφοῦ δὲν τὸ ἐφαρμόζουν οὔτε οἱ χριστιανοί.

Ὅμως, ἂς ἀφήσουμε τὴν Ἱστορία τοῦ κόσμου νὰ τοποθετεῖται ἀπέναντι στὸ «ἀντιλεγόμενο σημεῖο» κι ἂς στραφοῦμε στὰ δικά μας!

Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ποιὰ σχέση ἔχουμε πλέον μὲ τὸν Χριστό; Θεωρούμαστε στατιστικὰ ἕνας ἀπὸ τοὺς περισσότερο θρησκευόμενους λαοὺς τῆς γῆς. Ὅτι εἴμαστε τὸ κέντρο τῆς δυναμικῆς λαϊκῆς πνευματικότητος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅτι οἱ γιορτὲς τῆς Πίστεώς μας διαποτίζουν κάθε πτυχὴ τοῦ δημοσίου καὶ τοῦ καθημερινοῦ βίου μας!

Εἶναι ὅμως ἔτσι;

Πόσο μπορεῖ νὰ γιορτάσει τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἕνας λαὸς ποὺ σκοτώνει τὰ δικά του παιδιά; Ναί, ἀγαπητοί μου, μιὰ ἡμέρα τόσο σημαντικὴ γιὰ τὴν Πίστη μας, ἂς τολμήσουμε νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια κατάματα, κι ἂς τὴν ὁμολογήσουμε: τὰ παιδιὰ τῶν ἑλλήνων ποὺ σκοτώνονται ἀγέννητα, τὰ παιδιὰ τῶν ἑλλήνων ποὺ οἱ γονεῖς τους δὲν ἀποφασίζουν νὰ τὰ φέρουν στὸν κόσμο, στέκουν ὅλα γύρω ἀπ’ τὴ Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καὶ ἡ μόνη τους χαρὰ εἶναι ὁ Χριστός. Ψάλλουν, μαζὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους τὸ «ὠσαννά», ὅμως κρύβουν στὴν ψυχή τους βαρὺ παράπονο. Καὶ τὸ παράπονό τους, ἄρχισε ἤδη νὰ «τὸ πληρώνει» ἡ Πατρίδα μας, σὰν τίμημα:

Ὁ Σύνδεσμος Ἑλλήνων Βιομηχάνων, σὲ μιὰ πρόσφατη ἀνακοίνωσή του, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίση προκάλεσε μείωση τῶν γεννήσεων κατὰ 30 χιλιάδες, ἀντίστοιχη μὲ ἐκείνη ποὺ σημειώθηκε στὴν Ἑλλάδα στὴ δεκαετία τοῦ 1940 δηλ. στὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς καὶ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια, σὲ 30 χρόνια οἱ Ἕλληνες, ἀπὸ 10 ἑκατομμύρια ποὺ εἴμαστε σήμερα θὰ μειωθοῦμε σὲ 8!

Καὶ προτείνει ὁ Σύνδεσμος Ἑλλήνων Βιομηχάνων, σοβαρὰ καὶ ὑπεύθυνα μέτρα γιὰ τὴν δημογραφικὴ ἀνάκαμψη, ὥστε ἡ Ἑλλάδα σὲ βάθος λίγων δεκαετιῶν νὰ αὐξήσει σημαντικὰ τὸν πληθυσμό της, ἐπειδὴ μόνο ἔτσι θὰ ἀποκτήσει βαρύνοντα γεωπολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ ρόλο στὴν περιοχὴ τῆς ΝΑ Μεσογείου.

Καὶ δὲν εἶναι μόνο ἡ κατάρρευση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως προβλέπεται σὲ 30 χρόνια! Ἤδη τὴν τελευταία δεκαετία ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας 427.000 ἕλληνες! Τὰ καλύτερα μυαλά μας, ὅπως λέγονται, ξενιτεύτηκαν σὲ 61 χώρες. Οἱ μισοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἀνύπαντροι καὶ σὲ ἡλικία 35 χρονῶν περίπου, τὸ 61% ἔχουν ἀνώτερες κι ἀνώτατες σπουδές, τὸ 64% εἶναι ἄνδρες καὶ τὸ 36% γυναῖκες.

Καὶ βέβαια, ὅπως δηλώνουν στὴν ἐπίσημη στατιστικὴ ἀνάλυση, θὰ ἐπέστρεφαν στὴν Ἑλλάδα εὐχαρίστως, μόνο ἂν διασφαλισθοῦν ἀπὸ τὴν μειωμένη ἀξιοκρατία καὶ ἂν προφυλαχτοῦν ἀπὸ τὰ κανάλια τῆς ἐγχώριας διαφθορᾶς.

Οἱ δυὸ παραπάνω τραγικὲς διαπιστώσεις, ἡ μείωση τῶν γεννήσεων καὶ ἡ φυγὴ τῶν παιδιῶν μας, προδικάζουν τὴν ἐξαφάνιση τοῦ γένους μας ἀπὸ τὸν χάρτη καὶ τὴν ἀπορρόφησή μας ἀπὸ ἄλλους, δυνατότερους πνευματικὰ καὶ ἀριθμητικά, λαούς τῆς γῆς.

Ἂν θέλουμε, λοιπόν, νὰ γιορτάσουμε στ’ ἀλήθεια τὰ φετινὰ Χριστούγεννα, ἂς ἀναλογισθοῦμε, ὡς ἔθνος, ὡς οἰκογένειες, ὡς πρόσωπα τὴν εὐθύνη μας ἀπέναντι στὸ νεογέννητο Χριστό. Ἂς ἀφήσουμε τὰ παιδιά μας νὰ γεννηθοῦν, ἂς γεμίσουμε μὲ παιδιὰ τὰ σπίτια μας, ἂς κρατήσουμε τὰ παιδιά μας στὴν Ἑλλάδα, ἂς ξαναφέρουμε τὰ παιδιά μας πίσω, διορθώνοντας τὸν ἑαυτό μας καὶ τὸ Κράτος μας.

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι καλὴ εὐκαιρία νὰ προβληματισθοῦμε οἱ Ἕλληνες. Ἡ μεγάλη μας γιορτή, ἂς μὴν εἶναι «γαστριμαργίας ἀφορμή». Νὰ σοβαρευτοῦμε οἱ Ἕλληνες, νὰ ἀνασκουμπωθοῦμε καὶ νὰ ἀναλάβουμε ἀγῶνα γιὰ τὸ μέλλον μας. Ἀλλιῶς, ἕνα ἔθνος γηρασμένων θὰ ἀνακυκλώνουμε τὰ ἐλαττώματα τῆς φυλῆς μας καὶ θὰ δαγκώνουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, μέχρις ὅτου ἀναλωθοῦμε ἀπὸ ἄλλους, ποὺ στὸ μεταξὺ θὰ ‘ρθοῦν... ἔρχονται γιὰ νὰ πάρουν τὴν θέση μας στὸν χάρτη.

Παρακαλῶ, μὴν σκεφθεῖ κανείς, ὅτι σᾶς λέω δυσάρεστα λόγια, τέτοια χρονιάρα ἡμέρα! Δὲν μοῦ εἶναι εὐχάριστο κι ἐμένα, δυσάρεστα σᾶς λέω, ὅμως ἀληθινά! Καὶ καλύτερα νὰ πονέσουμε μὲ λόγια τώρα, παρὰ μὲ τὶς πράξεις μας αὔριο.

Ἔτσι, μὲ τέτοιες σκέψεις ἂς πλησιάσουμε τὴν Φάτνη τοῦ Χριστοῦ μας καὶ οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι γιὰ νὰ ἀντλήσουμε φῶς, ἐλπίδα, δύναμη, ἀποφασιστικότητα καὶ τόλμη.

Καλὰ Χριστούγεννα Ἑλλάδα,
Καλὰ Χριστούγεννα Ἕλληνες, συμπατριώτες μου,
Πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μου!

Εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης σας

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,605,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8450,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18319,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,41,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,462,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1480,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3863,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6128,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,549,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,60,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου
Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΣ προς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrpv2oXNJpua0ahyphenhyphennsAkVOTABWfU89hHlSynKXCMsDEXcq5Td0d6CaL3FZI9NyaIQmrFdx3sN4ZqNG3002sSWa65fRJtKgeBV3aq_WpOkyjFEhQO9nnf863s17Z25yOPnfWW69SGeX8PQ/s1600/xristougenna.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrpv2oXNJpua0ahyphenhyphennsAkVOTABWfU89hHlSynKXCMsDEXcq5Td0d6CaL3FZI9NyaIQmrFdx3sN4ZqNG3002sSWa65fRJtKgeBV3aq_WpOkyjFEhQO9nnf863s17Z25yOPnfWW69SGeX8PQ/s72-c/xristougenna.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2018/12/blog-post_913.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2018/12/blog-post_913.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων