Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πολιτικής έχει διαμορφώσει και υλοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μαθητική κοινότητα για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προτείνει για το σχολικό έτος 2018-2019, την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στον χώρο του μουσείου.

Οι υπεύθυνες σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων κ. Χριστοδούλου και κ. Καραγιάννη θα αναφερθούν αναλυτικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν με βάση τις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου λαμβάνοντας υπόψη το Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών και τα ευρύτερα ενδιαφέροντα των μαθητών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019


Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πολιτικής έχει διαμορφώσει και υλοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μαθητική κοινότητα, σε συνεργασία με την ιστορικό τέχνης και μουσειολόγο Κική Χριστοδούλου και με την ιστορικό - αρχαιολόγο και θεωρητικό θεάτρου σε μουσειακό περιβάλλον Αγνή Λ. Καραγιάννη.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχίζουν να εμπλουτίζονται ώστε για τη σχολική χρονιά 2018-2019 να προτείνονται νέες θεματικές μουσειακών προγραμμάτων. Παράλληλα, πρόκειται να εξελιχθούν μουσειακές δράσεις με αφορμή όχι μόνο τις μόνιμες, αλλά και τις περιοδικές εκθέσεις που θα φιλοξενούνται κατά καιρούς από το μουσείο.

Α. Εκπαιδευτικά προγράμματα με εκκίνηση τις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου, ένα χώρο διαμορφωμένο κατάλληλα και οργανωμένο με πολυμέσα ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και να ενεργοποιούνται πολυτροπικά ποικίλες δεξιότητες των μαθητών. Αξιοποιούνται οι μόνιμες συλλογές του μουσείου, όπως αυτές διαμορφώνονται σε δύο αυτόνομες αίθουσες.

Στον ημιόροφο, παρουσιάζεται η συλλογή της Ελένης Φιλιππίδη με θέμα την παραδοσιακή κοινωνία των Σαρακατσάνων της Θράκης, στην οποία περιέχεται και η μοναδική συλλογή από παναούλες.

Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η μόνιμη συλλογή του μουσείου με θέμα την ιστορία της Αλεξανδρούπολης, η οποία περιέχει πολύτιμο ιστορικό και φωτογραφικό αρχείο όπου οι μαθητές γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής μέσα από τις προθήκες των μουσειακών εκθεμάτων, το πλούσιο επιτοίχειο πληροφοριακό υλικό και τα ψηφιακά μέσα (διαδραστικός πίνακας με το χάρτη και τα κτίρια της πόλης, ψηφιακές οθόνες με φωτογραφικό υλικό).

Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν βάση του μουσειολογικού σχεδιασμού και των εκθεμάτων του Ιστορικού Μουσείου, λαμβάνοντας υπόψη το Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα ευρύτερα ενδιαφέροντα των μαθητών. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται με δομή και εκπαιδευτικό υλικό αντίστοιχο με τη σχολική βαθμίδα των μαθητών στους οποίους απευθύνεται.

Συγκεκριμένα, τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα για την Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση τις θεματικές τους ενότητες, είναι τα εξής:

• Τοπική Ιστορία

Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Αλεξανδρούπολης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέσα από διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις. Συνδέουν το χθες με το σήμερα, το μουσείο με τον κοινωνικό ιστό, αξιοποιώντας τη διάδραση, την ψυχαγωγία και τη βιωματική μάθηση.
 1. Ταξίδι - Σταθμός - Πόλη (υπεύθυνη σχεδιασμού - υλοποίησης: Κ. Χριστοδούλου), μαθητές Δ΄-ΣΤ΄ Τάξης (με δυνατότητα θεματικής προσαρμογής: λιμάνι και φάρος, σιδηρόδρομος, λεπτομέρειες τοπικής ιστορίας, κατόπιν συνεννόησης).
 2. Η πλαγγόνα της μικρής Ευρυδίκης (υπεύθυνη σχεδιασμού - υλοποίησης: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές προσχολικής ηλικίας, Πρωτοβάθμιας.
 3. Αυτή είναι η θάλασσά μας (υπεύθυνη: Α.Λ, Καραγιάννη), μαθητές προσχολικής - Πρωτοβάθμιας.
 4. Αίνος - Αλεξανδρούπολη: τόποι συνάντησης (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ Τάξης, Δευτεροβάθμιας.
 5. Καλομοίρα: ένα ιστορικό μπρίκι (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ Τάξης, Δευτεροβάθμιας.
 6. Αρχιτεκτονική και τοπική ιστορία (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη) μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ Τάξης, Δευτεροβάθμιας.
 7. Ταξιδεύοντας με τον Οδυσσέα (υπεύθυνη σχεδιασμού - υλοποίησης: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές προσχολικής ηλικίας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (νέο πρόγραμμα).

• Ο τόπος και οι άνθρωποι

Τα προγράμματα αυτά σχετίζονται με την ανθρώπινη ιστορία και δραστηριότητα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Βάση του φωτογραφικού αρχείου του Ιστορικού Μουσείου και των αντικειμένων της μόνιμης έκθεσης γνωρίζουμε τους ανθρώπους και τον πολιτισμό που δημιούργησαν.
 1. Παναούλα: η εικόνα μιας παραδοσιακής κοινωνίας (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Γ΄-ΣΤ΄ Τάξης, Γυμνασίου.
 2. Μέσα από μια παλιά φωτογραφία (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), προσχολική και σχολική ηλικία, μαθητές Γυμνασίου.
 3. Κοινωνία και φύλα: η γυναίκα μέσα από το μουσείο (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Δευτεροβάθμιας.

• Γλώσσα και Ιστορία

Μέσα από τη γοητεία των λέξεων και των γραμμάτων ανακαλύπτουμε τη σχέση της λεκτικής έκφρασης με την ιστορική διήγηση και τον κόσμο των μουσείων.
 1. Γραμματομαχίες στο μουσείο (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Α΄-Γ΄ Τάξης.
 2. Η εξέλιξη της γλώσσας μέσα από τα μουσειακά εκθέματα (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (νέο πρόγραμμα).

Τέχνη

Τα παιδιά γνωρίζουν την τέχνη και έρχονται σε δημιουργική επαφή με τη ζωγραφική, τα χρώματα και τα συναισθήματα, τα σχήματα, την δύναμη της έκφρασης μέσα από την τέχνη, τη μουσική και το θέατρο. Μαθαίνουν να γνωρίζουν σύμβολα και κώδικες, να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα.
 1. Ζωγραφίζοντας τις 4 εποχές (υπεύθυνη: Κ. Χριστοδούλου), μαθητές προσχολικής και σχολικής.
 2. Τέχνη και Μαθηματικά (υπεύθυνη: Κ. Χριστοδούλου), μαθητές προσχολικής και σχολικής.
 3. Δραματοποίηση στην εκπαίδευση (υπεύθυνη: Α.Λ. Καραγιάννη), μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας (πρωτοβάθμια και μαθητές Γυμνασίου). Ειδικά για την Γ΄ Γυμνασίου, υπάρχει πρόγραμμα θεατρικής διερεύνησης μέσα από το έργο του Ευριπίδη Ελένη.

• Καλλιέργεια και υγεία

Πρόγραμμα σχετικό με τις κυριότερες αγροτικές καλλιέργειες στην περιοχή της Θράκης και τη σχέση τους - καλή ή κακή - με την υγεία. Εξετάζουμε την ιστορία κάποιων ειδών από την αρχαιότητα, τη σύνδεση με λατρευτικές συνήθειες (εάν και όταν υπάρχει), την εισαγωγή κάποιων άλλων καλλιεργειών από άλλες χώρες και τη χρήση των τελικών προϊόντων κάθε μίας μέχρι τις μέρες μας.
 • Θρακικές καλλιέργειες και υγεία (υπεύθυνη σχεδιασμού - υλοποίησης Κ. Χριστοδούλου), για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νέο πρόγραμμα).

Τα προγράμματα υλοποιούνται μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τις υπεύθυνες σχεδιασμού και τη γραμματεία του μουσείου. Για τα προγράμματα της κ. Κ. Χριστοδούλου, επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Μουσείου 2551028926. Για τα προγράμματα με υπεύθυνη σχεδιασμού την κ. Α. Καραγιάννη, επικοινωνείτε στο 6936569950. Τα προγράμματα υλοποιούνται από Τρίτη έως Παρασκευή με δυνατότητα ώρας έναρξης στις 09:30.

Η διεξαγωγή των προγραμμάτων γίνεται στις μόνιμες εκθέσεις του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 1 ώρα και 30 λεπτά με μέγιστο αριθμό παιδιών ανά πρόγραμμα τα 25 παιδιά. Το κόστος του κάθε προγράμματος είναι 2 € ανά μαθητή.

Β. Εκπαιδευτικά προγράμματα με εκκίνηση περιοδικές εκθέσεις του μουσείου

Σε πρόσφατη ημερίδα με τίτλο «Εφήμεροι (;) σχεδιασμοί: εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο περιοδικών εκθέσεων» (Αθήνα, 4 Μαΐου 2018), που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα ICOM με συνεργαζόμενα μουσεία, όπως είναι και το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, τέθηκε ο προβληματισμός για το ρόλο και το περιεχόμενο των ερμηνευτικών - εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο περιοδικών εκθέσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς. Μέσα από αυτήν την οπτική, το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης ενισχύει τις περιοδικές εκθέσεις με ανάλογες μουσειακές δράσεις. Οι μουσειακές αυτές δράσεις θα κοινοποιούνται στα σχολεία, ώστε οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί να δηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής των μαθητών τους.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,7,Αγροτικά,557,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2007,Αλεξανδρούπολη,7781,Άμυνα,320,Ανακύκλωση,32,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,138,Άρθρα - Απόψεις,2966,Αστυνομικά,485,Αυτοδιοίκηση,2964,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,718,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,453,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,87,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,180,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,630,Δράμα,113,Έβρος,17295,Εθελοντισμός,241,Εκδηλώσεις,2354,Εκκλησία,1167,Εκπαίδευση,1357,Ελλάδα,1249,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,62,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,613,Εργασία,18,Εργασιακά,267,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,116,Ζωή και Υγεία,316,Θράκη,659,Ιστορία,207,Καβάλα,181,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,194,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,514,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,658,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,143,Μουσική,195,ΝΔ,455,Ξάνθη,200,Οικολογία,322,Οικονομία,574,Ορεστιάδα,1326,Πανταζίδου,153,Παπανικολόπουλος,269,ΠΑΣΟΚ,268,Περιβάλλον,395,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3637,Πολιτική,1397,Πολιτισμός,212,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,5767,Ροδόπη,378,Σαμοθράκη,636,Σάτιρα,62,Σουφλί,475,Σπίτι,22,Συγκοινωνίες,281,Σύλλογοι,296,Συνέδρια,128,ΣΥΡΙΖΑ,384,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,248,Τρίγωνο,51,Τυχερό,50,Υγεία,1006,Φέρες,368,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του πολιτικής έχει διαμορφώσει και υλοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μαθητική κοινότητα για τη σχολική χρονιά 2018-2019.
https://4.bp.blogspot.com/-NZcgdZ8TASA/W6GcwRaEIZI/AAAAAAACI64/0ljQokKP0t4hen02qHhvlr5Iz8FXYVXNACLcBGAs/s1600/ismo.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-NZcgdZ8TASA/W6GcwRaEIZI/AAAAAAACI64/0ljQokKP0t4hen02qHhvlr5Iz8FXYVXNACLcBGAs/s72-c/ismo.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2018/09/blog-post_53.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2018/09/blog-post_53.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων