Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 3η τακτική συνεδρίαση για το 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 3 επερωτήσεις.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 3η τακτική συνεδρίαση για το 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.1. «Συμπεράσματα - Πρακτικά 6ου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα "Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη στο προσκήνιο".
Επερωτών: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ. Φώτης Καραλίδης.

1.2. Αποκατάσταση ζημιών λόγω της πλημμύρας του Δεκεμβρίου 2017 στην Π.Ε. Ροδόπης.
Επερωτών: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ. Φώτης Καραλίδης.

1.3. Διαγράμμιση επαρχιακών οδών β. Έβρου.
Επερωτών: Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ. Φώτης Καραλίδης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

2.1. Έγκριση του θεωρημένου ετήσιου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας, έτους 2018.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δασών Ν. Δράμας κα. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

2.2. Έγκριση του θεωρημένου Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας των Δασικών Υπηρεσιών Ν. Έβρου, έτους 2018.
Εισηγητής: O Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου κ. Χρήστος Τρομπούκης.

2.3. Έγκριση του Προγράμματος εκτέλεσης Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Ν. Ξάνθης, έτους 2018.
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δασών N. Ξάνθης κ. Παναγιώτης Μουχταρίδης.

2.4. Έγκριση Προγράμματος Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας, έτους 2018.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δασών Ν. Καβάλας κ. Ιωάννης Καπετανγιάννης.

2.5. Έγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης, έτους 2018.
Εισηγήτρια: Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Δ/νσης Δασών Ν. Ροδόπης κα. Μαρίνα Γκοτσαρίδου.

2.6. Έγκριση Προγράμματος Έργων και Εργασιών Δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας της Δ/νσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έτους 2018.
Εισηγήτρια: Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Δ/νσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κα. Ελένη Σιμογιάννη.

3. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.

3.1. Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατ. Μακεδονίας (EL11).
Εισηγητής: O Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

3.2. Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 1ης Αναθεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12).
Εισηγητής: O Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δέκα (10) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για το έτος 2018, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

4.2. Έγκριση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Λιθηρόπουλος.

4.3. Ανάκληση της αριθμ. 131/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση νέας, περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

4.4. Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταφοράς μαθητών σε δρομολόγιο που προέκυψε μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Ιδιώτη Μεταφορέα, στην Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1. Έγκριση Καθορισμού τρόπου ανάθεσης έργων.
Εισηγητής: O Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

5.2. Έγκριση εκχώρησης αρμοδιότητας διαχείρισης του Τραπεζικού λογαριασμού της Περιφέρειας ΑΜΘ - ΠΕ Δράμας «Π.Ε. Δράμας λογαριασμός ΚΤΕΟ» που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς και το δικαίωμα να προβαίνουν σε ηλεκτρονικές πληρωμές (ανάληψη/μεταφορά χρηματικών ποσών μέσω της υπηρεσίας e-banking της Τράπεζας), των χρημάτων που καταθέτουν οι πολίτες στο λογαριασμό αυτό για την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου που απαιτείται για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους από το Δημόσιο ΚΤΕΟ της ΠΕ Δράμας, στον Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος ΚΤΕΟ και απουσία αυτού στην αναπληρώτριά του.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κινατζίδης

6.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α.Μ.Θ.

6.1 Έγκριση υποβολής πρότασης που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 57 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΩΛΑΚΑ», π/υ 3.000.000 € στο Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος.

6.2. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Ροδόπης» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

6.3. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της Πράξης «Βελτίωση επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη - Γρατινή - Αρριανά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

6.4. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΘ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΑΚΡΟΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», Κωδικός Πρόσκλησης ΑΜΘ23 και Α/Α ΟΠΣ:1462.
Εισηγητής: O Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

6.5. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου: «teleAvGIaS: Τηλεμετρικό δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης για την πλημμυρική προστασία στη χαμηλή ζώνη λεκάνης π. Αγγίτη και Τενάγων Φιλίππων (GR11RAK0003)», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020».
Εισηγητής: O Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

7.ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.

7.1. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπών: α) πολυσύχναστων παραλιών - λουτρικών εγκαταστάσεων β) χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2018, αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. κ. Σωτήριος Μποταΐτης.

8.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

8.1. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 67/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως τροποποιήθηκε με την 222/2016 απόφαση που αφορά την σύναψη «Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ανασύνθεση στερέωση και ανάδειξη των Mαρμάρινων θραυσμάτων της Ρωμαϊκής Σαρκοφάγου και των Μιλιαρίων του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Παντελής Δελίδης.

8.2. Ανάκληση της αριθμ. 196/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση σύναψης και σχεδίου νέας Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β’ Φάση)».
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

9. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

9.1. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου με δημοπρασία εμβαδού 164.379,23 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ερασμίου Ν. Ξάνθης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

10. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

10.1. Επικύρωση των πρακτικών 17ης, 18ης, 19ης συνεδρίασης, έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Σωτήριος Μποταΐτης.

10.2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στην περιοχή του Δήμου Μύκης και την αποστολή της στα συναρμόδια υπουργεία ως απαίτηση της τοπικής κοινωνίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

10.3. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος με αφορμή τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το Σκοπιανό.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,606,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2043,Αλεξανδρούπολη,8462,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,146,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3304,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,686,Δράμα,114,Έβρος,18334,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2523,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1478,Ελλάδα,1303,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,293,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,42,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,748,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,576,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,672,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,463,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1482,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3867,Πολιτική,1472,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6133,Ροδόπη,411,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,550,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,61,Τυχερό,53,Υγεία,1087,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η 3η τακτική συνεδρίαση για το 2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη και 3 επερωτήσεις.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLchXniIB8-gSELggmPpKBnOH_kVqlcVe0WuSsQjO8QEqpCU8Kx93Y-XWSwto-r99qCRUj8TU2Jm77alOYD0tt10ZGgUxApPug6UQBAi55bo8ye4TrxXsxAntmMCRxrikyrQfeGGL3GxEH/s1600/PS+AMTH.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLchXniIB8-gSELggmPpKBnOH_kVqlcVe0WuSsQjO8QEqpCU8Kx93Y-XWSwto-r99qCRUj8TU2Jm77alOYD0tt10ZGgUxApPug6UQBAi55bo8ye4TrxXsxAntmMCRxrikyrQfeGGL3GxEH/s72-c/PS+AMTH.JPG
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2018/02/blog-post_907.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2018/02/blog-post_907.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων