Η εικονική μείωση της ανεργίας

Όσο και να προσπαθούν τα κυβερνητικά στελέχη να δημιουργήσουν κλίμα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και βελτίωσης της θέσης των εργαζόμενων τα στοιχεία δείχνουν πως και την τελευταία διετία η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε στασιμότητα και η μεγάλη πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού σε δεινή οικονομική θέση.

Η εικονική μείωση της ανεργίας
Ένα από τα βασικά τρικ της κυβέρνησης στην προσπάθεια «εξυγίανσης» των εφαρμοζόμενων μνημονιακών πολιτικών είναι η κατά το δοκούν χρήση οικονομικών δεικτών. Τελευταία παραδείγματα η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Ζαχαριάδη για την επιτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη μείωση της ανεργίας της τελευταία διετία και οι δηλώσεις της Αν. Υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου για 256 χιλ. νέες θέσεις εργασίας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ας δούμε όμως κατά πόσο η μείωση της ανεργίας την τελευταία διετία και οι νέες θέσεις εργασίας με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχαν θετική επίδραση 1) στα εισοδήματα των εργαζόμενων και 2) στις εργασιακές τους σχέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AMECO ενώ πράγματι η ανεργία μειώθηκε κατά 2,9% (το 23,6% παραμένει εξαιρετικά υψηλό και συγκρίσιμο μόνο με την Ισπανία τα τελευταία χρόνια) την διετία διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το συνολικό κόστος εργασίας (μισθοί και εισφορές) στη χώρα αυξήθηκε μόλις κατά 380 εκατ. ευρώ (0,2% ΑΕΠ) (Σχήμα 1). Η μείωση μάλιστα του ποσοστού ανεργίας είχε ξεκινήσει από την περίοδο της διακυβέρνησης Σαμαρά με μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα (2014). Συνεπώς, παρά τη μείωση της ανεργίας την τελευταία 4ετία το συνολικό κόστος εργασίας στη χώρα παραμένει στάσιμο, με μικρές αυξομειώσεις, όπως και συνολικότερα η ελληνική οικονομία. Άρα, οι νέες θέσεις εργασίας δεν είχαν αξιοσημείωτη αύξηση στους μισθολογικό κόστος γεγονός που να δικαιολογεί το πανηγυρικό κλίμα κυβερνητικών στελεχών. Είναι νέες θέσεις εργασίας χαμηλόμισθες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εργοδοτών.


Ένα δεύτερο στοιχείο που δείχνει πως οι νέες θέσεις εργασίας είναι χαμηλόμισθες είναι η μικρή μεν αλλά μείωση του μέσου πραγματικού και ονομαστικού κόστους ανά εργαζόμενο την τελευταία διετία (Σχήμα 2). Το μέσο πραγματικό κόστος εργασίας έχει μειωθεί κατά 1,1% (87,8 - 86,8) την τελευταία διετία και βρίσκεται κοντά στα επίπεδα του 2001, χρονιά εισόδου της χώρας στην ΟΝΕ. Την ίδια στιγμή και το ονομαστικό κόστος εργασίας έχει μειωθεί περίπου κατά 450 ευρώ ανά εργαζόμενο την τελευταία διετία και βρίσκεται στα επίπεδα του 2004. Η σχετικά μικρή μείωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν σε ορισμένους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας και στα υψηλά μισθολογικά στρώματα του κλάδου των υπηρεσιών, οι μισθοί δεν παρέμεναν στα επίπεδα του 2008.


Ένα τρίτο στοιχείο που δείχνει πως η μείωση της ανεργίας είναι στην πραγματικότητα εικονική, είναι η αύξηση του ποσοστού συμβάσεων μερικής απασχόλησης την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το ποσοστό των μερικώς απασχολούμενων στο σύνολο των εργαζόμενων το 1ο τρίμηνο του 2017 ήταν 10,5% έναντι 10% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ενώ το ποσοστό των υποαπασχολούμενων (δλδ των μερικώς απασχολούμενων που ενώ επιθυμούσαν δεν μπόρεσαν να βρουν εργασία πλήρους απασχόλησης) έχει αυξηθεί από 6,8% το 2014 σε 7,3% το 2016. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα και από το διάγραμμα της EUROSTAT η Ελλάδα έχει ακόμα μια αρνητική πρωτιά στο ποσοστό των υποαπασχολούμενων εργαζόμενων μερικής απασχόλησης για το 2016 αφού το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 70%. Συνεπώς, αν προσθέσουμε στο ποσοστό των ανέργων και το ποσοστό των υποαπασχολούμενων, η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα ξεπερνά το 30%.


Τέταρτο και τελευταίο στοιχείο που δείχνει πως η μείωση του ποσοστού ανεργίας οφείλεται κυρίως στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης και όχι σε κυβερνητική πολιτική υπέρ των εργαζόμενων είναι το άθροισμα των ποσοστών μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης την τελευταία διετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ οι νέες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης έχουν μειωθεί από 50,92% το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε 48,27% το 1ο εξάμηνο του 2017.


Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι σαφές πως, παρά την αλλαγή του κυβερνητικού συνασπισμού το 2015 με την έλευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η στασιμότητα της ελληνικής οικονομίας μετά την μεγάλη ύφεση της πενταετίας 2008-2012 συνεχίζεται, λόγω των εφαρμοζόμενων πολιτικών και του απόλυτου συμβιβασμού της κυβέρνησης στις απαιτήσεις των δανειστών για περαιτέρω απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Όσο και να προσπαθούν τα κυβερνητικά στελέχη να δημιουργήσουν κλίμα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και βελτίωσης της θέσης των εργαζόμενων τα στοιχεία δείχνουν πως και την τελευταία διετία η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε στασιμότητα και η μεγάλη πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού σε δεινή οικονομική θέση. Όταν οι χώρες της Σκανδιναβίας έχουν ξεπεράσει προ πολλού την κρίση του 2008-2009 και οι εργαζόμενοι της Ανατ. Ευρώπης πλησιάζουν όλο και περισσότερο μισθολογικά τον Έλληνα εργαζόμενο είναι υποκριτικό κυβερνητικά στελέχη να πανηγυρίζουν για δήθεν φιλεργατική πολιτική.
[post_ads_2]
Η ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και οι νέες θέσεις εργασίας ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων που επιβίωσαν στην κρίση συγκεντρώνοντας το μεγάλο μερίδιο του τζίρου της οικονομίας. Απόδειξη αυτού η έκθεση της Beta ΑΕΠΕΥ που αναφέρει πως η πλειονότητα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών επέστρεψαν στην κερδοφορία το 2016, μετά από μία εξαετία. Σύμφωνα με την έκθεση, σε σύνολο 193 ισολογισμών, καταγράφεται αύξηση των καθαρών κερδών κατά 114,3% στα 1,009 δισ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται μειωμένος κατά 1,7% στα 62,889 δισ. και τα λειτουργικά κέρδη των εισηγμένων αυξημένα κατά 4,8% στα 8,54 δισ. ευρώ. Από τις 101 κερδοφόρες εταιρίες, 41 αύξησαν τα κέρδη τους, 33 υπέστησαν μείωση κερδών και 27 επέστρεψαν σε κέρδη από ζημίες. Στον αντίποδα, από τις 92 ζημιογόνες, οι 25 αύξησαν τις ζημίες τους, 57 τις μείωσαν ενώ 10 εταιρίες επέστρεψαν σε ζημίες από κέρδη.

Τέλος οι, παρά την μικρή κάμψη της ανεργίας, χαμηλόμισθες και ευέλικτης μορφής απασχόλησης νέες θέσεις εργασίας αποδεικνύουν και την πρωτοφανή κάμψη των εργατικών κινημάτων και των ηγεσιών των συνδικαλιστικών φορέων που ενσωματωμένοι πλήρως στα μνημονιακά κόμματα που εκπροσωπούν αδυνατούν να ορθώσουν ανάστημα και να αντιπαλέψουν τις αντεργατικές πολιτικές των μνημονίων.

European Research Network on Social and Economic Policy - EReNSEP


Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (European Research Network on Social and Economic Policy, EReNSEP) είναι μία ανεξάρτητη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με βάση το Λονδίνο και γραφεία στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στις αρχές του 2016 με σκοπό να συμβάλει στην πολιτική συζήτηση στην Ευρώπη.

Το Δίκτυο φέρνει σε επαφή εμπειρογνώμονες από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως η κοινωνιολογία, η οικονομική και η πολιτική επιστήμη και συνδέει ερευνητές, ακτιβιστές και οργανώσεις από αρκετές χώρες της Ευρώπης.

Περισσότερα εδώ.

[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,572,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2025,Αλεξανδρούπολη,8205,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3198,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,661,Δράμα,114,Έβρος,17940,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2456,Εκκλησία,1202,Εκπαίδευση,1418,Ελλάδα,1282,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,705,Ιστορία,219,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,580,Ορεστιάδα,1418,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3773,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5993,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,527,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Η εικονική μείωση της ανεργίας
Η εικονική μείωση της ανεργίας
Όσο και να προσπαθούν τα κυβερνητικά στελέχη να δημιουργήσουν κλίμα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και βελτίωσης της θέσης των εργαζόμενων τα στοιχεία δείχνουν πως και την τελευταία διετία η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε στασιμότητα και η μεγάλη πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού σε δεινή οικονομική θέση.
https://2.bp.blogspot.com/--8XExX4VStE/WWadbtCYnGI/AAAAAAAB1os/SQt7vvvsmuoh44P5VwcePR4XurWgIqWdgCLcBGAs/s1600/anergia.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--8XExX4VStE/WWadbtCYnGI/AAAAAAAB1os/SQt7vvvsmuoh44P5VwcePR4XurWgIqWdgCLcBGAs/s72-c/anergia.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/07/blog-post_32.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/07/blog-post_32.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων