Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας προκηρύσσει ένα νέο ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης - Εξειδίκευσης στην "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)".

Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την υλοποίηση ενός νέου ετήσιου Προγράμματος Επιμόρφωσης στην "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)", 450 ωρών διδασκαλίας.

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τις 20 Μαΐου 2017 και η λήξη τους στις 20 Μαΐου 2018 και η διαδικασία εγγραφών για τους υποψηφίους έχει ήδη ξεκινήσει.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα καταγράφονται σε επίπεδο Γνώσεων, Ικανοτήτων και κοινωνικών στάσεων και στην θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής, ενώ προσφέρει και ανταποδοτικά οφέλη.

Αναλυτικότερα στο πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν: εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (ανεξαρτήτως ειδικότητας), ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, (νηπιαγωγοί, νηπιοβρεφοκόμοι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό), εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και σε δομές ατόμων με αναπηρία. καθώς και άλλοι ειδικοί, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στόχος του προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες και μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε παιδαγωγικο-διδακτική και συμβουλευτική βάση.

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες: διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόμων, γονέων και δασκάλων, αξιολόγησης και διάγνωσης και εκ των 450 διδακτικών ωρών, οι 200 ώρες είναι διά ζώσης διδασκαλία (ένα Σαββατοκύριακο το μήνα - 10 διδακτικές ώρες το Σάββατο και 10 την Κυριακή), 200 ώρες διαδικτυακή διδασκαλία και 50 ώρες πρακτική.

Οι πόλεις που θα διεξαχθούν διά ζώσης τα σεμινάρια είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα, Άρτα, Καλαμάτα, Ρόδος, Ιωάννινα, Κομοτηνή και Μυτιλήνη.

Όσοι διαμένουν σε άλλες περιοχές, έχουν τις εξής επιλογές:
  1. Να επισκέπτονται μία από τις προαναφερθείσες πόλεις.
  2. Να το παρακολουθήσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών συναντήσεων στην πλατφόρμα Google Classroom, με προσωπική μελέτη του υλικού και μία τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με το διδάσκοντα, ο οποίος θα αναρτά κείμενα για σχολιασμό και θα απαντά σε ερωτήσεις ανατροφοδότησης.

Η προτίμηση δηλώνεται εξ αρχής στη φόρμα εγγραφής και ΔΕΝ μπορεί να ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ.


Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 700 ευρώ συνολικά, τα οποία καταβάλλονται ως εξής:
  • 1η δόση εγγραφής: 100 ευρώ πληρωτέα μέχρι 15 Μαΐου 2017
  • 2η δόση: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 31 Αυγούστου
  • 3η δόση: 200 ευρώ πληρωτέα μέχρι 1η Ιανουαρίου 2018
  • 4η δόση: 200 ευρώ κτήσης πιστοποιητικού, πληρωτέα μέχρι 30 Απριλίου 2018

Η πρώτη δόση κατοχυρώνει την εγγραφή στο πρόγραμμα.

Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου δέχεται την επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου, ακυρωθεί το σεμινάριο.

Χρησιμότητα - Οφέλη για τους συμμετέχοντες:

Α. Ενισχύουν το βιογραφικό και το επιστημονικό τους «οπλοστάσιο» με ακαδημαϊκού τύπου σπουδές (μη τυπική εκπαίδευση), από το ΠΡΩΤΟ στη σχετική αξιολόγηση Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Β. Πριμοδοτούνται ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήματα Ένταξης Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), και προγράμματα Παράλληλης Στήριξης, σύμφωνα με το N. 4465/2017 (ΦΕΚ47/04-04-2017).

Γ. Αποκτούν τη μέγιστη μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για πρόσληψη ως εκπαιδευτές ή/και Στελέχη (Διευθυντές και Υποδιευθυντές) Δομών Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΠΣΕΚ).

Δ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν (μέσω αξιολογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις επιταγές του «Εθνικού Πλαισίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση» - Ν.4115/2013), βαθμούς ECVET (Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass) και Αποδεικτικό Ατομικής Βαθμολογίας (Transcript of Records), ενισχύοντας περαιτέρω το επιστημονικό τους portfolio.

Με βάση το Νόμο 4465/2017 (άρθ. 46), χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης - Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) (ετήσιας διάρκειας, 450 διδακτικών ωρών).

Ανταποδοτικά οφέλη:

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας, κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες και το γεγονός ότι οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι επωμίζονται το κόστος της εκπαίδευσης προσφέρει ανταποδοτικά τα ακόλουθα σεμινάρια ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, ώστε να συμβάλει στην ανάγκη διά βίου κατάρτισης:
  1. Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (τρίμηνο διαδικτυακό για όσους θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, έναρξη Ιούνιος 2017).
  2. Κατάρτιση στη γνωστική - συμπεριφοριστική θεραπεία (ετήσιο διαδικτυακό. Έναρξη: Μάιος 2017).
  3. Κατάρτιση στη Συμβουλευτική (εξάμηνο διαδικτυακό, έναρξη Οκτώβριος 2017).

Οι επιμορφούμενοι καλούνται να επιλέξουν ένα (1) δωρεάν σεμινάριο, στο οποίο επιθυμούν να συμμετέχουν.

Η δήλωση των παραπάνω δωρεάν σεμιναρίων γίνεται μετά την εγγραφή στο πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την έναρξή του.

Η επίσημη προκήρυξη και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή στο σύνδεσμο: psichologia.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων: Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο τηλ. 22510-36520 (εργάσιμες μέρες και ώρες) και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,572,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2025,Αλεξανδρούπολη,8205,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3198,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,661,Δράμα,114,Έβρος,17940,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2456,Εκκλησία,1202,Εκπαίδευση,1418,Ελλάδα,1282,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,705,Ιστορία,219,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,580,Ορεστιάδα,1418,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3773,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5993,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,527,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας προκηρύσσει ένα νέο ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης - Εξειδίκευσης στην "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)".
https://2.bp.blogspot.com/-hZ5XlsjR7O0/WPD4TzXIoOI/AAAAAAABx0Q/QdN3VapcPr0eOM-1fxGjYPbFZ0baz1aqgCLcB/s1600/633357_XL.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-hZ5XlsjR7O0/WPD4TzXIoOI/AAAAAAABx0Q/QdN3VapcPr0eOM-1fxGjYPbFZ0baz1aqgCLcB/s72-c/633357_XL.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/04/blog-post_69.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/04/blog-post_69.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων