Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Απροθυμία της αγοράς προς χρηματοδότηση του δανείου 3.620.607,80 ευρώ με ΦΠΑ, για αντικατάσταση συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες πράσινης τεχνολογίας τύπου LED.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

3. Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την λήψη δανείου ποσού 3.620.607.80 € με Φ.Π.Α. για την αντικατάσταση συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες πράσινης τεχνολογίας τύπου LED.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4. Συγκρότηση Επιτροπών (Α) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, (Β) Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών, και (Γ) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ελαστικών - ανταλλακτικών και εργασιών οχημάτων - μηχανημάτων έργων για το έτος 2017, για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4412/2016.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5. Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6. Εξέταση αίτησης του Μαυρίδη Ιορδάνη του Δημητρίου για μεταβίβαση κυριότητας Δημοτικού οικοπέδου στον Άβαντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7. Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης Περιπτέρου λόγω θανάτου.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8. Διαγραφή οφειλής του αποβιώσαντα Κεσουδάκη Αντωνίου του Ιωάννη και της Άννας.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

9. Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή).
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

10. Έκτακτη επιχορήγηση στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

11. Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα «Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης και σχεδίου της με θέμα «Εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων για την Ανάπτυξη της Βέλτιστης Καλλιεργητικής Τεχνικής και την Βελτίωση της Απόδοσης και της Ποιότητας των Οσπρίων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και σχεδίου της με θέμα «Διερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης 3D Laser Scanner στην τεκμηρίωση οικοδομικών ιστορικών συνόλων και συµβολή στην ανάδειξη - αξιοποίησή τους στην Ανατ. Μακεδονίας - Θρακης: ψηφιακή διερεύνηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη των µνηµείων Τραϊνούπολης».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

14. Ορισμός μέλους στην επιτροπή για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και ορισμός γραμματέα αυτής.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

15. Τροποποίηση της 445/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της 155/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα "Τροποποίηση της 642/2015 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά την Αναγκαιότητα Συνέχισης συνεργασίας με την ΑμΚΕ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ - Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας - Πλέγμα Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών", για την ανανέωση των Δομών Φτώχειας, ως προς τη διάρκεια της συνεργασίας.
(Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

16. Έγκριση της 16/2017 Απόφασης Δ.Σ. του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» σχετικά με «2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
(Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

17. Έγκριση της 25/2017 Απόφασης Δ.Σ. του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» σχετικά με «Έγκριση ψήφιση οφειλών οικ. έτους 2016 (συμπλήρωση της 6/2017 Απόφασης).
(Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)

18. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση Δημαρχιακού κτιρίου Φερών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

19. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

20. Παράταση συμβατικού χρόνου έργου «Κατασκευή νέων ποτιστρών Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξ/πολης».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

21. Έγκριση οριογραμμών για οριοθέτηση τμήματος ρέματος περιοχής Αλεξανδρούπολης (στα αγροτεμάχια 1837-678 διαν. 1932 αγροκ/τος Καλλιθέα - Ν. Χιλή).
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

22. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Αποκατάσταση πλατείας Απαλού».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση πλατείας Απαλού».
(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

24. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016, Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Μάκρης, Αύρας Ν. Έβρου.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Α/ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Β/ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
(Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. α)Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στο Δέλτα του Έβρου στο Τουριστικό Κέντρο Φερών (Κέντρο Πληροφόρησης Φερών) από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, β) Ορισμός δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης.
(Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

28. Αποδοχή - καταβολή οφειλών της ΚΔΕΤΑΦ στους: α) Σταυρίδη Μιλτιάδη, β) Λούδου Πασχαλίνα, γ) Περιφάνη Χρυσάνθη.
(Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

29. Έγκριση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2017 και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

30. Έγκριση δαπανών Εθελοντισμού.
(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

31. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας στις 28/2/2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

32. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα στη 1/3/2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

33. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Ουζουνίδη Γεωργίου στην Αθήνα στις 22/2/2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

34. Διόρθωση και τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 96/2017 με θέμα: «Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Φαλέκα Ιωάννη στην Αθήνα, από 13 έως και 15 Μαρτίου 2017» ως προς τις ημερομηνίες.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

35. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Φερών & Πρωτογενούς Τομέα κ. Γκότση Νικολάου στην Αθήνα, από 2 έως και 4 Μαρτίου 2017.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

36. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Οικισμών και Καθημερινότητας, κ. Ιωάννη Βαταμίδη στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 2017, για συμμετοχή στη Συνέντευξη Τύπου για τους αγώνες δρόμου πόλης Run Greece, ως εκπρόσωπος του Δήμου μας.
(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

37. Συμπλήρωση της 494/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)».
(Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,572,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2026,Αλεξανδρούπολη,8207,Άμυνα,334,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2994,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3199,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,661,Δράμα,114,Έβρος,17945,Εθελοντισμός,248,Εκδηλώσεις,2457,Εκκλησία,1202,Εκπαίδευση,1419,Ελλάδα,1283,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,64,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,625,Εργασία,23,Εργασιακά,280,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,705,Ιστορία,219,Καβάλα,187,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,548,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,665,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,207,Οικολογία,332,Οικονομία,580,Ορεστιάδα,1418,Πανταζίδου,162,Παπανικολόπουλος,272,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,407,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3773,Πολιτική,1442,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,5996,Ροδόπη,397,Σαμοθράκη,661,Σάτιρα,62,Σουφλί,529,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,134,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,252,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1045,Φέρες,384,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s1600/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5WGAsGk-_Wc/V8zCs23p3CI/AAAAAAABoUo/L9kE39KcMqwRKEofGNeMuTuyEHR-xmYlgCLcB/s72-c/d.s.%2Balexpolis%2B1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2017/03/blog-post_550.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2017/03/blog-post_550.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων