Συναντήσεις εργασίας για την προώθηση του Πεζοπορικού Τουρισμού στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Συναντήσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό την προώθηση του πεζοπορικού τουρισμού.

Συναντήσεις εργασίας για την προώθηση του Πεζοπορικού Τουρισμού στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης διοργανώνει μια σειρά συναντήσεων εργασίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με σκοπό την προώθηση του Πεζοπορικού Τουρισμού μέσω συγκεκριμένης δράσης, να κατατεθούν προτάσεις και να ενημερώσει για το πώς μπορεί ένα υπάρχον μονοπάτι ή μία διαδρομή να συμπεριληφθεί σε σχετική ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργείται από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Οι συναντήσεις εργασίας θα λάβουν χώρα ως ακολούθως:


Σύντομη ενημέρωση

Η πεζοπορία και οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι ανάμεσα στις δημοφιλείς δραστηριότητες που μπορεί κανείς να απολαύσει. Μάλιστα το 65% των γερμανών δηλώνει ότι κάνει πεζοπορία. Το γεγονός αυτό αναγάγει τη πεζοπορία σε σημαντικό οικονομικό παράγοντα στη βιομηχανία του τουρισμού και τους προμηθευτές της, διότι για παράδειγμα οι περιπατητές ξοδεύουν περισσότερο από 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως. (Πηγή: Deutscher Wanderverband e.V.).

Αυτό στην Ελλάδα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και ιδιαίτερα για την περιοχή της ΑΜ-Θ, καθώς υπάρχει πληθώρα δυνατοτήτων, τόσο στο ηπειρωτικό της μέρος, όσο και στα δύο νησιά μας για πεζοπορικές δράσεις. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ χρηματοδότησε σειρά έργων σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δασών και τα Δασαρχεία για την ανάδειξη εμβληματικών πεζοπορικών διαδρομών και σημείων. Υπάρχει μία πληθώρα διαδρομών, όλων των βαθμών δυσκολίας και σε όλη την έκταση της περιοχής μας. Επιπλέον πολλοί σύλλογοι, οργανώσεις, φορείς κλπ κατά καιρούς οργανώνουν περιπάτους, καθαρισμούς, αγώνες, εκδηλώσεις με σημειακή απήχηση και χωρίς συνέχεια στην τουριστική ανάδειξη και σύνδεση μεταξύ τους.

Συνεπώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ασαφές, πολυδιασπασμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων και εικόνας του τουριστικού αυτού πόρου χωρίς όμως ουσιαστικό όφελος και εξωστρεφή απήχηση. Είναι δεδομένο ότι πολλοί ασχολούνται και επαγγελματικά και επιπλέον Δήμοι, σύλλογοι και φορείς οργανώνουν εκδρομές, αγώνες, δράσεις χάραξης και καθαρισμού μονοπατιών, χωρίς όμως συνοχή, συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη.

Πρέπει λοιπόν να αναδείξουμε αυτό το σημαντικό πόρο, να βάλουμε τη βάση για ομοιογενή ανάδειξη και να αποτελέσουμε τον άξονα συνεργασίας προς όφελος όλων.

Το μεγάλο ζήτημα όσον αφορά την τουριστική αξιοποίηση της πεζοπορίας έχει να κάνει με το πώς
  1. θα αναδειχθούν αυτές οι διαδρομές ώστε να είναι επιλέξιμες μεταξύ των πολλών άλλων,
  2. θα ενώσουμε την ενέργεια και τη δύναμη όλων όσων αγαπούν αυτό το χώρο, τη φύση, τη πεζοπορία, ώστε το έργο που παράγουν να έχει καλύτερο και πιο στοχευμένο αποτέλεσμα με αειφόρο ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού στην ΠΑΜΘ.

Στο πρώτο, τονίζουμε ότι η ανάδειξη της ΑΜ-Θ ως πεζοπορικού προορισμού είναι δυνατή διότι διαθέτει τα απαραίτητα φυσικά στοιχεία (Στρατηγικός Σχεδιασμός Τουρισμού ΠΑΜΘ). Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος βέβαια εξαρτάται από την σωστή και συνολική προβολή σε βάθος χρόνου και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να συγκεντρωθούν σε ένα δίκτυο όλα τα σημεία και να προβληθούν με μία ενιαία ταυτότητα που να είναι αναγνωρίσιμη και τώρα και στο μέλλον σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό το δίκτυο λοιπόν θα πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένο όνομα και ταυτότητα, θα μπορεί να εμπλουτίζεται και να βελτιώνεται ενώ παράλληλα θα πρέπει να προγραμματισθούν συγκεκριμένες ενέργειες προβολής σε βάθος τριετίας ώστε να υπάρξει προσέλκυση επισκεπτών.

Στο δεύτερο, η Περιφέρεια με σεβασμό στις δράσεις όλων των φορέων και επιθυμώντας τη συνεργασία, τη βοήθεια και την συμπόρευση όλων όσων αγαπούν την πεζοπορία και εργάζονται για αυτή, θα προβάλει στοχευμένα το σύνολο των δυνατοτήτων. Αυτό μπορεί θα γίνει με τη δημιουργία της ταυτότητας, της βάσης αναφοράς, προτάσεις σήμανσης και κάλεσμα να συνδράμουν τόσο στην υλοποίηση των παραπάνω εφόσον επιθυμούν αλλά και με την παροχή από μέρους τους των πληροφοριών που διαθέτουν προς την δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων. Αυτή η βάση δεδομένων θα είναι ανοιχτή και θα επιδέχεται προσθήκες και διορθώσεις.

Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ θα έχει αυτό το ρόλο ενώνοντας, συνθέτοντας χωρίς να αποκλείει ή να επιβάλει τη θέση της σε όλους τους υπόλοιπους και χωρίς να ακυρώνει τις όποιες δικές τους δράσεις ή εκδηλώσεις.

Σκοπός και χρησιμότητα της συνάντησης

Σημαντική αναγνωρίσιμη ταυτότητα πεζοπορίας με διεθνή απήχηση έχει η χάραξη της VIA EGNATIA. Επιπρόσθετα, το μονοπάτι της αρχαίας Εγνατίας Οδού έχει ιστορική αξία και μπορεί να αξιοποιηθεί και να προβληθεί ποικιλοτρόπως στο μέλλον, ενδεικτικά αναφέρουμε τα βήματα του Απ. Παύλου κ.α. Γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή πεζοπορικής διαδρομής στη βάση της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Τα δεδομένα αυτά, θα αποτυπωθούν σε ψηφιακή εφαρμογή στην οποία θα παρέχονται παράλληλα πληροφορίες για την διαδρομή, αλλά και για σημεία που μπορεί να επισκεφτεί ή/και να διανυκτερεύσει ο πεζοπόρος.

Επειδή η τουριστική ανάπτυξη είναι υπόθεση της άριστης συνεργασίας όλων των φορέων της Περιφέρειας μας στην συνάντηση αυτή θα γνωστοποιήσουμε λεπτομέρειες της δράσης αυτής και ταυτόχρονα θα συζητηθεί το πώς θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλες πεζοπορικές διαδρομές με δεδομένα που υφίστανται σε κάποιον φορέα από την δραστηριοποίηση του σε αυτόν τον τομέα, τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν προς την ΠΑΜΘ με δικαιώματα για χρήση και προβολή μέσω της σχεδιαζόμενης εφαρμογής αλλά και άλλων μελλοντικών δράσεων. Σε κάθε διαδρομή που θα μας δώσετε θα αναφέρεται μέσα στην εφαρμογή ο φορέας που χορήγησε την πληροφορία, πιθανός ιστότοπος επικοινωνίας μαζί του κλπ.

Οι φορείς επίσης θα μπορούσαν να συνεισφέρουν με την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού για συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος επί της αρχαίας Εγνατία Οδού ή πλησίον αυτής ή όσων διαδρομών προστεθούν.

Έτσι θα υπάρξει μία εφαρμογή που για πρώτη φορά θα διαθέτει συγκεντρωμένα για όλη την ΠΑΜΘ πληροφορίες πεζοπορικών διαδρομών σε ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητά. Η εφαρμογή αυτή θα μπορεί να αποτελέσει προωθητικό εργαλείο σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στα πλαίσια της δράσης θα παραδοθούν παράλληλα προτάσεις προβολής και ανάπτυξης της πεζοπορίας στην ΠΑΜΘ για την επόμενη τριετία. Στη συνάντηση είναι δυνατό να κατατεθούν προτάσεις από τους εμπλεκομένους από ίδια πείρα που θα αξιολογηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη.

Εφόσον ο στόχος επιτευχθεί στα επόμενα έτη προσελκύοντας τουρίστες που ενδιαφέρονται για την πεζοπορία, τόσο από το εσωτερικό κυρίως όμως από το εξωτερικό, τότε θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας για τους οδηγούς βουνού, τους ξεναγούς, τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, θα ενισχυθούν αγώνες δρόμου, ποδηλασίας στις διαδρομές αυτές κ.α.

Ο Περιφερειακός σύμβουλος αρμόδιος
για θέματα τουριστικής ανάπτυξης, εκθέσεων,
υποστήριξης δημοσίων σχέσεων και διεθνών σχέσεων ΠΑΜΘ

Αμοιρίδης Μιχάλης
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνωΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8052,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2985,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3120,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,801,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,90,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,651,Δράμα,114,Έβρος,17706,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2421,Εκκλησία,1191,Εκπαίδευση,1392,Ελλάδα,1273,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,21,Εργασιακά,274,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,683,Ιστορία,216,Καβάλα,182,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,203,Οικολογία,327,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1386,Πανταζίδου,159,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,403,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3719,Πολιτική,1435,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5910,Ροδόπη,390,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,501,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,298,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,407,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1033,Φέρες,377,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συναντήσεις εργασίας για την προώθηση του Πεζοπορικού Τουρισμού στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ
Συναντήσεις εργασίας για την προώθηση του Πεζοπορικού Τουρισμού στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ
Συναντήσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό την προώθηση του πεζοπορικού τουρισμού.
https://2.bp.blogspot.com/-hhwJzzfAFdk/WEI8cueb4tI/AAAAAAABr4Q/mon9JihUzGcPI4k7UVtvzC16rq4mOQC2ACLcB/s1600/75005_n.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-hhwJzzfAFdk/WEI8cueb4tI/AAAAAAABr4Q/mon9JihUzGcPI4k7UVtvzC16rq4mOQC2ACLcB/s72-c/75005_n.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/12/blog-post_7.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/12/blog-post_7.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων