H ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Με τη συνεργασία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., του συνόλου των 22 Δήμων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ αλλά και των αρμόδιων συστημάτων Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα προγράμματα ανακύκλωσης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ αναπτύσσονται συνεχώς.

H ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ως ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης (ΑΜΘ) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων, όπως η ανακύκλωση αποβλήτων υλικών συσκευασίας με τη λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), η διάθεση αστικών στερεών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, η μεταφόρτωση απορριμμάτων σε Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), η μείωση απορριμμάτων στην πηγή με δράσεις οικιακής κομποστοποίησης κλπ.

Με τη συνεργασία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., του συνόλου των 22 Δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ, των υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜΘ αλλά και των αρμόδιων συστημάτων Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), τα προγράμματα ανακύκλωσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ αναπτύσσονται συνεχώς.


Τα οφέλη από την ανακύκλωση είναι πολλαπλά και όχι μόνο περιβαλλοντικά αφού εξοικονομείται πολύτιμος χώρος στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), αξιοποιούνται τα υλικά για την παραγωγή νέων προϊόντων με εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, ενισχύεται η τοπική οικονομία και κοινωνία και φυσικά υπάρχει πιο καθαρή εικόνα των πόλεων και οικισμών της Περιφέρειάς μας.

Για την επιτυχία του έργου της ανακύκλωσης είναι εξαιρετικά σημαντική η συμμετοχή όλων των πολιτών της Περιφέρειάς μας. Χρειάζονται 608.000 υπεύθυνοι πολίτες, για την ορθή διαλογή στην πηγή των αποβλήτων. Καθημερινά πρέπει να γίνεται ο διαχωρισμός των αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού, μετάλλων, πλαστικών, γυαλιού και η απόρριψή τους στον μπλε κάδο. Οι επαγγελματίες, οι υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων επίσης παίζουν καθοριστικό ρόλο με τη συμπεριφορά τους. Αξίζουν συγχαρητήρια στο σύνολο των πολιτών που συμμετέχουν στην ανακύκλωση και αξιοποιούν τους μπλε κάδους!

Η εξέλιξη της ανακύκλωσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ (Ιανουάριος 2015 - Ιούλιος 2016)

Δίκτυο μπλε κάδου ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών

Η συμβολή των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας στην εξέλιξη της ανακύκλωσης, πραγματοποιώντας διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών από τα υπόλοιπα απορρίμματα και ορθή αξιοποίηση του μπλε κάδου. Κατά την έναρξη του προγράμματος ανακύκλωσης με τον μπλε κάδο, πραγματοποιήθηκε καμπάνια ενημέρωσης πόρτα-πόρτα σε κάθε Δήμο.

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ λειτουργούν τρία Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από το δίκτυο των μπλε κάδων: στην Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη και τη Δράμα. Παράλληλα έχει διατεθεί ειδικός εξοπλισμός αποκομιδής στο σύνολο των Δήμων που αφορά πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης όγκου 1.100l και απορριμματοφόρα οχήματα ανακύκλωσης χωρητικότητας 16m3. Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης που αφορούν το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Ιούλιο του 2016, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Περίπου 20.500 τόνοι υλικών συγκεντρώθηκαν μέσα σε περίπου 1,5 χρόνο στους μπλε κάδους και οδηγήθηκαν στα ΚΔΑΥ προς επεξεργασία. Αυτό σημαίνει πως κατά μέσο όρο και σε μηνιαία βάση, περίπου 1.080 τόνοι συλλέγονται σε επίπεδο περιφέρειας ΑΜΘ.


6 ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ
  1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
  2. Αδειάζουμε τελείως τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα περιεχομένων.
  3. Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια και διατηρούμε το καπάκι του κάδου κλειστό.
  4. Ρίχνουμε χύμα τις συσκευασίες στον κάδο και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες.
  5. Δεν πετάμε κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.
  6. Μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης σε φίλους και γνωστούς!

Δίκτυο μπλε κώδωνα συλλογής γυάλινων συσκευασιών

Το 2015 ξεκίνησε η ανάπτυξη δικτύου κωδώνων στους Δήμους της ΠΑΜΘ για τη χωριστή συλλογή γυαλιού. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μεγάλους παραγωγούς, δηλαδή σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε γυάλινη συσκευασία (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες) αλλά και στους πολίτες/δημότες.

Στην ΠΑΜΘ έχουν τοποθετηθεί 614 κώδωνες χωριστής συλλογής γυαλιού που εξυπηρετούν 1.566 επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά καθώς 722 τόνοι γυαλιού έχουν συλλεχθεί από την έναρξη του προγράμματος έως τον Ιούλιο του 2016 και υπάρχει η εκτροπή αντίστοιχων ποσοτήτων από τους χώρους ταφής.

Συμπληρωματικά έργα ανακύκλωσης

Δίκτυο χωριστής συλλογής χαρτιού

Το 2016 ξεκίνησε η ανάπτυξη δικτύου για τη χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού με την τοποθέτηση νέων μπλε κάδων με κίτρινο καπάκι.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την τοποθέτηση κάδων στο Δήμο Κομοτηνής, τον Μάρτιο του 2016, ενώ προγραμματίζεται επέκταση του προγράμματος χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού και στους υπόλοιπους Δήμους της Π.Ε. Ροδόπης. Το ρεύμα του χαρτιού/χαρτονιού οδηγείται προς διαλογή και δεματοποίηση στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής.

Τον Ιούνιο ξεκίνησε η τοποθέτηση κάδων συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. Το ρεύμα του χαρτιού/χαρτονιού οδηγείται προς διαλογή και δεματοποίηση στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου.

Οικιακή Κομποστοποίηση

Η οικιακή κομποστοποίηση είναι μία μορφή ανακύκλωσης! Τα οργανικά απόβλητα του νοικοκυριού μπορούν αφού γίνουν compost να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό υλικό και να μην καταλήξουν σε χώρους ταφής. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα απόβλητα που απαιτούν διαχείριση. Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στα πλαίσια του έργου POMIS με τη συνεργασία των Δήμων διένειμε 1.900 κάδους οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά στο σύνολο της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το έργο POMIS υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013 και είχε διάρκεια από 1/10/2013 έως 30/09/2015.

Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση υπέρ της ανακύκλωσης είναι πολύ σημαντική και η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. δρομολογεί και υλοποιεί σχετικές δράσεις. Μερικές ενδεικτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2015 - 2016 αφορούν:

Λούνα παρκ ανακύκλωσης: Η εκπαιδευτική δράση του «Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης» πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των 22 Δήμων της Περιφέρειας σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ ΑΕ και τους Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ. Σε πρώτη φάση, η δράση πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2015 σε έξι (6) Δήμους και σε δεύτερη φάση το διάστημα Απρίλιος - Μάιος 2016 στους υπόλοιπους δεκαέξι (16) Δήμους. Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά: εκτιμάται ότι περίπου 9.500 παιδιά συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δράση του «Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης» και οι εντυπώσεις από τα συμμετέχοντα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους των ΟΤΑ ήταν άριστες.

Ενημέρωση στην εκπαιδευτική κοινότητα (καθηγητές/δασκάλους/μαθητές): Το Μάρτιο του 2016 η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ έλαβε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έγκριση συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας-Θράκης και τις Δ/νσεις Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ για την ανάπτυξη σειράς δράσεων που στοχεύουν στον μαθητικό κόσμο. Η ενημέρωση σε σχολεία που πραγματοποιήθηκε από στελέχη και συνεργάτες της ΔΙΑΑΜΑΘ αφορούσε καλές πρακτικές ανακύκλωσης με το σύστημα του μπλε κάδου, την ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού, την αξία και τα οφέλη της οικιακής κομποστοποίησης, την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων όπως τα βρώσιμα έλαια κ.α.

Ενημέρωση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χωριστή συλλογή γυαλιού: Η ενημέρωση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται με τη συνεργασία της ΕΕΑΑ ΑΕ, της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και των Δήμων. Καμπάνιες ενημέρωσης πραγματοποιούνται στους Δήμους της ΑΜΘ επαναλαμβανόμενα.

Ενημέρωση μέσω διαδικτύου: Στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΑΜΑΘ: www.diaamath.gr αλλά και πολλών Δήμων της Περιφέρειας υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση με τον μπλε κάδο, την ανακύκλωση χαρτιού, τη χωριστή συλλογή γυαλιού, την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων, την οικιακή κομποστοποίηση κλπ.


Για κάθε απορία ή ερώτηση όσον αφορά τα θέματα της ανακύκλωσης η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. είναι στη διάθεση των πολιτών της Περιφέρειας ΑΜΘ για απάντηση και υποστήριξη ή στην επίλυση τυχόν ζητημάτων αποκομιδής σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

$show=mobile

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

$hide=mobile

Όνομα

Αγγελίες,3,Αγροτικά,359,Αγωγοί,108,Αθλητικά,1599,Αλεξανδρούπολη,3562,Άμυνα,155,ΑΝΕΛ,54,Απεργίες,101,Άρθρα - Απόψεις,2279,Αστυνομικά,442,Αυτοδιοίκηση,1423,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,464,Αφιερώματα,209,Βαλκάνια,18,Βουλευτικές Εκλογές,375,Γελοιογραφίες,6,ΔΗΜΑΡ,20,Δημόσια Έργα,51,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,158,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διάφορα,22,Διδυμότειχο,217,Δράμα,47,Έβρος,10579,Εθελοντισμός,139,Εκδηλώσεις,1596,Εκκλησία,611,Εκπαίδευση,693,Ελλάδα,689,Ελληνισμός,23,Ελληνοτουρκικά,329,Ενέργεια,24,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,437,Εργασία,5,Εργασιακά,167,Ερευνα αγοράς,10,Ευρωεκλογές,16,Ευρώπη,80,Ζωή και Υγεία,212,Θράκη,125,Ιστορία,106,Καβάλα,94,Καιρός,24,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,167,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΚΕ,225,Κοινωνία,50,Κοινωνική Προσφορά,158,Κόσμος,444,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Μειονότητα,16,Μεταναστευτικό,93,Μουσική,158,ΝΔ,408,Ξάνθη,80,Οικολογία,224,Οικονομία,453,Ορεστιάδα,581,Πανταζίδου,38,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,194,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2233,Πολιτική,965,Πολιτισμός,133,ΠΟΤΑΜΙ,21,Πρόσωπα,76,Προτεινόμενο,6,Πρώτο Θέμα,3534,Ροδόπη,140,Σαμοθράκη,401,Σάτιρα,62,Σουφλί,183,Συγκοινωνίες,238,Σύλλογοι,242,Συνέδρια,101,ΣΥΡΙΖΑ,278,Σχολείο,9,Τέχνες,110,Τεχνολογία,42,Τουρισμός,198,Τρίγωνο,29,Τυχερό,14,Υγεία,508,Φέρες,170,Χηλή,21,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,289,Showbiz,20,UNICEF,1,
ltr
item
Alexandroupoli Online: H ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
H ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Με τη συνεργασία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., του συνόλου των 22 Δήμων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ αλλά και των αρμόδιων συστημάτων Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα προγράμματα ανακύκλωσης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ αναπτύσσονται συνεχώς.
https://4.bp.blogspot.com/-ONKFhn3lGy8/V_k9Ug95API/AAAAAAABpgM/kOHD6QpOYAIayVa_G4sv7eGSqkpORfAXQCLcB/s1600/anakyklosi.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ONKFhn3lGy8/V_k9Ug95API/AAAAAAABpgM/kOHD6QpOYAIayVa_G4sv7eGSqkpORfAXQCLcB/s72-c/anakyklosi.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/10/h.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/10/h.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy