2017: Έτος Τουρισμού για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας - Θράκης κ. Γιώργου Παυλίδη, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, ανακηρύχθηκε το 2017 σε έτος τουρισμού για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης

2017: Έτος Τουρισμού για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης κ. Γιώργου Παυλίδη, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, ανακηρύχθηκε το 2017 σε έτος τουρισμού για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και εφαλτήριο για την τοποθέτησή της περιοχής ως διακριτού τουριστικού προορισμού στη θέση που της αξίζει.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, προγραμματίζονται σωρεία δράσεων με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού σε όλα τα σημεία της Περιφέρειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εισήγησης του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ για την ανακήρυξη του 2017 σε έτος τουρισμού για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 2017 ΩΣ «2017: ΕΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ»

Εισήγηση του Περιφερειάρχη κ. Γεωργίου Παυλίδη.

Έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι η Περιφέρειά μας, επί πολλά έτη, παρουσίαζε αναδιαρθρωτική αναπτυξιακή αδράνεια και βραδύτητα. Άφηνε προνομιακά πεδία ανάπτυξης στο περιθώριο ή έδειχνε χαμηλό ενδιαφέρον. Ένα από τα πεδία αυτά είναι ο τουρισμός, με τεράστιες δυνατότητες, όταν δομηθεί από πλευράς δομών και υποδομών, όπως απαιτούν οι περιστάσεις και η ταυτότητά της περιοχής. Η αναδόμηση αυτή απαιτεί αρκετό χρόνο συνεχούς, αδιάλειπτης και οργανωμένης προσπάθειας. Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρειά μας, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από έτους και πλέον, αποφάσισε και διαμορφώνει με συνδυασμένες κινήσεις μια ισχυρή Τουριστική διακριτή ταυτότητα, ώστε να εισπράττουμε ως κοινωνία ότι μας αντιστοιχεί από την ευρύτερη τουριστική οικονομία. Στοχεύει να καταστεί Τουριστικός προορισμός Αριστείας και να στηρίζεται σ αυτόν ως προς το κ.κ. ΑΕΠ σε μεγάλο βαθμό, αφού έχει τις δυνατότητες και την προνομιακή τουριστικά γεωστρατηγική θέση.

Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει για την Περιφέρεια τους αυτοδιοικητικούς φορείς της, τους φορείς του τουριστικού χώρου, τους επαγγελματίες της, την κοινωνία της, μακρόχρονη οργανωμένη εργασία και προγραμματισμό, συντονισμένες ενέργειες, επικοινωνιακή ένταση και παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων της και δεδομένων, προς όλες τις ομάδες στόχου, τους φορείς του Τουρισμού στην χώρα και στο εξωτερικό και μια ισχυρή ενδοπεριφερειακή διαδραστικότητα μακράς διάρκειας.

Έχουμε ως χρηματοδοτικά εργαλεία
 1. Το ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020,
 2. Την ΟΧΕ Πολιτισμού επί της Εγνατίας Οδού,
 3. Τους περιορισμένους εθνικούς πόρους,
 4. Διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία πρέπει να προσθέσουμε τις νέες ιδέες, τις συνέργειες και την διαμόρφωση συνείδησης ισχυρού τουριστικού προορισμού.

Η αξία του δικού μας τουριστικού προορισμού συγκροτείται με την προσφορά ενός μοναδικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το οποίο αναφέρεται στην προνομιακή του τοποθεσία σε σχέση με 60 εκ. εν δυνάμει τουριστών σε απόσταση 500 χ/τρων, καλοδιατηρημένη αυθεντικότητα περιβάλλοντος και πολιτισμού, υψηλό επίπεδο παραλιών, προηγμένες υπηρεσίες, παραδοσιακή άριστη φιλοξενία και ασφάλεια.

Η ΠΑΜΘ πρέπει να κρατήσει το μοντέλο “ήλιος και θάλασσα” και ταυτόχρονα να αναπτύξει μια ισχυρή ανταγωνιστική προσφορά στους άλλους τομείς, όπως η φύση, η περιπέτεια, οι συναντήσεις και ιδιαίτερα η ιστορική κληρονομιά και ο πολιτισμός. Κάνουμε το λάθος να χρησιμοποιούμε υπερβολικά το παραδοσιακό μάρκετινγκ (πιθανότατα υπό την πίεση του κατεστημένου συστήματος) το οποίο δεν προσελκύει πια πελάτες. Παλιά εργαλεία, όπως φυλλάδια, εκθέσεις κ.λ.π. συνεχίζουν να καταναλώνουν ένα σημαντικό μέρος των προϋπολογισμών μάρκετινγκ. Η προφανής τάση τώρα είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ, το οποίο σαγηνεύει, πουλά, προσφέρει υπηρεσία και χτίζει την εμπιστοσύνη των πελατών μέσω του Διαδικτύου, καθώς οι ηγέτες της βιομηχανίας παραδέχονται πλέον ότι οι προορισμοί που στερούνται μιας έξυπνης ψηφιακής στρατηγικής δεν θα επιβιώσουν στο εγγύς μέλλον.

Χρειαζόμαστε ανάπτυξη εξαιρετικού ψηφιακού μάρκετινγκ, εκτεταμένη καμπάνια «Media Relations», σημαντικές συμφωνίες με τους καλύτερους διαμορφωτές τουριστικών πακέτων ειδικού ενδιαφέροντος στον γεωγραφικό χώρο στόχευσης μας, δημιουργία μιας μοναδικής πρότασης που να αντικατοπτρίζει την ταυτότητά μας, με επιλογή συνδυασμού των νησιών με την εξαίρετη ενδοχώρα μας και εφαρμογή ενός αυστηρού προγράμματος ποιοτικού ελέγχου.

Όλο και περισσότεροι προορισμοί προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σύστημα εμπειριών. Να το κάνουμε και εμείς πράξη. Να επιλέξει η κάθε Περιφερειακή Ενότητα την καλύτερη εμπειρία με την οποία θα φεύγει ο επισκέπτης.

Επιβάλλεται να διορθώσουμε σταδιακά τον κύκλο εμμονής στη μάζα, στο χαμηλής κερδοφορίας μοντέλο “ήλιος και θάλασσα” και να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουμε σε άλλα πεδία. Αυτό απαιτεί μια σαφή περιφερειακή πολιτική, μια βιομηχανία η οποία είναι πιο ανοιχτή στην καινοτομία και εντελώς διαφορετικό μάρκετινγκ.

Τα πέντε σημεία αναφοράς που συμβάλλουν περισσότερο στην επιτυχία ενός προορισμού είναι η ασφάλεια, η φιλοξενία και η αίσθηση του ευπρόσδεκτου, οι εμπειρίες και τα θετικά συναισθήματα, η ποιότητα των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών και η ισχυρή ηγεσία και διαχείριση σε επίπεδο προορισμού.

Όμως απαιτείται στρατηγική, επιχειρησιακά μοντέλα και έξυπνος σχεδιασμός, συμμετοχή και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, ώστε ένας προορισμός ή μια δέσμη προορισμών να αναδειχθούν και επιτύχουν. Σημαντικό μέρος των εμπειριών και των θετικών συναισθημάτων προέρχεται από την αισθητική ποιότητα του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος του προορισμού. Οι τετριμμένοι, βρώμικοι, υπερβολικά θορυβώδεις προορισμοί, με χαμηλή αισθητική ποιότητα, δεν είναι πλέον σε θέση να προσελκύσουν πελατεία με υψηλό κέρδος και θα είναι ακόμη λιγότερο σε θέση να το πράξουν στο μέλλον.

Πέραν των στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, της ανάγκης να αναδομηθεί η Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη νέων άμεσων εισροών, στην αναπτυξιακή της στρατηγική 2015-2020, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έχει στον πυρήνα του περιφερειακού αναπτυξιακού στρατηγικού της σχεδιασμού, ως δομικό στοιχείο, τον τουρισμό 12μηνης βάσης σε όλες τις εναλλακτικές του μορφές, με σταθερή υποστήριξη και του μαζικού θερινού τουρισμού, με πυλώνες τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, το άθικτο περιβάλλον, τον πολιτισμό και την καλά διατηρημένη παράδοσή της.

Η Περιφέρεια, προσβλέποντας σ αυτή την στρατηγική πρόβλεψη, προχώρησε στην σύνταξη Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό που θα αποτελέσει τον οδηγό για τις περαιτέρω δράσεις με κυρίαρχη στόχευση να γίνει η ΠΑΜ-Θ, «Τουριστικός Προορισμός Αριστείας». Στόχος που εμπεριέχει τα 3 κυρίαρχα σημεία στα οποία, με βάση τη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, πρέπει να επενδύσουμε στο τρίπτυχο: Φύση, Πολιτισμός, Τόπος. Τα στοιχεία μοναδικότητας που έχουμε, θα διαμορφώσουν μία ισχυρή τουριστική ταυτότητα ελκυστικότητας, ως βασική εικόνα αλλά και ως έμβλημα υπεραξίας. Αυτή η υπεραξία θα πρέπει προβληθεί ως αυθεντική, διαφοροποιημένη ανάλογα με τις εποχές του χρόνου με στοιχεία και σημεία από ιστορία, πολιτισμό, παράδοση, προϊόντα, γαστρονομία, δρώμενα, εκδηλώσεις να αποτελούν πόλους έλξης. Σημαντικό οπωσδήποτε να προβληθούν και οι "κρυμμένοι θησαυροί" της ΑΜ-Θ ως σύνθεση, ως αντίληψη των επισκεπτών, να προταχθεί και να γίνει προϊόν ολοκληρωμένων εμπειριών ως μια συμπαγής, συνολική, ταυτότητα (περιβάλλον, τοπία, εικόνες).

Αυτό ξεκινήσαμε να υλοποιούμε το 2015, προτάσσοντας πλέον το ψηφιδωτό της ΑΜΘ που αποτελείται από επί μέρους διακριτές ψηφίδες - προορισμούς. Η ΠΑΜΘ είναι η ομπρέλα που θα αναδείξει την περιοχή συνολικά αλλά κάτω από την οποία ο κάθε διακριτός προορισμός πρέπει να έχει τη δική του ιδιαίτερη προβολή. Τα παραπάνω εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο ήδη είναι σε εξέλιξη με την πρώτη δράση «VIA Egnatia - OXE ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» να βρίσκεται σε διαβούλευση και τη σύγχρονη εξειδίκευση να αποτελεί τον πιλότο σχεδιασμού για όλη την Ευρώπη.

Είναι δεδομένο λοιπόν, ότι ο Τουρισμός για την ΠΑΜΘ δεν είναι και δεν τελειώνει μόνο σε δράσεις προβολής. Προχωράμε σε βάθος για μία σαφή πολυδιάστατη τουριστική πολιτική, κατάλληλη για να υπάρξει αειφόρος και αποδοτική ωφέλεια για το σύνολο της κοινωνίας και την εμπλοκή περισσότερων επαγγελματικών και παραγωγικών τάξεων αλλά και την ενίσχυση τεχνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών υποδομών που έμμεσα βοηθούν αλλά και είναι αναγκαίες για την τουριστική ανάπτυξη.

Στα πλαίσια των παραπάνω σκέψεων και του προγραμματισμού ήδη δημιουργήσαμε

Νέα εργαλεία για την προώθηση του τουρισμού

ΛΟΓΟΤΥΠΟ
Δημιουργήθηκε νέο τουριστικό γεωγραφικό λογότυπο. Ο σχηματικός συνδυασμός του νέου λογότυπου απεικονίζεται μέσα σε ένα ακανόνιστο κύκλο (σχήμα κλειστό - ολότητα) που θυμίζει βότσαλο ή αρχαίο νόμισμα και περικλείει μέσα του τα αρχικά Μ από το Μακεδονία και Θ από τη Θράκη αποτυπώνοντας την περιφερειακή ενοποίηση των δύο περιοχών και την κοινή τους πορεία στο χρόνο. Το logo αναπαριστά την οροσειρά της Περιφέρειας, τον ήλιο και τη θάλασσα, το σπάνιο ορεινό μας όγκο, τη δαντελένια ακτογραμμή, δίνοντας λιτά και ξεκάθαρα το στίγμα της και αποτυπώνουν μεταφορικά το χάρτη της περιοχής. Το χρώμα του επιλέχθηκε το γαλάζιο που αποδίδει το βασικό στοιχείο του νερού που κυριαρχεί στην ΠΑΜ-Θ. Η χρήση του λογότυπου είναι ελεύθερη από όλους τους φορείς και επιχειρηματίες εμπλέκονται στον τουρισμό όπου και τους διανεμήθηκε για να το αποτυπώσουν στα έντυπα και τα προϊόντα τους ώστε να γίνει ένα δυνατό και αναγνωρίσιμο brand name που θα αγκαλιάζει τόπους, αξιοθέατα, επιχειρήσεις, προϊόντα σαν μια ολότητα.

Το νέο λογότυπο
ΕΝΤΥΠΑ
Εκτυπώθηκαν νέα τουριστικά έντυπα: ένα φωτογραφικό Λεύκωμα, ένας Χάρτης δίγλωσσος, το Γενικό Έντυπο σε έξι γλώσσες, τρία πολυσέλιδα σε τρεις γλώσσες: Μνημεία, Φύση, Παραλίες. Έξι τετράπτυχα δίγλωσσα: Φύση, Πολιτισμός - Ιστορία, Παραλίες, Γαστρονομία, Δραστηριότητες - Περιπέτεια, Προσκυνήματα. Από αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα νέα ενημερωτικά φυλλάδια μας: www.emtgreece.com/en/downloads

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Κατασκευάστηκε τουριστικός διαδικτυακός ιστότοπος www.emtgreece.com (Eastern Macedonia Thrace Greece), ενώ για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και iOS (Apple) δημιουργήθηκε εφαρμογή (application) τουριστικός οδηγός που μπορείτε να την κατεβάσετε με τον τίτλο "emtgreece". Επίσης στο δικτυακό κανάλι Youtube υπάρχουν ανηρτημένα σε ικανό αριθμό βίντεο.

JTI Οδηγός ταξιδιώτη: www.jti-rhodope.eu/index1.php?area=1&lang=en

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δημιουργήθηκε η αποθήκη τουριστικού υλικού, στην οποία συγκεντρώνεται όλο το φωτογραφικό και λοιπό υλικό που έχει δημιουργηθεί κατά το παρελθόν, ώστε μαζί με το νέο που παράγεται να υπάρχει καταχωρημένο και αρχειοθετημένο για χρήση, χωρίς να χάνονται τα δικαιώματα και κατά συνέπεια πόροι που έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα κατά το παρελθόν.

Με συντονισμένες, στοχευμένες ενέργειες, δράσεις και προσπάθειες, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, τις οποίες δεν θα απαριθμήσουμε σήμερα, προσβλέποντας, κυρίως, στην μεγάλη μάζα των γειτονικών χωρών, η Περιφέρειά μας έχει να παρουσιάσει έναν πρωτοφανή αριθμό εισερχόμενων τουριστών, τους οποίους κατά ένα μόλις μέρος μπορεί να υποδεχθεί. Παρουσίασε το 2015 την περίοδο αιχμής του μαζικού τουρισμού μεγάλες πιέσεις σε αριθμούς, με πασιφανή αύξηση των επισκεπτών, προς όφελος όλων των επαγγελματικών χώρων.

Ένα θέμα μεγάλο είναι η εσωτερική έλξη των αστικών πόλεων, με επιλεγμένες δράσεις των Δήμων, ώστε να εξέρχονται της Εγνατίας Οδού και να δημιουργού περαιτέρω εισροές.

Το 2017 ανακηρύσσεται έτος Τουρισμού.

Ένα νέο εργαλείο στην επίτευξη προώθηση του στόχου.

Υπάρχουν πλείονες λόγοι για να δημιουργήσουμε μια εκρηκτική προβολή εντός του 2017:
 • Να διευρύνουμε, να ενεργοποιήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό των πολιτών και των φορέων που πιστεύουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
 • Να έλξουμε το ενδιαφέρον των κύριων αγορών στόχευσης στις γύρω Χώρες, με στοχευμένα Event.
 • Να προσδιορίσουμε και να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των ειδικών ομάδων στόχευσης, με επιλεγμένες ενέργειες.
 • Να συγκροτήσουμε lobby και ισχυρές επαφές στους επαγγελματίες του Τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνον.
 • Τα μέσα που θα επιλέξουμε είναι πολλά, κάθε φορά όμως το κάθε ευρώ που θα δαπανάται πρέπει να αποδίδει υπερπολλαπλάσια στην κοινωνία και οικονομία της Περιφέρειας.

Τέτοια εργαλεία ενδεικτικά είναι:
 • Ημερήσιες Συναντήσεις εργασίας με τους εθνικές ενώσεις Τουρισμού των εγγύς ευρισκομένων Χωρών, με στόχο την ανάδειξη της περιοχής και του εξαιρετικού προϊόντος μας.
 • Ημερήσιες συναντήσεις εργασίας με τους εθνικές μας ενώσεις επαγγελματιών Τουρισμού (τουριστικούς πράκτορες, ξενοδόχους, εκπροσώπους ξένων οργανισμών, αεροπορικών εταιριών κλπ).
 • Φιλοξενία και ξενάγηση στον Χώρο οργανωμένων ομάδων διαμορφωτών της κοινής γνώμης.
 • Χρηματοδότηση και στόχευση στο ψηφιακό μάρκετινγκ, εκτεταμένη καμπάνια «Media Relations», επιδίωξη σημαντικών συμφωνιών με τους καλύτερους διαμορφωτές τουριστικών πακέτων ειδικού ενδιαφέροντος.
 • Προσδιορισμό και ανάδειξη των τοπικών μοναδικών «εμπειριών», που θα βρει σ ένα τόπο ο επισκέπτης και θα τις πάρει μαζί του ως εντυπωσιακό στοιχείο, που θα σημαδέψει την μνήμη του.
 • Προώθηση της Δράσης Τουριστικός Προορισμός Αριστείας, με την συγκρότηση Οργανισμού Τοπικού Προορισμού της ΑΜ-Θ και όσες ενέργειες απαιτούνται.

Τέλος εισηγούμαι

Α. Την ανακήρυξη του έτους 2017 ως «2017: Έτος Τουρισμού για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Β. Τον προγραμματισμό όλων δράσεων, αναλόγως κατανεμημένων στην Περιφέρεια καθώς και την έγκαιρη ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8536,Άμυνα,348,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3319,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,183,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,697,Δράμα,116,Έβρος,18442,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2561,Εκκλησία,1231,Εκπαίδευση,1491,Ελλάδα,1311,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,53,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,584,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1498,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,425,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3890,Πολιτική,1483,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6166,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,65,Τυχερό,53,Υγεία,1094,Φέρες,392,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: 2017: Έτος Τουρισμού για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
2017: Έτος Τουρισμού για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας - Θράκης κ. Γιώργου Παυλίδη, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, ανακηρύχθηκε το 2017 σε έτος τουρισμού για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyCtfEpU4F1Gxi-ZdfNg-8Sy-1IdPJjZXUir1ntCAuGdJoSxLXxQP5uUFQJGWiNiv3Ep2uC9AAIYb17GPvfzPuGqcTV3ETiGRWj0CRmxl60o05owbdHOeWM96meAFv6gt4Ym7eZEcdTsI/s640/Clip.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyCtfEpU4F1Gxi-ZdfNg-8Sy-1IdPJjZXUir1ntCAuGdJoSxLXxQP5uUFQJGWiNiv3Ep2uC9AAIYb17GPvfzPuGqcTV3ETiGRWj0CRmxl60o05owbdHOeWM96meAFv6gt4Ym7eZEcdTsI/s72-c/Clip.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/05/2017.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/05/2017.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων