Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Ενημέρωση μετά από αίτημα πολιτών της Αλεξανδρούπολης, για την εγκατάσταση πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στο θαλάσσιο κόλπο της Αλεξανδρούπολης και τη μεταφορά του προς αποθήκευση ανατολικά της πόλης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6252/11-02-2016 εισερχόμενο έγγραφο στην υπηρεσίας μας.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

3. Παραχώρηση τμήματος του Στρατοπέδου «ΖΗΣΗ» στην Αλεξανδρούπολη, στην Ι.Μ. Αλεξανδρούπολης, για Ανέγερση Ιερού Ναού.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

4. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Έγκριση Δαπανών Αποκριάτικων Εκδηλώσεων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση Δαπανών εορτασμού 25ης Μαρτίου 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ.- Δ.Φ.- Τ.Α.Π., στο όνομα Νεγιάννη Κωνσταντίνου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ.- Δ.Φ.- Τ.Α.Π., στο όνομα Καμπακάκη Παρασκευή.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Έγκριση χορήγησης θέσης κατάληψης χώρου σε παραγωγό για το έτος 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Εξέταση αίτησης Μητολίδη Ιωάννη του Γεωργίου για μεταβίβαση κυριότητας Δημοτικού οικοπέδου στον Απαλό.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά του κ. Κουσίδη Σταύρου του Νικολάου που καταπατά δημοτική έκταση (τμήμα δρόμου άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας - Ν. Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά του κ. Κεβόπουλου Χρήστου που καταπατά δημοτική έκταση (τμήμα του υπ’ αριθ.549 αγροτεμαχίου και δρόμου άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας - Ν. Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

14. Έγκριση εκ νέου της με αριθμό 705/2015 Α.Δ.Σ η οποία αφορά την «Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για τις "Υποστηρικτικές Ενέργειας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ Έβρου) - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία".
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ)

15. Έγκριση εκ νέου της με αριθμό 792/2015 Α.Δ.Σ η οποία αφορά την «Έγκριση Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), σχετικά με τη λειτουργική αναβάθμιση συστήματος ή και άλλων προϊόντων, κατά την εύνοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

16. Διακοπή σύμβασης της μελέτης "ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

17. Δικαστικός συμβιβασμός σχετικά με δύο αγωγές του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη του Ευαγγέλου, κατοίκου Αλεξ/πολης (2ο χλμ Αλεξ/πολης - Φερών) κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αίτημα του ενάγοντος».
(Εισηγ: κ. Παπατζελίδης Δ.)

18. Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσικού Σχολείου Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ, Γερακόπουλος Χρ.)

19. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια λατομικών προϊόντων για την αγροτική οδοποιία».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Ορθή Επανάληψη της με αριθμό 61/2016 Απόφασης Δ.Σ., ως προς το πρόστιμο διατήρησης του κ. Μάνδρατζη Οδυσσέα.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας του έργου τηλεθέρμανσης Φερών σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν. 3463/06.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

23. Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

24. Κοστολόγηση δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Έγκριση προσάρτησης του τεύχους της κοστολόγησης δράσεων στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

25. Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου εκπαιδευτών για τα προγράμματα της "Δια Βίου Μάθησης".
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

26. Έγκριση ή μη εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου μέσα σε δάσος, εντός του αγροκτήματος Πυλαίας.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

27. Έγκριση μετακίνησης της Δημ. Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, κ. Ιντζεπελίδου - Συτμαλίδου Ελένης, στην Καβάλα.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

28. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου και του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στο Σβίλενγκραντ της Βουλγαρίας.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

29. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

30. Έγκριση οδοιπορικών του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και του κ. Γκαμπαερίδη στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας από 17 έως 21 Φεβρουαρίου 2016.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,618,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8673,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3033,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3356,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18655,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2610,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1519,Ελλάδα,1326,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,638,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,769,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,599,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1532,Πανταζίδου,167,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3916,Πολιτική,1506,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,6235,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1110,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmp2qiYGUUfH0KOg4PExPa0qmqe6FYZrveFkNofY2zQFrq2ePmhq5_zyTTOnOy2OrGrMQxAaBCItlodt09xYMUh5F-l9y4mV98NSVC-AKML2auDFXHbUDqPMbxRZfN_RjWA3d7NiQMSA4/s640/ds+alexpolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmp2qiYGUUfH0KOg4PExPa0qmqe6FYZrveFkNofY2zQFrq2ePmhq5_zyTTOnOy2OrGrMQxAaBCItlodt09xYMUh5F-l9y4mV98NSVC-AKML2auDFXHbUDqPMbxRZfN_RjWA3d7NiQMSA4/s72-c/ds+alexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/02/blog-post_921.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/02/blog-post_921.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων