Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Έγκριση Επιχορηγήσεων σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Τροποποίηση της με αριθ. 803/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό Χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών της επιχείρησης «ΑΝΕΤΑ Α.Ε.».
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 57/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 172/2015 και καθορισμός εκ νέου, τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Κατάργηση της υπ’ αριθ.757/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Τροποποίηση - Συμπλήρωση της 303/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την παρ. Ζ.
(Εισηγ: κ. Βαχιόλογλου Στ.)

9. Τροποποίηση της 597/2015 Α.Δ.Σ, η οποία αφορά την «Κατάργηση της 475/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 186/2009 ως προς την κατηγορία Γ', καθώς και τις αποφάσεις με αριθ. 7/2007 του πρώην Δήμου Φερών, και 16/2003 πρώην Δήμου Τραϊανούπολης. Εκ νέου καθορισμός τελών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τον Ν. 2946/2001, για το έτος 2015 και εφεξής».
(Εισηγ: κ . Παντελίδης Γ.)

10. Έγκριση τοποθέτησης τερματικών αποδοχής καρτών.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Έγκριση Ανανέωσης Συνδρομών Εφημερίδων - Περιοδικών και Ηλεκτρονικών Βάσεων Ενημέρωσης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του "Κληροδοτήματος του ζεύγους Βασιλείου του Νεοκλέους Φωτίου και Χαρίκλειας το γένος Σάββα Χατζησάββα".
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

14. Λήψη απόφασης για παραχώρησης από τη Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, οικοπέδου εκτάσεως 415 τ.μ. επί της οδού Αίνου & Κανάρη στον Μαΐστρο.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

15. Ορισμός μελών επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

16. Έκδοση εγγυητικής επιστολής για σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ).
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

17. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 766/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση δαπανών Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

18. Τροποποίηση της τοπικής κανονιστικής απόφασης περί αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθ. 156/2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

19. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

20. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2015-2019.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

21. Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης σε συνεργασία με το Θρακικό Κέντρο Τέχνης.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

22. Γνωμοδότηση για Ίδρυση Μουσικού Λυκείου στην Αλεξανδρούπολη.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

23. Τροποποίηση της 420/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την «Έγκριση σύναψης Πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του τμήματος Γλώσσας - Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ., για την προώθηση του σκοπού του Ινστιτούτου Μελετών Αρχείων Θράκης».
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

24. Ψήφισμα για την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Νίκης Σαμοθράκης ως συμβόλου Ευρωπαϊκών Ιδεών κλπ.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

25. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α' Δόσης 2016 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Έγκριση ίδρυσης τμήματος ένταξης στο 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Αζνταρίδη Μιχαήλ του Παύλου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

29. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Τοπαλίδη Κωνσταντίνου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

30. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Σαραντίδη Ιωάννη και τον καταλογισμό τους στον Κ. Μαλτσάκη Παύλο.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

31. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Χασάν Ογλού Σανιέ του Ομέρ.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

32. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Ηλιάδη Νικόλαου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

33. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Ισμαήλογλου Σερίφ του Χακί.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

34. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Αλή Ογλού Βετζιέ.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

35. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Χασάν Ογλού Σελήμ του Χασάν.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

36. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Μανδράτζη Οδυσσέα του Δημητρίου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

37. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

38. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

39. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Φερών.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

40. Έγκριση χορήγησης παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποξήλωση πίνακα φωτισμού σιντριβανιού της Πλατείας Ελευθερίας και μετατόπισή του σε άλλη θέση κατά τρεις μήνες».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

41. Έγκριση χορήγησης πρώτης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών κατά δύο μήνες».
(Εισηγ: κ.Γερακόπουλος Χρ.)

42. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίων Κίρκης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

43. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοιμητηρίων Αισύμης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

44. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Απαλού».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

45. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης κεντρικής εισόδου Λουτρού».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

46. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίου παλαιών Δημοτικών Λουτρών Δ.Ε. Φερών.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

47. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Σποραδικές αποκαταστάσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

48. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αλεξικέραυνων σχολικών κτιρίων».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

49. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ρείθρου διάβασης στα αγροκτήματα Παλαγίας».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

51. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζο».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

52. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

53. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

54. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

55. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - εργοταξιακής σήμανσης έργου «Κατασκευή δικτύων ομβρίων υδάτων της ΔΕΥΑΑ».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)

56. Έγκριση 4ου ΑΠΕ - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

57. Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΛΑ για την πράξη "Ανάπλαση δυτικής χερσαίας ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

58. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πάρκου στην Αγγ. Ποιμένίδη».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

59. Ακύρωση της 675/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας του έργου τηλεθέρμανσης Φερών σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν. 3463/06».
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

60. Απολογισμός δραστηριοτήτων Δια Βίου Μάθησης 2015.
(Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

61. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων έτους 2016 του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
(Εισηγ: κ. Καδόγλου Κ.)

62. Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, υπέρ του Νομικού Προσώπου «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» προς την Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

63. Έγκριση της 113/2015 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" η οποία αφορά την "9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015".
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

64. Έγκριση της 4/2016 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" η οποία αφορά την "1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

65. Έγκριση της 10/2016 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ" η οποία αφορά την "Έγκριση ψήφισης οφειλών οικονομικού έτους 2015».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

66. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2016.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος )

67. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

68. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην επιτροπή εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων, που σφάζονται ή θανατώνονται, σε εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης της κτηνοτροφίας, όπως και των ζημιών που προκαλούνται από την εφαρμογή, του έτους 2016.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

69. Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

70. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στη Θεσσαλονίκη.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

71. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

72. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

73. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

74. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

75. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή του στην τριμηνιαία συνάντηση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,617,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2053,Αλεξανδρούπολη,8668,Άμυνα,351,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3031,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3353,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,98,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,709,Δράμα,117,Έβρος,18647,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2609,Εκκλησία,1242,Εκπαίδευση,1517,Ελλάδα,1325,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,73,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,637,Εργασία,23,Εργασιακά,305,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,121,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,768,Ιστορία,234,Καβάλα,196,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,597,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,679,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,147,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,216,Οικολογία,345,Οικονομία,589,Ορεστιάδα,1531,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,276,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,436,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3915,Πολιτική,1505,Πολιτισμός,225,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6231,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,672,Σαρσάκης,44,Σάτιρα,62,Σουφλί,571,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,54,Υγεία,1108,Φέρες,399,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmp2qiYGUUfH0KOg4PExPa0qmqe6FYZrveFkNofY2zQFrq2ePmhq5_zyTTOnOy2OrGrMQxAaBCItlodt09xYMUh5F-l9y4mV98NSVC-AKML2auDFXHbUDqPMbxRZfN_RjWA3d7NiQMSA4/s640/ds+alexpolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmp2qiYGUUfH0KOg4PExPa0qmqe6FYZrveFkNofY2zQFrq2ePmhq5_zyTTOnOy2OrGrMQxAaBCItlodt09xYMUh5F-l9y4mV98NSVC-AKML2auDFXHbUDqPMbxRZfN_RjWA3d7NiQMSA4/s72-c/ds+alexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2016/02/blog-post_46.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2016/02/blog-post_46.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων