Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις.

2. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τα έτη 2016 και 2017, για το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Λήψη Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την διόρθωση των 20/1987 και 25/1995 Αποφάσεων ΚΣ Νίψας καθώς και για τη σύνταξη και υπογραφή νέου συμβολαίου εκποίησης Δημοτικού ακινήτου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, στην Μεμίσογλου Μπαχαριέ του Χαμπίπ.
(Εισήγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Διαγραφή παράβασης ΚΟΚ λόγω λανθασμένης εγγραφής.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Καθορισμός διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου για το Εκπαιδευτικό έτος 2015-2016.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Πληρωμή τόκων ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΔΕΠΑ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Αποδοχή της υπ' αριθ. 364/2014 Απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης και της από 23-4-2015 παρά πόδας αυτής επιταγής της πληρεξουσίου δικηγόρου του προς πληρωμή για τον ενάγοντα Χρήστο Αδάμ του Ευαγγέλου, κάτοικο Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατά της υπό καθεστώς εκκαθάρισης τελούσας "Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Τραϊανούπολης (Κ.Δ.Ε. ΔΤ)", που εδρεύει στα Λουτρά Αλεξανδρούπολης και εκπροσωπείται νόμιμα.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

10. Πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης για την επιχείρηση ΑΝΕΤΑ Α.Ε.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

11. Ενημέρωση από τους εκκαθαριστές της επιχείρησης ΑΝΕΤΑ Α.Ε. για την μέχρι τώρα πορεία της εκκαθάρισης, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της δυνατότητας έγκρισης παράτασης των εργασιών της ή της υποβολής σχεδίου επιτάχυνσης περαίωσης της.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

12. Ορισμός επιτροπής για τον έλεγχο της μέχρι τώρα πορείας της εκκαθάρισης της ΑΝΕΤΑ Α.Ε. και τη σύνταξη του σχετικού προς τούτο πορίσματος.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

13. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

14. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής του κ. Πολίδη Χρήστου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

15. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής του κ. Στεφανάτου Λεάνδρου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

16. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φερών".
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση τμήματος της οδού Ρήγα Φεραίου στην συμβολή με την οδό Δόμνας Βισβίζη».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

19. Ορισμός (ανακοίνωση) Επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο "Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης".
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων - Εργοταξιακής Σήμανσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διάνοιξη και Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδών πόλης".
(Εισηγ: κ. Αρβανιτίδης Τρ.)

22. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Ύδρευση και Αποχέτευση Κατασκηνώσεων Μάκρης".
(Εισηγ: κ. Ταρτανής Ι.)

23. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παλαιών Δημοτικών Λουτρών Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών έργου «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού οικισμού Μάκρης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας του έργου τηλεθέρμανσης Φερών σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν. 3463/06.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

29. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης, "Υλοποίηση έργων ΑΠΕ (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης".
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

30. Αίτημα του κ. Χαλεπάκη Ιωάννη του Νικολάου για αποκατάσταση ζημιών σε τάφο, όπου είναι ενταφιασμένος ο γιος του στο Β΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

31. Συμπληρωματικός Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Δράσεων του Γραφείου Δια Βίου Μάθησης.
(Εισηγ: κ. Βραχιόλογλου Στ.)

32. Έγκριση της 72/2015 Α.Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την "7η Αναμόρφωση οικ. έτους 2015".
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

33. Έγκριση της 87/2015 Α.Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά τον «Καθορισμό οικονομικής εισφοράς γονέων (τροφεία) στους Παιδικούς Σταθμούς».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

34. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

35. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

36. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου.
(Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνωΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8073,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2987,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3140,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,817,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,91,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,652,Δράμα,114,Έβρος,17739,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2424,Εκκλησία,1192,Εκπαίδευση,1394,Ελλάδα,1275,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,22,Εργασιακά,274,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,685,Ιστορία,216,Καβάλα,183,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,204,Οικολογία,329,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1391,Πανταζίδου,159,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,405,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3726,Πολιτική,1436,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,11,Πρώτο Θέμα,5921,Ροδόπη,391,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,505,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,299,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1034,Φέρες,380,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
http://1.bp.blogspot.com/-h4gWpvV0MFA/VeZlhjXsVaI/AAAAAAABXvM/PVJaC-VbN-I/s640/ds%2Balexpolis.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-h4gWpvV0MFA/VeZlhjXsVaI/AAAAAAABXvM/PVJaC-VbN-I/s72-c/ds%2Balexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/10/blog-post_94.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/10/blog-post_94.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων