Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις...

2. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Ανάκληση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στο όνομα της ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Ανάκληση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στο όνομα της ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗΣ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής δικαιούχων Α' Κοινωνικών βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

8. Υπογραφή συμφωνητικού μισθώσεως μεταξύ ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ - ΓΑΙΑΟΣΕ, με το Δήμο ως εκ πλαγίου συμβαλλόμενοι για την επίβλεψη τεχνικών εργασιών όπως αυτές προβλέπονται στο σχέδιο συμφωνητικού μισθώσεως.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

9. Παραχώρηση στον “Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” δικαιώματος διαφήμισης σε χώρο μεταξύ του Κλειστού Γυμναστηρίου “Mιχ. Παρασκευόπουλος" και Παλιού Κολυμβητηρίου.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

10. Ανακήρυξη σε επίτιμο Δημότη του Αρχηγού Μιχαήλ Κωσταράκου για την προσφορά του και το έργο που επιτέλεσε προς ωφέλεια του Δήμου.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

12. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του Δήμου Αλεξ/πολης.
(Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)

13. Αίτηση της κας Αρσένογλου Αλεξάνδρας του Θεμιστοκλή για έγκριση διάθεσης (παραχώρησης – αγοράς) τάφου.
(Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

14. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Αρβανιτίδη Δήμου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

15. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Χατζηδήμου Παναγιώτη.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

16. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Ισμαήλ Ογλού Τουρκιάν του Ισμαήλ.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

17. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στα ονόματα των Εμίν Ογλού Σαλή του Καδήρ και Εμίν Ογλού Οζτζάν του Σαλή.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

18. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα της Γιουσούφ Ογλού Ιζέτ του Μεχμέτ.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

19. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του Βαρσαμίδη Γεωργίου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στο όνομα του Χραλ Ογλού Σαμή του Ρεφίκ.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 210/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα "Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τη δημιουργία νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξ/πολης".
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού οικισμού Μάκρης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις καταστρωμάτων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Διευθέτηση ομβρίων επί των πεζοδρομίων της οδού Ευαγγελίδη».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Συντήρηση κτιρίου Μουσικής Σχολής Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

29. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Κατασκευή βάσης και μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

30. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις στεγανοποίησης της οροφής πολυχώρων Μαΐστρου, Απαλού και Προθερμαντηρίου Μπουλμπουτζή στο στάδιο Φ. Κοσμάς».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

31. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

32. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

33. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών για το έργο «Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού οικισμού Μάκρης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

34. Παραχώρηση και διαχείριση των 5 αρδευτικών γεωτρήσεων για χρήση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λουτρού.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

35. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».
(Εισηγ: κ. Μπίκος Χρ.)

36. Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της 20ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

37. Έγκριση δαπανών της τελετής λήξης της κολυμβητικής περιόδου 2015 της Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

38. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 324/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης χώρου κατά τη διάρκεια της πανήγυρης στην Δ.Κ. Φερών”.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2047,Αλεξανδρούπολη,8555,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3018,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3321,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18467,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2566,Εκκλησία,1234,Εκπαίδευση,1496,Ελλάδα,1313,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,634,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,57,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,230,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,587,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1501,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3893,Πολιτική,1486,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6173,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,66,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmp2qiYGUUfH0KOg4PExPa0qmqe6FYZrveFkNofY2zQFrq2ePmhq5_zyTTOnOy2OrGrMQxAaBCItlodt09xYMUh5F-l9y4mV98NSVC-AKML2auDFXHbUDqPMbxRZfN_RjWA3d7NiQMSA4/s640/ds+alexpolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmp2qiYGUUfH0KOg4PExPa0qmqe6FYZrveFkNofY2zQFrq2ePmhq5_zyTTOnOy2OrGrMQxAaBCItlodt09xYMUh5F-l9y4mV98NSVC-AKML2auDFXHbUDqPMbxRZfN_RjWA3d7NiQMSA4/s72-c/ds+alexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/09/blog-post_55.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/09/blog-post_55.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων