Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις...

2. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3. Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4. Διαγραφή παράβασης ΚΟΚ από τον παλαιό ιδιοκτήτη και επαναβεβαίωση στο νέο ιδιοκτήτη.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5. Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως χρεωθέντων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω εξόφλησης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

7. Διόρθωση ποσών προστίμων.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

8. Ορθή επανάληψη της με αριθ. 499/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

9. Πληρωμή προστίμων στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής δικαιούχων Α' Κοινωνικών βοηθειών, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

11. Ανάκληση της 11138/14-04-2014 άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου «Καντίνας» της Αναστασίδου Όλγας του Ρουσλάν που βρίσκεται στη θέση πάρκινγκ Εγνατία.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

12. Έγκριση για τον καθορισμό των θέσεων υπαίθριας διαφήμισης, που δύναται να τοποθετηθούν ειδικά διαφημιστικά πλαίσια, σύμφωνα με τον Ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001), για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

13. Κατάργηση της 475/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξ/πολης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 186/2009 ως προς την κατηγορία Γ΄, καθώς και τις αποφάσεις με αριθ. 7/2007 του πρώην Δήμου Φερών, και 16/2003 πρώην Δήμου Τραϊανούπολης. Εκ νέου καθορισμό τελών υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τον Ν.2946/2001, για το έτος 2015 και εφεξής.

14. Εξέταση αίτησης της Τσιορμπατζίδου - Νταπιάτη Τριάδας του Γιώργη, για χορήγηση παράτασης ανοικοδόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 284 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

15. Λήψη απόφασης για Τροποποίηση της 273/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανανέωσης παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

16. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου στο διατηρητέο κτίριο του Καπνομάγαζου, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

17. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή αιτήματος παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 3463/2006.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

18. Λήψη απόφασης για Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης (Αγρού), στην περιοχή Συκορράχης από τον θανόντα (πατέρα) Καζάκο Νικόλαο του Ευαγγέλου στην (κόρη) Καζάκου Αννούλα του Νικολάου.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

19. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της κας Νικολαΐδου Μαριάνθης που καταπατά δημοτική έκταση (τμήμα του υπ’ αριθμ. 2060ε αγροτεμαχίου Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας – Ν. Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

20. Έγκριση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2015 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα του κ. Χασάν Ογλού Ερόλ του Ισμαήλ.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. Τροποποίηση της υπ' αρ. 553/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

23. Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

24. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

25.¨Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση κτιρίου Μουσικής Σχολής Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

26. Ορισμός (ανακοίνωση) Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

27. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση τμήματος της οδού Ρήγα Φεραίου στην συμβολή της με την οδό Δόμνας Βισβίζη».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

28. Ορισμός (ανακοίνωση) της Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Υλικών για το έργο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Αλεξ/πολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

29. Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

30. Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - Εργοταξιακής σήμανσης έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

31. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

32. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. - 1ος Α.Π.Ε. τελικής δαπάνης του υποέργου 1: «Αποχέτευση Φερών (αναθεώρηση αρχικής μελέτης 1984) του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών» Δήμου Αλεξ/πολης.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

33. Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή Περ-κού Δρόμου».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

34. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

35. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

36. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: «Αποχέτευση ομβρίων έναντι αεροδρομίου».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

37. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις Καλλικρατικού Δήμου 2012-2015».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

38. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Επισκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

39. Παράταση του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην νοσοκομείου) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία».
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

40. Αποδοχή παραχώρησης για παροδική χρήση μηχανημάτων έργου από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

41. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.Δ.Σ 244/2012).
(Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

42. Αίτημα του κου Χαλεπάκη Ιωάννη του Νικολάου για αποκατάσταση ζημιών σε τάφο, όπου είναι ενταφιασμένος ο γιος του στο Β΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.)

43. Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 449/2015 Α.Δ.Σ με θέμα: «Απευθείας ανάθεση για α) "Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης - εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού", β) "Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού" και γ) "Υποστήριξη συστήματος διαχείρισης εικονικών εξυπηρετητών Ιστοσελίδων"».
(Εισηγ: κ. Καδόγλου Κ.)

44. Ανάκληση της αριθμ. 575/2015 απόφασης του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

45. Λήψη απόφασης έγκρισης «Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών».
(Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ.)

46. Ενημέρωση για την κατάρτιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων και συγκρότηση της ομάδας έργου.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

47. Έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Διαχρονική εκτίμηση και μοντελοποίηση της παράκτιας μορφολογίας στο ιζηματικό κελί του υγροβιότοπου του Δέλτα του Έβρου για χρήση σε εφαρμογές διαδραστικών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (PPGIS)» και ορισμός υπαλλήλων.
(Εισηγ: κ. Δήμαρχος)

48. Έγκριση της 57/2015 Α.Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. "Πολυκοινωνικό", η οποία αφορά την 6η Αναμόρφωση οικ. έτους 2015».
(Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντ.)

49. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Ζητάκης Π.)

50. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο 10/2015 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας.
(Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)

51. Αποδοχή ή μη του πρακτικού Νο 14/2015 της Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας.
(Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.)

52. Έγκριση του πρακτικού της υπ’ αριθμ. 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας οδών, συνοικιών και πλατειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγ: κ. Σπηλιοτόπουλος Αντ.)

53. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα.
(Εισηγ: κ. Φαλέκας Ι.)

54. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα, για συμμετοχή του στο Δ.Σ. του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας.
(Εισηγ: κ. Ζητάκης Π.)

55. Έγκριση μετακίνησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Βασματζίδη Χρήστου, στη Ρόδο.
(Εισηγ: κ. Βασματζίδης Χρ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνωΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8049,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,139,Άρθρα - Απόψεις,2984,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3118,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,800,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,90,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,651,Δράμα,114,Έβρος,17702,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2421,Εκκλησία,1191,Εκπαίδευση,1392,Ελλάδα,1273,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,21,Εργασιακά,273,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,683,Ιστορία,215,Καβάλα,182,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,203,Οικολογία,327,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1386,Πανταζίδου,158,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,403,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3719,Πολιτική,1435,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5908,Ροδόπη,390,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,501,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,298,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,407,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1033,Φέρες,377,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: 1. Αιτήσεις - Ενημερώσεις
http://1.bp.blogspot.com/-h4gWpvV0MFA/VeZlhjXsVaI/AAAAAAABXvM/PVJaC-VbN-I/s640/ds%2Balexpolis.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-h4gWpvV0MFA/VeZlhjXsVaI/AAAAAAABXvM/PVJaC-VbN-I/s72-c/ds%2Balexpolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/09/blog-post_497.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/09/blog-post_497.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων