Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

1.1. Σχετικά με την σύμβαση εκμίσθωσης των Λουτρών Ελευθερών, ανάμεσα στην ΑΕΝΑΚ και την ιδιωτική εταιρία «ΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» κ. Κωνσταντίνος Μορφίδης.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Ενημέρωση για την συνεδρίαση του European Network for CMO- free Regions.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

2.2. Γνωμοδότηση για την ένταξη στην ζώνη Γ΄ του οικισμού «Πηγαδάκια» στην παραλία Αγιάσματος Καβάλας.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

2.3. Έγκριση για εφαρμογή του αρ. 10 του ν. 4071/2012 για τις οφειλές της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΑΕ».
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

2.4 Παραχώρηση με δωρεά κυριότητας λεωφορείου, κυριότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ.

3.1 Έγκριση 1ης τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έτους 2015.
Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

4. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

4.1. Γνωμοδότηση επί του φακέλου για την τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και συνοδευτικές εγκαταστάσεις (TAP) και του συμπληρωματικού τεύχους αυτού.
Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1. Έγκριση 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης του οικονομικού έτους 2015.
Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κα Μαρία Νικολαίδου.

5.2. Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κατά το A΄ Τρίμηνο 2015.
Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Μαρία Νικολαίδου.

5.3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

5.4 Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας για το έτος 2015.
Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. κα Μαρία Σεβδυνίδου.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

6.1. Έγκριση τροπoποίησης του άρθρου 5 που αφορά την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του έργου: «Διερεύνηση των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στο Νομό Καβάλας με την εφαρμογή προτύπων γεωφυσικών μεθόδων», ποσού (με Φ.Π.Α.) 10.000,00 €.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης.

6.2. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, του Δήμου Καβάλας, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Καβάλας «Δημωφέλεια» και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας για την διοργάνωση του 58ο Φεστιβάλ Φιλίππων 2015.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης.

6.3. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 75/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την Έγκριση σύναψης και σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Σαμοθράκης για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 24.600,00 €.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

6.4. Εγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Παρακολούθηση τοξικών η / και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλίευσης δίθυρων μαλακίων της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου».
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

6.5. Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ τηςΠεριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Τοπείρου, για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων και των έργων του Δήμου Τοπείρου για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη των έργων του Δήμου Τοπείρου.
Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

6.6. Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Δοξάτου, που αφορά την Υποστήριξη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην άσκηση αρμοδιότητας
του καθαρισμού ρεμάτων και την υποστήριξη του Δήμου Δοξάτου στην άσκηση της αρμοδιότητας της συντήρησης των εκτός οικισμών οδών.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.1. Εγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης κατά μία ώρα για τρεις (3) ημέρες της εβδομάδος (Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή) για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2015.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

7.2. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου στην πόλη της Κομοτηνής κατά μισή ώρα και έως 21:30 από 15 Ιουλίου 2015 έως 31 Αυγούστου 2015.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος.

7.3. Επικύρωση τoυ απομαγνητοφωνημένου πρακτικού 6ης, 7ης, 8ης συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8524,Άμυνα,347,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,148,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3316,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,695,Δράμα,116,Έβρος,18428,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2557,Εκκλησία,1230,Εκπαίδευση,1488,Ελλάδα,1310,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,51,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,754,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,582,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,587,Ορεστιάδα,1496,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,424,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3888,Πολιτική,1482,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6162,Ροδόπη,415,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,53,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,64,Τυχερό,53,Υγεία,1093,Φέρες,391,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί η 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJC1bsCkGjsgCw5PHXSqwlM_7wA1MR6DqV57-ig5WKgU8aIjd6_piij2HJfuq1vgapFS7IrI9aICB0Rzuz8qgxQrbpBfWXaxhUTJWUMwKibHRvpBNOTVvdVORpeY9Ssfye6RJ2OPw3NMw/s640/06.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJC1bsCkGjsgCw5PHXSqwlM_7wA1MR6DqV57-ig5WKgU8aIjd6_piij2HJfuq1vgapFS7IrI9aICB0Rzuz8qgxQrbpBfWXaxhUTJWUMwKibHRvpBNOTVvdVORpeY9Ssfye6RJ2OPw3NMw/s72-c/06.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/06/blog-post_990.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/06/blog-post_990.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων