Το νέο σύστημα για την αντιμετώπιση του βύσματος στον Στρατό

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» με το οποίο επιχειρεί να εισάγει για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο καθορισμού μεταθέσεων των οπλιτών

Το νέο σύστημα για την αντιμετώπιση του βύσματος στον στρατό
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» με το οποίο επιχειρεί να εισάγει για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο καθορισμού μεταθέσεων των οπλιτών και να ρυθμίσει θέματα αναφορικά με τη μέριμνα και εκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος Ήσυχος καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η εφαρμογή ενός τυποποιημένου – εύχρηστου - λειτουργικού – συστήματος μεταθέσεων των οπλιτών μέχρι σήμερα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο νόμου.

Οι διαδικασίες των μεταθέσεων ρυθμίζονταν από εσωτερικές διαταγές των γενικών επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ενώ από τα μέσα της δεκαετίας άρχισαν να εκδίδονται σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, αρχή γενομένης το 1994, που περιέγραφαν το γενικό πλαίσιο αυτών των διαδικασιών και εισήγαγαν την υποχρεωτικότητα μέρους της θητείας να εκπληρώνεται στη παραμεθόριο (Θράκη, νησιά Ανατολικού και Δωδεκάνησα) για όλους τους οπλίτες του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), και στις πιο επιχειρησιακές Μονάδες για το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και τη Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ).

Αρχικά το υποχρεωτικό αυτό χρονικά διάστημα ήταν έξι μήνες και στη συνέχεια εννέα, όταν η συνολική διάρκεια της θητείας ήταν 18 μήνες για το ΣΞ, 20 μήνες για την ΠΑ και 21 για το ΠΝ. Οι Υπουργικές Αποφάσεις δεν είχαν έρεισμα από εξουσιοδοτική διάταξη νόμου. Χαρακτηριστικά, ή πρώτη του 1994 στο προοίμιο της ανέφερε πως λάμβανε υπόψη της γενικά, ν.660/77 «Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων της Ανώτατης Διοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων», χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο άρθρο, διάταξη του, που αποτελούσε την εξουσιοδοτική πράξη για την έκδοση της και τον τότε της «Στρατολογίας των Ελλήνων», τον ν.1763/88 που ουδεμία σχέση είχε με τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών, αλλά ρύθμιζε μόνο θέματα στρατολογικής φύσεως.

Ομοίως και η επόμενη Υπουργική Απόφαση του 1998, που αφορούσε μόνο το ΣΞ και καθιέρωνε την υποχρεωτική υπηρεσία διάρκειας 9 μηνών στη Θράκη, στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Στο προοίμιο της ανέφερε πως λάμβανε υπόψη της γενικά, το ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος κατάργησε το ν.660/77. καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα της υπηρεσίας σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, για το ΣΞ, ενώ για τους Κλάδους του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας προσδιορίζονται επίσης υπηρεσίες ή περιοχές για την καταρχήν τοποθέτηση των οπλιτών

Επίσης καθορίζεται ρητά πως προτεραιότητα για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών, έναντι όλων των άλλων κριτηρίων που υιοθετούνται είναι οι επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Κατόπιν, εισάγονται και κατηγοριοποιούνται κριτήρια, τα οποία διακρίνονται σε υπηρεσιακά, οικονομικά και κοινωνικά, αντικειμενικά, τα οποία θα λαμβάνονται υπ’ όψιν με καθορισμένη εκ των προτέρων βαρύτητα και θα αποτελούν τη βάση προκειμένου να εξαχθεί ο αριθμός μορίων για τον κάθε οπλίτη.

Από αυτόν τον αριθμό θα προκύπτει εν συνεχεία και το δικαίωμα τοποθέτησης του καθενός στον τόπο προτίμησής του, καθώς και η ειδικότητα που πρόκειται να απονεμηθεί σε αυτόν. Σε όλα τα κριτήρια, αποδίδεται μοριοδότηση, έτσι ώστε ο οπλίτης που συγκεντρώνει πιο πολλά μόρια, να μπορεί να διεκδικήσει τοποθέτηση στο τόπο επιθυμίας του ή τόπο πλησιέστερου αυτού, πάντα αναλόγως των επιχειρησιακών και υπηρεσιακών αναγκών. Ομοίως, στη συνέχεια ο οπλίτης που έχει συλλέξει μόρια λόγω των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που συντρέχουν στο πρόσωπο του, αλλά και επειδή επί πέντε μήνες υπηρετεί σε Μονάδα ή Υπηρεσία με υψηλό βαθμό δυσκολίας θα μπορεί να μετατίθεται στον τόπο επιθυμίας του. Η μοριοδότηση των κριτηρίων, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα αποτελέσει αντικείμενο σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Παράλληλα εισάγεται καινοτόμος διάταξης που αφορά την αρνητική μοριόδοτηση όταν οπλίτης υποπέσει σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. Τονίζεται πως αυτό αφορά τόσο την συχνότητα όσο και τη σοβαρότητα των πειθαρχικών παραπτωμάτων που προβαίνει ο οπλίτης. Η διάταξη αυτή κρίνουμε σκόπιμο να υπογραμμίσουμε πως σκόπιμο είναι να κατανοηθεί διττά, είτε ως επιβράβευση του συνεπή προς την υποχρέωση του οπλίτη, χαρακτηριστικό που έτσι και αλλίως αποδεδειγμένα αποδίδεται στο σύνολο σχεδόν των νέων που υπηρετούν τη θητεία τους, είτε και ως προληπτικό μέτρο για αποφυγή σοβαρών παραβατικών συμπεριφορών.

Όλοι οι οπλίτες της ίδιας ΕΣΣΟ θα μπορούν να πληροφορούνται τα μόρια που συγκέντρωσαν οι 50 οπλίτες που μετατίθενται και συγκεντρώνουν τη πιο χαμηλή μοριοδότηση. Η χρήσιμη αυτή πληροφορία, στη εξέλιξη της θα αποτελέσει μία τράπεζα δεδομένων που περιγράφει το σύνολο των χαρακτηριστικών, μέσω του είδους και αριθμού μορίων ανά κριτήριο, που συγκεντρώνουν οι οπλίτες που μετατίθενται. Ο κάθε νέος, πριν ακόμα καταταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορεί να υπολογίσει εάν θα μετατεθεί, εφόσον θα γνωρίζει οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που συντρέχουν στο πρόσωπο πόσο μοριοδοτούνται και παρόμοια περίπτωση οπλίτη ή ίδια με τη δική του, μετατέθηκε ή όχι και σε ποιο χρόνο.

Αναλυτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

Άρθρο 1

Γενικά


1. Οι Δόκιμοι Έφεδροι, οι Επίκουροι Αξιωματικοί, οι Έφεδροι Αξιωματικοί, οι οπλίτες, που εκπληρώνουν την στρατεύσιμη στρατιωτική και πρόσθετη υποχρέωση τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας κατά Κλάδο Διεύθυνσης των ΕΔ, αποφασίζει και υλοποιεί τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις του προσωπικού των κατηγοριών της προηγούμενης παραγράφου. Η παραπάνω αρμοδιότητα δύναται να μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της.

Άρθρο 3

Τοποθετήσεις - Τακτικές και Έκτακτες Μεταθέσεις


1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις ΕΔ διενεργούνται ως εξής:

α. Στρατός Ξηράς

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), τοποθετούνται σε Μονάδες της Θράκης, Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων.

β. Πολεμικό Ναυτικό

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.

γ. Πολεμική Αεροπορία

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρων περιοχών.

2. Για τις τοποθετήσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά προτεραιότητας κριτήρια:

α. Υπηρεσιακά κριτήρια:
 1. Κάλυψη των επιχειρησιακών/υπηρεσιακών αναγκών.
 2. Αξιοποίηση της απονεμηθείσας στον οπλίτη ειδικότητας.
 3. Επίπεδο γραμματικών γνώσεων του οπλίτη.
 4. Προσόντα και ειδικές δεξιότητες.
 5. Επαγγελματική εμπειρία στην απονεμηθείσα ειδικότητα.

β. Οικονομικά και Κοινωνικά κριτήρια των οπλιτών

Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά προτεραιότητας:
 1. Η απώλεια συγγενούς α΄ βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξή του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του.
 2. Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.
 3. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται.
 4. Παθήσεις με ποσοστά αναπηρίας 67% και άνω, μελών οικογένειας των οπλιτών.
 5. Οπλίτης άγαμος, έγγαμος ή που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο.
 6. Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και όλα τα αδέλφια του είναι εξαρτώμενα μέλη. Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.
 7. Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος .
 8. Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης.

γ. Αντικειμενικά κριτήρια

Αυτά καθορίζονται από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και κατηγοριοποιούν τις Μονάδες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους.

Οι παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας της μονάδας συνοψίζονται στους εξής:
 1. Αποστολή και επιχειρησιακή κατάσταση Μονάδος.
 2. Απόσταση από τη μεθόριο.
 3. Έδρα Μονάδος σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής.
 4. Απόσταση από έδρα Δήμου ή αστικού κέντρου νήσου.
 5. Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.
 6. Ύπαρξη μέσων μαζικής μεταφοράς.
 7. Κλιματολογικές συνθήκες.
 8. Σαν μέτρο λαμβάνεται το ήπιο κλίμα (μέση θερμοκρασία Αττικής).

  3. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων καταρτίζουν Πίνακες με τη μοριοδότηση και κατηγοριοποίηση των Μονάδων τους, αναλόγως του βαθμού δυσκολίας των.

  4. Τα υπηρεσιακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται κατά σειρά προτεραιότητας όπως απαριθμούνται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για την απονομή ειδικότητας και τις τοποθετήσεις των οπλιτών.

  5. Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των οπλιτών διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας και υλοποιούνται πρωτίστως με βάση τις υπηρεσιακές/επιχειρησιακές ανάγκες.

  6. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδοτούνται και λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά με τη μοριοδότηση των οικονομικών-κοινωνικών κριτηρίων.

  7. Οι οπλίτες που τοποθετούνται σε Μονάδες του άρθρου 3 συλλέγουν μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας τους σε αυτές, εξαιρουμένου του χρόνου απόσπασης ή διάθεσης σε άλλη Μονάδα, όπου ο οπλίτης λαμβάνει τα μόρια της Μονάδος, που αποσπάστηκε.

  8. Τακτική μετάθεση δικαιούνται οι οπλίτες που έχουν συλλέξει, κατά τη διάρκεια τής τουλάχιστον πεντάμηνης υπηρεσίας τους σε Μονάδες του άρθρου 3, εκείνο τον αριθμό μορίων, που κάθε φορά τα ΓΕ των Κλάδων καθορίζουν ότι απαιτείται για κάθε ΕΣΣΟ.

  9. Στις τακτικές μεταθέσεις για τον υπολογισμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτήρια, θεωρείται ότι όλοι οι οπλίτες, που δικαιούνται μετάθεση, κατά το χρόνο αξιολόγησης της, συγκεντρώνουν το σύνολο των μορίων που αντιστοιχεί στην πεντάμηνη υπηρεσία στη Μονάδα. Σε περίπτωση που οπλίτης αποσπάται, μετά την υποβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης, ενημερώνεται άμεσα το αρμόδιο ΓΕ.

  10. Έκτακτες μεταθέσεις υλοποιούνται οποτεδήποτε εφόσον η μοριοδότηση του οπλίτη υπερβαίνει τον αριθμό μορίων, που καθορίστηκε για τις τακτικές μεταθέσεις της ΕΣΣΟ κατάταξής του ή της προηγούμενης, στην περίπτωση που οι λόγοι που προκάλεσαν την μεταβολή της μοριοδότησης, προκύπτουν πριν τη συμπλήρωση πεντάμηνης υπηρεσίας στη Μονάδα. Έκτακτη μετάθεση μπορεί να διενεργείται και σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο προσμετράται αρνητικά στη διαδικασία μοριοδότησης.

  11. Τα ΓΕ με την έκδοση των τακτικών μεταθέσεων κοινοποιούν των αριθμό των μορίων πενήντα (50) οπλιτών που συγκέντρωσαν τα λιγότερα μόρια και μετατέθηκαν, τη Μονάδα που ήταν τοποθετημένοι, τη Μονάδα που μετατέθηκαν, τους τόπους προτίμησης τους, κατά σειρά προτίμησης και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν ανά κριτήριο, χωρίς να αναφέρονται άλλα προσωπικά στοιχεία. Η ενημέρωση αυτή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των επίσημων ιστότοπων των ΓΕ.

  Άρθρο 4

  Δήλωση Τόπου Προτίμησης


  1. Όλοι οι οπλίτες υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους για τοποθέτηση και μετάθεση, στην οποία μπορούν να δηλωθούν έως τέσσερις τόποι ή Μονάδες, αλλά τουλάχιστον δύο διαφορετικές Φρουρές.

  2. Η δήλωση τόπου προτίμησης υποβάλλεται στο Κέντρο Κατάταξης εντός δέκα ημερών από την κατάταξή του και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση.

  3. Αλλαγή της δήλωσης του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνο όταν προκύπτουν λόγοι για έκτακτη μετάθεση και μεταβάλλεται η αρχική επιθυμία ΠΟΥ δηλώθηκε με την δήλωση του τόπου προτίμησής τους, κατά την κατάταξη, οι οποίες υποβάλλονται άμεσα στην αρμόδια για τις μεταθέσεις Διεύθυνση του Κλάδου, σε ενιαίο έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με την αίτηση της έκτακτης μετάθεσης.

  4. Η δήλωση του τόπου προτίμησης υποβάλλεται σε έντυπο αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης.

  Άρθρο 5

  Επιτροπή Εξέτασης Κατ' Εξαίρεση Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων

  1. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 και αφορούν στην οικογενειακή, οικονομική κατάσταση ή σε άλλα σοβαρά προβλήματα του οπλίτη ή μέλους της οικογενείας του, μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως αίτηση τοποθέτησης ή μετάθεσης οποτεδήποτε, καταθέτοντας ταυτόχρονα και τα απαραίτητα προς απόδειξη δικαιολογητικά.

  2. Επί του εντύπου της αίτησης ο Διοικητής της Μονάδος καταχωρεί την πρόταση του, με βάση τα παραστατικά που διαθέτει και την προσωπική αντίληψη που έχει σχηματίσει από προσωπική συνέντευξη.

  3. Τα αιτήματα εξετάζονται από επιτροπές που συγκροτούνται, λειτουργούν, συνεδριάζουν και αποφασίζουν, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αναστολή Κριτηρίων.

  Άρθρο 6

  Αναστολή Κριτηρίων - Εξαιρέσεις


  1. Με αποφάσεις των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων καθορίζονται ποιες κατηγορίες οπλιτών ανά Όπλο – Σώμα και ειδικότητα εξαιρούνται από τα οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων και δεν επιτρέπονται αποσπάσεις και διαθέσεις.

  2. Εξαιρούνται του συστήματος μοριοδότησης οι οπλίτες και οι έγγαμοι οπλίτες που πληρούν τα οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια των κάτωθι περιπτώσεων:
  1. Έγγαμος οπλίτης ή οπλίτης που είναι επωφελούμενος του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
  2. Οπλίτης – εξαρτώμενο μέλος επωφελούμενου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
  3. Έγγαμος οπλίτης με τουλάχιστον ένα τέκνο που διαβιεί σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνει τουλάχιστον ένα εκ των παρεχόμενων αγαθών, που ο ν. 4320/2015 προβλέπει.
  4. Οπλίτης εξαρτώμενο μέλος δικαιούχου που λαμβάνει τουλάχιστον ένα εκ των παρεχόμενων αγαθών, που ο ν. 4320/2015 προβλέπει, διαβιώντας σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.
  5. Οπλίτης με ένα τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ.
  Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στη πλησιέστερη Μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.

  3. Ομοίως εξαιρούνται και οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες. Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στη πλησιέστερη Μονάδα του τόπου όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους, εφόσον το επιθυμεί.

  4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους, που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, δύναται να εξαιρείται ποσοστό οπλιτών, έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά Κλάδο των ΕΔ. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων σε ΕΣΣΟ θεωρείται το σύνολο των οπλιτών της ΕΣΣΟ δύο μήνες μετά τη πρώτη μέρα κατάταξης αυτής.

  5. Για την εφαρμογή του άρθρου 5 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα ΓΕ εκδίδουν διαταγές για τον τρόπο αξιοποίησης του προσωπικού αυτού. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μετά από σχετικούς απολογισμούς, ενημερώσεις και αιτιολογημένες εκθέσεις από τα ΓΕ, ενημερώνει κάθε έξι μήνες τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

  Άρθρο 10

  Μοριοδότηση Οπλιτών Θητείας

  Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κάθε συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, προκειμένου η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας και η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων, κατά τη διάρκειά της, να παρέχει δυνατότητες μοριοδότησης ή αναγνωρισμένη προϋπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα για τη συμφιλίωση της στρατιωτικής θητείας και της επαγγελματικής εξέλιξης.

  Άρθρο 22

  Μεταθέσεις οπλιτών ή μονίμων στελεχών για τις οποίες δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια του παρόντος νόμου καθώς και των άρθρων 5 έως 8 του ν. 3883/2010, έτσι όπως εξειδικεύονται με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, καθίστανται αυτοδικαίως άκυρες.

  Ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ

  Η Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου "Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών" εδώ

  Με πληροφορίες από dikaiologitika.gr, tvxs.gr, opengov.gr

  ΣΧΟΛΙΑ

  Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

  Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
  Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

  [ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

  [ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

  [ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

  Όνομα

  Αγγελίες,10,Αγροτικά,614,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2050,Αλεξανδρούπολη,8619,Άμυνα,350,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3025,Αστυνομικά,487,Αυτοδιοίκηση,3340,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,704,Δράμα,116,Έβρος,18568,Εθελοντισμός,254,Εκδηλώσεις,2590,Εκκλησία,1239,Εκπαίδευση,1509,Ελλάδα,1319,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,72,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,635,Εργασία,23,Εργασιακά,299,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,71,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,329,Θράκη,762,Ιστορία,232,Καβάλα,195,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,595,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,676,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,215,Οικολογία,343,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1519,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,277,Περιβάλλον,430,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3905,Πολιτική,1500,Πολιτισμός,222,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6205,Ροδόπη,420,Σαμοθράκη,669,Σαρσάκης,43,Σάτιρα,62,Σουφλί,564,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,289,Σύλλογοι,304,Συνέδρια,143,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,71,Τυχερό,53,Υγεία,1102,Φέρες,398,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
  ltr
  item
  Alexandroupoli Online: Το νέο σύστημα για την αντιμετώπιση του βύσματος στον Στρατό
  Το νέο σύστημα για την αντιμετώπιση του βύσματος στον Στρατό
  Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» με το οποίο επιχειρεί να εισάγει για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο καθορισμού μεταθέσεων των οπλιτών
  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiClqq_RLd-MnDUpU-RYAH_nN30yurZWpj-BG5BXkeCmV7v7jnen24kLCW7YJD7p2DkHTtazY4tTRy6PIMHV_8NeKeUFUCm7zZE1jVCG8Qhv7-4EZMMJLwqLcKZLbtOpIsLbptd3R39W-k/s640/5da_L.jpg
  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiClqq_RLd-MnDUpU-RYAH_nN30yurZWpj-BG5BXkeCmV7v7jnen24kLCW7YJD7p2DkHTtazY4tTRy6PIMHV_8NeKeUFUCm7zZE1jVCG8Qhv7-4EZMMJLwqLcKZLbtOpIsLbptd3R39W-k/s72-c/5da_L.jpg
  Alexandroupoli Online
  https://www.alexpolisonline.com/2015/06/blog-post_20.html
  https://www.alexpolisonline.com/
  https://www.alexpolisonline.com/
  https://www.alexpolisonline.com/2015/06/blog-post_20.html
  true
  1602981175067084807
  UTF-8
  Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων