Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Συζήτηση - Απόφαση για την άμεση άρση απαγόρευσης της διέλευσης των λεωφορείων από το μεθοριακό σταθμό της Νυμφαίας του Ν. Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης.

1.2 Συζήτηση για το πρόσθετο τέλος ανά διανυκτέρευση στα νησιά.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης.

2. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2.1 Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2025.
Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

2.2 Γνωμοδότηση επί του φακέλου για την τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και συνοδευτικές εγκαταστάσεις (TAP).
Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση Πρόσληψης δικηγόρου με σύμβαση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και πάγια αντιμισθία.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης.

3.2 Έγκριση τροποποίησης του θερινού ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από την 1η Ιουλίου 2015 έως τις 15 Αυγούστου 2015 με παράταση λήξης ωραρίου από τις 9:00 μ.μ. στις 9:30 μ.μ. κατά τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, πέραν του εθνικού πλαισίου
ωραρίου, στην πόλη της Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης κ. Δημήτριος Μανανάς.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4.1 Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και της Κοινωφελoύς Επιχείρησης Μαρωνείας - Σαπών για την υλοποίηση του προγράμματος «5ου Φεστιβάλ Μαρωνείας - Σαπών 2015».
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

4.2 Έγκριση σύναψης και σχεδίου διαβαθμιδικής σύμβασης του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Μύκης για την επίβλεψη του δασοτεχνικού έργου: "Κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής (Κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Κενταύρου)" συμβατικής αξίας 49.349,69 ευρώ με ΦΠΑ».
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

4.3 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 224/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης / Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για την υλοποίηση του έργου: «Έρευνα και περιγραφή της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου Σαμοθράκης».
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

4.4 Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Σαμοθράκης για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 24.600,00 €.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

4.5 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, του Δήμου Δράμας και της Αναπτυξιαξής Δράμας Α.Ε. για την εκτέλεση των εργασιών, δράσεων και εκδηλώσεων με τίτλο: "Ανάδειξη και Προβολή της Π.Ε. Δράμας ως οινοτουριστικού προορισμού - ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2015".
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

4.6 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 60/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως το άρθρο 7 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δήμου Κάτω Νευροκοπίου».
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.

4.7 Ανάκληση της αριθμ. 61/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και έγκριση σύναψη Προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας με τίτλο
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ Η/ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ (2015)».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης.

5.ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Επικύρωση του απομαγνητοφωνημένου πρακτικού 3ης και 4ης Συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης κ. Kων/νος Αντωνιάδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2047,Αλεξανδρούπολη,8565,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,36,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3021,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3321,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18480,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2568,Εκκλησία,1235,Εκπαίδευση,1500,Ελλάδα,1313,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,634,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,59,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,328,Θράκη,755,Ιστορία,231,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,588,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1504,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,275,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3893,Πολιτική,1487,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6176,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,257,Τρίγωνο,67,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJC1bsCkGjsgCw5PHXSqwlM_7wA1MR6DqV57-ig5WKgU8aIjd6_piij2HJfuq1vgapFS7IrI9aICB0Rzuz8qgxQrbpBfWXaxhUTJWUMwKibHRvpBNOTVvdVORpeY9Ssfye6RJ2OPw3NMw/s640/06.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJC1bsCkGjsgCw5PHXSqwlM_7wA1MR6DqV57-ig5WKgU8aIjd6_piij2HJfuq1vgapFS7IrI9aICB0Rzuz8qgxQrbpBfWXaxhUTJWUMwKibHRvpBNOTVvdVORpeY9Ssfye6RJ2OPw3NMw/s72-c/06.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2015/05/blog-post_10.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2015/05/blog-post_10.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων