Η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στη Σαμοθράκη από 5 νέους που θα αναμορφώσουν το Δημοτικό Κάμπινγκ

Η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) στην Σαμοθράκη είναι πραγματικότητα και έχει το όνομα Ζαθέη! Πέντε νέοι του νησιού αποφάσισαν να επιχειρήσουν ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! Προέλευση του ονόματος Ζαθέη, όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με την Σαμοθράκη

Η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) στην Σαμοθράκη είναι πραγματικότητα και έχει το όνομα Ζαθέη! Πέντε νέοι του νησιού αποφάσισαν να επιχειρήσουν ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ!

Προέλευση του ονόματος Ζαθέη, όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με την Σαμοθράκη την ίδια, καθώς της προσδίδει αυτή την ονομασία ο Όμηρος αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό της... σεπτής και αγιωτάτης.

«Ζαθέη Σαμοθράκη ένθα και όργια φρικτά Θεών άρρητα βροτοΐσιν». Ο Όμηρος λοιπόν «στόλιζε» την Σαμοθράκη με το επίθετο «Ζαθέη». Σεπτή και αγιωτάτη, μια Ιερά χώρα, όπου τελετές που προκαλούν ρίγος φόβου γίνονται για χάρη των θεών, οι οποίες είναι απόρρητες στους κοινούς θνητούς, τα επονομαζόμενα «Καβείρια μυστήρια».

Όπως λένε οι ίδιοι: «Είμαστε μια ομάδα νέων που αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο και τον κάναμε πατρίδα μας, φτιάξαμε εδώ τις οικογένειες μας, μεγαλώνουμε στη Σαμοθράκη τα παιδιά μας και θέλουμε να τους χαρίσουμε ένα καλύτερο αύριο!

Παντρέψαμε την εμπειρία και την αγάπη των ντόπιων κατοίκων για τον τόπο τους, με τις σπουδές μας την επαγγελματική μας εμπειρία και τον ενθουσιασμό μας γι αυτόν τον τόπο που επιλέξαμε να κάνουμε τόπο μας.

Η σύνθεση της ομάδας μας έχει την εμπειρία, την δυναμική, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί ένα τέτοιο εγχείρημα».


Γιατί ΚΟΙΝΣΕΠ

«Η ενασχόληση μας με τα κοινά μέσα από συλλόγους και εθελοντική προσφορά τα τελευταία 10 χρόνια στη Σαμοθράκη αλλά και η επαφή μας με το Κάμπινγκ Πλατιάς όλα αυτά τα χρόνια, με την παράλληλη δραστηριοποίηση μας εκεί σε πολιτιστικά δρώμενα, οδήγησαν την ομάδα μας στην επιλογή αυτής της νομικής μορφής επιχείρησης η οποία εκτός του ότι προάγει την κοινωνική οικονομία και ως εκ τούτου εκφράζει απόλυτα την ιδεολογία μας, αποτελεί δε το σύγχρονο ευρωπαϊκό μοντέλο του "επιχειρείν" με θαυμαστά αποτελέσματα σε περιόδους κρίσης.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ «Ζαθέη» ανήκει στην κατηγορία "Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού", οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης».

Ο στόχος τους

«Στόχος μας είναι η δυναμική λειτουργία των αναψυκτηρίων, μίνι μάρκετ του Δημοτικού Κάμπινγκ της Πλατιάς - Βαράδες με πολλαπλές δράσεις οι οποίες θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται, θα προσελκύσουν νέους επισκέπτες και θα επιμηκύνουν την περίοδο λειτουργίας του αποφέροντας έσοδα στο σύνολο του νησιού.

Με δεδομένη την "ευκαιρία" που έχει δημιουργήσει ο νέος αυτός θεσμός θα θέλαμε να αναλάβουμε την λειτουργία των μαγαζιών των δημοτικών κάμπινγκ με σκοπό:
  • Να απαγκιστρωθεί ο Δήμος από το χρόνιο πρόβλημα λειτουργίας των κάμπινγκ και των συν αυτώ υπηρεσιών,
  • Να μείνει η εκμετάλλευση του στον τόπο,
  • Να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για το ντόπιο δυναμικό,
  • Να αναπτυχθεί ως κατασκηνωτικός χώρος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και να προβληθεί η μοναδικότητα του,
  • Να εμπλουτιστεί με δράσεις πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, εθελοντικές κ.ο.κ.,
  • Να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης της από επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, τον Αναπτυξιακό Νόμο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό στην παρούσα φάση όπου αυτό το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού μας το Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης – Δημοτικό Κάμπινγκ και οι όποιες υπηρεσίες του, να μην περάσουν σε ξένα επενδυτικά συμφέροντα και να αναπτυχθεί με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και την ανάπτυξη της Σαμοθράκης.

Για το σκοπό αυτό καταθέσαμε πρόταση ανάληψης της λειτουργίας των μαγαζιών των Δημοτικών Κάμπινγκ στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/3/2014 και έχουμε ήδη την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου για σύναψη προγραμματικής σύμβασης (Απόφαση 64/2014).

Μέσα στα σχεδία μας είναι να αναβαθμίσουμε τους ήδη υπάρχοντες χώρους (κτιριακά αλλά και με ποιοτικές προσφερόμενες υπηρεσίες) και να αυξήσουμε τις ώρες λειτουργίας τους. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε είναι να απευθύνεται τόσο σε οικογένειες όσο και σε παρέες κατασκηνωτών, αλλά και σε πελάτες που επιθυμούν οι υπηρεσίες που λαμβάνουν να είναι ποιοτικές.

Οι παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες σκοπεύουμε να έχουν ένα «προσωπικό» και ταυτόχρονα να παντρεύουν τον «παραδοσιακό» με το «new wave» χαρακτήρα μιας και οι πελάτες του camping προέρχονται από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες και πολιτισμούς.

Βασιζόμενοι στις αρχές της ΚΟΙΝΣΕΠ "Ζαθέη" οι στόχοι μας για το συγκεκριμένο project είναι τρεις:
  • Να προωθήσουμε την τοπική ταυτότητα και τα τοπικά προϊόντα,
  • Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας,
  • Να παρέχουμε κοινωφελές έργο».


Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ)

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας και εμφανίσθηκε με τον Ν.4019/2011. Είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Ως κοινωνική οικονομία ορίζεται το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις υπάρχουν εδώ και 25 χρόνια περίπου σε αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη. Στην Ευρώπη οι Κοινωνικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 10% των εταιρειών, απασχολούν 11 εκ. εργαζομένους, το 5,9% της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% έμμισθης απασχόλησης. Στη Μεγάλη Βρετανία το 2006 υπήρχαν 55.000 κοινωνικές εταιρείες απασχολώντας 500.000 εργαζομένους.

Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από όλον τον κόσμο και την Ελλαδα, καταδυκνείουν ότι προσφέρουν την δυνατότητα στους ανθρώπους, να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.

Πως λειτουργεί μια ΚΟΙΝΣΕΠ

Η διαφορά μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης από μια οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης είναι ότι τα κέρδη της επανεπενδύονται είτε στην ίδια επιχείρηση που διαχειρίζεται, είτε προσφέρονται για κοινωφελή σκοπό. Ενώ σε μια οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης τα κέρδη του ο ιδιώτης τα διαχειρίζεται κατά πως θέλει, τα κέρδη της ΚΟΙΝΣΕΠ επενδύονται προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως, ως εξής: 5% για σχηματισμό αποθεματικού, έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας και το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο του «Επιχειρείν» που δίνει έμφαση στον άνθρωπο και στην κοινωνική συνοχή.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,604,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8449,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18313,Εθελοντισμός,252,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,40,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,575,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,461,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1479,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3862,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6127,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,548,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,59,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στη Σαμοθράκη από 5 νέους που θα αναμορφώσουν το Δημοτικό Κάμπινγκ
Η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στη Σαμοθράκη από 5 νέους που θα αναμορφώσουν το Δημοτικό Κάμπινγκ
Η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) στην Σαμοθράκη είναι πραγματικότητα και έχει το όνομα Ζαθέη! Πέντε νέοι του νησιού αποφάσισαν να επιχειρήσουν ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! Προέλευση του ονόματος Ζαθέη, όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με την Σαμοθράκη
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglSL1Y_QQUs3tpHF2TbXaW3JdG4q2iM7puBt9SiVRCE73RvqKxzfsKT1wn-tJ56OIRWCu_ClDepUNrBhk3577swNHhXi5wE0DYZm4DZNDh2BOPQgCiV1uuKVg3zO1hP-2yH6n_K3IRcekj/s1600/6_1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglSL1Y_QQUs3tpHF2TbXaW3JdG4q2iM7puBt9SiVRCE73RvqKxzfsKT1wn-tJ56OIRWCu_ClDepUNrBhk3577swNHhXi5wE0DYZm4DZNDh2BOPQgCiV1uuKVg3zO1hP-2yH6n_K3IRcekj/s72-c/6_1.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/09/5.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/09/5.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων