Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ
Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση τροποποίησης αποφάσεως ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή Επιταγών, Εντολών Μεταφοράς που εκδίδονται από όλους τους Τραπεζικούς... Λογαριασμούς της Έδρας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, των Εντολών Πληρωμών Τρίτων που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, καθώς και των Εντολών Εκτέλεσης Αρχείου Μεταφορών Πίστωσης της Έδρας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2. Έγκριση 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2014.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

3. Έγκριση συγκρότησης 3μελούς επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.4 του Π.Δ 242/1996.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

4. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών Ελεύθερων των Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών (Network of European GMO Free Regions).
Eισηγητής: Ο Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης.

5. Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Π.Ε Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, του Επιμελητηρίου Καβάλας και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Καβάλας για το έργο «4rd Kavala Air Sea Show 2014».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

6. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014 και Ισολογισμού - Απολογισμού έτους 2013, του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Γεωργία Μαραγκού.

7. Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής.
Εισηγητής: Ο Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης.

8. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Π.Ε Δράμας για την εκτέλεση του έργου: «Προσδιορισμός των ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας σε φυλές του επιβλαβούς οργανισμού Synchytrium endobioticum Schilb. για το έτος 2013 με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2014 και 2015».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

9. Έγκριση διαγραφής επαγγελματικών αδειών των πωλητών Λαϊκών Αγορών Λαριονίδη Ιακώβου του Ιλαρίωνα, Μολλά Γιονούζ Μουσταφά του Μεχμέτ και Κομεσίδου Νίνας του Ιωάννη από το μητρώο επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος

10. Έγκριση αλλαγής κατηγορίας της επαγγελματικής άδειας της Τραζέρας Παναγιώτας-Μαρίνας, επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών, της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

11. Έγκριση συμπλήρωσης των προϊόντων της περίπτωσης δ.δ. στην άδεια του επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών Ευθυμόπουλου Ανατόλι του Νικολάου, της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

12. Έγκριση διαγραφής της αρ. 00805 επαγγελματικής άδειας της επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών Πασαρή Μαρίας του Συμεών από το μητρώο επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

13. Έγκριση ανάκλησης των δύο (2) αμοιβαίων αλλαγών θέσεων σε λαϊκές αγορές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών αφενός Πασαλή Μαρία του Συμεών και αφετέρου Συμεών Χρήστο του Ηλία και Συμεών Ανέστη του Ηλία, της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

14. Έγκριση συμπλήρωσης ως προς τα προς πώληση είδη των χορηγηθεισών αδειών, Παρασκευά Αλεξάνδρου και Λαζάρου Θεόδωρου, των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

15. Έγκριση τοποθέτησης πωλητών Λαϊκών αγορών στην μετακινούμενη Λαϊκή αγορά της Χρυσούπολης Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

16. Έγκριση αμοιβαίας αλλαγής κατηγορίας επαγγελματικής άδειας μεταξύ του Τόκα Αθανασίου του Χαραλάμπου και Τόκας Χριστίνας του Αθανασίου, της. Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

17. Έγκριση παραίτησης πωλητών από Λαϊκές Αγορές Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

18. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/5-2-2014 Πρακτικού της πενταμελούς Επιτροπής Π.Ε. Έβρου σχετικά με την τοποθέτηση πωλητών στις Λαϊκές Αγορές Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

19. Λειτουργία Θεραπευτικής Μονάδας Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης (Θ.Μ.Φ.Α ) του ΟΚΑΝΑ στην Δράμα.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κων/νος Μιχαηλίδης.

20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 72.762,15 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα (θέση Καλλίδρομο) του Δ.Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας, του Φωτίου Κοντογιάννη.
Εισηγητής: O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Βαβίας.

21. Ζώνη περιοχής προστασίας περιοχής Βώλακα από λατομικές δραστηριότητες.
Εισηγητής: O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Βαβίας.

22. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 253/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση δρομολογίων με παράταση ή τροποποίηση μεταφοράς μαθητών, Β/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης με ταξί από 11/9/2012 έως 30/6/2013.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

23. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του Ν. Δράμας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ιωάννης Ξανθόπουλος.

24. Έγκριση του τηλεοπτικού σποτ που δημιουργήθηκε για την προώθηση του σχολικού τουρισμού της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

25. Συζήτηση στο αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης, σχετικά με τα κριτήρια τοποθέτησης των Παραγωγών Λαϊκών Αγορών στις Λαϊκές Αγορές.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

26. Ψήφισμα του Συλλόγου Λογιστών Ν. Ροδόπης για τα πρόσφατα φορολογικά μέτρα.
Εισηγητής: Ο Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2034,Αλεξανδρούπολη,8330,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3254,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,673,Δράμα,114,Έβρος,18139,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2486,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1449,Ελλάδα,1295,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,726,Ιστορία,225,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,336,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,412,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3818,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,219,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6076,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,40,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1061,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
http://4.bp.blogspot.com/-6ncITmGbvTE/UUkdba8wnzI/AAAAAAAA0Hs/-ANNFoMwFe0/s200/perif3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6ncITmGbvTE/UUkdba8wnzI/AAAAAAAA0Hs/-ANNFoMwFe0/s72-c/perif3.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/03/synedriazei-tin-tetarti-to-p.s.-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/03/synedriazei-tin-tetarti-to-p.s.-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων