Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014...
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

3. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων Αποκριάς 2014.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

4. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας για το Ζεόλιθο στη Θράκη.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

5. Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για μέρος της προμήθειας τροφίμων.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

6. Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006, στο όνομα Λαϊνάς Ιωάννης του Δήμου.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

7. Έγκριση διαγραφής οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

8. Έγκριση διαγραφής οφειλών στο όνομα ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

9. Έγκριση διαγραφής οφειλών στο όνομα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δημοτικής Ενότητας Φερών.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

11. Επιστροφή ποσού συμμετοχής στην κατασκήνωση.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

12. Διαγραφή Προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που αφορούν τους α) ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.Β.ΕΠ, β) Κ. ΖΟΛΩΤΑΣ – Η. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, γ) Χατζηγεωργίου Ανέστη δ) Σταμπουλίδου Βαρβάρα, ε) Καραμπαϊράμ Χασάν, στ) Πανταζίδη Ιωάννη, ζ) Πετροπούλου Αγαπία, η) Στόγιο Ιωάννη, θ) Μπαλτζή Χρήστο.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

13. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

14. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α' δόσης 2014 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου.
(Εισηγητής: κ.Γερακόπουλος Χρ.)

15. Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων σε εργαζομένους της υπό εκκαθάριση επιχείρησης του Δήμου Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

16. Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων σε εργαζομένους της υπό εκκαθάριση επιχείρησης «Κοινωφελής Δημ. Επιχ. στην Τραϊανούπολη».
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

17. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας στη εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» ανάδοχο του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

18. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας στη εταιρία «ΑΡΔΑΣ – Χ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» (πρώην «ΑΡΔΑΣ – Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.») ανάδοχο του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» του πρώην Δήμου Τραϊανούπολης.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

19. Έγκριση προσωρινής μετακίνησης της συγκέντρωσης παραγωγών του Σαββάτου.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

20. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά του κ. Κωνσταντίνου Κρομμύδα του Βασιλείου, που καταπατά τμήμα δημοτικής έκτασης (ρέμα υπ’ αριθμ 23 Ο.Δ 1932 αγρ/τος Μαΐστρου) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

21. Μεταβίβαση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
(Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

22. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014.
(Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ.)

23. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αλεξ/πολης». Παπαδόπουλος Γ.
(Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.)

24. Παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή παράπλευρων έργων περιφερειακού δρόμου». Τανταλάκης Θ.
(Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.)

25. Παράταση του έργου «Ανακατασκευή κτιρίου (πρώην Νοσοκομείο) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σχολεία». Μπάντας Α.
(Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.)

26. Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς». Τσαταλμπασίδου Ν.
(Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.)

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημιουργία δύο αιθουσών στο 11ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο». Γεωργαντάς Ε.
(Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)

28. Οριστική παραλαβή του έργου «Επέκταση περίφραξης νεκροταφείου και διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Αισύμης» Δ. Αλεξ/πολης. Καρκάνη Π.
(Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Φερών». Γεωργαντάς Ε.
(Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση τσιμεντοϊστών Λ. Δημοκρατίας». Μητρουλάκης Δ.
(Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Αισύμης». Χρυσοχοϊδου Δ.
(Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.)

32. Έγκριση 2ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου».
(Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.)

33. Έγκριση τροποποίησης του ΡΣ Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 591, σύμφωνα με την Εγκ. 6/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012.
(Εισηγητής: κ. Μαστορόπουλος Δ.)

34. Έγκριση Κοστολόγησης βλαβών σε κάδο απορριμμάτων.
(Εισηγητής: κ. Γιαννέλος Θ.)

35. Έγκριση Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης.
(Εισηγητής: κ. Μανάργιας Γ.)

36. Έγκριση για απ’ ευθείας εκμίσθωση χωραφιού στον οικισμό Κήπων και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
(Εισηγητής: κ. Δουνάκης Κ.)

37. Έγκριση ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Δουνάκης Κ.)

38. Εξέταση αίτησης του Λαογραφικού Μορφωτικού Ομίλου Φερών «ΟΡΦΕΑΣ» για παραχώρηση της χρήσης κατ/τος του οικισμού του Ο.Ε.Κ «ΦΕΡΕΣ Ι».
(Εισηγητής: κ. Δουνάκης Κ.)

39. Έγκριση της υπ’αριθμ. 13/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2014».
(Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)

40. Έγκριση της υπ’αριθμ. 15/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ», η οποία αφορά την «Έγκριση ψήφισης οφειλών».
(Εισηγητής: κ. Βαμβακερός Αντ.)

41. Έγκριση της υπ’αριθμ 28/2014 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης που αφορά τον «Καθορισμό τελών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2014».
(Εισηγητής: κ. Μυτιληνός Ευ.)

42. Λήψη απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη Λεωφόρο Δημοκρατίας (διακοπή κυκλοφορίας την 01-03-2014 ημέρα Σάββατο από 13:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ. από την Πλατεία Ελευθερίας –αφετηρία αστικών- έως το πάρκο της Εθνικής Ανεξαρτησίας -Ακαδημία-.
(Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ.)

43. Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2013.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

44. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου.
(Εισηγητής: κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,604,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2042,Αλεξανδρούπολη,8449,Άμυνα,346,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3014,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3300,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,97,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,684,Δράμα,114,Έβρος,18313,Εθελοντισμός,252,Εκδηλώσεις,2519,Εκκλησία,1218,Εκπαίδευση,1474,Ελλάδα,1302,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,631,Εργασία,23,Εργασιακά,291,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,40,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,326,Θράκη,746,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,575,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,671,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,461,Ξάνθη,212,Οικολογία,340,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1479,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,274,Περιβάλλον,418,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3862,Πολιτική,1471,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6127,Ροδόπη,410,Σαμοθράκη,666,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,548,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,59,Τυχερό,53,Υγεία,1085,Φέρες,390,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYW3Uol1EmLjE7JKYoLlxrSCD480jJ2Jw8CWW14kP1jIQfR2DCTDZjPRRi1iTgwa6fIVM5RCXsNLfLdTTAPHhOY84IsQygYKpPSgUuVGUoD2_1d1jQGf5xTXxZFWTaAvzMdwOZIgy9kvm7/s320/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYW3Uol1EmLjE7JKYoLlxrSCD480jJ2Jw8CWW14kP1jIQfR2DCTDZjPRRi1iTgwa6fIVM5RCXsNLfLdTTAPHhOY84IsQygYKpPSgUuVGUoD2_1d1jQGf5xTXxZFWTaAvzMdwOZIgy9kvm7/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/02/synedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/02/synedriazei-to-ds-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων