Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014...
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

3. Έγκριση Δημοσίων Σχέσεων.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

4. Διενέργεια προμηθειών και εργασιών 2014.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

5. Έγκριση ανανέωσης συνδρομών Εφημερίδων - Περιοδικών και Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

6. Έγκριση διαγραφής οφειλών του Δήμου λόγω παραγραφής τους.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

7. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

8. Κατακύρωση μέρους της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – Μ.Ε.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

9. Διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξανδρούπολης και Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

10. Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων σε εργαζομένους της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

11. Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων σε εργαζομένους της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης του Δήμου Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

12. Έγκριση διοργάνωσης διημερίδας παρουσίασης του μανιφέστου του Δικτύου EFUS.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

13. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του Π.Δ 23/2000.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

14. Συγκρότηση «Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών».
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

15. Συγκρότηση «Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης».
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

16. Συγκρότηση «Επιτροπής Ισότητας των δύο Φύλων».
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

17. Έγκριση Τροποποίησης της 267/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ανασύνταξη Κανονισμού Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων».
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

18. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

19. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών σχετικά με γενόμενο έλεγχο στις 28.11.2013 στη Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης και επιβολής προστίμων επί τυχόν διαπιστωμένων παραβάσεων.
Εισηγητής: κ. Χαρταμπάς Κ.

20. Παράταση για Προμήθεια και Τοποθέτηση τάπητα γηπέδων τέννις Μαυροκεφαλίδη Χ. Ιωάννη λόγω αδυναμίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας να παραλάβουν.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

21. Άρση αιτήματος παραχώρησης ακινήτου της Κ.Ε.Δ.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

22. Έγκριση υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών
Εισηγητής: κ. Φαλέκας Ι.

23. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014.
Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ.

24. Έγκριση Παραλαβής της μελέτης «Γεωτεχνική Μελέτη Κατασκευής Περιφερειακού Ιατρείου Φερών».
Εισηγητής: κ.Νέστορας Ν.

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δημ. Εν. Φερών».
Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή εσωτερικών χώρων κτιρίου Δημοτ. Κοιν. Πέπλου, Δημοτ. Ενότητας Φερών».
Εισηγητής: κ. Ζητάκης Π.

27. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Αύρας.
Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.

28. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην παραλιακή περιοχή Απολλωνιάδας».
Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.

29. Εξέταση ένστασης της εταιρίας ΤΕΚ Θεσ/νίκης για το έργο «Αποχέτευση Φερών».
Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.

30. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς».
Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.

31. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας του έργου «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς».
Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.

32. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης».
Εισηγητής: κ. Νέστορας Ν.

33. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης».
Εισηγητής: κ.Νέστορας Ν.

34. Έγκριση της 317/2013 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ η οποία αφορά την «Έγκριση καθορισμού τελών ύδρευσης – αποχέτευσης οικ. έτους 2014».
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

35. Έγκριση Εκτέλεσης Επειγουσών Εργασιών για το έργο «Επισκευή Α' Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού».
Εισηγητής: κ. Καναρίδης Ευ.

36. Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης του «ΑΠΟΚΔΑ» οικον. έτους 2014.
Εισηγητής: κ. Βραχιόλογλου Στ.

37. Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για Ενεργειακά Θέματα, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη.
Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ.

38. Έγκριση οδοιπορικών Δημάρχου.
Εισηγητής: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8536,Άμυνα,348,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3319,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,183,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,697,Δράμα,116,Έβρος,18442,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2561,Εκκλησία,1231,Εκπαίδευση,1491,Ελλάδα,1311,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,53,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,584,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1498,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,425,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3890,Πολιτική,1483,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6166,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,65,Τυχερό,53,Υγεία,1094,Φέρες,392,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYW3Uol1EmLjE7JKYoLlxrSCD480jJ2Jw8CWW14kP1jIQfR2DCTDZjPRRi1iTgwa6fIVM5RCXsNLfLdTTAPHhOY84IsQygYKpPSgUuVGUoD2_1d1jQGf5xTXxZFWTaAvzMdwOZIgy9kvm7/s320/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYW3Uol1EmLjE7JKYoLlxrSCD480jJ2Jw8CWW14kP1jIQfR2DCTDZjPRRi1iTgwa6fIVM5RCXsNLfLdTTAPHhOY84IsQygYKpPSgUuVGUoD2_1d1jQGf5xTXxZFWTaAvzMdwOZIgy9kvm7/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2014/01/synedriazei-to-d.s.-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2014/01/synedriazei-to-d.s.-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων