Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εισηγητική Έκθεση της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2013»...
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

2. Τροποποίηση αποφάσεων ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή Επιταγών, Εντολών Μεταφοράς που εκδίδονται από όλους τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Εντολών Πληρωμών Τρίτων που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, καθώς και των Εντολών Εκτέλεσης Αρχείου Μεταφορών Πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

3. Έγκριση παράτασης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ κ. Χ. Αρμεντζίδης.

4. Παραχώρηση ενός διαγραμμιστικού μηχανήματος στο Δήμο Κομοτηνής.
Εισηγητής: Ο υπάλληλος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Μέσων κ. Α. Βλάχος.

5. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα FP7-REGIONS.
Εισηγητής: Ο Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γεώργιος Τσακίρης.


6. Έγκριση για ένταξη του έργου «Καθαίρεση γέφυρας και κατασκευή τεχνικού στην επαρχιακή οδό Νο 13β στην περιοχή οικισμού Μίσχου» στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
Εισηγητής: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης κ. Β. Παπαθεοδώρου.

7. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Δίκτυα διανομής νερού του Φράγματος Γρατινής για την άρδευση των αγροκτημάτων Λαμπρού – Ομηρικού – Γρατινής του Δήμου Φιλύρας της Π.Ε. Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κωνσταντίνος Zηκόπουλος.

8. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Εκμετάλλευση Λατομικού Χώρου Mαρμάρων εμβαδού 47.498,00τ.μ. της ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Ι. ΜΟΝ. ΕΠΕ που βρίσκεται στη θέση «Στεγνό» Τ.Κ. Αγ. Κοσμά, Δ. Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αναφορικά με την ανανέωση της υπ΄αριθμ. 1855/648/31-07-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εμβαδού 49.982,00 τ.μ. της Σ.Υ.Ν.ΠΕ. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» που βρίσκεται στην θέση «Παληό Ακροβούνι» στην περιοχή Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας αναφορικά με την ανανέωση της υπ΄ αριθ. 5211/715/29-11-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

10. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (GR 11).
Εισηγητής: O Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καβάλας κ. Γεώργιος Τουγγελίδης.

11. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού Υδατικού Διαμερίσματος ΘΡΑΚΗΣ (GR 12).
Εισηγήτρια: Η υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κα Παρασκευή Μιρέλη.

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.)της εταιρείας Ι.ΜΠΥΡΟΣ-Φ.ΠΑΪΣΙΟΣ-Γ.ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων (παράταση) έκτασης 50.918,75 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Μιχαήλ Αρχάγγελου», Δ.Δ. Ξηροποτάμου, Δήμου Δράμας, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ματζιάρης.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για του έργου έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 25.606 τ.μ. των Μίλκογλου Παναγιώτη και Ζαφίρογλου Μιχαήλ που βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. Κρηνίδων, Δήμου Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΒΕΕ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 55.215 τ.μ. και των συνοδών αυτής έργων» στη θέση «ΜΠΟΥΡΟΡΕΜΑ», περιοχής Τοπικής Κοινότητας Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

15. Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών Τούνιου Δημητρίου στον Τούνιο Γεώργιο.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Σερεφιά Σουλτάνα.

16. Έγκριση προσωρινής ανάκλησης και θεώρηση επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαϊτίδης Δημήτριος.

17. Έγκριση για συμπλήρωση ή αλλαγή ως προς τα είδη πώλησης επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαϊτίδης Δημήτριος.

18. Έγκριση α) για θεώρηση, β) προσωρινή ανάκληση επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Zουμπουλιά Κουκουβέλα.

19. Έγκριση για διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε Έβρου, Καμπάδαη Αθανασίου, λόγω παράδοσης της άδειας.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Zουμπουλιά Κουκουβέλα.

20. Έγκριση για διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Π.Ε Έβρου, Μαναβή Ασημένιας, λόγω παράδοσης της άδειας.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Zουμπουλιά Κουκουβέλα.

21. Έγκριση προσωρινής ανάκλησης και θεώρηση επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της Ε. Ιωαννίδου & ΣΙΑ Ο.Ε. από την εκμετάλλευση του λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 30.615,58 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Εμερλή Νικητών», στην περιοχή του ΤΚ Μακρυχωρίου, Δ. Νέστου, της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line δυναμικότητας έως 126 τόνων ανά έτος σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων διαστάσεων (166,66Χ120)μ.», στην θαλάσσια περιοχή του όρμου Αγιάσματος (ακτή Κούμπουρνου) του Δήμου Νέστου, του Ν. Καβάλας ιδιοκτησίας της κας Τουτσούλη Μαρίας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Παπακοσμάς.

24. Διόρθωση της αριθμ. απόφασης 69/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κ. Ιωάννης Τελλίδης.

25. Αποδοχή παραίτησης και ορισμού μέλους της Περιφέρειας ΑΜΘ, στην Γ.Σ./Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ροδόπης κ. Παύλος Δαμιανίδης.

26. Επικύρωση πρακτικών 1ης και 2ης Συνεδρίασης έτους 2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κ. Ιωάννης Τελλίδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8536,Άμυνα,348,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3319,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,183,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,697,Δράμα,116,Έβρος,18442,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2561,Εκκλησία,1231,Εκπαίδευση,1491,Ελλάδα,1311,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,53,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,584,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1498,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,425,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3890,Πολιτική,1483,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6166,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,65,Τυχερό,53,Υγεία,1094,Φέρες,392,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOuxa8wt3vkDH94Th389CUgwBEyf5wvU9BGkJY4a3z5q6Nimrr_FLWqSY4FrmxeIs3cVujumK7MjnhJrQKlzMO3AJ4ZlQAhPKVMnPMI3FVStr2f8Ftb4e1MvPnj6UFX0-6RDiKdyuHqzc/s200/perif3.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOuxa8wt3vkDH94Th389CUgwBEyf5wvU9BGkJY4a3z5q6Nimrr_FLWqSY4FrmxeIs3cVujumK7MjnhJrQKlzMO3AJ4ZlQAhPKVMnPMI3FVStr2f8Ftb4e1MvPnj6UFX0-6RDiKdyuHqzc/s72-c/perif3.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/04/synedriazei-ti-deftera-to-p.s.-amth.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/04/synedriazei-ti-deftera-to-p.s.-amth.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων