Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Έγκριση Σύναψης Δανείου με το Τ.Π. και Δ, ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

3. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 άνω των 15.000 €. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

5. Έγκριση ανάθεσης διενέργειας προμήθειας «Αντικατάσταση Υδραυλικού Ελαίου και φθαρμένων εξαρτημάτων ανελκυστήρων με ανάθεση», σύμφωνα με τις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

6. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας συσκευών ασφάλειας ανελκυστήρων. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

7. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς Καταλόγους, λόγω παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής Δικαιούχων Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης Α' Κοινωνικών Βοηθειών. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

9. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν το 2013. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

10. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας». (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

11. Πρόσληψη στο Δήμο συγγενούς αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

12. Παραχώρηση χρήσης χώρου από το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου «Ε.ΠΟ.Φ.Ε», για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της». (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

13. Αποδοχή παραχώρησης ακινήτου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΕΑΣ Έβρου ΣΥΝ.ΠΕ. στο Δήμο Αλεξ/πολης για τη στέγαση και λειτουργία του Λυκείου Φερών. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

14. Έγκριση της 61/2013 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' Τριμήνου για το έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013». (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

15. Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης. (Εισηγητής: Γερακόπουλος Χρ).

16. Τροποποίηση της 314/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών». (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

17. Έγκριση Ανανέωσης Συνδρομών του Δήμου σε ηλεκτρονικές βάσεις ενημέρωσης. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

18. Έγκριση Δαπανών Εκδηλώσεων "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013". (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

19. Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στην ΤΙΕΔΑ ΑΕ του Δήμου Αλεξ/πολης» (σχετ: το με Αρ. Πρωτ.: Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/29.03.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών). (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

20. Εξέταση αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ» για διαγραφή προστίμου αυθαίρετων κατασκευών. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

21. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης Κατασκευής. (Εισηγητής: κ. Γερακόπουλος Χρ).

22. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής: Ουζουνίδης Γ).

23. Τροποποίηση της 586/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αποδοχής όρων της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ σχετικά με την διέλευση του περιφερειακού δρόμου από τα στρατόπεδα «ΖΗΣΗ» και «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση (Αντικατάσταση Δικτύων Οικισμών)». (Εισηγητής: Καναρίδης Ευάγγ).

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικών χώρων». (Εισηγητής: Καναρίδης Ευάγγ).

26. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης για την σύνταξη της μελέτης: «Υδραυλική μελέτη Πετάλου». (Εισηγητής: κ. Παπαντωνίου Ι).

27. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις θέσεις «Παππάς» και «Μαυροπόταμος». (Εισηγητής: Παπαντωνίου Ι).

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φερών». (Εισηγητής: Παπαντωνίου Ι).

29. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: Παπαντωνίου Ι).

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία δύο αιθουσών στο 11ο και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο». (Εισηγητής: Αδαμάκης Φ).

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Δημοτικής Ενότητας Φερών».(Εισηγητής: Αδαμάκης Φ).

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή τοίχου περίφραξης νεκροταφείου Καβησού». (Εισηγητής: Αδαμάκης Φ).

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στον οικισμό Ιτέας». (Εισηγητής: Αδαμάκης Φ).

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παράπλευρων δρόμων Εγνατίας οδού» Φερών Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγητής: Αδαμάκης Φ).

35. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. (Εισηγητής: κ. Ουζουνίδης Γ).

36. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2035,Αλεξανδρούπολη,8334,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,141,Άρθρα - Απόψεις,3001,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3256,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,675,Δράμα,114,Έβρος,18146,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2487,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1451,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,727,Ιστορία,226,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,208,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1448,Πανταζίδου,163,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3820,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6079,Ροδόπη,402,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,41,Σάτιρα,62,Σουφλί,540,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1063,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα
http://2.bp.blogspot.com/-pFPNWdzcQ0k/TysrNgbe8gI/AAAAAAAAMgU/WFUckrpv_pA/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-pFPNWdzcQ0k/TysrNgbe8gI/AAAAAAAAMgU/WFUckrpv_pA/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/04/synedriazei-ti-deftera-to-ds-alexandroupolis.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/04/synedriazei-ti-deftera-to-ds-alexandroupolis.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων