Καμία σχέση δεν έχουν το μεταλλείο χρυσού στο Efemcukuru με αυτό που θέλουν να κατασκευάσουν στο Πέραμα

Έκαναν το ταξιδάκι τους στη Σμύρνη οι δημοσιογράφοι, με έξοδα της εταιρίας «Eldorado Gold», επισκέφθηκαν το μεταλλείο χρυσού στο Efemçukuru και ήρθαν να μα πουν ότι «τα μεταλλεία χρυσού μπορούν να συνυπάρξουν

Υπόγειο το μεταλλείο στην Τουρκία, όχι επιφανειακό - Δεν εφαρμόζουν μέθοδο κυάνωσης

Έκαναν το ταξιδάκι τους στη Σμύρνη οι δημοσιογράφοι, με έξοδα της εταιρίας «Eldorado Gold», επισκέφθηκαν το μεταλλείο χρυσού στο Efemçukuru και γύρισαν για να μας πουν ότι «τα μεταλλεία χρυσού μπορούν να συνυπάρξουν με ένα καταπράσινο περιβάλλον και ότι αυτό αποδεικνύουν τα χρυσωρυχεία Εφεμτσούκιουρου στη Σμύρνη της Τουρκίας… Το μεταλλείο βρίσκεται σκαρφαλωμένο σε μια κατάφυτη με κωνοφόρα δέντρα πλαγιά, 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σμύρνης, ανάμεσα στα χωριά Efemçukuru και Kavacik και είναι κυριολεκτικά κρυμμένο λόγω της πυκνής βλάστησης, ενώ δίπλα στο μεταλλείο υπάρχουν αμπελώνες».

Δεν μας είπαν όμως ότι το μεταλλείο χρυσού στο Efemçukuru δεν έχει καμία σχέση, σε ότι αφορά τον τρόπο εξόρυξης και επεξεργασίας του μεταλλεύματος, με το μεταλλείο χρυσού που θέλει να κατασκευάσει στο Πέραμα Έβρου η εταιρία «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.».

Το μεταλλείο του Efemçukuru είναι υπόγειο, ενώ στο Πέραμα θα είναι ανοικτό μεταλλείο (επιφανειακό).

Η μηχανική προπαρασκευή του εξορυγμένου υλικού στο Efemçukuru γίνεται μέσω άλεσης, ενώ στο Πέραμα θα γίνεται με θραύση και κονιοποίηση.

Και τέλος, και το σημαντικότερο, στο μεταλλείο του Efemçukuru γίνεται μόνο εμπλουτισμός του προπαρασκευασμένου υλικού μέσω επίπλευσης και όχι εκχύλιση του μεταλλεύματος. Το τελικό προϊόν που παράγεται στο Efemçukuru είναι συμπύκνωμα χρυσού το οποίο μεταφέρεται σε εργοστάσια της «Eldorado Gold» στο Kişladağ της Τουρκίας και στην Κίνα για κυάνωση και τελική επεξεργασία, ενώ στο Πέραμα θα γίνεται εκχύλιση του μεταλλεύματος μέσω διαλύματος κυανιούχου νατρίου εντός δεξαμενών για την απόληψη του χρυσού.

Συγγνώμη αγαπητοί δημοσιογράφοι αλλά αυτό που επισκεφθήκατε και είδατε δεν είναι χρυσωρυχείο αλλά ένα απλό μεταλλείο, για να μην το χαρακτηρίσουμε λατομείο

Οι διαφορές αναλυτικά:

Μεταλλείο Efemçukuru Τουρκίας


Είναι υπόγειο μεταλλείο και η εξόρυξη του μεταλλεύματος γίνεται σε υπόγειες στοές βάθους έως 300 μέτρων.

Η μηχανική προπαρασκευή του εξορυγμένου υλικού στο Efemçukuru γίνεται μέσω άλεσης.

Η επεξεργασία (εμπλουτισμός) του προπαρασκευασμένου υλικού, στην ουσία ο διαχωρισμός του μεταλλεύματος από το στείρο γίνεται μέσω επίπλευσης σε δεξαμενές με εμφύσηση αέρα.

Στο μεταλλείο μετά την επίπλευση δεν γίνεται καμία άλλη επεξεργασία και το τελικό προϊόν που παράγεται είναι συμπύκνωμα χρυσού το οποίο μεταφέρεται σε εργοστάσια της «Eldorado Gold» στο Kişladağ της Τουρκίας και στην Κίνα για κυάνωση και τελική επεξεργασία.

Δεν καταστρέφεται και δεν αλλοιώνεται το τοπίο στο Efemçukuru αφού το μεταλλείο είναι υπόγειο

Κατασκευή υπόγειας στοάς στο Efemçukuru

Οι υπόγειες στοές στο Efemçukuru

Μεταλλείο χρυσού στο Πέραμα Έβρου


Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.»:
Η λειτουργία του Έργου περιλαμβάνει το ανοικτό μεταλλείο για την εξόρυξη του μεταλλεύματος και των στείρων πετρωμάτων και την μεταφορά του μεταλλεύματος στην πλατεία μεταλλεύματος του εργοστασίου.

Πρόκειται λοιπόν για ανοικτό μεταλλείο, δηλαδή ανοικτή εξόρυξη (open pit mining).

Η εκσκαφή θα γίνει σε 26 βαθμίδες ύψους 5 μέτρων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: Ανοικτή εκσκαφή μήκους 550 μ. και πλάτους 150-300 μ. Μέγιστο βάθος 130 μ.

Το 60% των πετρωμάτων θα εξορυχθεί με χρήση εκρηκτικών υλών, το 10% με μηχανική άροση και το 30% με μηχανική εκσκαφή με συνήθη εκσκαπτικό εξοπλισμό.

Συνέπειες κατασκευής ορύγματος – εξόρυξης
(οι περισσότερες δεν ισχύουν για το Efemçukuruπου που είναι υπόγειο μεταλλείο)

α) Απομάκρυνση εδαφικού στρώματος και κάθε είδους βλάστησης πριν την κύρια εκσκαφή: Καταστροφή γεωργικής γης, δασικών εκτάσεων, βοσκοτόπων, βιοτόπων γενικά. Αλλοίωση του τοπίου. Διαταραχή της επιφανειακής υδρολογίας.

β) Συνεχής άντληση του υπόγειου νερού για να είναι δυνατή η κύρια εκσκαφή: Μεγάλη υποχώρηση της στάθμης του υπόγειου νερού. Ξήρανση στη γύρω περιοχή.

γ) Εκσκαφή με καθημερινή χρήση μεγάλων ποσοτήτων εκρηκτικών και τεράστιων σκαπτικών μηχανημάτων. Διαρκείς μετακινήσεις υπερβαρέων οχημάτων: Ηχορύπανση. Αέρια ρύπανση. Απομάκρυνση της πανίδας και των επικονιαστών εντόμων, μελισσών κ.α.) από την ευρύτερη περιοχή.

δ) Διαρκής ανανέωση του μετώπου εξόρυξης: Οξείδωση και ενυδάτωση των μικροσκοπικών ψηγμάτων συνήθων συνοδών θειούχων μεταλλικών ενώσεων (σιδηροπυρίτη, χαλκοπυρίτη, γαληνίτη, σφαλερίτη, αρσενοπυρίτη κ.α.), παραγωγή θειικού οξέος, διήθησή του προς τα επιφανειακά και υπόγεια νερά (όξινη απορροή) – αχρήστευση υδροφορέων.

ε) Διαβρωτική και διαλυτική δράση του θειικού οξέος της όξινης απορροής: Διάλυση και αποκομιδή τοξικών βαρέων μετάλλων (χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου, καδμίου, αρσενικού, υδραργύρου κ.α.) από γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής εξόρυξης και επιμόλυνση με αυτά επιφανειακών και υπόγειων νερών – σοβαρότατη απειλή για τη δημόσια υγεία.

στ) Αέρια ρύπανση. Σημαντικότατη επιβάρυνση επειδή είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για την υγεία. Εξαπλούμενη ευρύτατα. Αυτή στις ΜΠΕ χαρακτηρίζεται ως αντιστρεπτή περιβαλλοντική επιβάρυνση, στην πραγματικότητα όμως είναι τόσο αντιστρεπτή όσο και οι σοβαρότατες βλάβες της υγείας που προκαλεί.

Στη συνέχεια το εξορυγμένο υλικό θραύεται και κονιοποιείται και αναμιγνύεται με νερό. Η θραύση αποτελεί το πρώτο στάδιο της μηχανικής προπαρασκευής. Τα μεγάλα τεμάχια του μεταλλεύματος θρυμματίζονται σε μεγάλους σπαστήρες, σε μέγεθος 100 micron.

Συνέπειες προπαρασκευής και εμπλουτισμού του εξορυγμένου υλικού

Θραύση και κονιοποίηση - Εμπλουτισμός: Ηχορύπανση. Σκόνη. Συνεχής και μεγάλη κατανάλωση νερού (σφαιρο-υδρόμυλοι).
(Στο Efemçukuru δεν γίνεται θραύση - κονιοποίηση αλλά άλεση)

Ακολουθεί η εκχύλιση του μεταλλεύματος μέσω διαλύματος κυανιούχου νατρίου εντός δεξαμενών για την απόληψη του χρυσού.

Συνέπειες διαχωρισμού μεταλλικών ορυκτών – εκχύλιση
(Η διαδικασία αυτή δεν γίνεται στο Efemçukuru)

α) Συνεχής και μεγάλη κατανάλωση νερού. Χρήση τοξικών ουσιών (κυανιδίων, ξανθογονικών αλάτων, θειονοκαρβαμιδίων ή άλλων).

Από στατιστικές αναλύσεις προκύπτει ότι η κατανάλωση νερού για το σύνολο των διεργασιών προς παραγωγή ενός κιλού χρυσού απαιτούνται ~970.000 λίτρα νερού.

Για κάθε τόνο επεξεργαζόμενου αρχικού πετρώματος απαιτούνται ποσότητες νερού κυμαινόμενες μεταξύ 3.030 και 1.515 λίτρων. Η μικρότερη τιμή ισχύει όταν γίνεται η μέγιστη δυνατή ανακύκλωση, όταν δεν υπάρχουν καθόλου διαρροές, και όταν ελαχιστοποιείται η εξάτμιση.

β) Μετά την απόληψη του εμπλουτίσματος ή του καθαρού μετάλλου: Απομένουσες τεράστιες ποσότητες μεταλλευτικών καταλοίπων φορτισμένες με τις τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά τους εμπλουτισμούς, με επι πλέον αρσενικούχες ενώσεις αν συμμετέχει και αρσενοπυρίτης στο αρχικό εξόρυγμα. Σοβαρότατα προβλήματα ασφάλειας εξαιτίας της μόνιμης πια παραμονής των καταλοίπων αυτών σε ανοικτούς αποθέτες κοντά στους τόπους εξόρυξης (τέλματα μεταλλευτικών καταλοίπων - διαρκής απειλή σταδιακής διήθησής τους προς τα κάτω ή καταστροφικής πλημμυρικής διαφυγής τους). Τα παραδείγματα τέτοιων ατυχημάτων, με δραματικά αποτελέσματα, είναι πολλά, συμβαίνουν δε και σε χώρες με αυστηρές προδιαγραφές περιβαλλοντικής επιτήρησης.

Σύμφωνα με την ΠΠΕ θα χρησιμοποιούνται στο προτεινόμενο έργο Περάματος 0,61 Kg κυανιούχο νάτριο ανά τόνο εξορυχθέντος και επεξεργασθέντος πετρώματος. Σύμφωνα πάλι με τα δεδομένα της εταιρείας θα επεξεργάζονται την ημέρα, δηλαδή θα περνούν από κυάνωση πάνω από 3.500 τόνοι πετρώματος. Από αυτά προκύπτουν: 3.500 τόνοι πετρώματος Χ 0,61 Kg NaCN = 2.135 Kg κυανιούχου νατριου. Δηλαδή, κατανάλωση κυανίου ημερησίως πάνω από 2 και ετησίως πάνω από 765 τόνους.

Το έργο Περάματος θα καταναλώσει 6.000 – 7.000 τόνους κυανιούχο νάτριο στα 8–9 χρόνια λειτουργίας του. Οι ποσότητες αυτές που προκύπτουν από τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, αποτελούν οπωσδήποτε τα κατώτερα όρια κατανάλωσης κυανίου.

Η εταιρεία διαφημίζει επίμονα ότι θα γίνεται αποτοξίνωση του κυανούχου νατρίου με προσφορά θείου και οξυγόνου (μεθοδος INCO). Η εταιρεία για να καθησυχάσει τα πνεύματα στην κοινή γνώμη, δίνει έμφαση στο θέμα αυτό με εντυπωσιακούς χαρακτηρισμούς, όπως "αποτοξίνωση" ή "αποικοδόμηση" και "καταστροφή" ή "απομάκρυνση" των κυανιόντων κλπ. αλλά αποσιωπεί την γένεση επιπλέον τοξικών παραγόντων στη διαδικασία αυτή. Αρχικά αμφισβητείται το γεγονός, κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική η μέθοδος της πολύπλοκης αυτής χημικής διεργασίας κατά την διαρκή ημερήσια παραγωγή γιγαντιαίων ποσοτήτων πολφού. Σημειώνεται ότι στο Πέραμα θα επεξεργάζονται 3.400 έως 3.800 τόνοι πετρώματος καθημερινώς και θα παράγονται με την υγρή φάση ημερησίως 7.200 έως 8.100 τόνοι πολφού τέλματος.

Ποιος εγγυάται για την απόλυτη επιτυχία και τον απόλυτο έλεγχο αποτοξίνωσης τέτοιων κολοσσιαίων ποσοτήτων δηλητηριώδους πολφού στη ρουτίνα ταχύτατου ρυθμού εργασιών μια εταιρείας, η οποία αποσκοπεί στο μάξιμουμ κερδοφόρου παραγωγικότητας; Και ποιος εγγυάται, ότι σε όλη την διάρκεια των 8–9 χρόνων λειτουργίας δεν θα υπάρξουν αστοχίες στο πολύπλοκο αυτό σύστημα χημικών διαδικασιών;


Έτσι θα είναι το τοπίο στο Πέραμα αφού το μεταλλείο θα είναι ανοικτό

Η διαδικασία επεξεργασίας μεταλλεύματος χρυσού στο Πέραμα

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,597,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2036,Αλεξανδρούπολη,8344,Άμυνα,341,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,144,Άρθρα - Απόψεις,3004,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3259,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,676,Δράμα,114,Έβρος,18163,Εθελοντισμός,250,Εκδηλώσεις,2489,Εκκλησία,1212,Εκπαίδευση,1453,Ελλάδα,1296,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,69,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,628,Εργασία,23,Εργασιακά,287,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,322,Θράκη,733,Ιστορία,228,Καβάλα,191,Καιρός,34,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,196,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,559,Κοινωνία,88,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,667,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,460,Ξάνθη,209,Οικολογία,337,Οικονομία,586,Ορεστιάδα,1453,Πανταζίδου,164,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,271,Περιβάλλον,413,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3826,Πολιτική,1456,Πολιτισμός,220,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,10,Πρώτο Θέμα,6085,Ροδόπη,406,Σαμοθράκη,664,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,541,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,286,Σύλλογοι,301,Συνέδρια,135,ΣΥΡΙΖΑ,410,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,253,Τρίγωνο,56,Τυχερό,51,Υγεία,1065,Φέρες,387,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Καμία σχέση δεν έχουν το μεταλλείο χρυσού στο Efemcukuru με αυτό που θέλουν να κατασκευάσουν στο Πέραμα
Καμία σχέση δεν έχουν το μεταλλείο χρυσού στο Efemcukuru με αυτό που θέλουν να κατασκευάσουν στο Πέραμα
Έκαναν το ταξιδάκι τους στη Σμύρνη οι δημοσιογράφοι, με έξοδα της εταιρίας «Eldorado Gold», επισκέφθηκαν το μεταλλείο χρυσού στο Efemçukuru και ήρθαν να μα πουν ότι «τα μεταλλεία χρυσού μπορούν να συνυπάρξουν
http://1.bp.blogspot.com/-79hN2vPI4sQ/UWo3mkDvvtI/AAAAAAAA03I/CY8RW14Zjnk/s200/Efemcukuru-01.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-79hN2vPI4sQ/UWo3mkDvvtI/AAAAAAAA03I/CY8RW14Zjnk/s72-c/Efemcukuru-01.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2013/04/kamia-sxesi-to-metaleio-sto-efemcukuru-me-auto-sto-perama.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2013/04/kamia-sxesi-to-metaleio-sto-efemcukuru-me-auto-sto-perama.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων