Ομιλία Δερμεντζόπουλου στη Βουλή για το ν/σ "επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων" του Υπ. Μακεδονίας - Θράκης

Το νομοσχέδιο για τη μεταφορά της αρμοδιότητας υποδοχής και επεξεργασίας αιτημάτων ένταξης στον επενδυτικό νόμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο νεοσυσταθέν Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης

Το νομοσχέδιο για τη μεταφορά της αρμοδιότητας υποδοχής και επεξεργασίας αιτημάτων ένταξης στον επενδυτικό νόμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο νεοσυσταθέν Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, για σχέδια που αφορούν στη Βόρεια Ελλάδα, συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο βουλευτής Έβρου της Ν.Δ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, κατά την εισήγηση του ανέφερε ότι είναι αναγκαία η άμεση ανάληψη δύο τουλάχιστον πρωτοβουλιών: η ψήφιση ενός νέου αναπτυξιακού νόμου, με προσανατολισμό σε όλες τις μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας, ακόμα και στον πρωτογενή τομέα που αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων για τα επόμενα χρόνια, καθώς και η αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος, έτσι ώστε και να απλουστευθεί και να παρέχει δίκαιη κατανομή βαρών, αλλά και να είναι ουσιαστικά αποδοτικό.

«Η μοναδική προοπτική εξόδου από την κρίση θα επιτευχθεί μέσα από διαρθρωτικές αλλαγές που θα σηματοδοτήσουν το μετασχηματισμό του διοικητικού, παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας», τόνισε ο κ. Δερμεντζόπουλος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Πριν ξεκινήσω θέλω να πω ότι η Βουλή οφείλει και πρέπει να μείνει ανοιχτή. Και εδώ μέσα θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι πολιτικές, ώστε να σταματήσουν να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν έξω. Άρα, η Ολομέλεια των Προέδρων ορθά αποφάσισε αυτά που αποφάσισε.

Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα «Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011».

Το νομοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται στην πιο κρίσιμη ίσως περίοδο για την ελληνική οικονομία και μπορεί να θεωρείται ένα «τεχνικό» νομοσχέδιο, καθώς επιφέρει τροποποιήσεις επί της διαδικασίας των εγκρίσεων των επενδυτικών σχεδίων, έχει όμως, και ουσία και στίγμα των πολιτικών επιλογών που πρέπει να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν και να φέρουν μάλιστα και άμεσα αποτελέσματα.

Είναι πια σαφές και αποδεκτό από όλους, απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής, ότι η μόνη διέξοδος σήμερα, σε σημείο να έχει απαξιωθεί λεκτικά, λόγω της διαρκούς επανάληψης, είναι η ανάπτυξη. Η αναπτυξιακή επανεκκίνηση με την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων για τις οποίες απαιτούνται συντονισμένες παρεμβάσεις, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής.

Δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια.

Όλες οι πολιτικές επιλογές πρέπει να έχουν σαν στόχο και σαν περιεχόμενο την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, την αξιοποίηση και το συντονισμό όλων των διαθέσιμων πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων, την ενιαία λειτουργία όλων των παραγόντων για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης και το μετασχηματισμό των ελληνικών περιφερειών σε εξωστρεφείς οικονομίες ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Επειδή μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που καταρχάς αφορά τη Βόρεια Ελλάδα είναι γνωστό το μέγεθος της αποβιομηχάνισης αυτής της περιοχής, με όλες τις συνέπειες που αυτή της επιφέρει και μάλιστα με πρώτη και μεγαλύτερη την ανεργία.

Πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και φυσικά και ξένοι επενδυτές, έχουν μετακινηθεί σε γείτονες χώρες, όπως είναι η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, τα Σκόπια, λόγω του χαμηλότερου εργατικού και λειτουργικού κόστους και φυσικά της χαμηλότερης φορολογίας, καθώς και της ύπαρξης ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Όσον αφορά την αναγκαία φορολογική σταθερότητα, όλοι πια αναγνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί μια άγνωστη έννοια για την Ελλάδα.

Η πολυνομία, η πολυπλοκότητα και οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα χαρακτηρίζουν πια τη χώρα μας.

Όσον αφορά την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αξίζει να δούμε τι προσφέρουν στους επενδυτές οι ανταγωνιστές μας στα Βαλκάνια.

Σκόπια: 0% σε αδιανέμητα κέρδη, 10% φόρος εισοδήματος σε επιχειρήσεις και σε φυσικά πρόσωπα, διεκπεραίωση αδειοδότησης σε χρόνο μόλις τεσσάρων ωρών.

Αλβανία: 10% εταιρικός φόρος, 10% φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, 20% μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για νέες επενδύσεις.

Τουρκία: Διεκπεραίωση αδειοδότησης σε μια μέρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη διαμονή των ενδιαφερομένων από μόλις ένα Υπουργείο που ενεργεί σαν συντονιστής όλων των αρχών, 20% εταιρικός φόρος, 15% έως 35% φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, χαμηλό κόστος ύδρευσης, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Βουλγαρία: Κωδικοποιημένη νομοθεσία επενδύσεων, διεκπεραίωση επιχειρηματικών σχεδίων εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου τριάντα ημερών, χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές.

Δίπλα, λοιπόν, σε όλες αυτές τις χώρες, στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα και είναι ξεκάθαρο πια ότι απαιτείται επιπλέον σεβασμός και μέριμνα γι’ αυτήν την περιοχή.

Η ανάπτυξη αποτελεί εθνικό στόχο και προϋπόθεση πια για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση.

Η χώρα χρειάζεται να επανέλθει σε μια τροχιά οικονομικής ανάπτυξης που θα απελευθερώσει το δυναμισμό της και θα της επιτρέψει να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα –γιατί, ναι, έχει πλεονεκτήματα- ώστε να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις και πολιτικές ανάπτυξης, σ’ ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με πολύ ταχείς ρυθμούς. Απαιτούνται άμεσες πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στο ρυθμό ανάπτυξης και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στην απασχόληση, στην οικονομική συνοχή.

Ας προχωρήσουμε όμως, σε αυτό το νομοσχέδιο.

Με αυτό το νομοσχέδιο υπάγονται πια όλες οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης» στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης μετά την κατάργηση της αντίστοιχης Ειδικής Υπηρεσίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων αυτής της Μονάδας ήταν να αποτελεί το κέντρο υποδοχής αιτήσεων για υπαγωγή και τροποποίηση επενδυτικών σχεδίων, αλλά και διεκπεραίωσης ολόκληρης της διαδικασίας μιας επένδυσης στο πλαίσιο του υφιστάμενου επενδυτικού νόμου ν.3908 για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, όλων των κατηγοριών των επενδυτικών σχεδίων, με εξαίρεση τα επενδυτικά σχέδια περιφερειακής συνοχής που ήταν κάτω από τα 3 εκατομμύρια, που ήταν αρμοδιότητα των Περιφερειών.

Η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης από την αρχική της σύσταση έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την προώθηση και την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας-Θράκης, που είναι οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με προώθηση των αρχών της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης στις υποδομές που χρησιμοποιεί και με πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων αρχών διοίκησης.

Σε αυτές τις αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδα Ανάπτυξης ενδεικτικά ανήκουν:

- Ο συνεκτικός σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή των αναπτυξιακών στρατηγικών και όσων σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών.

- Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στο χώρο ευθύνης της.

- Η αξιολόγηση, η χρηματοδότηση και η εποπτεία των ιδιωτικών επενδύσεων που επιδιώκουν ή που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση, πάλι στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου.

- Ο σχεδιασμός, η εποπτεία και η εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών ανάπτυξης του χώρου ευθύνης της.

- Ο σχεδιασμός, η εποπτεία, η εφαρμογή και η προώθηση καινοτόμων αναπτυξιακών σχεδίων στη βάση των αρχών της αειφορίας.

- Ο σχεδιασμός και η εποπτεία εφαρμογής της απαραίτητης για την προώθηση των αναπτυξιακών σχεδίων επικοινωνιακής στρατηγικής.

- Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και η συστηματική εποπτεία αγοράς στο χώρο ευθύνης.

Με την υπαγωγή, λοιπόν, αυτών των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας για τα επιχειρησιακά σχέδια άνω των 3.000.000 ευρώ στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης επιτυγχάνονται πάρα πολλά οφέλη.

Απλοποιούνται οι διαδικασίες καταρχάς υλοποίησης μιας επένδυσης.

Μειώνονται αισθητά οι επιβαρύνσεις που υφίστανται οι επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας.

Επιταχύνονται οι χρόνοι έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων.

Όλο αυτό το εγχείρημα αποτελεί μια ουσιαστική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων επενδυτών σε μια περίοδο που οι επενδύσεις αποτελούν εθνικό στόχο.

Παράλληλα, όμως, επειδή κατά την 21η Ιουνίου του 2012, οπότε και καταργήθηκε η ΕΜΑ, είχε ολοκληρωθεί ο τρίτος κύκλος των αιτήσεων των γενικών επενδυτικών σχεδίων και αυτά βρίσκονται στη φάση ελέγχου νομιμότητας, με την προτεινόμενη ρύθμιση στο παρόν νομοσχέδιο επιλύονται εκκρεμότητες που προέκυψαν κατά τη διαδοχή μεταξύ των υπηρεσιών, με σκοπό τη διασφάλιση της συνέχειας της υπηρεσίας και της ασφάλειας δικαίου προς όφελος των επενδυτών.

Στόχος του παρόντος νομοσχεδίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να ενισχύσει και να ενεργοποιήσει την επενδυτική πρωτοβουλία.

Ανάμεσα στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα, αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί ένα πρώτο ελάχιστο βήμα.

Θεωρώ ότι είναι αναγκαία η άμεση ανάληψη δύο τουλάχιστον πρωτοβουλιών.

Πρώτα απ’ όλα, η ψήφιση ενός νέου αναπτυξιακού νόμου, με προσανατολισμό σε όλες τις μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας, ακόμα και στον πρωτογενή τομέα που αποτελεί, αν θέλετε, τη βασική πηγή εσόδων πλέον για τα επόμενα χρόνια. Ακόμα, η ψήφιση ενός νέου αναπτυξιακού νόμου που θα έχει ικανά κίνητρα να τροφοδοτήσουν την απαιτούμενη κινητικότητα στην οικονομία.

Επίσης, μια δεύτερη σημαντική και άμεση πλέον πρωτοβουλία που πρέπει να ληφθεί είναι η αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος, έτσι ώστε και να απλουστευθεί και να παρέχει δίκαιη κατανομή βαρών, αλλά και να είναι ουσιαστικά αποδοτικό.

Η μοναδική προοπτική εξόδου από την κρίση θα επιτευχθεί μέσα από διαρθρωτικές αλλαγές που θα σηματοδοτήσουν το μετασχηματισμό του διοικητικού, παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Τα προβλήματα είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλα και είναι άμεση ανάγκη να απλοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον και επιχειρηματική δραστηριότητα, μακριά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και νομικές ερμηνευτικές αντιφάσεις.

Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, είναι προσανατολισμένο το παρόν σχέδιο νόμου. Υπάρχει ήδη η εμπειρία από το παρελθόν και από τη λειτουργία της ειδικής υπηρεσίας. Με την επανασύσταση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης είναι επιτακτική η ανάγκη να λειτουργήσουν τα πάντα με ταχύτητα, με αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να δοθούν κίνητρα και εχέγγυα ασφάλειας δικαίου σε αυτούς που επιθυμούν να επιχειρήσουν. Μόνο έτσι θα βάλουμε ένα πρώτο φρένο στην ανεργία, στην έλλειψη ρευστότητας και στο μαρασμό των τοπικών οικονομιών.

Κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω κάποιες θέσεις που ακούστηκαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή.

Ξέρετε ότι είναι το λιγότερο σουρεαλιστικό το να κατηγορείς το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης ως διακοσμητικό, ως άνευ αρμοδιοτήτων και όταν καλείσαι να του δώσεις αρμοδιότητες, τότε να τις αρνείσαι.

Εξίσου σουρεαλιστικό είναι και όταν υπερασπίζεσαι την ανασύστασή του, ζητάς τη θωράκισή του και πάλι αρνείσαι σήμερα να του δώσεις την ισχύ και τη θωράκιση για την οποία υποτίθεται αγωνίζεσαι.

Με αυτά τα λίγα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που μένει είναι να ζητήσω την ψήφιση αυτού του σχεδίου νόμου.»

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

BLOGGER: 2 σχόλια
  1. Άααααλλος κατάντιας από δω...

    Κι όμως υπήρξαν άνθρωποι που δεν ντράπηκαν να τους ψηφίσουν. Κατάντια όλοι μας, τι να λέμε τώρα...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ο νυφίτσας του Έβρου..

    ΑπάντησηΔιαγραφήΑκολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,9,Αγροτικά,564,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2015,Αλεξανδρούπολη,8058,Άμυνα,328,Ανακύκλωση,33,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,140,Άρθρα - Απόψεις,2985,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3126,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,806,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,90,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,181,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,651,Δράμα,114,Έβρος,17713,Εθελοντισμός,246,Εκδηλώσεις,2421,Εκκλησία,1191,Εκπαίδευση,1392,Ελλάδα,1274,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,63,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,618,Εργασία,21,Εργασιακά,274,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,320,Θράκη,683,Ιστορία,216,Καβάλα,182,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,195,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,534,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,664,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μουσική,197,ΝΔ,458,Ξάνθη,203,Οικολογία,328,Οικονομία,578,Ορεστιάδα,1386,Πανταζίδου,159,Παπανικολόπουλος,270,ΠΑΣΟΚ,270,Περιβάλλον,403,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3720,Πολιτική,1436,Πολιτισμός,217,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5912,Ροδόπη,391,Σαμοθράκη,651,Σάτιρα,62,Σουφλί,501,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,285,Σύλλογοι,298,Συνέδρια,130,ΣΥΡΙΖΑ,408,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,251,Τρίγωνο,53,Τυχερό,51,Υγεία,1033,Φέρες,378,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Ομιλία Δερμεντζόπουλου στη Βουλή για το ν/σ "επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων" του Υπ. Μακεδονίας - Θράκης
Ομιλία Δερμεντζόπουλου στη Βουλή για το ν/σ "επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων" του Υπ. Μακεδονίας - Θράκης
Το νομοσχέδιο για τη μεταφορά της αρμοδιότητας υποδοχής και επεξεργασίας αιτημάτων ένταξης στον επενδυτικό νόμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο νεοσυσταθέν Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης
http://4.bp.blogspot.com/-o19jNX31lOM/UGNm76UgsAI/AAAAAAAAgRM/KKtfy1alPGc/s200/DERMENTZOPOULOS.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-o19jNX31lOM/UGNm76UgsAI/AAAAAAAAgRM/KKtfy1alPGc/s72-c/DERMENTZOPOULOS.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/09/omilia-dermentzopoulou-sti-vouli.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/09/omilia-dermentzopoulou-sti-vouli.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων