Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου και ώρα 18.30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάφορες Ενημερώσεις - Αιτήσεις.

2. Έγκριση Θερινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)...

3. Έγκριση Δαπανών του 9ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Θρακών (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

4. Έγκριση Δαπανών για την Παραγωγή και Μετάδοση Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σποτ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).

5. Λήψη Απόφασης για την Απαλλαγή Καταβολής Τελών Ύδρευσης των Ιδρυμάτων, Ιωακείμειο Γηροκομείο και Σταυρίδειο Ίδρυμα χρονίως πασχόντων «Άγιος Κυπριανός» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης (Εισήγ. κ. Δήμαρχος).

6. Αποδοχή Παράτασης του «Ειδικού Προγράμματος Επανειδίκευσης, Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας έως 118 Απολυμένων από την ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» και Τροποποίηση της από 18/08/2009 Προγραμματικής Σύμβασης (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

7. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτος 2012 (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

8. Διαγραφή Προστίμου Ανέγερσης και Διατήρησης Αυθαιρέτων από Βεβαιωτικό Κατάλογο (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

9. Επιστροφή Χρημάτων ως Αχρεωστήτως εισπραχθέντα (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

10. Διαγραφή Οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους, λόγω Παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ).

11. Έγκριση Χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου – πώλησης ειδών ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στον ΠΕΚΙΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, που βρίσκεται στην περιοχή Ν. Χιλής (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

12. Έγκριση Χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου – πώλησης ειδών ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στην ΣΕΪΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, που βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, στην περιοχή Τέρμα Άβαντος 131 στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

13. Έγκριση Χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου – πώλησης ειδών ΚΑΝΤΙΝΑΣ – στον ΗΛΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

14. Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) της ΚΑΛΟΝΙΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. (εισηγ. κ. Ξανθόπουλος).

15. Τροποποίηση της 922/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας - προσδιορισμός θέσεων» (Εισήγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

16. Επιβολή Προστίμου για Υπαίθρια Διαφήμισης σε Απαγορευμένους Χώρους ( Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ).

17. Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση αρ. 203 Αγροτεμαχίου Αγρ/τος Πόρου Φερών (Εισηγ. κ. Ξανθόπουλος Χρ.).

18. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ. κ. Μακρή Αικ.).

19. Διαγραφή Προστίμων Αυθαίρετης Κατασκευής (Εισηγ. κ. Μικέδη-Νικολάου Πην.).

20. Νέα Απόφαση Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Πρώην Στρατόπεδο ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Διον.).

21. Εξέταση Ενστάσεων κατά της Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης ανάμεσα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και στο Ο.Τ 591 (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Διον.).

22. Έγκριση Απολογισμού Σχολείων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης 2011 Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος).

23. Ανακατανομή των θέσεων των καθαριστριών Ι.Δ.Α.Χ που ασχολούνται στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Εισηγ. κ. Θυμιανίδης Κων/νος).

24. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γεωρ.).

25. Συγκρότηση επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων (Εισ. κ. Γερακόπουλος Χρ.).

26. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.).

27. Έγκριση παράτασης του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήμου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.).

28. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: «Κατασκευή κοιμητηρίου Μαΐστρου» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.).

29. Έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού κολυμβητηρίου» (Εισηγ. κ. Μπρίκα Αικ.).

30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση (Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών» (Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευαγγ.).

31. Έξέταση ένστασης της Αφοί Γουδετσίδη Ο.Ε. κατά της υπ’ αρ. 28479/11-4-2012 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί της 9292/25-2-2011 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών που αφορούν στην 17947/23-12-2009 σύμβαση του έργου: «Ύδρευση (Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών)» (Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευαγγ.).

32. Δημιουργία θέσης αφετηρίας του Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης στον Αερολιμένα (Εισηγ. κ. Νέστορας Νικ.).

33. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης νηπιαγωγείου Αγνάντιας» (Εισ. κ. Αδαμάκης Φ.).

34. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πλατείας Απαλού» (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

35. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση γεώτρησης Μάκρης» (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

36. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων Δημοτικής Ενότητας Φερών» (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

37. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς πάρκου Παλαγίας Δήμου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

38. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστική παραλαβής του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης Σχολικών υποδομών Δήμου Αλεξ/πολης Ν. Έβρου». (Εισηγ. κ. Αδαμάκης Φ.).

39. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτος 2011 του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ζητάκης Παναγιώτης).

40. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Σύσκεψη του δικτύου EFUS ( Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).

41. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αστική Ασφάλεια, στις Βρυξέλλες, στις 6-9/6/2012.

42. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στη συνάντηση εργασίας στις 31/05/12-1/6/12 στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Smolyan), της εγκεκριμένης πρότασης “CYNOLOGY CENTER” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8534,Άμυνα,348,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3319,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,183,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,697,Δράμα,116,Έβρος,18441,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2560,Εκκλησία,1231,Εκπαίδευση,1490,Ελλάδα,1311,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,53,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,584,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1498,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,425,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3890,Πολιτική,1483,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6166,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,65,Τυχερό,53,Υγεία,1094,Φέρες,392,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s200/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7wydx61OCBzahC1xJQ9eL7fWfnyy6pfcB4YOl8jHXFkbQ8bySDawWwQuW4_pQ9IhNuvEPXklJHVnSEEJ7JwVQ5bC9Rnd91R3-5tZ2r98ylasSSbxaE5ujufUpIgjd1uDDwwMh348MQ1E/s72-c/dimotiko+symboulio+alexandroupolis.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/06/blog-post_7873.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/06/blog-post_7873.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων