Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 9η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εισηγητική Έκθεση για τη λήψη απόφασης ίδρυσης «Κοινωνικού Παντοπωλείου», στην Ορεστιάδα...
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κ. Γωγώ Νικολάου.

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.130/2012 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της ΠΑΜΘ για την συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2323/95 των Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας ΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης, κ. Δημήτριος Μανανάς.

3. Έγκριση Εξουσιοδότησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων της προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Τρύφων Εξάρχου.

4. Έγκριση 2ου Σ.Π. και 1ου & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου «Μελέτη Ανακατασκευής Επαρχιακής οδού Νο2 από 5ο χλμ έως όρια Ν. Ροδόπης-Ξάνθης» της μελέτης «Μελέτη Ανακατασκευής της Ε.Ο. Νο2 από το 5ο χλμ έως τα όρια Ν. Ροδόπης-Ξάνθης» ΚΑΕ 2007 ΜΠ03130000.
Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

5. Έγκριση 1ου Σ.Π., 1oυ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της Ε.Ο. Νο 53 από ύψωμα Άρη έως Μικρό Δέρειο Ν. Έβρου» ΚΑΕ 2005ΜΠ03130003.
Εισηγητής:Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Εγκατάσταση παραγωγής θαλασσινού αλατιού στην Αλυκή Μέσης στον Δήμο Κομοτηνής, Νομού Ροδόπης».
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρ. Σχεδιασμού Π.Ε. Ροδόπης, κ. Ν. Λαζαρίδης.

7. Έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση της υπ’ αριθμ.2 Επαρχιακής Οδού (γέφυρα Πολυσίτου)».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Χαϊτίδης.

8. Προσωρινή ανάκληση εικοσιπέντε αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Ξάνθης λόγω μη θεώρησης με υπαιτιότητα του αδειούχου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Σουλτάνα Σερεφιά.

9. Έγκριση της Οριστικής Μελέτης Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής αντιπλημμυρικού φράγματος Κάτω Βροντούς στη θέση Καρβουνόρεμα Νομού Δράμας».
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

10. Αμοιβαία αλλαγή Λαϊκής Αγοράς των Ιμπραήμογλου Ιμπραήμ και Ισμαήλογλου Χαμντιέ στην Π.Ε. Έβρου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ζουμπουλιά Κουκουβέλα.

11. Δήλωση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου ΑΜΘ κ. Ιωάννη Κανελάκη του Γεωργίου ως νόμιμου εκπροσώπου της Περιφέρειας ΑΜΘ στις Γενικές Συνελεύσεις του ΚΕΚ «Έβρος Εκπαιδευτική» με έδρα το Αρδάνιο.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κ. Γωγώ Νικολάου.

12. Έγκριση μεταφοράς πίστωσης 57.191,14 € από τον τραπεζικό λογαριασμό της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Δράμας) με ΙΒΑΝ GR2801722350005235052991191 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, προς τον Κ.Α.Ε. 3249 «Επιστροφές αδιάθετων αποζημιώσεων και επιχορηγήσεων καθώς και λοιπών καταβαλλόμενων ποσών χωρίς να οφείλονται».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

13. Λύση των υπαρχουσών συμβάσεων μίσθωσης για τη στέγαση γραφείων και υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νομού Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Σουλτάνα Σερεφιά.

14. Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και του Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση οδού Φωτολίβους – Κ. Αγρού».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιάννης Τελλίδης.

15. Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και του Δήμου Παρανεστίου για την υλοποίηση του έργου: « Κατασκευή αρδευτικού δικτύου αγροκτήματος Αδριανής και μεταφορά νερού στην κτηνοτροφική ζώνη του αγροκτήματος Αδριανής Β΄ Φάση».
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

16. Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και του Δήμου Παρανεστίου για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στην Λατομική Ζώνη Δράμας (Περιοχή Νικηφόρου)».
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

17. Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Δοξάτου για την υλοποίηση του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο Φτελιάς».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιάννης Τελλίδης.

18. Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Προσοτσάνης-Πετρούσας».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αντώνης Ματζιάρης.

19. Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και του Δήμου Κ.Νευροκοπίου για την υλοποίηση του έργου: «Έργα συντήρησης εκσυγχρονισμού αρδευτικού δικτύου Κ.Νευροκοπίου (Στεγανοποίηση δεξαμενής Εξοχής- Αυτοματοποίηση Αντλιοστασίου Λευκογείων».
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

20. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 όπως ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Π.Ε.Δράμας) και της Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την υποβολή πρότασης και την υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης με αριθμ. 2180/2-5-2012 (Κωδικός πρόσκλησης 13.1) της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

21. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Τοπείρου για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΤΟΞΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ».
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Γεωργία Μαραγκού.

22. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Τοπείρου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑΝΟΥ Δ.Δ. ΤΟΞΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Χαϊτίδης.

23. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Τοπείρου για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Χαϊτίδης.

24. Λήψη απόφασης για έγκριση ενεργειών κατοχύρωσης περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας πρώην Νομαρχιακού Ταμείου Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Χαϊτίδης.

25. Παροχή γνώμης Περιφερειακού Συμβουλίου επί αιτήσεων εταιριών για Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων του Υπουργείου στο Νομό Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Γεωργία Μαραγκού.

26. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Ανεξάρτητος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,956 MW, στη θέση «Ασπρόχωμα» της Τ.Κ. Κεράμου, Δ.Ε. Κυπρίνου, του Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Σταύρος Βαβίας.

27. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ που πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή Καλλιφύτου, του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

28. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά την ίδρυση Μονάδας «Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 0,5 MW» της STAIKOS ECO-ENERGY E.P.E., στο αγρόκτημα Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης, Ν. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αντώνης Ματζιάρης.

29. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Προμήθεια μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (compact) στην ΤΚ Βώλακα» που βρίσκεται στον Δήμο Κ.Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιώργος Ζιμπίδης.

30. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Προμήθεια μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (compact )στην ΤΚ Περιθωρίου» που βρίσκεται στον Δήμο Κ.Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιώργος Ζιμπίδης.

31. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου αντιπυρικής προστασίας Χωραφάκια – ΔΤ 1δ & κλάδος» του Δασικού Συμπλέγματος Βώλακα – Πύργων στο Ν. Δράμας.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

32. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (Μ.Ε.Λ.) Ορφανίου και σύνδεση με αυτήν του Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Δ.Δ. Γαληψού» του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας, κ. Αρχέλαος Γρανάς.

33. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εξωτερικός Αποχετευτικός Αγωγός και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Μυρτόφυτου» του Δήμου Παγγαίου Νομού Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

34. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστόλιθων εμβαδού 23.342,0 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Χορτοκόπι» στην περιοχή Ελευθερούπολης, του Δήμου Παγγαίου, Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

35. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στην περιοχή Αγροκτήματος Φιλίππων, του Δήμου Καβάλας, Νομού Καβάλας».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.

36. Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Γεωργία Μαραγκού.

37. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του Σιδηρόπουλου Ανέστη του Θρασύβουλου για την εκμετάλλευση ιδιωτικού χώρου έκτασης 2.714,00 τ.μ. στο υπ’ αριθμ. 475 αγροτεμάχιο για απόληψη αμμοχάλικων στην περιοχή του αγροκτήματος του Δ.Δ. Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιάννης Τελλίδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8528,Άμυνα,348,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3317,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,695,Δράμα,116,Έβρος,18431,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2558,Εκκλησία,1230,Εκπαίδευση,1489,Ελλάδα,1310,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,52,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,754,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,583,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1497,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,424,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3889,Πολιτική,1483,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6164,Ροδόπη,415,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,53,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,64,Τυχερό,53,Υγεία,1094,Φέρες,392,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO1N6mz1hCT7rC57EAHDf6HzVCsA9s14znRiq_cuEE2pmti9jKUdDr35OWm5Bjcy8y45koRDfAVqUiPlIPi2F6BDw8yNdGQFx01wx-uxE-2FTuJ3TXDZuCw6B-P2Atr85q8dlOot75jyXW/s200/periferiako.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO1N6mz1hCT7rC57EAHDf6HzVCsA9s14znRiq_cuEE2pmti9jKUdDr35OWm5Bjcy8y45koRDfAVqUiPlIPi2F6BDw8yNdGQFx01wx-uxE-2FTuJ3TXDZuCw6B-P2Atr85q8dlOot75jyXW/s72-c/periferiako.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/05/blog-post_142.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/05/blog-post_142.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων