Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ

Συνεδρίασε στην Κομοτηνή το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης στην έβδομη τακτική συνεδρίαση του.

Στα μέλη του Συμβουλίου μίλησε ο Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων της Βιομηχανίας ELFE Καβάλας (τέως Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες η εταιρεία και που αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθεί σε αναστολή των εργασιών της και οι εκατοντάδες εργαζόμενοι της εταιρείας στην ανεργία...

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου αναγνώρισαν την τεράστια σημασία της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής λιπασμάτων για την τοπική και περιφερειακή οικονομία αξιολογώντας πως το αντικείμενο της που αφορά στον πρωτογενή τομέα και έχει δυναμική εξαγωγική παρουσία συνιστά εθνικής σημασίας δραστηριότητα.

Τα μέλη του Συλλογικού Οργάνου εξέφρασαν ομόφωνα την στήριξη και την συμπαράσταση τους στο συντονιστικό όργανο που έχει συσταθεί στην Καβάλα με στόχο την εξεύρεση λύσης για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου ενώ ενέκριναν ομόφωνα ψήφισμα το οποίο θα σταλεί στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και στα κόμματα της Ελληνικής Βουλής.

Τα μέλη του Συμβουλίου ακόμη ενέκριναν επίσης ομόφωνα ψήφισμα στο οποίο στηρίζουν τον αγώνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ζητώντας οι αερολιμένες Καβάλας και Αλεξανδρούπολης να παραμείνουν υπό κρατικό έλεγχο και να μην εκχωρηθεί η λειτουργία τους σε ιδιώτες.

Τέλος τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και φορέων καθώς και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ιδιωτικών επενδύσεων.

Ακολουθούν τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας, νυν ELFE, για πρώτη φορά, μετά από μισό αιώνα λειτουργίας της αντιμετωπίζει μείζονα προβλήματα που οδηγούν τις επόμενες μέρες στο οριστικό κλείσιμό της. Το εργοστάσιο στη Ν. Καρβάλη εργάζεται με το 30% της δυναμικότητάς του και οι 600 μόνιμα εργαζόμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο ενώ διακυβεύεται και η θέση άλλων 600 συνεργαζόμενων επαγγελματιών με τη μονάδα παραγωγής.

Η σημασία της ύπαρξης της βιομηχανίας για την τοπική κι εθνική οικονομία είναι τεράστια όπως επίσης και για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα καθώς αποτελεί τη μοναδική παραγωγική μονάδα λιπασμάτων στον Ελληνικό χώρο.

Θεωρούμε ότι η λειτουργία της ELFE είναι ζήτημα εθνικής σημασίας κι ότι η πολιτεία δεν δικαιούται να συμπεριφέρεται ως Πόντιος Πιλάτος και να μην παρεμβαίνει, όταν μέσα σε μία νύχτα:

Α. Άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς βρίσκοντας η ίδια η πολιτεία τον σημερινό ιδιώτη ιδιοκτήτη.

Β. Επιβάρυνε τη λειτουργία του και

Γ. Άφησε στην τύχη τη λειτουργία μιας κορυφαίας και στρατηγικής σημασίας βιομηχανία.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από τους ίδιους τους εργαζόμενους κατά τη συνεδρίαση του σώματος στις 9 Απριλίου 2012 αποφασίζει:
Ομόφωνα
Αξιολογώντας την εθνικής σημασίας λειτουργία της συγκεκριμένης επένδυσης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Θεωρεί ότι υπάρχουν λύσεις εφόσον εκφραστεί αποφασιστική βούληση όλων των κομμάτων.

Ζητά
  • Την λειτουργία του εργοστασίου με όλη τη δυναμικότητά του.
  • Την ενεργοποίηση όλου του κοινωνικοπολιτικού κόσμου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στην κατεύθυνση της άσκησης πίεσης για τη συνέχιση λειτουργίας του εργοστασίου, το οποίο αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την οικονομία της.
  • Τη διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας και των αμοιβών.
  • Την επέκταση – εκσυγχρονισμό των μονάδων με νέες επενδύσεις και τη διεύρυνση του τοπικού δικτύου πωλήσεων.
  • Τον δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο στη λειτουργία και τη νομική διερεύνηση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 80% της τουριστικής κίνησης διακινείται αεροπορικά και τα έσοδα από τον τουρισμό αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕΠ, είναι αυτονόητο ότι τα ελληνικά κρατικά αεροδρόμια αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Στην ελληνική πραγματικότητα, με τις γεωπολιτικές ιδιαιτερότητές της, το αεροδρόμιο δεν είναι απλά μια οικονομική μονάδα, όπως οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυστηρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και μόνο. Το αεροδρόμιο είναι ένας ζωντανός και συνεχώς μετεξελισσόμενος οργανισμός, με πολλαπλές και ποικίλες επιρροές στην τοπική και στη γενική οικονομία, καθώς και στον κοινωνικό ιστό της ευρύτερης περιοχής του.

Είναι δεδομένο λοιπόν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στον οργανισμό αυτόν, η οποία δεν θα λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους και θα κινηθεί μόνο στα πλαίσια ιδεοληπτικών μοντέλων οικονομικών μονάδων, χωρίς ουδεμία μελέτη σκοπιμότητας, έχει μαθηματικά συντριπτικές πιθανότητες να οδηγήσει σε μαρασμό το αεροδρόμιο σαν μονάδα και κατά συνέπεια σε καταστροφή τη τοπική και ευρύτερη οικονομική και κοινωνική υποδομή.

Για όλους τους συνοπτικά προαναφερόμενους λόγους και ειδικότερα για τα Αεροδρόμια της Περιφέρειας Ανατολική Μακεδονίας – Θράκης, με τα έντονα προβλήματα ελέγχου της λαθρομετανάστευσης, ζητάμε με το ψήφισμα αυτό τα παρακάτω:
  • ο Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» και ο Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας να παραμείνουν περιουσία του ελληνικού λαού και ειδικότερα των τοπικών κοινωνιών τους.
  • να δίνονται στα εν λόγω αεροδρόμια τα έσοδα που παράγουν και τους αναλογούν, τα οποία σύμφωνα με τον ανταποδοτικό τους χαρακτήρα πρέπει να επιστρέφονται στον επιβάτη με τη παροχή καλύτερων υπηρεσιών, υποδομών και ανάπτυξης. Τα έσοδα αυτά δεν πρέπει να «ρίχνονται» στον «πίθο» των Δαναΐδων» του Κράτους, με απώτερο στόχο την απαξίωση και στην συνέχεια το ξεπούλημά του αεροδρομίου «αντί πινακίου φακής»
  • να δοθεί η δυνατότητα στα αεροδρόμια με τη σημερινή κρατική μορφή τους να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν, ώστε η τιμολογιακή πολιτική να ασκείται από το Κράτος, προκειμένου τα αεροδρόμια να είναι οικονομικά ελκυστικά για τους χρήστες τους και να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους σαν μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής προσφοράς. Αυτό αποτελεί μονόδρομο, διότι ένα ακριβό αεροδρόμιο (βλέπε το «Ελ. Βενιζέλος») θα «διώξει» τους κυριότερους πελάτες του που είναι οι «charter» πτήσεις σε άλλους φθηνότερους ανταγωνιστικούς προορισμούς εκτός Ελλάδας.
  • να υπάρξουν ανταποδοτικά οφέλη για την τοπική κοινωνία στην περιοχή πέριξ του αεροδρομίου, έναντι της πιθανής όχλησης που αυτό δημιουργεί.

Οι Κρατικοί Αερολιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους χρήστες, ως κρατικά αεροδρόμια έχοντας τη δυνατότητα να βελτιώσουν και αναπτύξουν τις υποδομές και υπηρεσίες τους με τα έσοδά τους, έχοντας μοναδικό γνώμονα το εθνικό και τοπικό συμφέρον και όχι οποιονδήποτε άγνωστο επιχειρηματικό στόχο, που μπορεί να εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντά του ιδιώτη ιδιοκτήτη σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, αδιαφορώντας πλήρως για την ανάπτυξη της περιοχής.

Δηλώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Άρη Γιαννακίδη μετά την συνεδρίαση
Δηλώσεις του Προέδρου του Σωματείου εργαζομένων της Βιομηχανίας ELFE Καβάλας

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2047,Αλεξανδρούπολη,8555,Άμυνα,349,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3018,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3321,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,184,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,698,Δράμα,116,Έβρος,18467,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2566,Εκκλησία,1234,Εκπαίδευση,1496,Ελλάδα,1313,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,634,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,57,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,755,Ιστορία,230,Καβάλα,194,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,587,Κοινωνία,91,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1501,Πανταζίδου,166,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,276,Περιβάλλον,426,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3893,Πολιτική,1486,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,6173,Ροδόπη,416,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,140,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,54,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,66,Τυχερό,53,Υγεία,1096,Φέρες,393,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSEab9glAsa2J_cIBcpJuW2ho9QhrKHn6Etx7AdvVnU2twHzYFJCbMSmsfn9P9KyfP5TH7iiw0-wrqWBDwMLr5HptQCCt-Ugme0LVYyBBEgnJB77xGe7Z1sm1JNzO_3VgkcBYnzTBuC55g/s200/644872_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSEab9glAsa2J_cIBcpJuW2ho9QhrKHn6Etx7AdvVnU2twHzYFJCbMSmsfn9P9KyfP5TH7iiw0-wrqWBDwMLr5HptQCCt-Ugme0LVYyBBEgnJB77xGe7Z1sm1JNzO_3VgkcBYnzTBuC55g/s72-c/644872_n.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/04/blog-post_9953.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/04/blog-post_9953.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων