Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ορισμός εκκαθαριστών για την λύση – εκκαθάριση των αμιγών επιχειρήσεων τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης, κ. Φώτης Καραλίδης...

2. 1η Τροποποίηση Προγράμματος ΚΑΠ.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ. Κ. Καλούδης

3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Μακροπρόθεσμο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ με την ΕΕΤΑΑ».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ. Κ. Καλούδης

4. Κήρυξη της περιοχής των μεταλλείων Κίρκης ως «ιστορικού τόπου» και του κτιριακού βιομηχανικού συγκροτήματος ως «βιομηχανικής κληρονομιάς», της Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων, κ. Θεόδωρος Πριγγόπουλος.

5. Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, στην Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Χαϊτίδης.

6. Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης, κ. Δημήτριος Μανανάς.

7. Έγκριση προϋπολογισμού του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης έτους 2012 και έγκριση ισολογισμού - απολογισμού έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης, κ. Φώτης Καραλίδης.

8. Ανασυγκρότηση πενταμελών επιτροπών του άρθρου 11, Π.Δ. 51/2006 λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων που συγκροτήθηκαν με τις 14/180/6-7-2001 και 13/143/20-6-2011 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης, κ. Δημήτριος Μανανάς.

9. Συναίνεση για το έργο «Αντικατάσταση και Υπογειοποίηση Αρδευτικών Δικτύων του ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου», στην Π.Ε. Έβρου.
Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κ. Γωγώ Νικολάου.

10. Αποχώρηση της Περιφέρειας ΑΜΘ από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ - ΜΕΣΤΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» - Παραίτηση από την αξίωση επιστροφής καταβληθέντος ποσού».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

11. Δήλωση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Νικολαίδη ως εκπροσώπου της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Γ.Σ. της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Παύλος Δαμιανίδης

12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΔΗΜΙΟΥ Γ. και ΣΙΑ Ο.Ε. για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 78.372,00 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Βώλακα (θέση Στάικου Βρύση) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιώργος Ζιμπίδης.

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του αιολικού πάρκου ισχύος 210 MW, της εταιρείας ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΕ που τμήμα του, προτείνεται να εγκατασταθεί στον Δήμο Προσοτσάνης (θέση Γερακοβούνι), στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μικρόπολης, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ανδρονίκη Κεφαλίδου.

14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανεξάρτητος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,956 MW, στη θέση «Φυτώριο» του Δήμου Ορεστιάδας, της Π.Ε. Έβρου».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Σταύρος Βαβίας.

15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανεξάρτητος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 2,956 MW, στη θέση «Ασπροχώματα» της Τ.Κ. Νεοχωρίου, του Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Σταύρος Βαβίας.

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και αποκατάστασης του ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την Έρευνα Δημοσίου Λατομείου Σχιστόλιθων εμβαδού 20.068,25 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Παλιό Χορτοκόπι» στην περιοχή της Δ.Κ. Ελευθερούπολης της Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Χριστοδουλίδης.

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τηςς εταιρίας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ και ΣΙΑ Ε.Β.Ε.» για τη συνέχιση εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 48.629,50 τ.μ. στη Θέση «Βαράδια» της Τ.Κ. Ραχωνίου Δήμου Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Γερομάρκος.

18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Διαμόρφωση και προστασία ακτής Ραψάνης», στο Δήμο Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος.

19. Έγκριση 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου», Αναδόχου ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ.
Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, κ. Κων/νος Δερνεκτσής.

20. Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την βελτίωση της αποδοτικότητας του Αγροτικού Τομέα, της Προσαρμογής Καλλιεργειών και Ζώων σε Ανώτερα Παραγωγικά Επίπεδα καθώς και την Αξιοποίηση Παραπροϊόντων στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γιώργος Ούστογλου.

21. Επικύρωση Πρακτικών 2ης Ειδικής Συνεδρίασης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, κ. Κώστας Μιχαηλίδης.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

BLOGGER: 1 σχόλια
 1. Συμπατριώτες σωθήκαμε έρχονται μέρες και χρόνια προόδου και ευτυχίας γιατί:

  «Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
  Και θα γίνει:
  3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Μακροπρόθεσμο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ με την ΕΕΤΑΑ».
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ. Κ. Καλούδης»

  Και έτσι θα φύγουν οι εταιρείες χρυσού, τα κέντρα φιλοξενίας των λαθρομεταναστών, ο ηγούμενος Εφραίμ θα υπογράψει τη νέα σύμβαση επιστροφής των 25.000 στρεμμάτων γης στους δικαιούχους αγρότες και στο κράτος, στο Θρακικό πέλαγος θα επιστρέψουν τα ψάρια από τη Μαύρη Θάλασσα, στους κάμπους και στα βουνά θα επιστρέψουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, στις βιομηχανικές περιοχές θα υπάρξει το αδιαχώρητο από τις χιλιάδες εργαζομένων, δεν θα επιτραπεί η ίδρυση και η λειτουργία των δουλεμπορικών ΕΟΖ, στα λιμάνια του Θρακικού Πελάγους και στα αεροδρόμια θα πηγαινοέρχονται βαπόρια και αεροπλάνα.
  Το χρήμα θα έρχεται με τα τραίνα που θα επαναλειτουργήσουν, και σε κάθε χωριό και πόλη θα λειτουργούν τράπεζες χρηματιστηριακά γραφεία και σαράφηδες για το μαύρο χρήμα που θα ρέει άφθονο.
  Οι νεολαίοι Θρακιώτες που στα χρόνια της δουλείας και της κατοχής μετανάστευσαν, θα επιστρέψουν στην πατρώα γή, θα αρθεί το απαγορευτικό του Έβρου, οι λαθρομετανάστες θα ζουν θα εργάζονται ελεύθερα, θα ψηφίζουν, και εμείς θα καθόοοοοομαστε απολαμβάνοντας τα αγαθά της νέας αναπτυξιακής προοπτικής, που έρχεται. Με τη διάφορά δεν ξέρουμε το ΠΟΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,7,Αγροτικά,557,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2006,Αλεξανδρούπολη,7779,Άμυνα,320,Ανακύκλωση,32,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,138,Άρθρα - Απόψεις,2965,Αστυνομικά,485,Αυτοδιοίκηση,2963,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,718,Αυτοκίνητο,4,Αφιερώματα,233,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,453,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,87,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,180,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,628,Δράμα,113,Έβρος,17291,Εθελοντισμός,241,Εκδηλώσεις,2353,Εκκλησία,1167,Εκπαίδευση,1357,Ελλάδα,1249,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,346,Ενέργεια,62,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,613,Εργασία,18,Εργασιακά,267,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,38,Ευρώπη,116,Ζωή και Υγεία,316,Θράκη,659,Ιστορία,206,Καβάλα,181,Καιρός,33,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,194,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,514,Κοινωνία,86,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,658,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,21,Μεταναστευτικό,143,Μουσική,195,ΝΔ,455,Ξάνθη,200,Οικολογία,322,Οικονομία,574,Ορεστιάδα,1326,Πανταζίδου,153,Παπανικολόπουλος,269,ΠΑΣΟΚ,268,Περιβάλλον,395,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3637,Πολιτική,1397,Πολιτισμός,212,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,9,Πρώτο Θέμα,5766,Ροδόπη,378,Σαμοθράκη,636,Σάτιρα,62,Σουφλί,475,Σπίτι,22,Συγκοινωνίες,281,Σύλλογοι,296,Συνέδρια,128,ΣΥΡΙΖΑ,384,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,52,Τουρισμός,248,Τρίγωνο,51,Τυχερό,50,Υγεία,1006,Φέρες,368,Χηλή,39,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,304,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ–Θ
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s200/periferiako.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Yf9iklNwKj4/TuIW0CxENGI/AAAAAAAAKS8/xyqK6E4rS2U/s72-c/periferiako.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/03/blog-post_7409.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/03/blog-post_7409.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων