Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ξάνθη στο πόρισμα – σοκ για τη διαφθορά στους Δήμους

Καταπέλτης για τη διαφθορά που επικρατεί στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2009, που δημοσιεύει η εφημερίδα ΕΘΝΟΣ. Αποκαλύπτει παρανομίες σε προσλήψεις, καταβολή αποζημιώσεων προς υπαλλήλους και ειδικούς συνεργάτες, χορήγηση επιδομάτων ευθύνης σε διευθυντές χωρίς προσόντα, επιχορηγήσεις σε φορείς, δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2009, δεν εγκρίθηκαν δαπάνες... στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού οι οποίες αφορούσαν παράνομες προσλήψεις, καταβολή παράνομων αποζημιώσεων σε υπαλλήλους και ειδικούς συνεργάτες δήμων, μη νόμιμη καταβολή επιδομάτων ευθύνης σε διευθυντές που δεν είχαν τις προϋποθέσεις να τοποθετηθούν σε θέσεις ευθύνης, καθώς και παράνομες υπερωρίες.

Μία μεγάλη κατηγορία περιπτώσεων δαπανών στους ΟΤΑ που δεν εγκρίθηκαν αφορά επιχορηγήσεις σωματείων για δραστηριότητες άσχετες με τους σκοπούς τους, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, εθιμοτυπίας και βραβείων, παράθεση γευμάτων, δεξιώσεων, φωτογραφιών, προμήθειας λουλουδιών και καταχωρίσεων σε τοπικές εφημερίδες.

Όπως αναφέρει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταγράφηκαν φαινόμενα δαπανών για τηλεοπτική προβολή των δήμων από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ από την απόφαση ανάθεσης και την εκκαθάριση δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί σαφώς αν εξυπηρετούσαν λειτουργικές ανάγκες των δήμων.

Παράλληλα καταγράφηκαν και 130 χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού 4.765.789 ευρώ, τα οποία εξοφλήθηκαν με ευθύνη των δημάρχων των δήμων ή προέδρων κοινοτήτων παρά τη γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν είναι σύννομες.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο άσκησε ειδικό κατασταλτικό έλεγχο κατά προτεραιότητα για τα συγκεκριμένα εντάλματα και έγιναν οι νόμιμες ενέργειες για να εισπραχτούν τα ποσά που δόθηκαν παρανόμως.

Η έκθεση καταγράφει επίσης ότι οι δήμοι καθυστερούν να εισπράξουν νομοθετημένους πόρους (φόρους και τέλη), καθώς και βεβαιωμένες απαιτήσεις. Με το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τον «Καλλικράτη», μπορούσαν να μεταφέρουν δαπάνες από έτος σε έτος ακόμα και πέραν της τετραετίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν δημότες ή εταιρείες που χρωστούσαν στους ΟΤΑ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην Έκθεσή του ότι οι συνέπειες του φαινομένου αυτού ήταν η έλλειψη επαρκών πιστώσεων για την ικανοποίηση των πιστωτών τους, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη των τελευταίων και στη συνέχεια η επιβάρυνση των ΟΤΑ με τόκους, δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων.

Οι προκλητικές περιπτώσεις αδιαφάνειας

Εντύπωση προκαλούν κραυγαλέες περιπτώσεις «υποψήφιων» δαπανών από δήμους που αφορούσαν αμοιβές συνεργατών, επιχορηγήσεις για την αγορά πρώτης κατοικίας σε υπαλλήλους, χρηματοδοτήσεις σε συλλόγους μέχρι και σε κόμματα.

1. Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης επιστράφηκε ένταλμα πληρωμής 15.666 ευρώ που ζήτησε ο Δήμος και αφορούσε αποδοχές και έξοδα κίνησης 8 υπαλλήλων αορίστου χρόνου, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί από Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΠΕΑ) στον Δήμο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε παράνομες τις μετατάξεις, αφού οι υπάλληλοι δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους στη ΔΕΠΕΑ μέχρι τις 31-12-2005, και παράλληλα όταν ίσχυσε η διαδικασία μεταφοράς προσωπικού στον Δήμο η ΔΕΠΕΑ ήταν υπό εκκαθάριση.

2. Αντίστοιχες περιπτώσεις καταγράφηκαν στον Δήμο Διδυμοτείχου για ποσό 240.000 ευρώ.

3. Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης επίσης δεν καταβλήθηκε ποσό 6.486 ευρώ που ήθελε να δώσει ο Δήμος σε υπάλληλο ως πρώτη δόση επιδότησης με σκοπό την ανέγερση κατοικίας γιατί από τον έλεγχο προέκυψε ότι η σύζυγος του «δικαιούχου» διέθετε στην ίδια οικοδομή διαμέρισμα!

4. Παρόμοια περίπτωση καταγράφηκε και στον Δήμο Ξάνθης, όπου δεν εγκρίθηκαν εντάλματα 23.048 ευρώ για την επιδότηση ανέγερσης κατοικίας σε δύο περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε α) ότι οι σύζυγοι των υπαλλήλων είχαν πλήρη κυριότητα άλλης κατοικίας, και β) ότι οι εργασίες ανέγερσης είχαν ξεκινήσει πριν τον διορισμό των υπαλλήλων!

5. Ο Δήμος Φιλιππαίων προσπάθησε ανεπιτυχώς να αποδώσει 2.535 ευρώ σε ειδικούς συμβούλους και επιστημονικούς συνεργάτες του Δημάρχου ως κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης, όταν -σύμφωνα με τον νόμο- δικαιούνται μηνιαίως μόλις 325 ευρώ, ποσό το οποίο τελικά και έλαβαν.

6. Συμβασιούχος υπάλληλος στον Δήμο Τρίγλιας με ειδικότητα επόπτη διανομέα είχε τοποθετηθεί στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς να έχει απολυτήριο Λυκείου.

7. Αντίστοιχα στον Δήμο Αριδαίας προσπάθησαν να «δώσουν» 4.859 ευρώ για μισθούς και έξοδα κίνησης νεοπροσλαμβανόμενων δημοτικών αστυνόμων και τα εντάλματα «κόπηκαν» γιατί αφορούσαν χρονικό διάστημα πριν από τον διορισμό των υπαλλήλων.

8. Γαλαντόμος στις εκδηλώσεις και στις επιχορηγήσεις ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος για ημερίδα στο πλαίσιο εορτασμού της γιορτής της μητέρας ήθελε να ξοδέψει 3.482 ευρώ για να γευματίσουν 248 άτομα. Το ένταλμα πληρωμής επιστράφηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στον αποστολέα.

9. Ο δήμος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης προχώρησε ακόμη περισσότερο στις επιχορηγήσεις συλλόγων και ενέκρινε ποσό 6.000 ευρώ για τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών καθώς και 3.000 ευρώ για οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ. Τα εντάλματα δεν εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

10. Ο Δήμος Ζωγράφου προσπάθησε να αποδώσει 51.916 ευρώ για την ασφάλιση της δημοτικής περιουσίας σε εταιρεία, ενώ υπήρχε συμφερότερη προσφορά από αυτήν του μειοδότη του διαγωνισμού.

11. Ο Δήμος Ανω Λιοσίων δεν κατάφερε -εξαιτίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου- να αμείψει με 57.120 ευρώ ορκωτό ελεγκτή για την εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης, γιατί έπρεπε η ίδια να προσδιορίσει και να καταβάλει την αμοιβή.

12. Ποσό 205.852 ευρώ ανατέθηκε απ’ ευθείας χωρίς διαγωνισμό από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Αθηναίων για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η δαπάνη «κόπηκε» από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Εκτόξευση των εξόδων και του δανεισμού για κράτος και ΟΤΑ

Αύξηση του δανεισμού του ελληνικού κράτους για το 2009 κατά 51,1% σε σχέση με το 2008 και μειωμένα έσοδα κατά 47,4% καταγράφει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις γενικές παρατηρήσεις για τις δαπάνες του κράτους και των ΟΤΑ.

Ενδεικτικό στοιχείο του δημοσιονομικού εκτροχιασμού που προμήνυε την «μπόρα» της οικονομικής κρίσης που θα ακολουθούσε είναι η δραματική αύξηση του δανεισμού της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχαν προϋπολογιστεί δάνεια για το 2009 ύψους 64,5 δισ. ευρώ. Τελικά, τα δάνεια της χώρας έφτασαν το αστρονομικό ποσό των 105,5 δισ. ευρώ. Ο δανεισμός αυξήθηκε σε σχέση με το 2008 κατά 35,5 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, τα έξοδα που είχαν προϋπολογιστεί ήταν 99,3 δισ. ευρώ και εκτοξεύτηκαν στα 146,5 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 47,7% σε μία χρονιά όπου πραγματοποιήθηκαν και βουλευτικές εκλογές.

Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται αποσπάσματα που θυμίζουν τις εκθέσεις της τρόικας και της Task Force. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι η αύξηση του δανεισμού του κράτους για την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών «καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών, με έμφαση στις ΔΟΥ που εμφανίζουν τα μικρότερα ποσοστά εισπράξεων έναντι των βεβαιωθέντων εσόδων».

Η έκθεση σημειώνει ότι τα φορολογικά έσοδα κάλυψαν το 28,7% των συνολικών εσόδων του κράτους, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του 2008 κατά 2,6 δισ. ευρώ (-5,59%). Τέλος υπογραμμίζεται ότι υπάρχει υστέρηση όσον αφορά τα προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα που υπολογίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2009 κατά 12,8 δισ. ευρώ.

Με πληροφορίες από εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

Ακολουθήστε το Alexandroupoli Online
Google News | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Pinterest

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=6$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

Όνομα

Αγγελίες,10,Αγροτικά,608,Αγωγοί,117,Αθλητικά,2045,Αλεξανδρούπολη,8531,Άμυνα,348,Ανακύκλωση,34,ΑΝΕΛ,58,Απεργίες,149,Άρθρα - Απόψεις,3017,Αστυνομικά,486,Αυτοδιοίκηση,3318,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,859,Αυτοκίνητο,5,Αφιερώματα,235,Βαλκάνια,31,Βουλευτικές Εκλογές,484,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,96,ΔΗΜΑΡ,22,Δημόσια Έργα,57,Δημόσιο,43,Διαδίκτυο,182,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,696,Δράμα,116,Έβρος,18437,Εθελοντισμός,253,Εκδηλώσεις,2559,Εκκλησία,1230,Εκπαίδευση,1490,Ελλάδα,1311,Ελληνισμός,31,Ελληνοτουρκικά,347,Ενέργεια,71,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,632,Εργασία,23,Εργασιακά,298,Ερευνα αγοράς,11,Ευρωεκλογές,52,Ευρώπη,119,Ζωή και Υγεία,327,Θράκη,754,Ιστορία,229,Καβάλα,192,Καιρός,35,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,198,ΚΙΝΑΛ,29,ΚΚΕ,583,Κοινωνία,90,Κοινωνική Προσφορά,170,Κόσμος,673,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Λήμνος,9,Μειονότητα,24,Μεταναστευτικό,146,Μόδα,8,Μουσική,198,ΝΔ,463,Ξάνθη,213,Οικολογία,342,Οικονομία,588,Ορεστιάδα,1497,Πανταζίδου,165,Παπανικολόπουλος,274,ΠΑΣΟΚ,275,Περιβάλλον,425,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,3889,Πολιτική,1483,Πολιτισμός,221,ΠΟΤΑΜΙ,24,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,8,Πρώτο Θέμα,6165,Ροδόπη,415,Σαμοθράκη,667,Σαρσάκης,42,Σάτιρα,62,Σουφλί,558,Σπίτι,23,Συγκοινωνίες,287,Σύλλογοι,303,Συνέδρια,138,ΣΥΡΙΖΑ,411,Σχολείο,9,Τέχνες,116,Τεχνολογία,53,Τουρισμός,256,Τρίγωνο,64,Τυχερό,53,Υγεία,1094,Φέρες,392,Lifestyle,8,Media,305,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ξάνθη στο πόρισμα – σοκ για τη διαφθορά στους Δήμους
Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Ξάνθη στο πόρισμα – σοκ για τη διαφθορά στους Δήμους
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHFFqE1lmSQpTjD4zLGEWo3nbJ3RuS9RSErXmPSTQH_31O14jgGDMIKEqnQxyycdkl_YjGBsT6Q6hgjNhxwIEKi3rTImKr8hJab9nQuxZjbtO8QmRkPfRdOw04beEfad0SDO6d98Gb4IAo/s200/64f.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHFFqE1lmSQpTjD4zLGEWo3nbJ3RuS9RSErXmPSTQH_31O14jgGDMIKEqnQxyycdkl_YjGBsT6Q6hgjNhxwIEKi3rTImKr8hJab9nQuxZjbtO8QmRkPfRdOw04beEfad0SDO6d98Gb4IAo/s72-c/64f.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2012/03/blog-post_7234.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2012/03/blog-post_7234.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Ακόλουθοι Ακολουθήστε THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Πίνακας Περιεχομένων